Rząd: PASSERIFORMES Linnaeus, 1758 - WRÓBLOWE

Wersja: 2018-11-14
144 rodziny (w tym 1 wymarła), 1371 rodzajów (w tym 15 wymarłych), 6163 gatunki (w tym 53 wymarłe)
Systematyka: Wróblowe są najbliżej spokrewnione z papugowymi (Psittaciformes) (Ericson et al., 2006b, Hackett et al., 2008, Suh et al., 2011, Wang et al., 2012, Ericson, 2012, McCormack et al., 2013, Kimball et al., 2013, Jarvis et al., 2014, Prum et al., 2015, Reddy et al., 2017). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie wróblowych stanowi kompilację szeregu publikacji (zob. podsumowanie w Fjeldså, 2013 i Cracraft, 2014). Wróblowe dzielą się na 3 dobrze udokumentowane podrzędy - Acanthisitti Wolters, 1977, Tyranni Wetmore & W. de Miller, 1926 (Suboscines) i Passeri Linnaeus, 1758 (Oscines), przy czym podrząd Acanthisitti jest siostrzany w stosunku do pozostałych, określanych łącznie przez Ericson et al. (2002b) jako Eupasseres.

Podrząd: ACANTHISITTI Wolters, 1977 - BARGLIKOWCE

Monotypowy podrząd siostrzany w stosunku do wszystkich pozostałych przedstawicieli wróblowych (zob. m.in. Barker et al., 2002, 2004, Ericson et al., 2002a, Chesser, 2004, Moyle et al., 2006a, Hackett et al., 2008, Ericson et al., 2014, Prum et al., 2015, Claramunt & Cracraft, 2015, Reddy et al., 2017). Dawniej bargliki były zaliczane do podrzędu Tyranni (Suboscines).

Rodzina: ACANTHISITTIDAE Sundevall, 1872 - BARGLIKI - ROCKWRENS AND BUSHWRENS

Wersja: 2017-03-17
Peters VIII: 331-333 (F)   Wolters III: 215 (F)   S&M: 330 (F)   HBW IX: 464-473 i VII: 45-46 (F)   H&M4 II: 1 (F)   HBW IC II: 22-23 i 906-907 (F)
3 rodzaje (w tym 1 wymarły), 4 gatunki (w tym 2 wymarłe)
Systematyka: Porządek systematyczny w obrębie rodziny za Mitchell et al. (2016). Rodzaj Traversia często jest włączany do Xenicus (np. w Dickinson, 2003), lecz zob. Mitchell et al. (2016).

Rodzaj: Traversia Rothschild, 1894 (f.)

Rodzaj: Acanthisitta Lafresnaye, 1842 (f.)

Rodzaj: Xenicus Gray,GR, 1855 (m.)


Podrząd: TYRANNI Wetmore & Miller, 1926 - TYRANKOWCE

Takson siostrzany w stosunku do podrzędu Passeri (zob. m.in. Barker et al., 2002, 2004, Prum et al., 2015, Claramunt & Cracraft, 2015, Reddy et al., 2017). Tyrankowce składają się z 2 dobrze popartych odgałęzień (tu w randze infrarzędów) - (1) Eurylaimides (Old World Suboscines) - obejmujący rodziny Starego Świata oraz Sapayoidae, oraz (2) Tyrannides (New World Suboscines) (zob. m.in. Barker et al., 2002, 2004, Ericson et al., 2002a, Chesser, 2004, Prum et al., 2015, Claramunt & Cracraft, 2015, Reddy et al., 2017).

Infrarząd: EURYLAIMIDES Seebohm, 1890

Przyjęty porządek systematyczny w obrębie Eurylaimides bazuje na badaniach Irestedt et al. (2006), Moyle et al. (2006a) i Selvatti et al. (2017); pokrewieństwo pomiędzy wyróżnianymi rodzinami wymaga jednak dalszych badań.

