Objaśnienia

(Explanations)


Skróty i symbole używane na stronie Kompletna lista ptaków świata

Statusy ochronne gatunków wg BirdLife International: Statusy gatunków w Polsce za Komisją Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Ornitologicznego (uwzględniono jedynie gatunki zaliczone do krajowej awifauny): Odnośniki: Rodzaje nazw rodzajowych: Pozostałe skróty: