Objaśnienia

(Explanations)


Skróty i symbole używane na stronie Kompletna lista ptaków świata

Statusy ochronne gatunków wg BirdLife International: Statusy gatunków w Polsce za Komisją Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Ornitologicznego (uwzględniono jedynie gatunki zaliczone do krajowej awifauny): Odnośniki: Rodzaje nazw rodzajowych: Pozostałe skróty: Odnośniki do dzieł podstawowych:

Przy opisie każdej z wyróżnionych na naszej stronie rodzin ptaków (F) podano odnośniki (tom, strona) do dzieł podstawowych w systematyce ptaków świata, tj. do: Check-list of Birds of the World & Check-list of Birds of the World. A continuation of the work of James L. Peters (Peters,J.L. et al., 1934-1986; zasadnicza lista w 15 tomach; w przypadku tomu I odniesiono do jego zaktualizowanej wersji z 1979 r.; Peters I-XV), Die Vogelarten der Erde. Eine systematische Liste mit verbreitungsangaben sowie deutschen und englischen Namen (Wolters, 1975-1982; 7-tomowe dzieło; Wolters I-VII), Distribution and Taxonomy of Birds of the World (Sibley & Monroe Jr., 1990; S&M), Handbook of the Birds of the World (del Hoyo, et al., 1992-2013; 17-tomowe dzieło; HBW I-XVII), The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World (Dickinson & Remsen,Jr., 2013, Dickinson & Christidis, 2014; 2-tomowe dzieło; H&M I-II) i HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World (del Hoyo & Collar, 2014, 2016; 2-tomowe dzieło; HBW IC I-II).

Odnośniki obejmują wszystkich przedstawicieli danej rodziny (F). Przy odnośnikach dodatkowo użyto kilku skrótów informujących jaka jest ranga wyróżnianej na naszej stronie rodziny w dziełach podstawowych: F (rodzina), sF (podrodzina) i t (plemię); należy tu zaznaczyć, iż składy poszczególnych taksonów w randze rodzin, podrodzin i plemion bardzo często różnią się pomiędzy poszczególnymi dziełami podstawowymi. W przypadku, gdy rodzina z naszej strony nie ma swojego odpowiednika (w randze F, sF, czy t) w ww. dziełach podstawowych, zaliczane do niej taksony wymienia się jako część (p.) danej rodziny (lub kilku rodzin) w dziele podstawowym (przykładowo przedstawiciele obecnie wyróżnianej rodziny Melanopareiidae w większości starszych dzieł stanowią część rodziny Rhinocryptidae - p. Rhinocryptidae). Niektóre rodziny na naszej stronie mogą być w ww. dziełach traktowane jako 2 i więcej odrębnych rodzin (przykładowo rodzina kukułkowatych Cuculidae dzielona jest w dziele Wolters II na aż 9 rodzin - Crotophagidae, Centropodidae, Neomorphidae, Taperidae, Coccyzidae, Clamatoridae, F (= Cuculidae), Eudynamidae i Phoenicophaeidae).