Rodzina: PITTIDAE Swainson, 1831 - KURTACZKI - PITTAS

Wersja: 2017-06-25
Peters VIII: 310-329 (F)   Wolters III: 168-169 (F)   S&M: 331-333 (F)   HBW VIII: 106-160 (F)   H&M4 II: 1-3 (F)   HBW IC II: 22-27 (F)
1 rodzaj, 29 gatunków
Systematyka: Badania Irestedt et al. (2006), Moyle et al. (2006) i Selvatti et al. (2015) sugerują, iż kurtaczki stanowią takson siostrzany w stosunku do pozostałych przedstawicieli infrarzędu Eurylaimides, lecz zob. również Fjeldså et al. (2003), Ericson et al. (2014), Prum et al. (2015), Selvatti et al. (2017) i Reddy et al. (2017); potrzeba dalszych badań. Irestedt et al. (2006) sugerują wydzielenie z rodzaju Pitta 2 dalszych rodzajów - Erythropitta Bonaparte, 1854 (f.) i Hydrornis Blyth, 1843 (m.). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Pitta za Irestedt et al. (2006); zob. również Selvatti et al. (2017).

Rodzaj: Pitta Vieillot, 1816 (f.)


Rodzina: EURYLAIMIDAE Lesson, 1831 - SZEROKODZIOBY - TYPICAL BROADBILLS

Wersja: 2017-03-17
Peters VII: 5-12 (F)   Wolters III: 167 (F)   S&M: 333 (F)   HBW VIII: 54-82 i 85-93 (F)   H&M4 II: 4-5 (F)   HBW IC II: 28-31 (F)
7 rodzajów, 8 gatunków
Systematyka: Rodzina najbliżej spokrewniona z brodawnikami (Philepittidae) (Fjeldså et al., 2003, Irestedt et al., 2006, Moyle et al., 2006a, Ericson et al., 2014, Selvatti et al., 2015, Prum et al., 2015). Do niedawna do szerokodziobów zaliczano również nosoczuby (Calyptomenidae) (np. Sibley & Monroe, 1990, Bruce, 2003), lecz zob. Irestedt et al. (2006), Moyle et al. (2006a), Selvatti et al. (2015) i Prum et al. (2015). Porządek systematyczny (rodzaje) za Moyle et al. (2006), Irestedt et al. (2006) i Selvatti et al. (2017).

Rodzaj: Pseudocalyptomena Rothschild, 1909 (f.)

Rodzaj: Psarisomus Swainson, 1837 (m.)

Rodzaj: Corydon Lesson, 1828 (m.)

Rodzaj: Sarcophanops Gould, 1877 (m.)

Rodzaj: Cymbirhynchus Vigors & Horsfield, 1830 (m.)

Rodzaj: Serilophus Swainson, 1837 (m.)

Rodzaj: Eurylaimus Horsfield, 1821 (m.)


Rodzina: PHILEPITTIDAE Sharpe, 1870 - BRODAWNIKI - ASITIES

Wersja: 2017-03-17
Peters VIII: 330-331 (F)   Wolters III: 168 (F)   S&M: 334 (F)   HBW VIII: 94-105 (F)   H&M4 II: 5 (F)   HBW IC II: 28-29 (F)
2 rodzaje, 4 gatunki
Systematyka: Brodawniki są najbliżej spokrewnione z szerokodziobami (Eurylaimidae) (Fjeldså et al., 2003, Irestedt et al., 2006, Moyle et al., 2006a, Ericson et al., 2014, Selvatti et al., 2015, Prum et al., 2015). Pokrewieństwo w obrębie rodziny słabo zbadane.

Rodzaj: Philepitta Geoffroy Saint-Hilaire,I, 1838 (f.)

Rodzaj: Neodrepanis Sharpe, 1875 (f.)


