Aktualna lista ptaków świata

(Up-to-date Checklist of the Birds of the World)

Wersja: 2021-07-19
45 rzędów, 252 rodziny (w tym 1 wymarła), 2382 rodzaje (w tym 30 wymarłych), 10448 gatunków (w tym 150 wymarłych)


Gromada: AVES - PTAKI - BIRDS
Podgromada: NEORNITHES
Infragromada: PALAEOGNATHAE
Nadrząd: STRUTHIONIMORPHAE
Rząd: STRUTHIONIFORMES - STRUSIE
Rodzina: Struthionidae - strusie - Ostriches
Nadrząd: RHEIMORPHAE
Rząd: RHEIFORMES - NANDU
Rodzina: Rheidae - nandu - Rheas
Nadrząd: TINAMIMORPHAE
Rząd: TINAMIFORMES - KUSACZE
Rodzina: Tinamidae - kusacze - Tinamous
Nadrząd: APTERYGIMORPHAE
Rząd: APTERYGIFORMES - KIWI
Rodzina: Apterygidae - kiwi - Kiwis
Rząd: CASUARIIFORMES - KAZUAROWE
Rodzina: Casuariidae - kazuarowate - Cassowaries & Emus
Podrodzina: Casuariinae - kazuary
Podrodzina: Dromaiinae - emu
Infragromada: NEOGNATHAE
Parvclass: GALLOANSERES
Rząd: ANSERIFORMES - BLASZKODZIOBE
Rodzina: Anhimidae - skrzydłoszpony - Screamers
Rodzina: Anseranatidae - bezpłetwce - Magpie Goose
Rodzina: Anatidae - kaczkowate - Ducks, Geese, Swans
Podrodzina: Dendrocygninae - drzewice
Podrodzina: Oxyurinae - sterniczki
Podrodzina: Anserinae - gęsi
Plemię: Malacorhynchini
Plemię: Cereopseini
Plemię: Cygnini
Plemię: Anserini
Podrodzina: Anatinae - kaczki
Plemię: Mergini
Plemię: Tadornini
Plemię: Aythyini
Plemię: Anatini
Rząd: GALLIFORMES - GRZEBIĄCE
Rodzina: Megapodiidae - nogale - Megapodes
Rodzina: Cracidae - czubacze - Guans
Rodzina: Numididae - perlice - Guineafowl
Rodzina: Odontophoridae - przepiórowate - New World Quails
Podrodzina: Ptilopachinae - kuraczki
Podrodzina: Odontophorinae - przepióry
Rodzina: Phasianidae - kurowate - Partridges, Pheasants, Grouse
Podrodzina: Rollulinae - pstropióry
Podrodzina: Phasianinae - bażanty
Plemię: Pavonini
Plemię: Polyplectronini
Plemię: Coturnicini
Plemię: Gallini
Plemię: Lerwini
Plemię: Ithaginini
Plemię: Lophophorini
Plemię: Phasianini
Plemię: Tetraonini
Parvclass: NEOAVES
Nadrząd: PHOENICOPTERIMORPHAE
Rząd: PHOENICOPTERIFORMES - FLAMINGOWE
Rodzina: Phoenicopteridae - flamingi - Flamingos
Rząd: PODICIPEDIFORMES - PERKOZOWE
Rodzina: Podicipedidae - perkozy - Grebes
Nadrząd: COLUMBIMORPHAE
Rząd: COLUMBIFORMES - GOŁĘBIOWE
Rodzina: Columbidae - gołębiowate - Pigeons
Podrodzina: Columbinae - gołębie
Podrodzina: Claravinae - siniaczki
Podrodzina: Raphinae - trerony
Rząd: PTEROCLIFORMES - STEPÓWKI
Rodzina: Pteroclidae - stepówki - Sandgrouse
Rząd: MESITORNITHIFORMES - MADAGASKARNIKI
Rodzina: Mesitornithidae - madagaskarniki - Mesites
Nadrząd: OTIDIMORPHAE
Rząd: CUCULIFORMES - KUKUŁKOWE
Rodzina: Cuculidae - kukułkowate - Cuckoos
Podrodzina: Crotophaginae - kleszczojady
Plemię: Crotophagini
Plemię: Neomorphini
Podrodzina: Centropodinae - kukale
Plemię: Couini
Plemię: Centropodini
Podrodzina: Cuculinae - kukułki
Plemię: Phaenicophaeini
Plemię: Cuculini
Rząd: MUSOPHAGIFORMES - TURAKOWE
Rodzina: Musophagidae - turakowate - Turacos
Podrodzina: Corythaeolinae - szyszaki
Podrodzina: Criniferinae - hałaśniki
Podrodzina: Musophaginae - turaki
Rząd: OTIDIFORMES - DROPIE
Rodzina: Otididae - dropie - Bustards
Nadrząd: CAPRIMULGIMORPHAE
Rząd: CAPRIMULGIFORMES - LELKOWE
Rodzina: Caprimulgidae - lelkowate - Nightjars
