Wersja: 2019-11-08

Gromada: AVES Linnaeus, 1758 - PTAKI

Podgromada: NEORNITHES Gadow, 1893

Współcześnie żyjące ptaki (Neornithes) dzielą się na dwie infragromady: Palaeognathae i Neognathae. Podział ten jest bardzo dobrze udokumentowany i obecnie nie budzi żadnych wątpliwości (zob. przegląd: Cracraft et al., 2004, Harshman et al., 2007, Christidis & Boles, 2008, van Tuinen, 2009a, Mayr, 2011a, Cracraft, 2013, Fjeldså, 2013, Braun,EL et al., 2019).

Infragromada: PALAEOGNATHAE Pycraft, 1900 - PTAKI PALEOGNATYCZNE

Ptaki paleognatyczne obejmują pięć rzędów ptaków - strusie (Struthioniformes), nandu (Rheiformes), kusacze (Tinamiformes), kiwi (Apterygiformes) i kazuarowe (Casuariiformes) oraz stanowią takson siostrzany w stosunku do pozostałych współczesnych ptaków (ptaków neognatycznych). Przyjęty porządek systematyczny (rzędy) w obrębie Palaeognathae bazuje na wynikach badań Chojnowski et al. (2008), Hackett et al. (2008), Harshman et al. (2008), Phillips et al. (2010), Haddrath & Baker (2012), Smith et al. (2013), Mitchell et al. (2014), Baker et al. (2014), Prum et al. (2015), Grealy et al. (2017) i Reddy et al. (2017); zob. również Kimball et al. (2013). Badania te wskazują m.in., iż strusie stanowią najstarsze odgałęzienie ptaków paleognatycznych (siostrzane do wszystkich pozostałych), kusacze są blisko spokrewnione z wymarłymi moa (Dinornithiformes Gadow, 1893), kiwi są najbliżej spokrewnione z wymarłymi mamutakami (Aepyornithidae) i nieco dalej z kazuarowymi (lecz zob. Prum et al., 2015); inne pokrewieństwa wymagają jednak dalszych badań (zob. Cracraft, 2013, Braun,EL et al., 2019). Yuri et al. (2013) zaproponowali wspólną nazwę Notopalaeognathae dla (Rheiformes + Tinamiformes + Apterygiformes + Casuariiformes). Ostatnie badania Cloutier et al. (2019) sugerują, iż Rheidae stanowią takson siostrzany do (Casuariidae + Apterygidae).

Nadrząd: STRUTHIONIMORPHAE

Rząd: STRUTHIONIFORMES Latham, 1790 - STRUSIE

Wersja: 2015-02-09
1 rodzina, 1 rodzaj, 2 gatunki
Systematyka: Monotypowy rząd.

Rodzina: STRUTHIONIDAE Vigors, 1825 - STRUSIE - OSTRICHES

Wersja: 2015-08-29
Peters I (1979): 3-5 (F)   Wolters I: 5 (F)   S&M: 1 (F)   HBW I: 76-83 (F)   H&M4 I: 1 (F)   HBW IC I: 56-57 (F)
1 rodzaj, 2 gatunki
Systematyka: Monotypowa rodzina.

Rodzaj: Struthio Linnaeus, 1758 (m.)


Nadrząd: RHEIMORPHAE

Rząd: RHEIFORMES Forbes, 1884 - NANDU

Wersja: 2015-02-09
1 rodzina, 1 rodzaj, 2 gatunki
Systematyka: Monotypowy rząd.

Rodzina: RHEIDAE Bonaparte, 1849 - NANDU - RHEAS

Wersja: 2015-08-29
Peters I (1979): 5-7 (F)   Wolters I: 5 (F)   S&M: 1 (F)   HBW I: 84-89 (F)   H&M4 I: 1 (F)   HBW IC I: 56-57 (F)
1 rodzaj, 2 gatunki
Systematyka: Monotypowa rodzina.

Rodzaj: Rhea Brisson, 1760 (f.)


Nadrząd: TINAMIMORPHAE

Rząd: TINAMIFORMES Huxley, 1872 - KUSACZE

Wersja: 2018-03-31
1 rodzina, 9 rodzajów, 46 gatunków
Systematyka: Monotypowy rząd.

Rodzina: TINAMIDAE Gray,GR, 1840 (1831) - KUSACZE - TINAMOUS

Wersja: 2018-03-31
Peters I (1979): 12-47 (F)   Wolters I: 6-7 (F)   S&M: 2-5 (F)   HBW I: 112-139 (F)   H&M4 I: 1-5 (F)   HBW IC I: 58-65 (F)
9 rodzajów, 46 gatunków
Systematyka: Kusacze są czasami (np. Cabot, 1992, Dickinson, 2003) dzielone na dwie podrodziny: Tinaminae Gray,GR, 1840 - kusacze stepowe (Aridland Tinamous) (Tinamus, Nothoprocta, Crypturellus) i Rhynchotinae von Boetticher, 1934 - kusacze leśne (Forest Tinamous) (pozostałe rodzaje), lecz podział ten nie został zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.) i Dickinson & Remsen (2013). Porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) za Bertelli et al. (2002) i Bertelli & Porzecanski (2004). Ostatnie badania anatomiczne sugerują potrzebę zmian przyjętego porządku systematycznego (Bertelli et al., 2014, Bertelli, 2017).

Rodzaj: Nothocercus Bonaparte, 1856 (m.)

Rodzaj: Tinamus Hermann, 1783 (m.)

Rodzaj: Crypturellus Brabourne & Chubb,C, 1914 (m.)

Rodzaj: Rhynchotus von Spix, 1825 (m.)

Rodzaj: Nothoprocta Sclater,PL & Salvin, 1873 (f.)

Rodzaj: Nothura Wagler, 1827 (f.)

Rodzaj: Taoniscus Gloger, 1841 (m.)

Rodzaj: Eudromia Geoffroy Saint-Hilaire,I, 1832 (f.)

Rodzaj: Tinamotis Vigors, 1837 (f.)


Nadrząd: APTERYGIMORPHAE

Nadrząd składający się z dwóch blisko spokrewnionych rzędów - kiwi (Apterygiformes) i kazuarowych (Casuariiformes) (lecz zob. również Prum et al., 2015). Yuri et al. (2013) zaproponowali wspólną nazwę Novaeratitae dla obu tych rzędów.

Rząd: APTERYGIFORMES Haeckel, 1866 - KIWI

Wersja: 2015-02-09
1 rodzina, 1 rodzaj, 5 gatunków
Systematyka: Monotypowy rząd.

Rodzina: APTERYGIDAE Gray,GR, 1840 - KIWI - KIWIS

Wersja: 2017-12-14
Peters I (1979): 10-11 (F)   Wolters I: 5 (F)   S&M: 1-2 (F)   HBW I: 104-110 i XVII: 188 (F)   H&M4 I: 6 (F)   HBW IC I: 66-67 (F)
1 rodzaj, 5 gatunków
Systematyka: Monotypowa rodzina. Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodzaju Apteryx bazuje na Burbidge et al. (2003), Shepherd & Lambert (2008) i Weir et al. (2016).

Rodzaj: Apteryx Shaw, 1813 (f.)


Rząd: CASUARIIFORMES Sclater,PL, 1880 - KAZUAROWE

Wersja: 2019-11-05
1 rodzina, 2 rodzaje, 4 gatunki
Systematyka: Monotypowy rząd.

Rodzina: CASUARIIDAE Kaup, 1847 - KAZUAROWATE - CASSOWARIES & EMUS

Wersja: 2019-11-05
Peters I (1979): 7-10 (F, Dromaiidae)   Wolters I: 5 (F, Dromaiidae)   S&M: 1 (F)   HBW I: 90-103 (F, Dromaiidae)   H&M4 I: 6 (F)   HBW IC I: 64-65 i 764-765 (F)
2 podrodziny, 2 rodzaje, 4 gatunki
Systematyka: Rodzina składająca się z dwóch podrodzin, często podnoszonych do rangi rodzin, lecz zob. Christidis & Boles (2008). Systematyka gatunków z rodzaju Casuarius niejasna (zob. Perron, 2011, Naish & Perron, 2014, Beehler & Pratt, 2016).

Podrodzina: CASUARIINAE Kaup, 1847 - KAZUARY

Rodzaj: Casuarius Brisson, 1760 (m.)

Podrodzina: DROMAIINAE Huxley, 1868 - EMU

Rodzaj: Dromaius Vieillot, 1816 (m.)


Infragromada: NEOGNATHAE Pycraft, 1900 - PTAKI NEOGNATYCZNE

Infragromada Neognathae obejmuje pozostałe (40) rzędy, dzielące się na dwie dobrze udokumentowane i nie budzące obecnie wątpliwości grupy (tu w randze parvclass) - (1) Galloanseres (składająca się z dwóch blisko spokrewnionych rzędów - blaszkodziobych (Anseriformes) i grzebiących (Galliformes)) i (2) Neoaves (obejmująca pozostałe rzędy) (zob. Cracraft et al., 2004, Ericson et al., 2006a, Harshman et al., 2007, Hackett et al., 2008, van Tuinen, 2009b, Paśko et al., 2011, Kimball et al., 2013, Jarvis et al., 2014, Prum et al., 2015, Reddy et al., 2017, Braun,EL et al., 2019).

Parvclass: GALLOANSERES Sibley & Ahlquist, 1990

Takson składający się z dwóch blisko spokrewnionych rzędów - blaszkodziobych (Anseriformes) i grzebiących (Galliformes).

Rząd: ANSERIFORMES Wagler, 1831 - BLASZKODZIOBE

Wersja: 2019-10-12
3 rodziny, 56 rodzajów (w tym 1 wymarły), 171 gatunków (w tym 7 wymarłych)
Systematyka: Dobrze zdefiniowany rząd składający się z trzech stanowiących sukcesywne odgałęzienia rodzin (zob. m.in. Prum et al., 2015, Claramunt & Cracraft, 2015, Reddy et al., 2017).

Rodzina: ANHIMIDAE Stejneger, 1885 - SKRZYDŁOSZPONY - SCREAMERS

Wersja: 2015-02-09
Peters I (1979): 505-506 (F)   Wolters II: 100 (F)   S&M: 26 (F)   HBW I: 528-535 (F)   H&M4 I: 7 (F)   HBW IC I: 124-125 (F)
2 rodzaje, 3 gatunki
Systematyka:

Rodzaj: Anhima Brisson, 1760 (f.)

Rodzaj: Chauna Illiger, 1811 (f.)


Rodzina: ANSERANATIDAE Sclater,PL, 1880 - BEZPŁETWCE - MAGPIE GOOSE

Wersja: 2017-06-25
Peters I (1979): 426-427 (p. Anatidae: sF)   Wolters II: 93 (F)   S&M: 26 (F)   HBW I: 574-575 (p. Anatidae: sF)   H&M4 I: 7 (F)   HBW IC I: 124-125 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina, często włączana w randze podrodziny (Anseranatinae) do kaczkowatych (Anatidae), lecz zob. Livezey (1986, 1997), Sibley & Ahlquist (1990), Kear (2005), Christidis & Boles (2008), Liu et al. (2014), Prum et al. (2015), Claramunt & Cracraft (2015) i Reddy et al. (2017).

Rodzaj: Anseranas Lesson, 1828 (f.)


Rodzina: ANATIDAE Leach, 1820 - KACZKOWATE - DUCKS, GEESE, SWANS

Wersja: 2019-10-12
Peters I (1979): 427-505 (F)   Wolters II: 93-99 (F)   S&M: 27-42 (Dendrocygnidae, F)   HBW I: 536-628 i VII: 21-23 (F)   H&M4 I: 7-20 (F)   HBW IC I: 124-147, 764-765 i 772 (F)
4 podrodziny, 53 rodzaje (w tym 1 wymarły), 167 gatunków (w tym 7 wymarłych)
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, plemiona, rodzaje) bazuje na Gonzalez et al. (2009) i Liu et al. (2014); zob. również Johnson & Sorenson (1999), Donne-Goussé et al. (2002), Bulgarella et al. (2010), Fulton et al. (2012a), Robertson & Goldstien (2012), Mitchell et al. (2014) i Sun,Z et al. (2017). Drzewice (Dendrocygninae) stanowią grupę siostrzaną w stosunku do pozostałych przedstawicieli kaczkowatych i czasami są traktowane jako osobna rodzina (np. Sibley & Monroe, 1990); zob również Claramunt & Cracraft (2015) i Sun,Z et al. (2017). Pozycja systematyczna: plemienia Tadornini za Liu,G. et al. (2014) i Sun,Z et al. (2017), rodzajów Cairina i Aix za Gonzalez et al. (2009), Fulton et al. (2012a), Liu,G. et al. (2013, 2014), Mitchell et al. (2014) i Sun,Z et al. (2017), lecz zob. również Bulgarella et al. (2010), Rhodonessa za Ericson et al. (2017). Ostatnie badania sugerują, iż rodzaje Lophodytes i Mergellus powinny zostać włączone do rodzaju Mergus (Liu,G. et al., 2013, 2014, lecz zob. Sun,Z et al., 2017), rodzaj Aythya nie jest monofiletyczny względem Netta (Liu,G. et al., 2014, Sun,Z et al., 2017). Pozycja systematyczna szeregu rodzajów niejasna (zob. rodzaje incertae sedis). Porządek systematyczny w obrębie plemiona Anserini (rodzaje, gatunki) za Ottenburghs et al. (2016).