Rodzina: CALYPTOMENIDAE Bonaparte, 1850 - NOSOCZUBY - AFRICAN AND GREEN BROADBILLS

Wersja: 2017-03-17
Peters VII: 3-5 i 12-13 (p. Eurylaimidae: sF)   Wolters III: 167-168 (p. Eurylaimidae)   S&M: 333-334 (p. Eurylaimidae)   HBW VIII: 82-85 (p. Eurylaimidae: sF)   H&M4 II: 5-6 (F)   HBW IC II: 30-31 (F)
2 rodzaje, 6 gatunków
Systematyka: Nosoczuby były tradycyjnie włączane do rodziny szerokodziobów (Eurylaimidae) (np. Sibley & Monroe, 1990, Bruce, 2003), lecz zob. Fjeldså et al. (2003), Irestedt et al. (2006), Moyle et al. (2006a), Ericson et al. (2014), Selvatti et al. (2015) i Prum et al. (2015). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Smithornis za Selvatti et al. (2017).

Rodzaj: Smithornis Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Calyptomena Horsfield, 1822 (f.)


Rodzina: SAPAYOIDAE Irestedt, Ohlson, Zuccon, Källersjö & Ericson, 2006 - OLIWCZYKI - SAPAYOA N

Wersja: 2017-06-25
Peters VIII: 249 (p. Pipridae)   Wolters III: 174 (p. Pipridae)   S&M: 334 (genus incertae sedis)   HBW IX: 164 i 167 (p. Pipridae)   H&M4 II: 6 (F)   HBW IC II: 30-31 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Oliwczyki były dawniej włączane do rodziny gorzykowatych (Pipridae) (np. Snow, 2004) lub tyrankowatych (Tyrannidae), lecz ostatnie badania wykazały, iż są one blisko spokrewnione z Calyptomenidae (Fjeldså et al., 2003, Irestedt et al., 2006) lub z (Philepittidae + Eurylaimidae) (Moyle et al., 2006a, Selvatti et al., 2015) lub z Pittidae (Claramunt & Cracraft, 2015, Reddy et al., 2017) lub stanowią takson siostrzany w stosunku do wszystkich pozostałych przedstawicieli infrarzędu Eurylaimides (Ericson et al., 2014, Selvatti et al., 2017); potrzeba dalszych badań filogenetycznych.

Rodzaj: Sapayoa Hartert,E, 1903


Infrarząd: TYRANNIDES Wetmore & Miller, 1926

Infrarząd składający się z 2 dobrze zdefiniowanych odgałęzień (tu w randze parvorder) - Tyrannida i Furnariida (zob. m.in. Sibley & Monroe, 1990, Barker et al., 2002, 2004, Ericson et al., 2002a, Chesser, 2004, Prum et al., 2015, Claramunt & Cracraft, 2015, Reddy et al., 2017).

Parvorder: TYRANNIDA Wetmore & Miller, 1926

Przyjęty porządek systematyczny w obrębie Tyrannida bazuje głównie na badaniach Tello et al. (2009) i Ohlson et al. (2013); zob. również Chesser (2004), Ericson et al. (2006b), Ohlson et al. (2008, 2012), Selvatti et al. (2015) i Prum et al. (2015). Potrzeba dalszych badań dla określenia wzajemnego pokrewieństwa poszczególnych (nad)rodzin.

Nadrodzina: PIPROIDEA Rafinesque, 1815

Badania Tello et al. (2009), Ohlson et al. (2013), Selvatti et al. (2015) i Prum et al. (2015) sugerują, iż nadrodzina Piproidea stanowi takson siostrzany w stosunku do wszystkich pozostałych przedstawicieli Tyrannida, lecz zob. również Ericson et al. (2006b), Ohlson et al. (2008) i Ericson et al. (2014); potrzeba dalszych badań filogenetycznych.