Podrodzina: Eurostopodinae - rogatniki
Podrodzina: Caprimulginae - lelki
Rząd: STEATORNITHIFORMES - TŁUSZCZAKOWE
Rodzina: Steatornithidae - tłuszczaki - Oilbird
Rząd: NYCTIBIIFORMES - NOCOLOTOWE
Rodzina: Nyctibiidae - nocoloty - Potoos
Rząd: PODARGIFORMES - PASZCZAKOWE
Rodzina: Podargidae - paszczaki - Frogmouths
Rząd: AEGOTHELIFORMES - SOWNIKOWE
Rodzina: Aegothelidae - sowniki - Owlet-nightjars
Rząd: APODIFORMES - KRÓTKONOGIE
Rodzina: Apodidae - jerzykowate - Swifts
Podrodzina: Hemiprocninae - czubiki
Podrodzina: Cypseloidinae - cierniosterniki
Podrodzina: Apodinae - jerzyki
Plemię: Chaeturini
Plemię: Collocalini
Plemię: Apodini
Rodzina: Trochilidae - kolibrowate - Hummingbirds
Podrodzina: Florisuginae - topaziki
Podrodzina: Phaethornithinae - pustelniki
Podrodzina: Polytminae - kolibrzyki
Podrodzina: Lesbiinae - paziaki
Plemię: Lesbiini
Plemię: Heliantheini
Podrodzina: Patagoninae - giganciki
Podrodzina: Trochilinae - kolibry
Plemię: Trochilini
Plemię: Lampornithini
Plemię: Mellisugini
Nadrząd: OPISTHOCOMIMORPHAE
Rząd: OPISTHOCOMIFORMES - HOACYNY
Rodzina: Opisthocomidae - hoacyny - Hoatzin
Nadrząd: GRUIMORPHAE
Rząd: GRUIFORMES - ŻURAWIOWE
Nadrodzina: RALLOIDEA
Rodzina: Rallidae - chruściele - Rails and Coots
Rodzina: Sarothruridae - kusokurki - Flufftails
Rodzina: Heliornithidae - perkołyski - Finfoots
Nadrodzina: GRUOIDEA
Rodzina: Psophiidae - gruchacze - Trumpeters
Rodzina: Aramidae - bekaśnice - Limpkin
Rodzina: Gruidae - żurawie - Cranes
Podrodzina: Balearicinae - koronniki
Podrodzina: Gruinae - żurawie
Rząd: CHARADRIIFORMES - SIEWKOWE
Podrząd: CHARADRII - SIEWKOWCE
Parvorder: CHIONIDA
Nadrodzina: CHIONOIDEA
Rodzina: Burhinidae - kulony - Thick-knees
Rodzina: Chionidae - pochwodzioby - Sheathbills & Magellanic Plover
Podrodzina: Chioninae - pochwodzioby
Podrodzina: Pluvianellinae - magelanówki
Parvorder: CHARADRIIDA
Nadrodzina: PLUVIANOIDEA
Rodzina: Pluvianidae - pijawniki - Egyptian Plover
Nadrodzina: HAEMATOPODOIDEA
Rodzina: Haematopodidae - ostrygojady - Oystercatchers & Ibisbill
Podrodzina: Haematopodinae - ostrygojady
Podrodzina: Ibidorhynchinae - ibisodzioby
Rodzina: Recurvirostridae - szczudłonogi - Stilts and Avocets
Podrodzina: Recurvirostrinae - szablodzioby
Podrodzina: Himantopodinae - szczudłaki
Nadrodzina: CHARADRIOIDEA
Rodzina: Charadriidae - sieweczkowate - Plovers & Lapwings
Podrodzina: Pluvialinae - siewki
Podrodzina: Charadriinae - sieweczki
Podrząd: SCOLOPACI - BEKASOWCE
Parvorder: JACANIDA
Nadrodzina: THINOCOROIDEA
Rodzina: Pedionomidae - dropiatki - Plains-wanderer
Rodzina: Thinocoridae - andówki - Seedsnipes
Nadrodzina: JACANOIDEA
Rodzina: Rostratulidae - złotosłonki - Painted-snipe
Rodzina: Jacanidae - długoszpony - Jacanas
Parvorder: SCOLOPACIDA
Nadrodzina: SCOLOPACOIDEA
Rodzina: Scolopacidae - bekasowate - Sandpipers
Podrodzina: Numeniinae - kuliki
Podrodzina: Limosinae - rycyki
Podrodzina: Arenariinae - biegusy
Plemię: Prosoboniini
Plemię: Arenariini
Plemię: Calidrini
Podrodzina: Scolopacinae - słonki
Plemię: Limnodromini
Plemię: Scolopacini
Podrodzina: Tringinae - brodźce
Plemię: Tringini
Plemię: Phalaropodini
Podrząd: LARI - MEWOWCE
Parvorder: TURNICIDA
Rodzina: Turnicidae - przepiórniki - Buttonquails