Podrodzina: DENDROCYGNINAE Reichenbach, 1849-50 - DRZEWICE

Rodzaj: Dendrocygna Swainson, 1837 (f.)

Podrodzina: OXYURINAE Swainson, 1831 - STERNICZKI

Rodzaj: Heteronetta Salvadori, 1865 (f.)

Rodzaj: Nomonyx Ridgway, 1880 (m.)

Rodzaj: Oxyura Bonaparte, 1828 (f.)

Podrodzina: ANSERINAE Vigors, 1825 - GĘSI

Plemię: MALACORHYNCHINI von Boetticher, 1950

Rodzaj: Malacorhynchus Swainson, 1831 (m.)

Plemię: CEREOPSEINI Vigors, 1825

Rodzaj: Cereopsis Latham, 1801 (f.)

Rodzaj: Coscoroba Reichenbach, 1853 (f.)

Plemię: CYGNINI Vigors, 1825

Rodzaj: Cygnus Bechstein, 1803 (m.)

Plemię: ANSERINI Vigors, 1825 (1815)

Rodzaj: Branta Scopoli, 1769 (f.)

Rodzaj: Anser Brisson, 1760 (m.)

Podrodzina: ANATINAE Leach, 1820 - KACZKI

Plemię: TADORNINI Reichenbach, 1849-50

Rodzaj: Cairina Flemming,J, 1822 (f.)

Rodzaj: Aix Boie, 1828 (f.)

Rodzaj: Oressochen Bannister, 1870 (m.) S

Rodzaj: Chloephaga Eyton, 1838 (f.)

Rodzaj: Radjah Reichenbach, 1853 (m.)

Rodzaj: Alopochen Stejneger, 1885 (f.)

Rodzaj: Tadorna Boie, 1822 (f.)

Plemię: MERGINI Rafinesque, 1815

Rodzaj: Clangula Leach, 1819 (f.)

Rodzaj: Somateria Leach, 1819 (f.)

Rodzaj: Polysticta Eyton, 1836 (f.)

Rodzaj: Melanitta Boie, 1822 (f.)

Rodzaj: Bucephala Baird,SF, 1858 (f.)

Rodzaj: Mergellus Selby, 1840 (m.)

Rodzaj: Lophodytes Reichenbach, 1853 (m.)

Rodzaj: Mergus Linnaeus, 1758 (m.)

Rodzaj: Histrionicus Lesson, 1828 (m.)

Rodzaj: Camptorhynchus Bonaparte, 1838 (m.)

Plemię: AYTHYINI Delacour & Mayr, 1945 (1831)

Rodzaj: Pteronetta Salvadori, 1895 (f.)

Rodzaj: Cyanochen Bonaparte, 1856 (f.)

Rodzaj: Marmaronetta Reichenbach, 1853 (f.)

Rodzaj: Asarcornis Salvadori, 1895 (f.)

Rodzaj: Rhodonessa Reichenbach, 1853 (f.)

Rodzaj: Netta Kaup, 1829 (f.)

Rodzaj: Aythya Boie, 1822 (f.)

Plemię: ANATINI Leach, 1820

Rodzaj: Tachyeres Owen, 1875 (m.)

Rodzaj: Lophonetta Riley, 1914 (f.)

Rodzaj: Speculanas von Boetticher, 1929 (f.)

Rodzaj: Amazonetta von Boetticher, 1929 (f.)

Rodzaj: Spatula Boie, 1822 (f.)

Rodzaj: Sibirionetta von Boetticher, 1929 (f.)

Rodzaj: Mareca Stephens, 1824 (f.)

Rodzaj: Anas Linnaeus, 1758 (f.)

Rodzaje o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie (genera incertae sedis):

Rodzaj: Thalassornis Eyton, 1838 (m.)

Rodzaj: Stictonetta Reichenbach, 1853 (f.)

Rodzaj: Biziura Stephens, 1824 (f.)

Rodzaj: Plectropterus Stephens, 1824 (m.)

Rodzaj: Hymenolaimus Gray,GR, 1843 (m.)

Rodzaj: Merganetta Gould, 1842 (f.)

Rodzaj: Salvadorina Rothschild & Hartert,E, 1894 (f.)

Rodzaj: Sarkidiornis Eyton, 1838 (m.)

Rodzaj: Chenonetta von Brandt, 1836 (f.)

Rodzaj: Nettapus von Brandt, 1836 (m.)

Rodzaj: Callonetta Delacour, 1936 (f.)


Rząd: GALLIFORMES Temminck, 1820 - GRZEBIĄCE

Wersja: 2017-06-25
5 rodzin, 86 rodzajów, 294 gatunki (w tym 1 wymarły)
Systematyka: Rząd składający się z pięciu dobrze zdefiniowanych i stanowiących sukcesywne odgałęzienia rodzin (Crowe et al., 2006b, Pereira & Baker, 2006, Cox et al., 2007, Kaiser et al., 2007, Hackett et al., 2008, Kimball & Braun, 2008, Kimball et al., 2011, Cohen et al., 2012, Wang et al., 2013, Kimball & Braun, 2014, Stein et al., 2015, Prum et al., 2015, Reddy et al., 2017).

Rodzina: MEGAPODIIDAE Lesson, 1831 - NOGALE - MEGAPODES

Wersja: 2017-03-16
Peters II: 3-9 (F)   Wolters II: 100 (F)   S&M: 9-11 (F)   HBW II: 278-309 (F)   H&M4 I: 20-22 (F)   HBW IC I: 66-69 (F)
7 rodzajów, 22 gatunki
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na Harris et al. (2014); zob. również Birks & Edwards (2002) i Crowe et al. (2006).

Rodzaj: Leipoa Gould, 1840 (f.)

Rodzaj: Alectura Latham, 1824 (f.)

Rodzaj: Aepypodius Oustalet, 1880 (m.)

Rodzaj: Talegalla Lesson, 1828 (f.)

Rodzaj: Macrocephalon Müller,S, 1846 (n.)

Rodzaj: Eulipoa Ogilvie-Grant, 1893 (f.)

Rodzaj: Megapodius Gaimard, 1823 (m.)


Rodzina: CRACIDAE Rafinesque, 1815 - CZUBACZE - GUANS

Wersja: 2018-04-03
Peters II: 9-24 (F)   Wolters II: 108-109 (F)   S&M: 5-9 (F)   HBW II: 310-363 (F)   H&M4 I: 22-26 (F)   HBW IC I: 70-79 (F)
11 rodzajów, 54 gatunki
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na Hosner et al. (2016b); zob. również Grau et al. (2005), Frank-Hoeflich et al. (2007), Pereira et al. (2009) i Kimball et al. (2011). Czubacze są często dzielone na dwie podrodziny - Penelopinae Bonaparte, 1831 (penelopy) i Cracinae Rafinesque, 1815 (czubacze) (np. del Hoyo, 1994), lecz zob. Hosner et al. (2016b). Ostanie badania sugerują, iż rodzaj Pipile powinien zostać włączony do Aburria, lecz zob. Hosner et al. (2016b). Grau et al. (2005), Frank-Hoeflich et al. (2007), Kimball et al. (2011) i Hosner et al. (2016b) sugerują konieczność włączenia rodzaju Mitu do Pauxi - potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Rodzaj: Penelopina Reichenbach, 1862 (f.)

Rodzaj: Chamaepetes Wagler, 1832 (m.)

Rodzaj: Aburria Reichenbach, 1853 (f.)

Rodzaj: Pipile Bonaparte, 1856 (m.)

Rodzaj: Penelope Merrem, 1786 (f.)

Rodzaj: Oreophasis Gray,GR, 1844 (m.)

Rodzaj: Ortalis Merrem, 1786 (f.)

Rodzaj: Nothocrax Burmeister, 1856 (m.)

Rodzaj: Mitu Lesson, 1831 (n.)

Rodzaj: Pauxi Temminck, 1813 (f.)

Rodzaj: Crax Linnaeus, 1758 (f.)


Rodzina: NUMIDIDAE de Selys Longchamps, 1842 - PERLICE - GUINEAFOWL

Wersja: 2015-09-20
Peters II: 133-139 (F)   Wolters II: 100 (p. Phasianidae: sF)   S&M: 23-24 (F)   HBW II: 554-567 (F)   H&M4 I: 26 (F)   HBW IC I: 80-81 (F)
4 rodzaje, 6 gatunków
Systematyka: Porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) za Kimball et al. (2011) i Stein et al. (2015); zob. również Crowe et al. (2006b).

Rodzaj: Numida Linnaeus, 1764 (m.)

Rodzaj: Agelastes Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Acryllium Gray,GR, 1840 (n.)

Rodzaj: Guttera Wagler, 1832 (f.)


Rodzina: ODONTOPHORIDAE Gould, 1844 - PRZEPIÓROWATE - NEW WORLD QUAILS

Wersja: 2019-05-23
Peters II: 42-58, 71 i 104-105 (p. Phasianidae: sF)   Wolters II: 103-104 i 106-107 (p. Phasianidae: sF)   S&M: 13 i 17 (p. Phasianidae), 24-26 (F)   HBW II: 412-433 (F), 496-497, 520 i 522 (p. Phasianidae)   H&M4 I: 27-31 (F)   HBW IC I: 82-87 (F)
10 rodzajów, 33 gatunki
Systematyka: Przepióry były dawniej często umieszczane w rodzinie kurowatych (Phasianidae), lecz zob. m.in. Sibley & Ahlquist (1990) i Cox et al. (2007). Porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) za Hosner et al. (2015a). Rodzaj Ptilopachus był do niedawna umieszczany w rodzinie kurowatych (Phasianidae), lecz zob. Crowe et al. (2006b), Kimball et al. (2011) i Cohen et al. (2012). Ostatnio Bowie et al. (2013) zaproponowali umieszczenie rodzaju Ptilopachus w osobnej podrodzinie (Ptilopachinae). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Dendrortyx za Tsai et al. (2019).

Podrodzina: PTILOPACHINAE Bowie, Cohen & Crowe, 2013 - KURACZKI

Rodzaj: Ptilopachus Swainson, 1837 (m.)

Podrodzina: ODONTOPHORINAE Gould, 1844 - PRZEPIÓRY

Rodzaj: Rhynchortyx Ogilvie-Grant, 1893 (m.)

Rodzaj: Oreortyx Baird,SF, 1858 (m.)

Rodzaj: Dendrortyx Gould, 1844 (m.)

Rodzaj: Philortyx Gould, 1846 (m.)

Rodzaj: Colinus Goldfuss, 1820 (m.)

Rodzaj: Callipepla Wagler, 1832 (f.)

Rodzaj: Cyrtonyx Gould, 1844 (m.)

Rodzaj: Dactylortyx Ogilvie-Grant, 1893 (m.)

Rodzaj: Odontophorus Vieillot, 1816 (m.)


Rodzina: PHASIANIDAE Horsfield, 1821 - KUROWATE - PARTRIDGES, PHEASANTS, GROUSE

Wersja: 2019-11-05
Peters II: 24-42 (Tetraonidae), 58-133 (F) i 139-141 (Meleagrididae)   Wolters II: 100-108 (F)   S&M: 11-23 (F)   HBW II: 364-411 (Meleagrididae, Tetraonidae) i 434-553 (F), VII: 23-24, XVII: 195-196   H&M4 I: 31-49 (F)   HBW IC I: 88-123 i 764-765 (F)
2 podrodziny, 54 rodzaje, 179 gatunków (w tym 1 wymarły)
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, plemiona, rodzaje) bazuje na Crowe et al. (2006b), Wang et al. (2013) i Hosner et al. (2016a); zob. również Kimball et al. (1999), Kimball & Braun (2008, 2014), Meng et al. (2008, 2011), Shen et al. (2010), Kan et al. (2010), Kimball et al. (2011), Zhao et al. (2012), Cohen et al. (2012) i Stein et al. (2015). Porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie podrodziny Rollulinae za Hosner et al. (2016a) (potrzeba dalszych bardziej kompletnych badań), plemion: Lophophorini za Liu et al. (2014) i Hosner et al. (2016a), Tetraonini - za Persons et al. (2016). Rodzaj Ptilopachus tradycyjnie umieszczany wśród kurowatych okazał się być przedstawicielem rodziny przepiórów (Odontophoridae) (zob. Crowe et al., 2006b, Kimball et al., 2011, Cohen et al., 2012). Pozycja systematyczna rodzajów Perdix i Ithaginis (w tym nowe plemię Ithaginini) za Wang,N et al. (2013, 2017), Liu,F et al. (2014) i Stein et al. (2015), rodzaju Lerwa (w tym nowe plemię Lerwini) za Hosner et al. (2016a) i Wang,N et al. (2017), rodzaju Rhizothera za Wang,N et al. (2017), rodzaju Anurophasis za Hosner et al. (2017), rodzaju Tropicoperdix za Chen et al. (2018). Rodzaje incertae sedis Haematortyx i Galloperdix zostały umieszczone w Polyplectronini za Sun et al. (2014), Stein et al. (2015) i Hosner et al. (2016a). Pozycja rodzaju Pucrasia za Kimball & Braun (2014), Hosner et al. (2016a) i Wang,N et al. (2017), lecz zob. również Meiklejohn et al. (2014), Li et al. (2015) i Huang & Ke (2015). Ostatnie badania sugerują, iż następujące rodzaje nie są monofiletyczne: Francolinus (Mandiwana-Neudani et al., 2014, 2019b, Stein et al., 2015), Peliperdix (Stein et al., 2015) i Falcipennis (Persons et al., 2016). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju: Pternistis za Mandiwana-Neudani et al. (2014, 2019a), Gallus za Liu, F et al. (2014) (lecz zob. również Hosner et al., 2016a), Scleroptila za Stein et al. (2015).