Rodzina: PIPRIDAE Rafinesque, 1815 - GORZYKOWATE - MANAKINS

Wersja: 2018-07-28
Peters VIII: 252-280 (F)   Wolters III: 173-174 (F)   S&M: 375-379 (p. Tyrannidae: sF)   HBW IX: 110-166 (F)   H&M4 II: 6-11 (F)   HBW IC II: 132-139 (F)
2 podrodziny, 17 rodzajów, 50 gatunków
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, plemiona, rodzaje) bazuje na badaniach Tello et al. (2009) i Ohlson et al. (2013); zob. również Rêgo et al. (2007), Anciăes & Peterson (2009) i McKay et al. (2010). Pozycja systematyczna rodzaju Chloropipo wymaga dalszych badań. Szereg obecnie zdefiniowanych rodzajów wymaga rewizji taksonomicznej, w tym: Neopelma, Chiroxiphia, Pipra, Machaeropterus i Corapipo; zob. Anciăes & Peterson (2009), Capurucho et al. (2018) i Silva et al. (w druku).

Podrodzina: NEOPELMINAE Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 2009 - SKOCZKI

Rodzaj: Neopelma Sclater,PL, 1861 (n.)

Rodzaj: Tyranneutes Sclater,PL & Salvin, 1881 (m.)

Podrodzina: PIPRINAE Rafinesque, 1815 - GORZYKI

Plemię: PIPRINI Rafinesque, 1815

Rodzaj: Xenopipo Cabanis, 1847 (f.)

Rodzaj: Heterocercus Sclater,PL, 1862 (m.)

Rodzaj: Manacus Brisson, 1760 (m.)

Rodzaj: Pipra Linnaeus, 1764 (f.)

Rodzaj: Machaeropterus Bonaparte, 1854 (m.)

Rodzaj: Dixiphia Reichenbach, 1850 (f.) N

Rodzaj: Ceratopipra Bonaparte, 1854 (f.)

Rodzaj: Cryptopipo Ohlson, Fjeldså & Ericson, 2013 (f.)

Rodzaj: Lepidothrix Bonaparte, 1854 (f.)

Plemię: ILICURINI Prum, 1992

Rodzaj: Ilicura Reichenbach, 1850 (f.)

Rodzaj: Masius Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Corapipo Bonaparte, 1854 (f.)

Rodzaj: Antilophia Reichenbach, 1850 (f.)

Rodzaj: Chiroxiphia Cabanis, 1847 (f.)

Rodzaj o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie (genus incertae sedis):

Rodzaj: Chloropipo Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (f.)


Nadrodzina: COTINGOIDEA Bonaparte, 1849

Pokrewieństwo nadrodziny Cotingoidea w stosunku do innych przedstawicieli Tyrannida nie zostało ostatecznie ustalone (zob. m.in. Ericson et al., 2006b, Ohlson et al., 2008, Tello et al., 2009 i Ohlson et al., 2013). Badania Prum et al. (2015) sugerują, iż Cotingoidea stanowi takson siostrzany do kolejnych przedstawicieli Tyrannida.

Rodzina: COTINGIDAE Bonaparte, 1849 - BŁAWATNIKOWATE - COTINGAS

Wersja: 2017-12-14
Peters VIII: 281-310 (F, Phytotomidae)   Wolters III: 169-172 (Phytotomidae, F) i 175 (p. Tyrannidae)   S&M: 370-375 (p. Tyrannidae: sF)   HBW IX: 32-108 (F)   H&M4 II: 12-17 (F)   HBW IC II: 140-147 (F)
2 podrodziny, 25 rodzajów, 65 gatunków
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, plemiona, rodzaje) bazuje na Tello et al. (2009), Ohlson et al. (2013) i Berv & Prum (2014) (pozycja rodzajów Snowornis i Phibalura); zob. także Ohlson et al. (2007); potrzeba dalszych badań (w szczególności niejasne jest wzajemne pokrewieństwo plemion w obrębie podrodziny Cotinginae). Rodzaj Phytotoma dawniej często umieszczany był w osobnej rodzinie - Phytotomidae (ziołosieki). Badania Berv & Prum (2014) sugerują, iż rodzaje Cephalopterus (względem Perissocephalus) i Lipaugus (względem Tijuca) nie są monofiletyczne. Porządek systematyczny w obrębie rodzajów Pipreola i Cotinga za Berv & Prum (2014).