Parvorder: LARIDA
Nadrodzina: GLAREOLOIDEA
Rodzina: Dromadidae - krabożery - Crab-plover
Rodzina: Glareolidae - żwirowcowate - Coursers and Pratincoles
Podrodzina: Cursoriinae - rączaki
Podrodzina: Glareolinae - żwirowce
Nadrodzina: ALCOIDEA
Rodzina: Alcidae - alki - Auks
Podrodzina: Aethiinae - nurniczki
Podrodzina: Alcinae - alki
Rodzina: Stercorariidae - wydrzyki - Skuas/Jaegers
Nadrodzina: LAROIDEA
Rodzina: Laridae - mewowate - Gulls and Terns
Podrodzina: Anoinae - rybołówki
Podrodzina: Gyginae - atolówki
Podrodzina: Rynchopinae - brzytwodzioby
Podrodzina: Larinae - mewy
Podrodzina: Sterninae - rybitwy
Nadrząd: PHAETHONTIMORPHAE, incertae sedis
Rząd: EURYPYGIFORMES - SŁONECZNICOWE
Rodzina: Eurypygidae - słonecznice - Sunbittern
Rodzina: Rhynochetidae - kagu - Kagu
Rząd: PHAETHONTIFORMES - FAETONY
Rodzina: Phaethontidae - faetony - Tropicbirds
Kohorta: AEQUORNITHIA
Nadrząd: GAVIIMORPHAE
Rząd: GAVIIFORMES - NURY
Rodzina: Gaviidae - nury - Divers/Loons
Nadrząd: PROCELLARIIMORPHAE
Rząd: SPHENISCIFORMES - PINGWINY
Rodzina: Spheniscidae - pingwiny - Penguins
Rząd: PROCELLARIIFORMES - RURKONOSE
Rodzina: Oceanitidae - oceanniki - Austral Storm-petrels
Rodzina: Diomedeidae - albatrosy - Albatrosses
Rodzina: Hydrobatidae - nawałniki - Northern Storm-petrels
Rodzina: Procellariidae - burzykowate - Petrels, Shearwaters
Nadrząd: PELECANIMORPHAE
Rząd: CICONIIFORMES - BOCIANOWE
Rodzina: Ciconiidae - bociany - Storks
Rząd: SULIFORMES - GŁUPTAKOWE
Podrząd: FREGATAE - FREGATOWCE
Rodzina: Fregatidae - fregaty - Frigatebirds
Podrząd: SULAE - GŁUPTAKOWCE
Rodzina: Sulidae - głuptaki - Gannets and Boobies
Rodzina: Phalacrocoracidae - kormorany - Cormorants
Rodzina: Anhingidae - wężówki - Darters
Rząd: PELECANIFORMES - PELIKANOWE
Podrząd: PELECANI - PELIKANOWCE
Rodzina: Pelecanidae - pelikany - Pelicans
Rodzina: Scopidae - warugi - Hamerkop
Rodzina: Balaenicipitidae - trzewikodzioby - Shoebill
Podrząd: ARDEAE - CZAPLOWCE
Rodzina: Ardeidae - czaplowate - Herons
Podrząd: THRESKIORNITHES - IBISOWCE
Rodzina: Threskiornithidae - ibisy - Ibises
Kohorta: CORACORNITHIA
Nadrząd: ACCIPITRIMORPHAE
Rząd: CATHARTIFORMES - KONDOROWE
Rodzina: Cathartidae - kondorowate - New World Vultures
Rząd: ACCIPITRIFORMES - SZPONIASTE
Rodzina: Sagittariidae - sekretarze - Secretary-bird
Rodzina: Pandionidae - rybołowy - Osprey
Rodzina: Accipitridae - jastrzębiowate - Kites, Hawks and Eagles
Podrodzina: Elaninae - kaniuki
Podrodzina: Gypaetinae - orłosępy
Plemię: Pernini
Plemię: Gypaetini
Podrodzina: Accipitrinae - jastrzębie
Plemię: Circaetini
Plemię: Gypini
Plemię: Accipitrini
Nadrząd: STRIGIMORPHAE
Rząd: STRIGIFORMES - SOWY
Rodzina: Tytonidae - płomykówkowate - Barn Owls
Podrodzina: Phodilinae - puchówki
Podrodzina: Tytoninae - płomykówki
Rodzina: Strigidae - puszczykowate - Owls
Podrodzina: Ieraglaucinae - sowice
Podrodzina: Surniinae - sóweczki
Podrodzina: Striginae - puszczyki
Nadrząd: CORACIIMORPHAE
Rząd: COLIIFORMES - CZEPIGI
Rodzina: Coliidae - czepigi - Mousebirds
Rząd: LEPTOSOMIFORMES - KUROLE
Rodzina: Leptosomidae - kurole - Cuckoo-roller
Rząd: TROGONIFORMES - TROGONY
Rodzina: Trogonidae - trogony - Trogons
Rząd: BUCEROTIFORMES - DZIOBOROŻCOWE