Podrodzina: ROLLULINAE Bonaparte, 1850 (1848) - PSTROPIÓRY

Rodzaj: Xenoperdix Dinesen, Lehmberg, Svendsen, Hansen & Fjeldså, 1994 (m.)

Rodzaj: Caloperdix Blyth, 1861 (m.)

Rodzaj: Rollulus Bonnaterre, 1791 (m.)

Rodzaj: Melanoperdix Jerdon, 1864 (m.)

Rodzaj: Arborophila Hodgson, 1837 (f.)

Podrodzina: PHASIANINAE Horsfield, 1821 - BAŻANTY

Plemię: PAVONINI Rafinesque, 1815

Rodzaj: Afropavo Chapin, 1936 (m.)

Rodzaj: Pavo Linnaeus, 1758 (m.)

Rodzaj: Argusianus Gray,GR, 1849 (m.)

Rodzaj: Rheinardia Maingounat, 1882 (f.)

Plemię: POLYPLECTRONINI Blyth, 1852

Rodzaj: Tropicoperdix Blyth, 1859 (f.) S

Rodzaj: Haematortyx Sharpe, 1879 (m.)

Rodzaj: Galloperdix Blyth, 1845 (f.)

Rodzaj: Polyplectron Temminck, 1807 (n.)

Plemię: COTURNICINI Reichenbach, 1848

Rodzaj: Margaroperdix Reichenbach, 1853 (m.)

Rodzaj: Coturnix Garsault, 1764 (f.)

Rodzaj: Synoicus Gould, 1843 (m.)

Rodzaj: Anurophasis van Oort, 1910 (m.)

Rodzaj: Excalfactoria Bonaparte, 1856 (f.) S

Rodzaj: Tetraogallus Gray,JE, 1832 (m.)

Rodzaj: Alectoris Kaup, 1829 (f.)

Rodzaj: Ammoperdix Gould, 1851 (m.)

Rodzaj: Perdicula Hodgson, 1837 (f.)

Rodzaj: Ophrysia Bonaparte, 1856 (f.)

Rodzaj: Pternistis Wagler, 1832 (m.)

Plemię: GALLINI Brehm,CL, 1831

Rodzaj: Francolinus Stephens, 1819 (m.)

Rodzaj: Dendroperdix Roberts, 1922 (m.)

Rodzaj: Peliperdix Bonaparte, 1856 (f.)

Rodzaj: Scleroptila Blyth, 1852 (f.)

Rodzaj: Bambusicola Gould, 1863 (m.)

Rodzaj: Gallus Brisson, 1760 (m.)

Plemię: LERWINI von Boetticher, 1939

Rodzaj: Lerwa Hodgson, 1837

Plemię: ITHAGININI Wolters, 1976

Rodzaj: Ithaginis Wagler, 1832 (m.)

Plemię: LOPHOPHORINI Gray,GR, 1841

Rodzaj: Lophophorus Temminck, 1813 (m.)

Rodzaj: Tetraophasis Elliot, 1871 (m.)

Rodzaj: Tragopan Cuvier, 1829 (m.)

Rodzaj o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie (genus incertae sedis):

Rodzaj: Rhizothera Gray,GR, 1841 (f.) S

Plemię: PHASIANINI Horsfield, 1821

Rodzaj: Perdix Brisson, 1760 (f.)

Rodzaj: Syrmaticus Wagler, 1832 (m.)

Rodzaj: Chrysolophus Gray,JE, 1834 (m.)

Rodzaj: Phasianus Linnaeus, 1758 (m.)

Rodzaj: Crossoptilon Hodgson, 1838 (n.)

Rodzaj: Catreus Cabanis, 1851 (m.)

Rodzaj: Lophura Fleming,J, 1822 (f.)

Plemię: TETRAONINI Leach, 1820

Rodzaj: Pucrasia Gray,GR, 1841 (f.)

Rodzaj: Meleagris Linnaeus, 1758 (f.)

Rodzaj: Bonasa Stephens, 1819 (f.)

Rodzaj: Tetrastes Keyserling & Blasius,JH, 1840 (m.)

Rodzaj: Lagopus Brisson, 1760 (f.)

Rodzaj: Falcipennis Elliot, 1864 (m.)

Rodzaj: Tetrao Linnaeus, 1758 (m.)

Rodzaj: Lyrurus Swainson, 1832 (m.)

Rodzaj: Centrocercus Swainson, 1832 (m.)

Rodzaj: Dendragapus Elliot, 1864 (m.)

Rodzaj: Tympanuchus Gloger, 1841 (m.)


Parvclass: NEOAVES Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988

Przyjęty porządek systematyczny (kolejność i wyróżniane rzędy) w obrębie Neoaves bazuje na najobszerniejszych, opartych na analizie całych genomów badaniach Jarvis et al. (2014) oraz na Ericson et al. (2006a), Hackett et al. (2008), Prum et al. (2015) i Reddy et al. (2017); zob. również Fain & Houde (2004), Gibb et al. (2007), Slack et al. (2007), Brown et al. (2008), Morgan-Richards et al. (2008), Pratt et al. (2009), Pacheco et al. (2011), Paśko et al. (2011), Wang et al. (2012), Ericson (2012), McCormack et al. (2013), Kimball et al. (2013) i Suh et al. (2015). Zastosowany porządek ostatnio zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2016) i SACC (Remsen et al., 2016). Szereg tradycyjnie wyróżnianych (głównie na podstawie różnic morfologicznych) rzędów okazało się być nienaturalnymi taksonami (nie monofiletycznymi), dotyczy to: Caprimulgiformes, Charadriiformes, Ciconiiformes, Coraciiformes, Falconiformes, Gruiformes i Pelecaniformes. Sugerowany przez Fain & Houde (2004) podział Neoaves na Metaves Fain & Houde, 2004 (obejmujący rzędy: Phoenicopteriformes, Columbiformes, Pterocliformes, Mesithornithiformes, Eurypygiformes, Phaethontiformes, Caprimulgiformes s.l., Opisthocomiformes) i Coronaves Fain & Houde, 2004 (pozostałe rzędy) nie został potwierdzony (Jarvis et al., 2014, Prum et al., 2015, Reddy et al., 2017). Yuri et al. (2013) zaproponowali wspólną nazwę Insolitaves dla (Cuculiformes + Gruiformes + Musophagiformes + Otidiformes + Aequornithia), lecz pokrewieństwo takie również nie zostało potwierdzone (Jarvis et al., 2014). Ostatnie najobszerniejsze badania (Jarvis et al., 2014) wykazały, iż Neoaves dzielą się na dwie nieformalne (bez kategorii taksonomicznej) siostrzane grupy: (1) Columbea (Phoenicopterimorphae + Columbimorphae) i (2) Passerea (pozostałe (nad)rzędy). Badania oparte o next-generation DNA sequencing (Prum et al., 2015) sugerują podział Neoaves na 5 głównych sukcesywnych odgałęzień: (1) Caprimulgimorphae (Strisores); (2) (Otidimorphae + Columbimorphae) (nazwane przez Prum et al. - Columbaves); (3) Gruiformes; (4) (Phoenicopterimorphae + Charadriiformes + Phaethontimorphae + Aequornithia) (nazwane przez Prum et al. - Aequorlitornithes); (5) (Opisthocomiformes + Coracornithia) (nazwane przez Prum et al. - Inopinaves), lecz zob. Reddy et al. (2017). Suh (2016) argumentuje, iż w przypadku podstawy Neoaves mamy do czynienia z twardą politomią składającą się z 9 linii ewolucyjnych: Phoenicopterimorphae, Columbimorphae, Otidimorphae, Caprimulgimorphae, Opisthocomiformes, Gruiformes, Charadriiformes, Phaethontimorphae + Aequornithia i Coracornithia (Telluraves), lecz zob. m.in. Houde et al. (2019) i Braun,EL et al., 2019.

Nadrząd: PHOENICOPTERIMORPHAE (syn. Mirandornithes Sangster, 2005b)

Nadrząd składający się z dwóch blisko spokrewnionych rzędów - Phoenicopteriformes i Podicipediformes (van Tuinen et al., 2001, Cracraft et al., 2004, Fain & Houde, 2004, Ericson et al., 2006a, Hackett et al., 2008, Gibb et al., 2013, Jarvis et al., 2014, Prum et al., 2015, Reddy et al., 2017; zob. także Manegold, 2006, Mayr, 2004, 2007, 2008), siostrzany w stosunku do nadrzędu Columbimorphae (Jarvis et al., 2014, Reddy et al., 2017, Houde et al., 2019, Braun,EL et al., 2019). Badania Prum et al. (2015) sugerują bliższe pokrewieństwo Phoenicopterimorphae z Charadriiformes.

Rząd: PHOENICOPTERIFORMES Fürbringer, 1888 - FLAMINGOWE

Wersja: 2015-02-09
1 rodzina, 3 rodzaje, 6 gatunków
Systematyka: Monotypowy rząd.

Rodzina: PHOENICOPTERIDAE Bonaparte, 1831 - FLAMINGI - FLAMINGOS

Wersja: 2015-08-30
Peters I (1979): 269-271 (F)   Wolters II: 93 (F)   S&M: 310-311 (F)   HBW I: 508-526 (F)   H&M4 I: 49-50 (F)   HBW IC I: 152-153 (F)
3 rodzaje, 6 gatunków
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny zgodny z ostatnimi kompletnymi badaniami Torres et al. (2014); autorzy tych badań zaproponowali umieszczenie flaminga małego w rodzaju Phoenicoparrus.

Rodzaj: Phoenicopterus Linnaeus, 1758 (m.)

Rodzaj: Phoeniconaias Gray,GR, 1869 (f.)

Rodzaj: Phoenicoparrus Bonaparte, 1856 (m.)


Rząd: PODICIPEDIFORMES Fürbringer, 1888 - PERKOZOWE

Wersja: 2016-01-25
1 rodzina, 6 rodzajów, 22 gatunki (w tym 3 wymarłe)
Systematyka: Monotypowy rząd, czasami włączany do flamingowych (Phoenicopteriformes) (Cracraft, 2013), lecz ostatnie badania oparte o analizy całych genomów wskazały na konieczność umieszczenia perkozów w osobnym rzędzie (Jarvis et al., 2014; lecz zob. również Prum et al., 2015 i Claramunt & Cracraft, 2015).

Rodzina: PODICIPEDIDAE Bonaparte, 1831 - PERKOZY - GREBES

Wersja: 2016-07-24
Peters I (1979): 140-155 (F)   Wolters I: 16-17 (F)   S&M: 294-297 (F)   HBW I: 174-196 (F)   H&M4 I: 50-52 (F)   HBW IC I: 148-151 i 764-765 (F)
6 rodzajów, 22 gatunki (w tym 3 wymarłe)
Systematyka: Potrzeba badań filogenetycznych dla określenia pokrewieństwa w obrębie rodziny (zob. Bocheński, 1994, Fjeldså, 2004, Ksepka et al., 2013, Bahr, 2016). Badania Ogawa et al. (2015) sugerują, iż rodzaj Podiceps nie jest monofiletyczny względem Rollandia; potrzeba dalszych bardziej kompletnych badań. Gatunki Podiceps occipitalis, P. taczanowskii, P. nigricollis i P. andinus wymagają rewizji taksonomicznej (Ogawa et al., 2015).

Rodzaj: Podilymbus Lesson, 1831 (m.)

Rodzaj: Tachybaptus Reichenbach, 1853 (m.)

Rodzaj: Rollandia Bonaparte, 1856 (f.)

Rodzaj: Poliocephalus Selby, 1840 (m.)

Rodzaj: Aechmophorus Coues, 1862 (m.)

Rodzaj: Podiceps Latham, 1787 (m.)


Nadrząd: COLUMBIMORPHAE

Badania Jarvis et al. (2014) i Reddy et al. (2017) potwierdziły wcześniej sugerowane (Hackett et al., 2008) pokrewieństwo gołębiowych (Columbiformes), stepówek (Pterocliformes) i madagaskarników (Mesitornithiformes), rzędy te tworzą nadrząd siostrzany w stosunku do Phoenicopterimorphae (Jarvis et al., 2014, Reddy et al., 2017, Houde et al., 2019, Braun,EL et al., 2019). Badania Prum et al. (2015) sugerują jednak bliższe pokrewieństwo Columbimorphae z Otidimorphae.

