Kompletna lista ptaków świata

(Complete Checklist of the Birds of the World)


Wersja: 2021-11-03


   Klasyfikacja ptaków świata znajduje się obecnie na etapie gruntownej przebudowy. Zmiany dotyczą każdego poziomu klasyfikacji - od gatunków (i poniżej) do rzędów i rodzin. Ponadto każdego roku opisywane są nowe gatunki ptaków (po roku 2000 opisywanych jest zwykle 4-8 gatunków rocznie), "stare" gatunki są dzielone na "nowe" (rzadziej zmiany zachodzą w odwrotnym kierunku). Zachodzą również liczne zmiany nomenklatoryczne. Zmiany te skutkują (przynajmniej powinny) stosownymi zmianami w polskiej nomenklaturze.

   Klasyfikacja - punkt wyjścia przyjętego porządku systematycznego stanowią:

   Polskie nazewnictwo - strona bazuje na:    Angielskie nazewnictwo - strona bazuje na:     Intencją naszej strony jest dostarczenie polskiemu czytelnikowi najbardziej aktualnej i kompletnej listy ptaków świata zawierajacej:

   Strona zawiera dwie listy ptaków świata:

   Cytowanie strony:    1 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku / Jagiellonian University, Faculty of Biology, Institute of Environmental Sciences.   Komentarze, uwagi, sugestie dotyczące polskiego nazewnictwa prosimy kierować bezpośrednio do , natomiast dotyczące nomenklatury naukowej i systematyki do   Autorzy strony pragną serdecznie podziękować następującym osobom, które przesłały swoje uwagi, sugestie: Jerzy Bańbura, Sławomir Dąbrowski, Piotr Gryz, Józef Hordowski, Piotr Jonczyk, Tomasz Kłys, Peter Kovalik, Dariusz Kowalczyk, Zbigniew Kucharek, Artur Kwiatkowski, Wojciech Laskowski, Łukasz Ławicki, Pawel Michalak, Michał Radziszewski, Paweł Staniucha, Rafał Szczerbik, Olga Wojdak.