Podrodzina: PIPREOLINAE Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 2009 - OWOCOJADY

Rodzaj: Pipreola Swainson, 1838 (f.)

Rodzaj: Ampelioides Verreaux,J, 1867 (m.)

Podrodzina: COTINGINAE Bonaparte, 1849 - BŁAWATNIKI

Plemię: PHYTOTOMINI Swainson, 1837

Rodzaj: Zaratornis Koepcke, 1954 (m.)

Rodzaj: Phytotoma Molina,GI, 1782 (f.)

Rodzaj: Phibalura Vieillot, 1816 (f.)

Rodzaj: Doliornis Taczanowski, 1874 (m.)

Rodzaj: Ampelion von Tschudi, 1846 (m.)

Plemię: RUPICOLINI Bonaparte, 1853

Rodzaj: Carpornis Gray,GR, 1846 (f.)

Rodzaj: Snowornis Prum, 2001 (m.)

Rodzaj: Phoenicircus Swainson, 1832 (m.)

Rodzaj: Rupicola Brisson, 1760 (m.)

Plemię: COTINGINI Bonaparte, 1849

Rodzaj: Haematoderus Bonaparte, 1854 (m.)

Rodzaj: Querula Vieillot, 1816 (f.)

Rodzaj: Pyroderus Gray,GR, 1840 (m.)

Rodzaj: Cephalopterus Geoffroy Saint-Hilaire,E, 1809 (m.)

Rodzaj: Perissocephalus Oberholser, 1899 (m.)

Rodzaj: Cotinga Brisson, 1760 (f.)

Rodzaj: Lipaugus Boie, 1828 (m.)

Rodzaj: Tijuca Férussac, 1829 (f.)

Rodzaj: Procnias Illiger, 1811 (m.)

Rodzaj: Porphyrolaema Bonaparte, 1854 (f.)

Rodzaj: Carpodectes Salvin, 1865 (m.)

Rodzaj: Xipholena Gloger, 1841 (f.)

Rodzaj: Gymnoderus Geoffroy Saint-Hilaire,E, 1809 (m.)

Rodzaj: Conioptilon Lowery & O'Neill, 1966 (n.)


Nadrodzina: TITYROIDEA Gray,GR, 1840

Nadrodzina zdefiniowana głównie na podstawie badań Tello et al. (2009) i Ohlson et al. (2013); zob. również Ericson et al. (2006b), Barber & Rice (2007), Tello & Bates (2007), Ohlson et al. (2008, 2012), Rheindt et al. (2008a) i Selvatti et al. (2015); pokrewieństwo w obrębie nadrodziny, jak również w stosunku do innych przedstawicieli Tyrannida wymaga jednak dalszych badań (zob. Cracraft, 2014). Ostatnie badania (Prum et al., 2015) sugerują, iż rodzina Oxyruncidae jest blisko spokrewniona z Onychorhynchidae, natomiast Tityridae stanowi takson siostrzany w stosunku do kolejnych przedstawicie Tyrannida.

Rodzina: OXYRUNCIDAE Ridgway, 1906 - OSTRODZIOBY - SHARPBILL

Wersja: 2017-03-17
Peters VIII: 308-309 (F)   Wolters III: 192 (F)   S&M: 375 (p. Tyrannidae)   HBW IX: 72-73 (p. Cotingidae)   H&M4 II: 17 (F)   HBW IC II: 148-149 (p. Tityridae: sF)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina. Rodzaj Oxyruncus często umieszczany w różnych rodzinach - bławatnikowatych (Cotingidae), bekardowatych (Tityridae) i tyrankowatych (Tyrannidae), lecz zob. Ohlson et al. (2013) i Prum et al. (2015).