Rząd: COLUMBIFORMES Latham, 1790 - GOŁĘBIOWE

Wersja: 2019-07-24
1 rodzina, 49 rodzajów (w tym 4 wymarłe), 325 gatunków (w tym 16 wymarłych)
Systematyka: Monotypowy rząd, siostrzany w stosunku do (Pterocliformes + Mesitornithiformes) (Jarvis et al., 2014, Prum et al., 2015, Reddy et al., 2017, Houde et al., 2019).

Rodzina: COLUMBIDAE Leach, 1820 - GOŁĘBIOWATE - PIGEONS

Wersja: 2019-07-21
Peters III: 10-141 (Raphidae, F)   Wolters I: 43-55 (Raphidae, Caloenadidae, Gouridae, Otidiphabidae, F, Duculidae, Treronidae, Didunculidae)   S&M: 192-215 (Raphidae, F)   HBW IV: 60-243 i VII: 32-37 (F)   H&M4 I: 52-80 (F)   HBW IC I: 156-215, 764-767 i 772 (F)
3 podrodziny, 49 rodzajów (w tym 4 wymarłe), 325 gatunków (w tym 16 wymarłych)
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje na Pereira et al. (2007), Johnson et al. (2010) i Fulton et al. (2012b); zob. również Shapiro et al. (2002) i Gibb & Penny (2010). Dront dodo (Raphus cucullatus) i dront samotny (Pezophaps solitaria) dawniej umieszczane były w osobnej rodzinie - Raphidae Wetmore, 1930 (1835) (dronty). Ponadto "dront" reunioński (Raphus solitarius (Selys-Longchamps, 1848)) okazał się być ibisem z rodzaju Threskiornis (zob. Mourer-Chauviré et al., 1995, 2006). Pozycja systematyczna rodzajów: Starnoenas (zob. Olson & Wiley, 2016), Microgoura i Cryptophaps niejasna. Rodzaj Ptilinopus (Gibb & Penny, 2010, Cibois et al., 2014) nie jest monofiletyczny. Porządek systematyczny w obrębie (grupy) rodzajów: Geotrygon-Leptotila-Zenaida ("Zenaidini") za Banks et al. (2013), Ptilinopus za Cibois et al. (2014) (przy czym pozycja P. arcanus nieznana), podrodziny Claravinae za Sweet & Johnson (2015) i Sweet et al. (2017). Badania Cibois et al. (2017) sugerują potrzebę zmiany porządku systematycznego w obrębie rodzaju Ducula, lecz potrzeba bardziej kompletnych badań przed wprowadzeniem zmian.

Podrodzina: COLUMBINAE Leach, 1820 - GOŁĘBIE

Rodzaj: Columba Linnaeus, 1758 (f.)

Rodzaj: Aplopelia Bonaparte, 1855 (f.)

Rodzaj: Streptopelia Bonaparte, 1855 (f.)

Rodzaj: Macropygia Swainson, 1837 (f.)

Rodzaj: Turacoena Bonaparte, 1854 (f,)

Rodzaj: Reinwardtoena Bonaparte, 1854 (f.)

Rodzaj: Ectopistes Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Patagioenas Reichenbach, 1853 (f.)

Rodzaj: Geotrygon Gosse, 1847 (f.)

Rodzaj: Leptotrygon Banks, Weckstein, Remsen & Johnson,KP, 2013 (f.) S

Rodzaj: Leptotila Swainson, 1837 (f.)

Rodzaj: Zentrygon Banks, Weckstein, Remsen & Johnson,KP, 2013 (f.) S

Rodzaj: Zenaida Bonaparte, 1838 (f.)

Podrodzina: CLARAVINAE Todd, 1915 (1850) - SINIACZKI S

Rodzaj: Claravis Oberholser, 1899 (f.)

Rodzaj: Uropelia Bonaparte, 1855 (f.)

Rodzaj: Paraclaravis Sangster, Sweet & Johnson, 2018 (f.) S

Rodzaj: Metriopelia Bonaparte, 1855 (f.)

Rodzaj: Columbina von Spix, 1825 (f.)

Podrodzina: RAPHINAE Wetmore, 1930 (1835) - TRERONY

Rodzaj: Henicophaps Gray,GR, 1862 (f.)

Rodzaj: Pampusana Bonaparte, 1855 (f.) N

Rodzaj: Leucosarcia Gould, 1843 (f.)

Rodzaj: Petrophassa Gould, 1841 (f.)

Rodzaj: Geophaps Gray,GR, 1842 (f.)

Rodzaj: Phaps Selby, 1835 (f.)

Rodzaj: Ocyphaps Gray,GR, 1842 (f.)

Rodzaj: Geopelia Swainson, 1837 (f.)

Rodzaj: Trugon Gray,GR, 1849 (f.)

Rodzaj: Otidiphaps Gould, 1870 (f.)

Rodzaj: Gallicolumba Heck,JG, 1849 (f.)

Rodzaj: Treron Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Didunculus Peale, 1848 (m.)

Rodzaj: Goura Stephens, 1819 (f.)

Rodzaj: Caloenas Gray,GR, 1840 (f.)

Rodzaj: Raphus Brisson, 1760 (m.)

Rodzaj: Pezophaps Strickland, 1848 (f.)

Rodzaj: Chalcophaps Gould, 1843 (f.)

Rodzaj: Turtur Boddaert, 1783 (m.)

Rodzaj: Oena Swainson, 1837 (f.)

Rodzaj: Phapitreron Bonaparte, 1854 (m.)

Rodzaj: Ducula Hodgson, 1836 (f.)

Rodzaj: Ptilinopus Swainson, 1825 (m.)

Rodzaj: Alectroenas Gray,GR, 1840 (m.)

Rodzaj: Drepanoptila Bonaparte, 1855 (f.)

Rodzaj: Hemiphaga Bonaparte, 1854 (f.)

Rodzaj: Gymnophaps Salvadori, 1874 (f.)

Rodzaj: Lopholaimus Gould, 1841 (m.)

Rodzaje o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie (genera incertae sedis):

Rodzaj: Microgoura Rothschild, 1904 (f.)

Rodzaj: Cryptophaps Salvadori, 1893 (f.)

Rodzaj: Starnoenas Bonaparte, 1838 (f.)


Rząd: PTEROCLIFORMES Huxley, 1868 - STEPÓWKI

Wersja: 2019-07-24
1 rodzina, 2 rodzaje, 16 gatunków
Systematyka: Monotypowy rząd, najbliżej spokrewniony z madagaskarnikami (Mesitornithiformes) (Jarvis et al., 2014, Suh et al., 2015, Prum et al., 2015, Reddy et al., 2017, Houde et al., 2019).

Rodzina: PTEROCLIDAE Bonaparte, 1831 - STEPÓWKI - SANDGROUSE

Wersja: 2016-05-22
Peters III: 3-10 ("Pteroclididae") (F)   Wolters I: 42-43 (F)   S&M: 232-233 (F)   HBW IV: 30-57 (F)   H&M4 I: 81-82 (F)   HBW IC I: 216-219 (F)
2 rodzaje, 16 gatunków
Systematyka: Niepublikowane badania Cohen (2011) sugerują, iż rodzaj Pterocles powinien zostać włączony do Syrrhaptes. Bahr (2016) bazując na Cohen (2011) zaproponował wyróżnienie 5 rodzajów: Pterocles Temminck, 1815 (alchata), Nyctiperdix Roberts, 1922 (decorata, bicincta, quadricincta, lichtensteinii, indica), Calopterocles Roberts, 1922 (burchelli), Macleanornis Wolters, 1974 (gutturalis, coronatus, personatus) i Syrrhaptes Illiger, 1811 (pozostałe gatunki).

Rodzaj: Syrrhaptes Illiger, 1811 (m.)

Rodzaj: Pterocles Temminck, 1815 (m.)


Rząd: MESITORNITHIFORMES Wetmore, 1960 - MADAGASKARNIKI

Wersja: 2019-07-24
1 rodzina, 2 rodzaje, 3 gatunki
Systematyka: Monotypowy rząd, najbliżej spokrewniony ze stepówkami (Pterocliformes) (Jarvis et al., 2014, Suh et al., 2015, Prum et al., 2015, Houde et al., 2019).

Rodzina: MESITORNITHIDAE Wetmore, 1960 (1850) - MADAGASKARNIKI - MESITES

Wersja: 2015-08-30
Peters II: 141-142 ("Mesoenatidae") (F)   Wolters I: 17 (F)   S&M: 231-232 (F)   HBW III: 34-43 (F)   H&M4 I: 82 (F)   HBW IC I: 154-155 (F)
2 rodzaje, 3 gatunki
Systematyka: Potrzeba badań filogenetycznych dla określenia pokrewieństwa w obrębie rodziny.

Rodzaj: Mesitornis Bonaparte, 1855 (m.)

Rodzaj: Monias Oustalet & Grandidier,G, 1903 (m.)


Nadrząd: OTIDIMORPHAE

Nadrząd składający się z trzech blisko spokrewnionych rzędów (umieszczanych czasami w trzech osobnych nadrzędach, np. w Cracraft, 2013) - kukułkowych (Cuculiformes), turakowych (Musophagiformes) i dropiów (Otidiformes) (Jarvis et al., 2014, Prum et al., 2015, Houde et al., 2019, lecz zob. Reddy et al., 2017); przy czym pokrewieństwo pomiędzy nimi wymaga dalszych badań (Braun,EL et al., 2019) - ostatnie badania (Prum et al., 2015, Claramunt & Cracraft, 2015) sugerują następujące pokrewieństwo: (Musophagiformes (Cuculiformes + Otidiformes), lecz zob. Houde et al. (2019). Jarvis et al. (2014) sugerują, iż Otidimorphae stanowi takson najbliżej spokrewniony z Caprimulgimorphae, z kolei oba te nadrzędy stanowią takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych Neoaves, lecz zob. Prum et al. (2015) (badania sugerujące bliższe pokrewieństwo Otidimorphae z Columbimorphae) i Houde et al. (2019). Potrzeba dalszych badań dla określenia najbliższego pokrewieństwa dla Otidimorphae (Braun,EL et al., 2019).

Rząd: CUCULIFORMES Wagler, 1830 - KUKUŁKOWE

Wersja: 2019-07-24
1 rodzina, 37 rodzajów (w tym 1 wymarły), 141 gatunków (w tym 2 wymarłe)
Systematyka: Monotypowy rząd należący do nadrzędu Otidimorphae (Jarvis et al., 2014, Suh et al., 2015, Prum et al., 2015, Houde et al., 2019). Badania Prum et al. (2015), Claramunt & Cracraft (2015) i Reddy et al. (2017) sugerują, iż Cuculiformes stanowią takson siostrzany do Otidiformes.

Rodzina: CUCULIDAE Leach, 1820 - KUKUŁKOWATE - CUCKOOS

Wersja: 2019-07-21
Peters IV: 12-76 (F)   Wolters II: 110-116 (Crotophagidae, Centropodidae, Neomorphidae, Taperidae, Coccyzidae, Clamatoridae, F, Eudynamidae, Phoenicophaeidae)   S&M: 96-108 (F, Centropodidae, Coccyzidae, Crotophagidae, Neomorphidae)   HBW IV: 508-607 (F)   H&M4 I: 136-149 (F)   HBW IC I: 312-333, 766-767 i 772 (F)
3 podrodziny, 37 rodzajów (w tym 1 wymarły), 141 gatunków (w tym 2 wymarłe)
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje, gatunki) bazuje na Sorenson & Payne (2005); zob. też Payne (2005).

Podrodzina: CROTOPHAGINAE Swainson, 1837 - KLESZCZOJADY

Plemię: CROTOPHAGINI Swainson, 1837

Rodzaj: Crotophaga Linnaeus, 1758 (f.)

Rodzaj: Guira Lesson, 1830 (f.)

Plemię: NEOMORPHINI Shelley, 1891

Rodzaj: Tapera Thunberg, 1819 (f.)

Rodzaj: Dromococcyx zu Weid, 1832 (m.)

Rodzaj: Morococcyx Sclater,PL, 1862 (m.)

Rodzaj: Geococcyx Wagler, 1831 (m.)

Rodzaj: Neomorphus Gloger, 1827 (m.)

Podrodzina: CENTROPODINAE Horsfield, 1823 - KUKALE

Plemię: COUINI Bonaparte, 1854

Rodzaj: Coua Schinz, 1821 (f.)

Rodzaj: Carpococcyx Gray,GR, 1840 (m.)

Plemię: CENTROPODINI Horsfield, 1823

Rodzaj: Centropus Illiger, 1811 (m.)

Podrodzina: CUCULINAE Leach, 1820 - KUKUŁKI

Plemię: PHAENICOPHAEINI Horsfield, 1822

Rodzaj: Rhinortha Vigors, 1830 (f.)

Rodzaj: Ceuthmochares Cabanis & Heine,F,Sr. 1863 (m.)

Rodzaj: Taccocua Lesson, 1830 (f.)

Rodzaj: Zanclostomus Swainson, 1837 (m.)

Rodzaj: Phaenicophaeus Stephens, 1815 (m.)

Rodzaj: Dasylophus Swainson, 1837 (m.)

Rodzaj: Lepidogrammus Reichenbach, 1849 (m.)

Rodzaj: Rhamphococcyx Cabanis & Heine,F,Sr., 1863 (m.)

Rodzaj: Clamator Kaup, 1829 (m.)