Rodzina: Bucerotidae - dzioborożce - Hornbills
Rodzina: Upupidae - dudki - Hoopoes
Rodzina: Phoeniculidae - sierpodudki - Wood-hoopoes
Rząd: PICIFORMES - DZIĘCIOŁOWE
Podrząd: GALBULI - ZŁOTOPIÓROWCE
Rodzina: Galbulidae - złotopióry - Jacamars
Rodzina: Bucconidae - drzymy - Puffbirds
Podrząd: PICI - DZIĘCIOŁOWCE
Nadrodzina: PICOIDEA
Rodzina: Indicatoridae - miodowody - Honeyguides
Rodzina: Picidae - dzięciołowate - Woodpeckers
Podrodzina: Jynginae - krętogłowy
Podrodzina: Picumninae - dzięciolniki
Podrodzina: Picinae - dzięcioły
Plemię: Nesoctitini
Plemię: Hemicircini
Plemię: Picini
Plemię: Campephilini
Plemię: Melanerpini
Nadrodzina: RAMPHASTOIDEA
Rodzina: Ramphastidae - tukanowate - Toucans and Barbets
Podrodzina: Megalaiminae - pstrogłowy
Plemię: Megalaimini
Plemię: Caloramphini
Podrodzina: Lybiinae - wąsale
Plemię: Trachyphonini
Plemię: Lybiini
Podrodzina: Capitoninae - brodacze
Podrodzina: Semnornithinae - tęgogłowiki
Podrodzina: Ramphastinae - tukany
Rząd: CORACIIFORMES - KRASKOWE
Nadrodzina: MEROPOIDEA
Rodzina: Meropidae - żołny - Bee-eaters
Nadrodzina: CORACIOIDEA
Rodzina: Coraciidae - kraski - Rollers
Rodzina: Brachypteraciidae - ziemnokraski - Ground-rollers
Nadrodzina: ALCEDINOIDEA
Rodzina: Todidae - płaskodziobki - Todies
Rodzina: Momotidae - piłodzioby - Motmots
Rodzina: Alcedinidae - zimorodkowate - Kingfishers
Podrodzina: Alcedininae - zimorodki
Podrodzina: Cerylinae - rybaczki
Podrodzina: Halcyoninae - łowce
Nadrząd: PASSERIMORPHAE
Rząd: CARIAMIFORMES - KARIAMY
Rodzina: Cariamidae - kariamy - Seriemas
Rząd: FALCONIFORMES - SOKOŁOWE - FALCONS
Rodzina: Falconidae - sokołowate - Falcons and Caracaras
Podrodzina: Herpetotherinae - trębacze
Podrodzina: Falconinae - sokoły
Plemię: Polyborini
Plemię: Falconini
Rząd: PSITTACIFORMES - PAPUGOWE
Rodzina: Strigopidae - kakapowate - Kea and allies
Podrodzina: Strigopinae - kakapo
Podrodzina: Nestorinae - nestory
Rodzina: Cacatuidae - kakaduowate - Cockatoos
Podrodzina: Nymphicinae - nimfy
Podrodzina: Calyptorhynchinae - żałobnice
Podrodzina: Cacatuinae - kakadu
Plemię: Microglossini
Plemię: Cacatuini
Rodzina: Psittacidae - papugowate - African and New World Parrots
Podrodzina: Psittacinae - papugi afrykańskie
Podrodzina: Arinae - papugi neotropikalne
Plemię: Amoropsittacini
Plemię: Androglossini
Plemię: Forpini
Plemię: Arini
Rodzina: Psittaculidae - papugi wschodnie - Old World Parrots
Podrodzina: Psittrichasinae - sępice
Podrodzina: Psittaculinae - papugi wschodnie
Plemię: Micropsittini
Plemię: Psittaculini
Podrodzina: Loriinae - damy
Plemię: Psittacellini
Plemię: Platycercini
Plemię: Loriini
Plemię: Agapornithini
Rząd: PASSERIFORMES - WRÓBLOWE
Podrząd: ACANTHISITTI - BARGLIKOWCE
Rodzina: Acanthisittidae - bargliki - Rockwrens and Bushwrens
Unranked name: EUPASSERES
Podrząd: TYRANNI - TYRANKOWCE
Infrarząd: EURYLAIMIDES
Rodzina: Philepittidae - brodawniki - Asities
Rodzina: Eurylaimidae - szerokodzioby - Typical Broadbills
Rodzina: Calyptomenidae - nosoczuby - African and Green Broadbills
Rodzina: Sapayoidae - oliwczyki - Sapayoa
Rodzina: Pittidae - kurtaczki - Pittas
Infrarząd: TYRANNIDES
Parvorder: TYRANNIDA
Nadrodzina: PIPROIDEA
Rodzina: Pipridae - gorzykowate - Manakins
Podrodzina: Neopelminae - skoczki
