Kompletna lista ptaków świata

(Complete Checklist of the Birds of the World)


Wersja: 2018-10-20


   Klasyfikacja ptaków świata znajduje się obecnie na etapie gruntownej przebudowy. Zmiany dotyczą każdego poziomu klasyfikacji - od gatunków (i poniżej) do rzędów i rodzin. Ponadto każdego roku opisywane są nowe gatunki ptaków (po roku 2000 opisywanych jest zwykle 4-8 gatunków rocznie), "stare" gatunki są dzielone na "nowe" (rzadziej zmiany zachodzą w odwrotnym kierunku). Zachodzą również liczne zmiany nomenklatoryczne. Zmiany te skutkują (przynajmniej powinny) stosownymi zmianami w polskiej nomenklaturze.

   Klasyfikacja - punkt wyjścia przyjętego porządku systematycznego stanowią:

   Polskie nazewnictwo - strona bazuje na:    Angielskie nazewnictwo - strona bazuje na:     Intencją naszej strony jest dostarczenie polskiemu czytelnikowi najbardziej aktualnej i kompletnej listy ptaków świata zawierajacej:

   Strona zawiera dwie listy ptaków świata:

   Mielczarek, P. & M. Kuziemko. Wersja [data]. Kompletna lista ptaków świata. http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/
   Mielczarek, P. & M. Kuziemko. Version [date]. Complete Checklist of the Birds of the World. http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/


   Komentarze, uwagi, sugestie dotyczące polskiego nazewnictwa prosimy kierować bezpośrednio do , natomiast dotyczące nomenklatury naukowej i systematyki do   Autorzy strony pragną serdecznie podziękować następującym osobom, którzy przesłali swoje uwagi, sugestie: Piotr Gryz, Józef Hordowski, Piotr Jonczyk, Tomasz Kłys, Peter Kovalik, Dariusz Kowalczyk, Artur Kwiatkowski, Wojciech Laskowski, Łukasz Ławicki, Olga Wojdak.