Rodzaj: Coccycua Lesson, 1830 (f.)

Rodzaj: Piaya Lesson, 1830 (f.)

Rodzaj: Coccyzus Vieillot, 1816 (m.)

Plemię: CUCULINI Leach, 1820

Rodzaj: Nannococcyx Olson, 1975 (m.)

Rodzaj: Pachycoccyx Cabanis, 1882 (m.)

Rodzaj: Microdynamis Salvadori, 1878 (f.)

Rodzaj: Eudynamys Vigors & Horsfield, 1827 (m.)

Rodzaj: Urodynamis Salvadori, 1880 (f.)

Rodzaj: Scythrops Latham, 1790 (m.)

Rodzaj: Chalcites Lesson, 1830 (m.)

Rodzaj: Chrysococcyx Boie, 1826 (m.)

Rodzaj: Cacomantis Müller,S, 1843 (m.)

Rodzaj: Heteroscenes Cabanis & Heine,F,Sr., 1863 (m.)

Rodzaj: Caliechthrus Cabanis & Heine,F,Sr., 1863 (m.)

Rodzaj: Cercococcyx Cabanis, 1882 (m.)

Rodzaj: Surniculus Lesson, 1830 (m.)

Rodzaj: Hierococcyx Müller,S, 1845 (m.)

Rodzaj: Cuculus Linnaeus, 1758 (m.)


Rząd: MUSOPHAGIFORMES Seebohm, 1890 - TURAKOWE

Wersja: 2019-07-24
1 rodzina, 6 rodzajów, 23 gatunki
Systematyka: Monotypowy rząd należący do nadrzędu Otidimorphae (Jarvis et al., 2014, Suh et al., 2015, Prum et al., 2015, Houde et al., 2019), lecz zob. również Reddy et al. (2017). Badania Prum et al. (2015) i Claramunt & Cracraft (2015) sugerują, iż Musophagiformes stanowią takson siostrzany do (Cuculiformes + Otidiformes).

Rodzina: MUSOPHAGIDAE Lesson, 1828 - TURAKOWATE - TURACOS

Wersja: 2015-09-04
Peters IV: 3-11 (F)   Wolters II: 109-110 (F)   S&M: 166-168 (F)   HBW IV: 480-506 (F)   H&M4 I: 167-169 (F)   HBW IC I: 364-367 (F)
3 podrodziny, 6 rodzajów, 23 gatunki
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje na badaniach Veron & Winney (2000); zob. również Njabo & Sorenson (2009).

Podrodzina: CORYTHAEOLINAE Verheyen, 1956 - SZYSZAKI

Rodzaj: Corythaeola Heine,F,Sr., 1860 (f.)

Podrodzina: CRINIFERINAE Verheyen, 1956 - HAŁAŚNIKI

Rodzaj: Criniferoides Roberts, 1926 (m.)

Rodzaj: Crinifer Jarocki, 1821 (m.)

Rodzaj: Corythaixoides Smith,A, 1833 (m.)

Podrodzina: MUSOPHAGINAE Lesson, 1828 - TURAKI

Rodzaj: Gallirex Lesson, 1844 (m.)

Rodzaj: Tauraco Kluk, 1779 (m.)


Rząd: OTIDIFORMES Wagler, 1830 - DROPIE

Wersja: 2019-07-24
1 rodzina, 11 rodzajów, 26 gatunków
Systematyka: Monotypowy rząd należący do nadrzędu Otidimorphae (Jarvis et al., 2014, Suh et al., 2015, Prum et al., 2015, Houde et al., 2019). Badania Prum et al. (2015), Claramunt & Cracraft (2015) i Reddy et al. (2017) sugerują, iż Otidiformes stanowią takson siostrzany do Cuculiformes. Dropie dawniej były umieszczane wśród żurawiowych (Gruiformes).

Rodzina: OTIDIDAE Rafinesque, 1815 - DROPIE - BUSTARDS N

Wersja: 2015-09-04
Peters II: 217-225 ("Otidae") (F)   Wolters I: 7-8 (F)   S&M: 215-217 (F)   HBW III: 240-273 (F)   H&M4 I: 165-167 (F)   HBW IC I: 360-363 (F)
11 rodzajów, 26 gatunków
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na Pitra et al. (2002); zob. też Broders et al. (2003). Niepublikowane badania (Cohen, 2011) sugerują pewne modyfikacje przyjętego porządku systematycznego.

Rodzaj: Heterotetrax Sharpe, 1894 (m.)

Rodzaj: Lissotis Reichenbach, 1848 (f.)

Rodzaj: Ardeotis Le Maout, 1853 (f.)

Rodzaj: Tetrax Forster,T, 1817 (m.)

Rodzaj: Houbaropsis Sharpe, 1893 (f.)

Rodzaj: Sypheotides Lesson, 1839 (m.)

Rodzaj: Lophotis Reichenbach, 1848 (f.)

Rodzaj: Eupodotis Lesson, 1839 (f.)

Rodzaj: Otis Linnaeus, 1758 (f.)

Rodzaj: Afrotis Gray,GR, 1855 (f.)

Rodzaj: Chlamydotis Lesson, 1839 (f.)


Nadrząd: CAPRIMULGIMORPHAE

Badania Jarvis et al. (2014) sugerują, iż takson ten jest najbliżej spokrewniony z Otidimorphae, z kolei oba te nadrzędy stanowią takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych Neoaves, lecz zob. Reddy et al. (2017) i Houde et al. (2019); potrzeba dalszych badań filogenetycznych (Braun,EL et al., 2019). Ostatnie badania (Prum et al., 2015) sugerują, iż nadrząd Caprimulgimorphae stanowi pierwsze odgałęzienie Neoaves. Wchodzące w skład Caprimulgimorphae rodziny tradycyjnie umieszczane były w dwóch odrębnych rzędach - Caprimulgiformes (Steatornithidae, Podargidae, Nyctibiidae, Caprimulgidae, Aegothelidae) i Apodiformes Peters,JL, 1940 (Apodidae, Trochilidae), lecz podział taki nie został potwierdzony (zob. Cracraft, 2013). Cracraft (2013) wyróżnił w obrębie Caprimulgimorphae tylko jeden rząd - Caprimulgiformes, lecz stwierdzone w jego obrębie różnice genetyczne (Jarvis et al., 2014, Prum et al., 2015, Chen,A et al., 2019, White & Braun, 2019; zob. również Claramunt & Cracraft, 2015) i morfologiczne wskazują na potrzebę jego podziału na co najmniej 6 rzędów - Caprimulgiformes, Steatornithiformes, Podargiformes, Nyctibiiformes, Aegotheliformes i Apodiformes. Badania Prum et al. (2015), White & Braun (2019) i Chen,A et al. (2019) sugerują następujące pokrewieństwo w obrębie Caprimulgimorphae: (Caprimulgidae ((Steatornithidae + Nyctibiidae) (Podargidae (Aegothelidae (Apodidae + Trochilidae))))); zob. również Ericson et al. (2006a), Hackett et al. (2008), Claramunt & Cracraft (2015) i Reddy et al. (2017); potrzeba dalszych badań filogenetycznych dla określenia pokrewieństwa w obrębie nadrzędu (Braun,EL et al., 2019). Przyjęty podział i porządek systematyczny za Prum et al. (2015); zmiany ostatnio przyjęte przez AOU (Chesser et al., 2016) i SACC (Remsen et al., 2016).

Rząd: CAPRIMULGIFORMES Ridgway, 1881 (syn. Strisores Baird,SF, 1858) - LELKOWE

Wersja: 2018-06-23
1 rodzina, 15 rodzajów, 96 gatunków
Systematyka: Monotypowy rząd.

Rodzina: CAPRIMULGIDAE Vigors, 1825 - LELKOWATE - NIGHTJARS

Wersja: 2018-06-23
Peters IV: 184-220 (F)   Wolters II: 144-147 (F)   S&M: 185-192 (Eurostopodidae, F)   HBW V: 302-386 i XVII: 206 (F)   H&M4 I: 85-94 (F)   HBW IC I: 224-241 (F)
2 podrodziny, 15 rodzajów, 96 gatunków
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na Sigurðsson & Cracraft (2014); zob. również Han et al. (2010), Larsen et al. (2007) i White et al. (2016). Ostatnie badania sugerują, iż rodzaj Lyncornis jest bliżej spokrewniony z Caprimulginae niż z Eurostopodus (zob. Sigurðsson & Cracraft, 2014, White et al., 2016). Rodzaj Hydropsalis zdefiniowany na podstawie badań Sigurðsson & Cracraft (2014) i White et al. (2016) (przy czym pozycja systematyczna H. maculosa nieznana). Ponadto Sigurðsson & Cracraft (2014) zaproponowali wyodrębnienie rodzaju Podager Wagler, 1832 z Chordeiles, włączenie rodzaju Nyctipolus do Nyctidromus, oraz wyodrębnienie szeregu nowych gatunków.

Podrodzina: EUROSTOPODINAE Sibley, Ahlquist & Monroe, 1986 - ROGATNIKI

Rodzaj: Eurostopodus Gould, 1838 (m.)

Rodzaj: Lyncornis Gould, 1838 (m.)

Podrodzina: CAPRIMULGINAE Vigors, 1825 - LELKI

Rodzaj: Gactornis Han, Robbins & Braun,MJ, 2010 (m.)

Rodzaj: Nyctiprogne Bonaparte, 1857 (f.)

Rodzaj: Lurocalis Cassin, 1851 (m.)

Rodzaj: Nyctidromus Gould, 1838 (m.)

Rodzaj: Nyctipolus Ridgway, 1912 (m.)

Rodzaj: Hydropsalis Wagler, 1832 (f.) S

Rodzaj: Siphonorhis Sclater,PL, 1861 (f.)

Rodzaj: Nyctiphrynus Bonaparte, 1857 (m.)

Rodzaj: Phalaenoptilus Ridgway, 1880 (m.)

Rodzaj: Antrostomus Bonaparte, 1838 (m.)

Rodzaj: Chordeiles Swainson, 1832 (m.)

Rodzaj: Caprimulgus Linnaeus, 1758 (m.)

Rodzaj: Veles Bangs, 1918 (m.)


Rząd: STEATORNITHIFORMES Sharpe, 1891 - TŁUSZCZAKOWE

Wersja: 2016-07-24
1 rodzina, 1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowy rząd tradycyjnie włączany do lelkowych (Caprimulgiformes).

Rodzina: STEATORNITHIDAE Bonaparte, 1842 - TŁUSZCZAKI - OILBIRD

Wersja: 2019-10-06
Peters IV: 174 (F)   Wolters II: 147 (F)   S&M: 184 (F)   HBW V: 244-251 (F)   H&M4 I: 83 (F)   HBW IC I: 220-221 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina. Badania Prum et al. (2015), Reddy et al. (2017) i Chen,A et al. (2019) sugerują, iż tłuszczaki są najbliżej spokrewnione z nocolotami (Nyctibiidae), lecz zob. również Claramunt & Cracraft (2015).

Rodzaj: Steatornis von Humboldt, 1814 (m.)


Rząd: NYCTIBIIFORMES Yuri,T, Kimball, Harshman, Bowie, Braun,MJ, Chojnowski, Han,K-L, Hackett, Huddleston, Moore,WS, Reddy, Sheldon, Steadman, Witt & Braun,EL, 2013 - NOCOLOTOWE

Wersja: 2019-10-06
1 rodzina, 1 rodzaj, 7 gatunków
Systematyka: Monotypowy rząd tradycyjnie włączany do lelkowych (Caprimulgiformes).

Rodzina: NYCTIBIIDAE Chenu & des Murs, 1851 - NOCOLOTY - POTOOS

Wersja: 2019-03-24
Peters IV: 179-181 (F)   Wolters II: 144 (F)   S&M: 185 (F)   HBW V: 288-301 (F)   H&M4 I: 85 (F)   HBW IC I: 222-223 (F)
1 rodzaj, 7 gatunków
Systematyka: Monotypowa rodzina. Badania Prum et al. (2015), Reddy et al. (2017) i Chen,A et al. (2019) sugerują, iż nocoloty są najbliżej spokrewnione z tłuszczakami (Steatornithidae), lecz zob. Claramunt & Cracraft (2015). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Nyctibius za White et al. (2017). Badania Costa & Donatelli (2009) i Costa et al. (2018) sugerują, iż Nyctibius bracteatus jest na tyle odmienny morfologicznie, iż powinien zostać umieszczony w osobnym rodzaju; zob. również White et al. (2017). Costa et al. (2018) zaproponowali nową nazwę rodzajową dla N. bracteatus - Phyllaemulor Costa, Whitney, Braun, White, Silveira & Cleere, 2018 (m.).

Rodzaj: Nyctibius Vieillot, 1816 (m.)


Rząd: PODARGIFORMES Sharpe, 1891 - PASZCZAKOWE

Wersja: 2016-07-24
1 rodzina, 3 rodzaje, 13 gatunków
Systematyka: Monotypowy rząd tradycyjnie włączany do lelkowych (Caprimulgiformes).