Podrodzina: Piprinae - gorzyki
Plemię: Ilicurini
Plemię: Piprini
Nadrodzina: COTINGOIDEA
Rodzina: Cotingidae - bławatnikowate - Cotingas
Podrodzina: Pipreolinae - owocojady
Podrodzina: Cotinginae - bławatniki
Plemię: Rupicolini
Plemię: Phytotomini
Plemię: Cotingini
Nadrodzina: TITYROIDEA
Rodzina: Tityridae - bekardowate - Tityras
Podrodzina: Tityrinae - bekardy
Podrodzina: Ptilochlorinae - łuskowiki
Nadrodzina: OXYRUNCOIDEA
Rodzina: Oxyruncidae - ostrodzioby - Sharpbill
Rodzina: Onychorhynchidae - królówki - Royal Flycatchers and allies
Nadrodzina: TYRANNOIDEA
Rodzina: Pipritidae - krzykaczyki - Piprites
Rodzina: Platyrinchidae - szerokodziobki - Spadebills and allies
Rodzina: Tachurisidae - tęczaki - Rush Tyrant
Rodzina: Pipromorphidae - muchotyranikowate - Flatbills
Podrodzina: Pipromorphinae - muchotyraniki
Podrodzina: Rhynchocyclinae - oliwiaki
Podrodzina: Triccinae - klinodziobki
Rodzina: Tyrannidae - tyrankowate - Tyrant-flycatchers
Podrodzina: Hirundineinae - tyranówki
Podrodzina: Elaeniinae - elenie
Plemię: Euscarthmini
Plemię: Elaeniini
Podrodzina: Muscigrallinae - ziemnotyranki
Podrodzina: Tyranninae - tyranki
Plemię: Tyrannini
Plemię: Myiarchini
Podrodzina: Fluvicolinae - wodopławiki
Plemię: Ochthoecini
Plemię: Fluvicolini
Plemię: Xolmiini
Plemię: Contopini
Parvorder: FURNARIIDA
Nadrodzina: THAMNOPHILOIDEA
Rodzina: Melanopareiidae - obrożniki - Crescent-chests
Rodzina: Conopophagidae - mrówkożery - Gnateaters
Rodzina: Thamnophilidae - chronkowate - Antbirds
Podrodzina: Myrmornithinae - mrówczaki
Podrodzina: Euchrepomidinae - mrówkowce
Podrodzina: Thamnophilinae - chronki
Plemię: Microrhopiini
Plemię: Formicivorini
Plemię: Pithyini
Plemię: Pyriglenini
Plemię: Thamnophilini
Nadrodzina: FURNARIOIDEA
Rodzina: Grallariidae - kusaczki - Antpittas
Rodzina: Rhinocryptidae - krytonosowate - Tapaculos
Podrodzina: Rhinocryptinae - krytonosy
Podrodzina: Scytalopodinae - krytonoski
Rodzina: Formicariidae - mrówkowody - Ant-thrushes
Rodzina: Scleruridae - liściarki - Leaftossers
Rodzina: Dendrocolaptidae - tęgosterowate - Woodcreepers
Podrodzina: Sittasominae - kowale
Podrodzina: Dendrocolaptinae - tęgostery
Rodzina: Furnariidae - garncarzowate - Horneros, Foliage-gleaners and Spinetails
Podrodzina: Xenopinae - pełzaczniki
Podrodzina: Berlepschiinae - palmołazy
Podrodzina: Pygarrhichadinae - drzewołaźce
Podrodzina: Philydorinae - liściowce
Podrodzina: Pseudocolaptinae - kowalczyki
Podrodzina: Furnariinae - garncarze
Podrodzina: Synallaxinae - ogończyki
Podrząd: PASSERI - ŚPIEWAJĄCE
Infrarząd: MENURIDES
Rodzina: Menuridae - lirogony - Lyrebirds
Rodzina: Atrichornithidae - gąszczaki - Scrubbirds
Infrarząd: CLIMACTERIDES
Rodzina: Ptilonorhynchidae - altanniki - Bowerbirds
Rodzina: Climacteridae - korołazy - Australian Treecreepers
Infrarząd: MELIPHAGIDES
Rodzina: Maluridae - chwostkowate - Fairywrens and Grasswrens
Podrodzina: Malurinae - chwostki
Podrodzina: Amytornithinae - zielaki
Rodzina: Dasyornithidae - kolcopiórki - Bristlebirds
Rodzina: Meliphagidae - miodojady - Honeyeaters
Rodzina: Pardalotidae - lamparciki - Pardalotes
Rodzina: Acanthizidae - buszówkowate - Gerygones and Thornbills
Podrodzina: Pachycareinae - złotoliczki
