Kompletna lista ptaków świata

(Complete Checklist of the Birds of the World)


Wersja: 2019-05-26


   Klasyfikacja ptaków świata znajduje się obecnie na etapie gruntownej przebudowy. Zmiany dotyczą każdego poziomu klasyfikacji - od gatunków (i poniżej) do rzędów i rodzin. Ponadto każdego roku opisywane są nowe gatunki ptaków (po roku 2000 opisywanych jest zwykle 4-8 gatunków rocznie), "stare" gatunki są dzielone na "nowe" (rzadziej zmiany zachodzą w odwrotnym kierunku). Zachodzą również liczne zmiany nomenklatoryczne. Zmiany te skutkują (przynajmniej powinny) stosownymi zmianami w polskiej nomenklaturze.

   Klasyfikacja - punkt wyjścia przyjętego porządku systematycznego stanowią:

   Polskie nazewnictwo - strona bazuje na:    Angielskie nazewnictwo - strona bazuje na:     Intencją naszej strony jest dostarczenie polskiemu czytelnikowi najbardziej aktualnej i kompletnej listy ptaków świata zawierajacej:

   Strona zawiera dwie listy ptaków świata:

   Cytowanie strony:    1 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku / Jagiellonian University, Faculty of Biology, Institute of Environmental Sciences.   Komentarze, uwagi, sugestie dotyczące polskiego nazewnictwa prosimy kierować bezpośrednio do , natomiast dotyczące nomenklatury naukowej i systematyki do   Autorzy strony pragną serdecznie podziękować następującym osobom, które przesłały swoje uwagi, sugestie: Jerzy Bańbura, Piotr Gryz, Józef Hordowski, Piotr Jonczyk, Tomasz Kłys, Peter Kovalik, Dariusz Kowalczyk, Artur Kwiatkowski, Wojciech Laskowski, Łukasz Ławicki, Michał Radziszewski, Olga Wojdak.