Rodzina: PODARGIDAE Bonaparte, 1838 - PASZCZAKI - FROGMOUTHS

Wersja: 2015-09-13
Peters IV: 175-179 (F)   Wolters II: 143 (F)   S&M: 183-184 (F, Batrachostomidae)   HBW V: 266-287 (F)   H&M4 I: 83-84 (F)   HBW IC I: 220-223 (F)
3 rodzaje, 13 gatunków
Systematyka: Rodzina czasami dzielona na dwie podrodziny - Podarginae i Batrachostominae Sibley, Ahlquist & Monroe, 1986. Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na Barrowclough et al. (2006) i Han et al. (2006).

Rodzaj: Rigidipenna Cleere, Kratter, Steadman, Braun, Huddleston, Filardi & Dutson, 2007 (f.)

Rodzaj: Podargus Viellot, 1818 (m.)

Rodzaj: Batrachostomus Gould, 1838 (m.)


Rząd: AEGOTHELIFORMES Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988 - SOWNIKOWE

Wersja: 2019-10-06
1 rodzina, 1 rodzaj, 11 gatunków
Systematyka: Monotypowy rząd najbliżej spokrewniony w przedstawicielami rzędu Apodiformes (zob. m.in. Cracraft, 2013, Prum et al., 2015, Reddy et al., 2017, Chen,A et al., 2019). Cracraft (2013) połączył oba taksony w randze nadrodziny Trochiloidea Vigors, 1825 (syn. Daedalornithes Sangster, 2005a).

Rodzina: AEGOTHELIDAE Bonaparte, 1853 - SOWNIKI - OWLET-NIGHTJARS

Wersja: 2017-12-14
Peters IV: 181-184 (F)   Wolters II: 143-144 (F)   S&M: 183 (F)   HBW V: 252-265 (F)   H&M4 I: 94-95 (F)   HBW IC I: 240-241 (F)
1 rodzaj, 11 gatunków
Systematyka: Monotypowa rodzina. Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Aegotheles za Dumbacher et al. (2003).

Rodzaj: Aegotheles Vigors & Horsfield, 1827 (m.)


Rząd: APODIFORMES Peters,JL, 1940(1867) - KRÓTKONOGIE

Wersja: 2019-11-08
2 rodziny, 132 rodzaje, 465 gatunków (w tym 2 wymarłe)
Systematyka: Rząd najbliżej spokrewniony w przedstawicielami rzędu Aegotheliformes (zob. m.in. Cracraft, 2013, Prum et al., 2015, Reddy et al., 2017). Cracraft (2013) połączył oba taksony w randze nadrodziny Trochiloidea Vigors, 1825 (syn. Daedalornithes Sangster, 2005a).

Rodzina: APODIDAE Olphe-Galliard, 1887 (1836) - JERZYKOWATE - SWIFTS

Wersja: 2019-03-17
Peters IV: 220-259 (F, Hemiprocnidae)   Wolters II: 139-143 (Hemiprocnidae, F)   S&M: 133-142 (F, Hemiprocnidae)   HBW V: 388-466 (F, Hemiprocnidae)   H&M4 I: 95-104 (F)   HBW IC I: 242-257 (F, Hemiprocnidae)
3 podrodziny, 20 rodzajów, 110 gatunków
Systematyka: Czubiki zwykle traktowane są jako osobna rodzina (np. Wells, 1999), lecz zob. Hackett et al. (2008) i Claramunt & Cracraft (2015). Stwierdzone różnice genetyczne (Prum et al., 2015) sugerują jednak potrzebę powrotu do statusu rodziny dla czubików. Porządek systematyczny w obrębie podrodziny Apodinae (rodzaje) bazuje na Price et al. (2005), Thomassen et al. (2005) i Päckert et al. (2012). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Chaetura za Chesser et al. (2018b). Potrzeba bardziej kompletnych badań dla określenia porządku systematycznego w obrębie rodziny. Systematyka szeregu gatunków kontrowersyjna, w szczególności z rodzajów Aerodramus i Collocalia (zob. Rheindt et al., 2014, Eaton et al., 2016, Rheindt et al., 2017, Cibois et al., 2018a) oraz Chaetura (zob. Chesser et al., 2018b).

Podrodzina: HEMIPROCNINAE Oberholser, 1906 (1852) - CZUBIKI

Rodzaj: Hemiprocne Nitzsch, 1829 (f.)

Podrodzina: CYPSELOIDINAE Brooke, 1970 - CIERNIOSTERNIKI

Rodzaj: Cypseloides Streubel, 1848 (m.)

Rodzaj: Streptoprocne Oberholser, 1906 (f.)

Podrodzina: APODINAE Olphe-Galliard, 1887 (1836) - JERZYKI

Plemię: CHAETURINI Bonaparte, 1857

Rodzaj: Mearnsia Ridgway, 1911 (f.)

Rodzaj: Zoonavena Mathews, 1918 (f.)

Rodzaj: Telacanthura Mathews, 1918 (f.)

Rodzaj: Rhaphidura Oates,EW, 1883 (f.)

Rodzaj: Neafrapus Matahews, 1918 (m.)

Rodzaj: Chaetura Stephens, 1826 (f.)

Rodzaj: Hirundapus Hodgson, 1837 (m.)

Plemię: COLLOCALINI Bonaparte, 1853 (1852)

Rodzaj: Collocalia Gray,GR, 1840 (f.)

Rodzaj: Hydrochous Brooke, 1970 (m.)

Rodzaj: Aerodramus Oberholser, 1906 (m.)

Plemię: APODINI Olphe-Galliard, 1887 (1836)

Rodzaj: Schoutedenapus de Roo, 1968 (m.)

Rodzaj: Aeronautes Hartert,E, 1892 (m.)

Rodzaj: Tachornis Gosse, 1847 (f.)

Rodzaj: Panyptila Cabanis, 1847 (f.)

Rodzaj: Cypsiurus Lesson, 1843 (m.)

Rodzaj: Tachymarptis Roberts, 1922 (m.)

Rodzaj: Apus Scopoli, 1777 (m.)


Rodzina: TROCHILIDAE Vigors, 1825 - KOLIBROWATE - HUMMINGBIRDS

Wersja: 2019-11-08
Peters V: 3-143 (F)   Wolters II: 125-139 (F)   S&M: 142-166 (F)   HBW V: 468-680, VII: 43-44 i XVII: 207-209 (F)   H&M4 I: 105-136 (F)   HBW IC I: 258-311 i 766-767 (F)
6 podrodzin, 112 rodzajów, 355 gatunków (w tym 2 wymarłe)
Systematyka: Dobrze zdefiniowana rodzina, czasami podnoszona do rangi rzędu - Trochiliformes Wagler, 1830 (np. Sibley & Monroe, 1990). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie kolibrowatych (podrodziny, plemiona, rodzaje) bazuje na McGuire et al. (2014); zob. również Altshuler et al. (2004), McGuire et al. (2007, 2009), Kirchman et al. (2010), Ornelas et al. (2014), Licona-Vera & Ornelas (2017) i Clark et al. (2018). Badania te wykazały, iż szereg tradycyjnie wyróżnianych rodzajów nie jest monofiletyczna (Heliangelus, Chalcostigma, Eriocnemis, Heliodoxa, Campylopterus, Calliphlox, Chaetocercus, Selasphorus); potrzeba rozpatrzenia przez SACC/NACC. Porządek systematyczny w obrębie podrodziny Polytminae (rodzaje, gatunki) za Remsen et al. (2015). Porządek systematyczny w obrębie Trochilini (rodzaje, gatunki) za McGuire et al. (2014) i Stiles et al. (2017b). Porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Phaethornis, Colibri, Anthracothorax, Heliangelus, Metallura, Coeligena, Heliodoxa, Eupherusa i Lampornis za McGuire et al. (2014) i Stiles et al. (2017b), Oreotrochilus za McGuire et al. (2014) i Sornoza-Molina et al. (2018).

Podrodzina: FLORISUGINAE Bonaparte, 1853 - TOPAZIKI

Rodzaj: Topaza Gray,GR, 1840 (f.)

Rodzaj: Florisuga Bonaparte, 1850 (f.)

Podrodzina: PHAETHORNITHINAE Jardine, 1833 - PUSTELNIKI

Rodzaj: Eutoxeres Reichenbach, 1849 (m.)

Rodzaj: Ramphodon Lesson, 1830 (m.)

Rodzaj: Glaucis Boie, 1831 (m.)

Rodzaj: Threnetes Gould, 1852 (m.)

Rodzaj: Anopetia Simon, 1918 (f.)

Rodzaj: Phaethornis Swainson, 1827 (m.)

Podrodzina: POLYTMINAE Reichenbach, 1849 - KOLIBRZYKI

Rodzaj: Doryfera Gould, 1847 (f.)

Rodzaj: Schistes Gould, 1852 (m.)

Rodzaj: Augastes Gould, 1849 (m.)

Rodzaj: Colibri von Spix, 1824 (m.)

Rodzaj: Heliactin Boie, 1831 (f.)

Rodzaj: Androdon Gould, 1863 (m.)

Rodzaj: Heliothryx Boie, 1831 (m.)

Rodzaj: Polytmus Brisson, 1760 (m.)

Rodzaj: Avocettula Reichenbach, 1849 (f.)

Rodzaj: Chrysolampis Boie, 1831 (f.)

Rodzaj: Anthracothorax Boie, 1831 (m.)

Podrodzina: LESBIINAE Reichenbach, 1853 - PAZIAKI

Plemię: LESBIINI Reichenbach, 1853

Rodzaj: Sephanoides Gray,GR, 1840 (m.)

Rodzaj: Discosura Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Lophornis Lesson, 1829 (m.)

Rodzaj: Phlogophilus Gould, 1860 (m.)

Rodzaj: Heliangelus Gould, 1848 (m.)

Rodzaj: Adelomyia Bonaparte, 1854 (f.)

Rodzaj: Taphrolesbia Simon, 1918 (f.)

Rodzaj: Aglaiocercus Zimmer,JT, 1930 (m.)

Rodzaj: Sappho Reichenbach, 1849 (f.)

Rodzaj: Ramphomicron Bonaparte, 1850 (n.)

Rodzaj: Lesbia Lesson, 1833 (f.)

Rodzaj: Oreotrochilus Gould, 1847 (m.)

Rodzaj: Polyonymus Heine,F,Sr., 1863 (m.)

Rodzaj: Opisthoprora Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (f.)

Rodzaj: Chalcostigma Reichenbach, 1854 (n.)

Rodzaj: Oxypogon Gould, 1848 (m.)

Rodzaj: Oreonympha Gould, 1869 (f.)

Rodzaj: Metallura Gould, 1847 (f.)

Plemię: HELIANTHEINI Reichenbach, 1853

Rodzaj: Haplophaedia Simon, 1918 (f.)

Rodzaj: Eriocnemis Reichenbach, 1849 (f.)

Rodzaj: Loddigesia Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Aglaeactis Gould, 1848 (f.)

Rodzaj: Lafresnaya Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Coeligena Lesson, 1833 (f.)

Rodzaj: Ensifera Lesson, 1843 (f.)

Rodzaj: Pterophanes Gould, 1849 (m.)

Rodzaj: Boissonneaua Reichenbach, 1854 (f.)

Rodzaj: Ocreatus Gould, 1846 (m.)

Rodzaj: Urosticte Gould, 1853 (f.)

Rodzaj: Urochroa Gould, 1856 (f.)

Rodzaj: Heliodoxa Gould, 1850 (f.)

Rodzaj: Clytolaema Gould, 1853 (f.)

Podrodzina: PATAGONINAE Bonaparte, 1853 - GIGANCIKI

Rodzaj: Patagona Gray,GR, 1840 (f.)

Podrodzina: TROCHILINAE Vigors, 1825 - KOLIBRY

Plemię: TROCHILINI Vigors, 1825

Rodzaj: Phaeoptila Gould, 1861 (f.) S

Rodzaj: Riccordia Reichenbach, 1854 (f.) S

Rodzaj: Cynanthus Swainson, 1827 (m.) S

Rodzaj: Chlorostilbon Gould, 1853 (m.)

Rodzaj: Basilinna Boie, 1831 (f.) S

Rodzaj: Pampa Reichenbach, 1854 (f.?) S

Rodzaj: Klais Reichenbach, 1854 (f.)

Rodzaj: Abeillia Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Orthorhyncus Lacépède, 1799 (m.)

Rodzaj: Stephanoxis Simon, 1897 (m.)

Rodzaj: Anthocephala Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (f.)

Rodzaj: Campylopterus Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Chalybura Reichenbach, 1854 (f.)

Rodzaj: Thalurania Gould, 1848 (f.)

Rodzaj: Microchera Gould, 1858 (f.) S

Rodzaj: Goldmania Nelson, 1911 (f.) S

Rodzaj: Eupherusa Gould, 1857 (f.)

Rodzaj: Phaeochroa Gould, 1861 (f.)

Rodzaj: Leucippus Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Thaumasius Sclater,PL, 1879 (m.) S

Rodzaj: Taphrospilus Simon, 1910 (m.)

Rodzaj: Eupetomena Gould, 1853 (f.) S

Rodzaj: Talaphorus Mulsant & Verreaux,E, 1874 (m.) S

Rodzaj: Trochilus Linnaeus, 1758 (m.)

Rodzaj: Leucolia Mulsant, Verreaux,J & Verreaux,E, 1866 (f.) S

Rodzaj: Saucerottia Bonaparte, 1850 (f.) S

Rodzaj: Amazilia Lesson, 1843 (f.)