Podrodzina: Acanthizinae - buszówki
Infrarząd: ORTHONYCHIDES
Rodzina: Orthonychidae - ziemnodrozdy - Logrunners
Rodzina: Pomatostomidae - stadniaki - Australasian Babblers
Infrarząd: CORVIDES
Rodzina: Cinclosomatidae - pieszaki - Quail-thrushes and Jewel-babblers
Rodzina: Campephagidae - liszkojady - Minivets and Cuckooshrikes
Podrodzina: Pericrocotinae - purpurki
Podrodzina: Campephaginae - liszkojady
Rodzina: Mohouidae - maoryski - Yellowhead and allies
Rodzina: Neosittidae - kowaliczki - Sittellas
Nadrodzina: ORIOLOIDEA
Rodzina: Psophodidae - trzaskacze - Whipbirds and Wedgebills
Rodzina: Eulacestomatidae - koralniczki - Ploughbill
Rodzina: Falcunculidae - czubce - Shrike-tits
Rodzina: Oreoicidae - górniki - Australo-Papuan Bellbirds
Rodzina: Paramythiidae - jagodniki - Painted Berrypeckers
Rodzina: Vireonidae - wireonkowate - Shrike-babblers, Erpornis and Vireos
Rodzina: Pachycephalidae - fletówki - Whistlers
Rodzina: Oriolidae - wilgowate - Orioles, Figbirds and allies
Podrodzina: Pitohuinae - fletowce
Podrodzina: Sphecotherinae - figojady
Podrodzina: Turnagrinae - rdzawki
Podrodzina: Oriolinae - wilgi
Nadrodzina: MALACONOTOIDEA
Rodzina: Machaerirhynchidae - szuflodziobki - Boatbills
Rodzina: Artamidae - ostroloty - Woodswallows, Australian Magpies and allies
Podrodzina: Peltopsinae - białouchy
Podrodzina: Cracticinae - srokacze
Podrodzina: Artaminae - ostroloty
Rodzina: Rhagologidae - łuskowczyki - False Whistler
Rodzina: Platysteiridae - krępaczki - Wattle-eyes and Batises
Rodzina: Vangidae - wangowate - Vangas, Helmet-shrikes and Shrike-flycatchers
Podrodzina: Vanginae - wangi
Podrodzina: Prionopinae - czołoczuby
Rodzina: Pityriasidae - gołogłowy - Bristlehead
Rodzina: Aegithinidae - paskowniki - Ioras
Rodzina: Malaconotidae - dzierzbiki - Bush-Shrikes, Puffbacks and Tchagras
Nadrodzina: CORVOIDEA
Rodzina: Lamproliidae - satynki - Silktails
Rodzina: Rhipiduridae - wachlarzówki - Fantails
Rodzina: Dicruridae - dziwogony - Drongos
Rodzina: Monarchidae - monarki - Monarchs
Rodzina: Ifritidae - modrogłówki - Ifrit
Rodzina: Paradisaeidae - cudowronki - Birds of Paradise
Rodzina: Corcoracidae - skałowrony - Australian Mudnesters
Rodzina: Melampittidae - czarniaki - Melampittas
Rodzina: Laniidae - dzierzby - Shrikes
Rodzina: Corvidae - krukowate - Crows and Jays
Infrarząd: PASSERIDES
Parvorder: CNEMOPHILIDA
Rodzina: Cnemophilidae - płatkonosy - Satinbirds
Parvorder: MELANOCHARITIDA
Rodzina: Melanocharitidae - jagodziaki - Berrypeckers
Parvorder: CALLAEIDA
Rodzina: Callaeidae - koralniki - Wattlebirds
Rodzina: Notiomystidae - miodniki - Stitchbird
Parvorder: EUPETIDA
Rodzina: Eupetidae - długobiegi - Rail-babbler
Rodzina: Picathartidae - sępowronki - Rockfowl
Rodzina: Chaetopidae - skałoskoczki - Rockjumper
Parvorder: PETROICIDA
Rodzina: Petroicidae - skalinkowate - Australasian Robins
Podrodzina: Amalocichlinae - piechotki
Podrodzina: Pachycephalopsinae - gwizdówki
Podrodzina: Petroicinae - skalinki
Podrodzina: Microecinae - muchóweczki
Podrodzina: Drymodinae - krzakory
Podrodzina: Eopsaltriinae - gwizdacze
Parvorder: SYLVIIDA
Nadrodzina: STENOSTIROIDEA
Rodzina: Hyliotidae - aksamitniki - Hyliotas