Rodzaj: Oxyruncus Temminck, 1820 (m.)


Rodzina: ONYCHORHYNCHIDAE Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 2009 - KRÓLÓWKI - ROYAL FLYCATCHERS AND ALLIES

Wersja: 2018-06-23
Peters VIII: 113-119 (p. Tyrannidae)   Wolters III: 178-179 (p. Tyrannidae)   S&M: 350-351 (p. Tyrannidae)   HBW IX: 344-345 i 350-352 (p. Tyrannidae)   H&M4 II: 17-18 (F) i 67 (p. Tyrannidae)   HBW IC II: 148-149 (p. Tityridae: sF)
3 rodzaje, 5 gatunki
Systematyka: Królówki były do niedawna włączane do rodziny tyrankowatych (Tyrannidae), lecz zob. m.in. Tello et al. (2009) i Ohlson et al. (2013); zmiana ostatnio przyjęta przez NACC (Chesser et al., 2018a).

Rodzaj: Onychorhynchus Fischer,JG, 1810 (m.)

Rodzaj: Terenotriccus Ridgway, 1905 (m.)

Rodzaj: Myiobius Gray,GR, 1839 (m.)


Rodzina: TITYRIDAE Gray,GR, 1840 - BEKARDOWATE - TITYRAS

Wersja: 2017-11-11
Peters VIII: 192-193 i 228-245 (p. Tyrannidae: sF), 246-249 (p. Pipridae), 282-283 i 292-293 (p. Cotingidae)   Wolters III: 169-171 (p. Cotingidae), 175-176 i 189-190 (p. Tyrannidae)   S&M: 362, 367-370 i 372 (p. Tyrannidae: t)   HBW IX: 72, 76 i 86-87 (p. Cotingidae), 164 i 168-169 (p. Pipridae), 442, 446 i 448-462 (p. Tyrannidae)   H&M4 II: 18-22 (F)   HBW IC II: 148-155 (F)
2 podrodziny, 7 rodzajów, 35 gatunków
Systematyka: Bekardowate były do niedawna włączane do rodziny bławatnikowatych (Cotingidae), lecz zob. m.in. Tello et al. (2009), Ohlson et al. (2013) i Prum et al. (2015); zob. również Barber & Rice (2007). Status bekardy białosternej (Tityra leucura) jest dyskusyjny (zob. SACC). Porządek w obrębie rodzaju Pachyramphus za Musher & Cracraft (2018).

Podrodzina: TITYRINAE Gray,GR, 1840 - BEKARDY

Rodzaj: Iodopleura Lesson, 1839 (f.)

Rodzaj: Tityra Vieillot, 1816 (f.)

Rodzaj: Xenopsaris Ridgway, 1891 (m.)

Rodzaj: Pachyramphus Gray,GR, 1839 (m.)

Podrodzina: PTILOCHLORINAE Sclater,PL, 1888 (syn. Schiffornithinae Sibley & Ahlquist, 1985) - ŁUSKOWIKI

Rodzaj: Schiffornis Bonaparte, 1854 (f.)

Rodzaj: Laniocera Lesson, 1841 (f.)

Rodzaj: Laniisoma Swainson, 1832 (n.)


Nadrodzina: PLATYRINCHOIDEA Horsfield, 1822

Nadrodzina zdefiniowana głównie na podstawie badań Tello et al. (2009) i Ohlson et al. (2013); pokrewieństwo w obrębie nadrodziny, jak również w stosunku do innych przedstawicieli Tyrannida wymaga jednak dalszych badań (zob. Cracraft, 2014).