Rodzaj: Amazilis Gray,GR, 1855 (m.?) S

Rodzaj: Uranomitra Reichenbach, 1854 (f.) S

Rodzaj: Chrysuronia Bonaparte, 1850 (f.) S

Rodzaj: Leucochloris Reichenbach, 1854 (m.)

Rodzaj: Chionomesa Simon, 1921 (f.) S

Rodzaj: Hylocharis Boie, 1831 (f.)

Rodzaj: Elliotomyia Stiles & Remsen, 2019 (f.) S

Rodzaj: Polyerata Heine, 1863 (f.) S

Rodzaj: Chlorestes Reichenbach, 1854 (f.) S

Plemię: LAMPORNITHINI Jardine, 1833

Rodzaj: Sternoclyta Gould, 1858 (f.)

Rodzaj: Hylonympha Gould, 1873 (f.)

Rodzaj: Eugenes Gould, 1856 (m.)

Rodzaj: Lamprolaima Reichenbach, 1854 (f.)

Rodzaj: Panterpe Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (f.)

Rodzaj: Heliomaster Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Lampornis Swainson, 1827 (m.)

Plemię: MELLISUGINI Gray,GR, 1848

Rodzaj: Tilmatura Reichenbach, 1854 (f.)

Rodzaj: Calliphlox Boie, 1831 (f.)

Rodzaj: Thaumastura Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Myrmia Mulsant, 1876 (f.)

Rodzaj: Myrtis Reichenbach, 1854 (f.)

Rodzaj: Rhodopis Reichenbach, 1854 (f.)

Rodzaj: Eulidia Mulsant, 1877 (f.)

Rodzaj: Chaetocercus Gray,GR, 1855 (m.)

Rodzaj: Microstilbon Todd, 1913 (m.)

Rodzaj: Calothorax Gray,GR, 1840 (m.)

Rodzaj: Doricha Reichenbach, 1854 (f.)

Rodzaj: Archilochus Reichenbach, 1854 (m.)

Rodzaj: Nesophlox Ridgway, 1910 (f.) S

Rodzaj: Mellisuga Brisson, 1760 (f.)

Rodzaj: Calypte Gould, 1856 (f.)

Rodzaj: Atthis Reichenbach, 1854 (f.)

Rodzaj: Selasphorus Swainson, 1832 (m.)Rhea pennata: gatunek często umieszczany w osobnym rodzaju - Pterocnemia Gray,GR, 1871 (np. Dickinson, 2003).

Nothoprocta ornata branickii: syn. N. kalinowskii von Berlepsch & Stolzmann, 1901 (kusacz Kalinowskiego; Kalinowski's Tinamou); zob. Krabbe & Schulenberg (2005).

Crypturellus (noctivagus) zabele: badania Tomotani & Silveira (2016) sugerują status gatunku dla tego taksonu. Split nie zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.).

Crypturellus (obsoletus) castaneus: badania Laverde-R. & Cadena (2014) sugerują status gatunku dla tego taksonu; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Nothura (maculosa) chacoensis: takson zwykle traktowany jako odrębny gatunek (np. w Sibley & Monroe, 1990, Dickinson & Remsen, 2013), lecz zob. Hayes et al. (2018); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al., 2018).

Dromaius novaehollandiae: wyróżnione grupy podgatunkowe często podnoszone są do rangi osobnych gatunków (np. w Dickinson & Remsen, 2013), lecz. zob. Heupink et al. (2011), Thomson et al. (2018) i Cibois et al. (2019). D. (n.) minor często wymieniany jest pod nazwą D. (n.) ater Vieillot, 1817, lecz zob. Dickinson & Remsen (2013).

Anser cygnoid: gatunek często podawany jako A. cygnoides, lecz zob. Dickinson & Remsen (2013).

Anser fabalis: systematyka gatunku niejasna (zob. Sangster & Oreel, 1996, Banks et al., 2007, Ruokonen et al., 2008, Ruokonen & Aarvak, 2011, Ottenburghs et al., 2016).

Oressochen: nowo zdefiniowany rodzaj na podstawie badań Bulgarella et al. (2014); zmiany zaakceptowane przez SACC (Remsen et al.); O. jubatus tradycyjnie był umieszczany w osobnym rodzaju - Neochen Oberholser, 1918 (f.), a O. melanopterus w rodzaju Chloephaga.

Melanitta stejnegeri, M. deglandi: gatunki ostatnio wyodrębnione z M. fusca (Chesser et al., 2019; zob. również Sangster et al., 2005, Collinson et al., 2006, Crochet et al., 2010).

Anas aucklandica: badania Mitchell et al. (2014) sugerują potrzebę ponownego podziału A. aucklandica na 3 gatunki.

Anas (crecca) carolinensis: takson często podnoszony do rangi gatunku (np. Johnson & Sorenson, 1999, Sangster et al., 2002, Kear, 2005), lecz zob. Peters et al. (2012).

Sarkidiornis sylvicola: gatunek ostatnio wyodrębniony z S. melanotos (Kear, 2005, del Hoyo & Collar, 2014); split przyjęty przez SACC (Remsen et al., 2019).

Megapodius (cumingii) sanghirensis: Eaton et al. (2016) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Penelope (obscura) bridgesi: badania Evangelista-Vargas & Silveira (2018) sugerują status gatunku dla tego taksonu; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC (Remsen et al.).

Ortalis (squamata) remota: badania Silveira et al. (2017) sugerują status gatunku dla tego słabo poznanego taksonu; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC (Remsen et al.).

Tropicoperdix: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Arborophila na podstawie badań Chen et al. (2015, 2018). Zmiana zaakceptowana przez Eaton et al. (2016).

Polyplectron napoleonis: gatunek często podawany jako P. emphanum Temminck, 1832, lecz zob. Dickinson & Remsen (2013).

Excalfactoria: rodzaj wyodrębniony z Synoicus na podstawie badań Hosner et al. (2017).

Pternistis (castaneicollis) atrifrons: badania Töpfer et al. (2014) sugerują status gatunku, lecz zob. również Mandiwana-Neudani et al. (2019a).

Pternistis (squamatus) schuetti: badania Mandiwana-Neudani et al. (2019a) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Pternistis (afer) cranchii: badania Mandiwana-Neudani et al. (2019a) sugerują status gatunku dla tej grupy podgatunkowej.

Dendroperdix sephaena: badania Mandiwana-Neudani et al. (2019b) sugerują status odrębnych gatunków dla wyróżnionych trzech grup podgatunkowych..

Scleroptila (psilolaema) elgonensis: badania Hunter et al. (2019) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Bambusicola (thoracicus) sonorivox: badania Hung et al. (2014) sugerują status gatunku.

Rhizothera: pozycja systematyczna za Wang,N et al. (2017); zob. również Stein et al. (2015). Badania Wang,N et al. (2017) sugerują, iż rodzaj ten stanowi takson siostrzany w stosunku do (Phasianini + Tetraonini), przez co prawdopodobnie powinien zostać umieszczony w osobnym plemieniu.

Lophura edwardsi: Lophura imperialis (Delacour & Jabouille, 1924) (kiściec cesarski; Imperial Pheasant) jest mieszańcem L. nycthemera & L. edwardsi (Hennache et al., 2003).

Lophura rufa: gatunek ostatnio wyodrębniony z L. ignita; zob. del Hoyo & Collar (2014) i Collar & Prys-Jones (2014). Split zaakceptowany przez Eaton et al. (2016).

Tetrao urogalloides: gatunek często podawany jako T. parvirostris Bonaparte, 1856, lecz zob. Dickinson & Remsen (2013).

Tachybaptus (ruficollis) tricolor: takson ostatnio podniesiony do rangi gatunku (Mlíkovský, 2010). Zmiana zaakceptowana przez Beehler & Pratt (2016) i Bahr (2016); potrzeba dalszych bardziej kompletnych badań.

Tachybaptus dominicus: badania Ksepka et al. (2013) sugerują potrzebę umieszczenia tego gatunku w osobnym rodzaju (nazwa rodzajowa Dominicus Ksepka & Kammerer, 2013 jest dostępna; nazwa Limnodytes Oberholser, 1974 jest zajęta przez Limnodytes Duméril & Bibron, 1841); zmiana zaakceptowana przez Bahr (2016).

Rollandia rolland: zwykle wymieniani są Quoy & Gaimard, 1824 jako autorzy opisu gatunku, lecz zob. Bruce et al. (2016); zmiana przyjęta przez Bahr (2016).

Podiceps major: ostatnie badania sugerują potrzebę umieszczenia go w osobnym rodzaju - Podicephorus Bocheński, 1994 (zob. Bocheński, 1994, Fjeldså, 2004); potrzeba badań filogenetycznych. Zmiana zaakceptowana przez Bahr (2016). Wyróżniane grupy podgatunkowe za Bahr (2016)

Podiceps gallardoi: Bahr (2016) sugeruje, iż poprawna nazwa gatunkowa to gallardoorum.

Columba vitiensis: wyróżnione grupy podgatunków za Bahr (2016) i Pratt & Mittermeier (2016).

Streptopelia orientalis: wyróżnione grupy podgatunków za Bahr (2016).

Streptopelia dusumieri: gatunek ostatnio wyodrębniony z S. bitorquata (Collar, 2011). Split zaakceptowany przez del Hoyo & Collar (2014), Bahr (2016) i Eaton et al. (2016).

Streptopelia picturata: wyróżnione grupy podgatunków za Bahr (2016).

Macropygia emiliana: badania Ng et al. (2016) sugerują, iż wyróżniane grupy podgatunków powinny zostać podniesione do rangi gatunków; zob. również del Hoyo & Collar (2014) i Eaton et al. (2016).

Macropygia magna: badania Ng et al. (2016) sugerują, iż wyróżniane grupy podgatunków powinny zostać podniesione do rangi gatunków; zob. również del Hoyo & Collar (2014) i Eaton et al. (2016).

Macropygia amboinensis: badania Ng et al. (2016) sugerują, iż wyróżniane grupy podgatunków powinny zostać podniesione do rangi gatunków; zob. również Gibbs et al. (2001), del Hoyo & Collar (2014) i Eaton et al. (2016).

Turacoena (manadensis) sulaensis: badania Ng & Rheindt (2016) sugerują status gatunku dla tego taksonu; split zaakceptowany przez Eaton et al. (2016).

Reinwardtoena reinwardti: Bahr (2016) argumentuje, iż poprawna nazwa gatunkowa to reinwardtsi.

Geotrygon purpurata: gatunek ostatnio wyodrębniony z G. saphirina (Gibbs et al., 2001, Ridgely & Greenfield, 2001, Donegan & Salaman, 2012, Banks et al., 2013); zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al.) i Bahr (2016).

Leptotrygon: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Geotrygon (Banks et al., 2013); zmiana zaakceptowana przez NACC (Chesser et al., 2014), Bahr (2016).

Leptotila (cassinii) rufinucha: wyróżniane grupy podgatunków za Bahr (2016).

Zentrygon: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Geotrygon (Banks et al., 2013); zmiana zaakceptowana przez NACC (Chesser et al., 2014), Bahr (2016).

Claravinae: czasami używana jest nazwa Peristerinae Reichenbach, 1850 (Dickinson & Remsen, 2013), lecz zob. Dickinson & Raty (2015). Nazwa podrodziny Claraviinae jest niepoprawna (zob. Dickinson & Raty, 2015).

Paraclaravis: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Claravis (zob. Sweet & Johnson, 2015, Sweet et al., 2017, Sangster et al., 2018); zmiana przyjęta przez NACC (Chesser et al., 2019) i SACC (Remsen et al., 2019).

Paraclaravis geoffroyi: gatunek często podawany jako P. godefrida, lecz zob. Dickinson & Remsen (2013).

Columbina talpacoti: wyróżnione grupy podgatunków za Bahr (2016).

Pampusana: zwykle używana jest nazwa rodzajowa Alopecoenas Sharpe, 1899 (m.) (np. w Dickinson & Remsen, 2013), lecz zob. Bruce et al. (2016); zmiana zaakceptowana przez Bahr (2016).

Pampusana (jobiensis) chalconota: takson być może powinien być traktowany jako osobny gatunek, zob. Gibbs et al. (2011), Dutson (2011).

Gallicolumba crinigera: zwykle wymieniany jest Pucheran, 1853 jako autor opisu gatunku, lecz zob. Bruce et al. (2016); zmiana zaakceptowana przez Bahr (2016).

Treron (curvirostra) hypothapsinus: Eaton et al. (2016) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Goura sclaterii: gatunek ostatnio wyodrębniony z G. scheepmakeri (del Hoyo & Collar, 2014, Bruxaux et al., 2018).

Caloenas maculata: status gatunku ostatnio potwierdzony przez Heupink et al. (2014).

Chalcophaps stephani: zwykle podawany jest Pucheran, 1853 jako autor opisu gatunku, lecz zob. Bruce et al. (2016); zmiana zaakceptowana przez Bahr (2016).

Ducula pinon: zwykle podawani są Quoy & Gaimard, 1824 jako autorzy opisu gatunku, lecz zob. Bruce et al. (2016); zmiana zaakceptowana przez Bahr (2016).