Rodzina: Stenostiridae - owadówki - Fairy-flycatcher and Crested-flycatchers
Nadrodzina: PAROIDEA
Rodzina: Paridae - sikory - Tits, Chickadees
Rodzina: Remizidae - remizy - Penduline Tits
Nadrodzina: ALAUDOIDEA
Rodzina: Alaudidae - skowronki - Larks
Rodzina: Panuridae - wąsatki - Bearded Reedling

Rodzina: Nicatoridae - nikatory - Nicators
Rodzina: Macrosphenidae - krótkosterki - Crombecs, Longbills and allies
Rodzina: Cisticolidae - chwastówkowate - Cisticolas
Podrodzina: Neomixinae - malgasiki
Podrodzina: Eremomelinae - popielatki
Podrodzina: Cisticolinae - chwastówki
Podrodzina: Priniinae - prinie
Nadrodzina: ACROCEPHALOIDEA
Rodzina: Acrocephalidae - trzciniaki - Brush, Reed and Swamp Warblers
Rodzina: Locustellidae - świerszczaki - Bush Warblers
Rodzina: Donacobiidae - mimiki - Donacobius
Rodzina: Bernieridae - madagaskarniczki - Madagascar Warblers

Rodzina: Pnoepygidae - skąpoogonki - Wren Babblers
Rodzina: Hirundinidae - jaskółkowate - Swallows
Podrodzina: Pseudochelidoninae - jaskólniki
Podrodzina: Hirundininae - jaskółki
Nadrodzina: AEGITHALOIDEA
Rodzina: Phylloscopidae - świstunki - Old World Leaf Warblers
Rodzina: Hyliidae - pokrzewczyki - Hylias
Rodzina: Aegithalidae - raniuszki - Long-tailed Tits
Rodzina: Scotocercidae - skotniczkowate - Bush Warblers and allies
Podrodzina: Erythrocercinae - oliweczki
Podrodzina: Scotocercinae - skotniczki
Podrodzina: Cettinae - wierzbówki
Nadrodzina: SYLVIOIDEA
Rodzina: Pycnonotidae - bilbile - Bulbuls
Rodzina: Sylviidae - pokrzewki - Sylvia Warblers
Rodzina: Paradoxornithidae - ogoniatki - Parrotbills and allies
Rodzina: Zosteropidae - szlarniki - White-eyes
Rodzina: Timaliidae - tymaliowate - Scimitar Babblers and allies
Rodzina: Pellorneidae - dżunglaki - Smaller Babblers
Rodzina: Alcippeidae - sikorniki - Alcippe Fulvettas
Rodzina: Leiothrichidae - pekińczyki - Babblers, Laughing-thrushes and allies
Parvorder: MUSCICAPIDA
Rodzina: Regulidae - mysikróliki - Goldcrests or Kinglets
Nadrodzina: BOMBYCILLOIDEA
Rodzina: Dulidae - palmowce - Palmchat
Rodzina: Bombycillidae - jemiołuszki - Waxwings
Rodzina: Ptiliogonatidae - jedwabniczki - Silky-flycatchers
Rodzina: Hylocitreidae - jagodówki - Hylocitreas
Rodzina: Hypocoliidae - persówki - Hypocolius
Rodzina: Mohoidae - reliktowce - O-os and Kioea
Nadrodzina: CERTHIOIDEA
Rodzina: Tichodromidae - pomurniki - Wallcreeper
Rodzina: Sittidae - kowaliki - Nuthatches
Rodzina: Salpornithidae - pełźce - Salpornises
Rodzina: Certhiidae - pełzacze - Treecreepers
Rodzina: Polioptilidae - siwuszki - Gnatcatchers
Rodzina: Troglodytidae - strzyżyki - Wrens
Nadrodzina: MUSCICAPOIDEA
Rodzina: Elachuridae - perłopiórki - Elachura
Rodzina: Cinclidae - pluszcze - Dippers
Rodzina: Buphagidae - bąkojady - Oxpeckers
Rodzina: Mimidae - przedrzeźniacze - Mockingbirds, Thrashers
Rodzina: Sturnidae - szpakowate - Starlings
Podrodzina: Sturninae - szpaki
Podrodzina: Rhabdornithinae - filipińczyki
Podrodzina: Mainatinae - gwarki
Rodzina: Muscicapidae - muchołówkowate - Chats and Flycatchers
Podrodzina: Muscicapinae - muchołówki
Plemię: Copsychini
Plemię: Muscicapini
Podrodzina: Niltavinae - niltawy
Podrodzina: Cossyphinae - złotokosy
Podrodzina: Saxicolinae - kląskawki
Rodzina: Turdidae - drozdowate - Thrushes
Podrodzina: Myadestinae - klarnetniki
Podrodzina: Turdinae - drozdy
Parvorder: PASSERIDA
Rodzina: Promeropidae - dudkowce - Sugarbirds
Rodzina: Modulatricidae - górodrozdy - Spot-throat and allies
Rodzina: Dicaeidae - kwiatówki - Flowerpeckers
Rodzina: Nectariniidae - nektarniki - Sunbirds
Rodzina: Irenidae - turkuśniki - Fairy-bluebirds
Rodzina: Chloropseidae - zieleniki - Leafbirds
Rodzina: Peucedramidae - złotogłówki - Peucedramus (Olive Warbler)
Rodzina: Urocynchramidae - tybetańczyki - Przevalski's Rosefinch
Nadrodzina: PLOCEOIDEA
Rodzina: Ploceidae - wikłaczowate - Weavers
Podrodzina: Amblyospizinae - brunatniczki
Podrodzina: Plocepasserinae - dziergacze
Podrodzina: Bubalornithinae - bawoliki
Podrodzina: Ploceinae - wikłacze
Rodzina: Estrildidae - astryldowate - Waxbills
Podrodzina: Estrildinae - astryldy
Podrodzina: Lonchurinae - mniszki
Rodzina: Viduidae - wdówki - Indigobirds

Rodzina: Prunellidae - płochacze - Accentors
Rodzina: Passeridae - wróble - Sparrows, Snowfinches and allies
Podrodzina: Hypocryptadiinae - cynamończyki
Podrodzina: Passerinae - wróble
Rodzina: Motacillidae - pliszkowate - Wagtails and Pipits
Rodzina: Fringillidae - łuszczakowate - Finches, Euphonias and Hawaiian Honeycreepers
Podrodzina: Fringillinae - zięby
Podrodzina: Euphoniinae - organki
Podrodzina: Carduelinae - łuskacze
Plemię: Coccothraustini
Plemię: Drepanidini
Plemię: Carpodacini
Plemię: Pyrrhulini
Plemię: Carduelini
Nadrodzina: EMBERIZOIDEA
Rodzina: Rhodinocichlidae - tanagrzce - Thrush Tanager
Rodzina: Calcariidae - poświerki - Longspurs
Rodzina: Emberizidae - trznadle - Old World Buntings
Rodzina: Passerellidae - pasówki - New World Sparrows and allies
Rodzina: Parulidae - lasówki - New World Wood Warblers
Rodzina: Icteriidae - słowikówki - Yellow-breasted Chats
Rodzina: Icteridae - kacykowate - New World Blackbirds
Podrodzina: Xanthocephalinae - żółtogłowce
Podrodzina: Dolichonychinae - ryżojady
Podrodzina: Sturnellinae - wojaki
Podrodzina: Amblycercinae - atłasokacyki
Podrodzina: Cacicinae - kacykowce
Podrodzina: Icterinae - kacyki
Podrodzina: Agelaiinae - epoletniki
Rodzina: Calyptophilidae - hispaniole - Chat Tanagers
Rodzina: Zeledoniidae - zeledonki - Wren-thrushes
Rodzina: Teretistridae - platynki - Cuban Warblers
Rodzina: Nesospingidae - trelniki - Puerto Rican Tanagers
Rodzina: Spindalidae - antyle - Spindalises
Rodzina: Phaenicophilidae - hispaniolczyki - Warbler Tanagers
Rodzina: Cardinalidae - kardynały - Cardinals, Grosbeaks and allies
Rodzina: Mitrospingidae - tanagrzyki - Aberrant Tanagers
Rodzina: Thraupidae - tanagrowate - Tanagers
Podrodzina: Nemosiinae - polańczyki
Podrodzina: Orchesticinae - cynamonówki
Podrodzina: Catamblyrhynchinae - pluszogłówki
Podrodzina: Hemithraupinae - cudotanagerki
Podrodzina: Diglossinae - haczykodziobki
Podrodzina: Tachyphoninae - żałobniki
Podrodzina: Charitospizinae - czarnoczubki
Podrodzina: Dacninae - cukrowniki
Podrodzina: Sporophilinae - ziarnojadki
Podrodzina: Saltatorinae - ziarnołuski
Podrodzina: Emberizoidinae - trznadlówki
Podrodzina: Poospizinae - czywiki
Podrodzina: Porphyrospizinae - żółtonosy
Podrodzina: Coerebinae - cukrzyki
Podrodzina: Thraupinae - tanagry