Ptilinopus ponapensis: gatunek ostatnio wyodrębniony z P. porphyraceus (zob. Pratt et al., 1980, Cibois et al., 2014, del Hoyo & Collar, 2014, Bahr, 2016, Hayes et al., 2016).

Ptilinopus chrysogaster: gatunek ostatnio wyodrębniony z P. purpuratus (zob. Cibois et al., 2014, del Hoyo & Collar, 2014, Bahr, 2016).

Caprimulgus jotaka, C. phalaena: gatunki ostatnio wyodrębnione z C. indicus (Rasmussen & Anderton, 2005, Pratt & Etpison, 2008, del Hoyo & Collar, 2014); splity zaakceptowane przez NACC (Chesser et al., 2018a).

Batrachostomus javensis: syn. Batrachostomus pygmaeus Alviola, 1997.

Batrachostomus (javensis) chaseni: status gatunku sugerowany przez Cleere (2010).

Hydropsalis: Dickinson & Remsen (2013) dodatkowo wyróżnili następujące rodzaje: Eleothreptus Gray,GR, 1840 (m.) (anomala, candicans), Macropsalis Sclater,PL, 1866 (f.) (forcipata), Setopagis Ridgway, 1912 (f.) (maculosa, whitelyi, heterura, parvula), Systellura Ridgway, 1912 (f.) (longirostris) i Uropsalis deW. Miller,W, 1915 (f.) (segmentata, lyra), lecz zob. Sigurðsson & Cracraft (2014). Pozycja systematyczna S. maculosa wymaga dalszych badań (zob. Costa et al., 2015).

Nyctiprogne latifascia: gatunek ostatnio wyodrębniony z N. leucopyga na podstawie badań Sigurðsson & Cracraft (2014); split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.).

Nyctidromus (albicollis) merrilli: badania Sigurðsson & Cracraft (2014) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Nyctidromus (albicollis) derbyanus: badania Sigurðsson & Cracraft (2014) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Hydropsalis decussata: gatunek ostatnio wyodrębniony z H. longirostris (Cleere, 2010, Sigurðsson & Cracraft, 2014); zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al.).

Hydropsalis (longirostris) roraimae: badania Sigurðsson & Cracraft (2014) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Hydropsalis (cayennensis) albicauda: badania Sigurðsson & Cracraft (2014) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Chordeiles (acutipennis) texensis: badania Sigurðsson & Cracraft (2014) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Collocalia dodgei: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. linchi (Moyle et al., 2008, Eaton et al. 2016, Rheindt et al., 2017).

Collocalia natalis, C. affinis, C. marginata, C. isonota, C. sumbawae, C. neglecta, C. uropygialis: gatunki wyodrębnione z C. esculenta na podstawie badań Rheindt et al. (2017); zob. również Eaton et al. (2016) i Cibois et al. (2018a).

Aerodramus vulcanorum: gatunek często włączany do A. brevirostris (np. w Dickinson & Remsen, 2013), lecz zob. Sibley & Monroe (1990), del Hoyo & Collar (2014), Eaton et al. (2016) i Cibois et al. (2018a).

Aerodramus sawtelli: gatunek często włączany do A. leucophaeus (np. w Dickinson & Remsen, 2013), lecz zob. del Hoyo & Collar (2014) i Cibois et al. (2018a).

Cypsiurus gracilis: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. parvus (Mills et al., 2019).

Phaethornis mexicanus: gatunek ostatnio wyodrębniony z P. longirostris (Arbeláez-Cortés & Navarro-Sigüenza, 2013, Howell, 2013, McGuire et al., 2014); split zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2015).

Phaethornis (bourcieri) major: badania Araújo‐Silva et al. (2017) sugerują status gatunku dla tego taksonu; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Schistes albogularis: gatunek ostatnio wyodrębniony z S. geoffroyi (del Hoyo & Collar, 2014, Quintero & Perktaş, 2018; zob. również Donegan et al., 2015); split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al., 2018).

Colibri cyanotus: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. thalassinus (Remsen et al., 2015); split zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2016) i SACC (Remsen et al.).

Anthracothorax holosericeus, A. jugularis: gatunki zwykle umieszczane w osobnym rodzaju - Eulampis Boie, 1831 (m.) (np. w Dickinson & Remsen, 2013), lecz zob. McGuire et al. (2014) i Remsen et al. (2015).

Lophornis verreauxii: gatunek wyodrębniony z L. chalybeus (zob. del Hoyo & Collar, 2014, Donegan et al., 2015); zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al.).

Heliangelus zusii: badania Pérez-Emán et al. (2018) sugerują, iż takson ten nie stanowi odrębnego gatunku, lecz wynik hybrydyzacji Aglaiocercus kingii z innym nieokreślonym gatunkiem kolibra; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Heliangelus viola: syn. Heliangelus splendidus Weller, 2011 (Brilliant Sunangel; lordzik wspaniały); zob. Dickinson & Remsen (2013) i SACC (Remsen et al.).

Oreotrochilus stolzmanni: takson często traktowany jako podgatunek O. estella, lecz zob. McGuire et al. (2014) i Sornoza-Molina et al. (2018); zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al.).

Oxypogon stuebelii, O. cyanolaemus, O. lindenii: gatunki ostatnio wyodrębnione z O. guerinii (zob. Collar & Salaman, 2013); zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al.).

Metallura tyrianthina: gatunek wymagający rewizji taksonomicznej; zob. Benham et al. (2015).

Metallura williami: gatunek wymagający rewizji taksonomicznej; zob. Benham et al. (2015).

Ocreatus underwoodii: wyróżnione grupy podgatunków podnoszone są do rangi gatunków przez Schuchmann et al. (2016); potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Phaeoptila: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Cynanthus (McGuire et al., 2014, Stiles et al., 2017b).

Riccordia: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Chlorostilbon (McGuire et al., 2014, Stiles et al., 2017b).

Riccordia bicolor: gatunek zwykle umieszczany w osobnym monotypowym rodzaju - Cyanophaia Reichenbach, 1854 (f.), lecz zob. McGuire et al. (2014) i Stiles et al. (2017b).

Cynanthus: rodzaj zdefiniowany na podstawie badań McGuire et al. (2014) i Stiles et al. (2017b). Gatunki C. auriceps, C. forficatus i C. canivetii tradycyjnie były umieszczane w rodzaju Chlorostilbon.

Cynanthus doubledayi: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. latirostris (McGuire et al., 2014, Stiles et al., 2017b).

Chlorostilbon lucidus: często podawany pod nazwą gatunkową C. aureoventris (d'Orbigny & Lafresnaye, 1839) (np. Sibley & Monroe, 1990, Dickinson, 2003), lecz zob. Pacheco & Whitney (2006) i Piacentini & Pacheco (2014); zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al.) i Dickinson & Remsen (2013).

Basilinna: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Hylocharis (McGuire et al., 2014, Hernández-Baños et al., 2014, Stiles et al., 2017b).

Pampa: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Campylopterus (McGuire et al., 2014, Stiles et al., 2017b); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al.).

Stephanoxis loddigesii: gatunek ostatnio wyodrębniony z S. lalandi (Cavarzere et al., 2014); split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.) i del Hoyo & Collar (2014).

Anthocephala berlepschi: gatunek ostatnio wyodrębniony z A. floriceps (Lozano-Jaramillo et al., 2014); split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.).

Campylopterus largipennis: badania Lopes et al. (2017) sugerują, iż wyróżnione grupy podgatunków powinny zostać podniesione do rangi gatunków; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC (Remsen et al.).

Thalurania colombica: syn. Thalurania nigricapilla Valdés-Velásquez & Schuchmann, 2009 (widłogonek ciemnogłowy; Black-capped Woodnymph); zob. Dickinson & Remsen (2013) i SACC (Remsen et al.).

Microchera: rodzaj zdefiniowany na podstawie badań McGuire et al. (2014) i Stiles et al. (2017b). Gatunki M. chionura i M. cupreiceps tradycyjnie były umieszczane w osobnym rodzaju - Elvira Mulsant, Verreaux,J & Verreaux,E, 1866 (f.).

Goldmania: rodzaj zdefiniowany na podstawie badań McGuire et al. (2014) i Stiles et al. (2017b); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al.). Gatunek G. bella tradycyjnie był umieszczany w osobnym monotypowym rodzaju - Goethalsia Nelson, 1912 (f.).

Eupherusa ridgwayi: gatunek zwykle umieszczany w rodzaju Thalurania, lecz zob. McGuire et al. (2014) i Stiles et al. (2017b).

Thaumasius: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Leucippus (McGuire et al., 2014, Stiles et al., 2017b); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al.).

Eupetomena: rodzaj zdefiniowany na podstawie badań McGuire et al. (2014) i Stiles et al. (2017b); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al.). Gatunek E. cirrochloris tradycyjnie był umieszczany w osobnym monotypowym rodzaju - Aphantochroa Gould, 1853 (f.).

Talaphorus: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Leucippus (McGuire et al., 2014, Stiles et al., 2017b); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al.).

Leucolia: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Amazilia (McGuire et al., 2014, Stiles et al., 2017b).

Leucolia (viridifrons) villadai: badania Rodríguez-Gómez & Ornelas (2015) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Saucerottia: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Amazilia (McGuire et al., 2014, Stiles et al., 2017b); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al.).

Saucerottia hoffmanni: gatunek ostatnio wyodrębniony z S. saucerottei (McGuire et al., 2014, Jiménez & Ornelas, 2016, Stiles et al., 2017b); split przyjęty przez NACC (Chesser et al., 2019).

Saucerottia (cyanifrons) alfaroana: badania Kirwan & Collar (2015) sugerują status gatunku dla tego wymarłego taksonu; zob. również Weller (2001).

Amazilia luciae, A. boucardi: gatunki tymczasowo pozostawione w obecnie zdefiniowanym rodzaju Amazilis do czasu ich ujęcia w badaniach filogenetycznych.

Amazilis: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Amazilia (McGuire et al., 2014, Stiles et al., 2017b); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al.).

Uranomitra: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Amazilia (McGuire et al., 2014, Stiles et al., 2017b); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al.).

Chrysuronia: rodzaj zdefiniowany na podstawie badań McGuire et al. (2014) i Stiles et al. (2017b); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al.). Gatunki C. versicolor, C. brevirostris i C. leucogaster były do niedawna umieszczane w rodzaju Amazilia, C. goudoti, C. coeruleogularis i C. lilliae w osobnym rodzaju - Lepidopyga Reichenbach, 1855 (f.), natomiast C. humboldtii i C. grayi w rodzaju Hylocharis.

Chionomesa: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Amazilia (McGuire et al., 2014, Stiles et al., 2017b); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al.).

Elliotomyia: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Amazilia (McGuire et al., 2014, Stiles et al., 2017b); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al.). Zaproponowana nazwa rodzajowa Elliotia Stiles, Remsen & McGuire, 2017b jest zajęta przez Elliotia Nietner, 1856 (Coleoptera); zob. Stile & Remsen (2019).

Polyerata: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Amazilia (McGuire et al., 2014, Stiles et al., 2017b); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al.).

Chlorestes: rodzaj zdefiniowany na podstawie badań McGuire et al. (2014) i Stiles et al. (2017b); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al.). Gatunki C. eliciae i C. cyana były do niedawna umieszczane w rodzaju Hylocharis, C. candida w Amazilia, natomiast C. julie w osobnym monotypowym rodzaju - Juliamyia Bonaparte, 1854 (f.).

Urochroa leucura: gatunek ostatnio wyodrębniony z U. bougueri (del Hoyo & Collar, 2014; zob. również Ridgely & Greenfield, 2001 i Donegan et al., 2015); split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al., 2018).

Eugenes spectabilis: gatunek ostatnio wyodrębniony z E. fulgens (Renner & Schuchmann, 2004, Zamudio-Beltrán & Hernández-Baños., 2015); split zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017).

Nesophlox: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Calliphlox (McGuire et al., 2014, Licona-Vera & Ornelas, 2017); zmiana przyjęta przez NACC (Chesser et al., 2019).

Nesophlox lyrura: gatunek ostatnio wyodrębniony z N. evelynae (Feo et al., 2015); split zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2015).

Neomorphus (geoffroyi) squamiger: badania Firme et al. (2014) sugerują status gatunku dla tego taksonu; zob. również Sibley & Monroe (1990).

Cercococcyx mechowi: zachodnie populacje tego gatunku, różnice się głosem, zostały ostatnio opisane jako odrębny gatunek - Cercococcyx lemaireae Boesman & Collar, 2019 (kukułka melodyjna - Whistling Long-tailed Cuckoo); potrzeba dalszych badań dla potwierdzenia statusu tego nowego taksonu.

Cercococcyx (montanus) patulus: badania Engel et al. (2014) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Cacomantis aeruginosus: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. sepulcralis; zob. Thibault et al. (2013), del Hoyo & Collar (2014) i Eaton et al. (2016); C. heinrichi, zwykle traktowany jako osobny gatunek (np. w Dickinson & Remsen, 2013), został włączony do nowo wyodrębnionego gatunku - C. aeruginosus; zob. Tebb et al. (2008), del Hoyo & Collar (2014) i Eaton et al. (2016).

Otididae: czasami podawana jest błędna nazwa rodziny - Otidae.