Rodzina: PLATYRINCHIDAE Horsfield, 1822 - SZEROKODZIOBKI - SPADEBILLS AND ALLIES

Wersja: 2018-06-23
Peters VIII: 106-112 (p. Tyrannidae), 252 (p. Pipridae) i 293 (p. Cotingidae)   Wolters III: 169 (p. Cotingidae), 174 (p. Pipridae) i 184 (p. Tyrannidae: sF)   S&M: 349, 372 i 378 (p. Tyrannidae)   HBW IX: 86-88 (p. Cotingidae), 338, 340-343, 350 i 352-353 (p. Tyrannidae)   H&M4 II: 22-24 (F)   HBW IC II: 154-157 (p. Tyrannidae: sF)
3 rodzaje, 9 gatunków
Systematyka: Szerokodziobki były do niedawna włączane do rodziny tyrankowatych (Tyrannidae), lecz zob. m.in. Tello et al. (2009) i Ohlson et al. (2013); zob. również Chesser et al. (2018a), gdzie szerokodziobki traktowane są w randze podrodziny (Platyrinchinae) w obrębie Tyrannidae. Rodzaj Calyptura tradycyjnie zaliczany był do rodziny bławatnikowatych (Cotingidae) (np. Snow et al., 2004), lecz zob. Ohlson et al. (2012).

Rodzaj: Calyptura Swainson, 1832 (f.)

Rodzaj: Neopipo Sclater,PL & Salvin, 1869 (f.)

Rodzaj: Platyrinchus Desmarest, 1805 (m.)


Rodzina: PIPRITIDAE Ohlson, Irestedt, Ericson & Fjeldså, 2013 - KRZYKACZYKI - PIPRITES

Wersja: 2018-06-23
Peters VIII: 249-251 (p. Pipridae)   Wolters III: 178 (p. Tyrannidae)   S&M: 379 (p. Tyrannidae)   HBW IX: 164 i 166-167 (p. Pipridae)   H&M4 II: 24 (F)   HBW IC II: 156-157 (p. Tyrannidae: sF)
1 rodzaj, 3 gatunki
Systematyka: Monotypowa rodzina ostatnio wyodrębniona z rodziny tyrankowatych (Tyrannidae) (zob. Tello et al., 2009, Ohlson et al., 2013); zob. również Chesser et al. (2018a), gdzie krzykaczki traktowane są w randze podrodziny (Pipritinae) w obrębie Tyrannidae.

Rodzaj: Piprites Cabanis, 1847 (f.)


Rodzina: TACHURISIDAE Ohlson, Irestedt, Ericson & Fjeldså, 2013 - TĘCZAKI - RUSH TYRANT N

Wersja: 2017-03-17
Peters VIII: 48-49 (p. Tyrannidae)   Wolters III: 188 (p. Tyrannidae)   S&M: 345 (p. Tyrannidae)   HBW IX: 314-315 (p. Tyrannidae)   H&M4 II: 24 (F)   HBW IC II: 156-157 (p. Tyrannidae: sF)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Tęczaki były do niedawna włączane do rodziny tyrankowatych (Tyrannidae), lecz zob. m.in. Tello et al. (2009) i Ohlson et al. (2013).

Rodzaj: Tachuris Lafresnaye, 1836 (m.)


Rodzina: PIPROMORPHIDAE Bonaparte, 1853 - MUCHOTYRANIKOWATE - FLATBILLS N

Wersja: 2018-06-23
Peters VII: 277-278 (Conopophagidae) i VIII: 53-106 (p. Tyrannidae)   Wolters III: 183, 185-188 i 192 (p. Tyrannidae: sF)   S&M: 334-338 i 346-349 (p. Tyrannidae: sF)   HBW IX: 284, 290-293, 298-310, 314-340 i 344-346 (p. Tyrannidae), XVII: 217   H&M4 II: 25-35 (F)   HBW IC II: 156-171 (p. Tyrannidae: sF)
3 podrodziny, 17 rodzajów, 101 gatunków
Systematyka: Muchotyranikowate były do niedawna włączane do rodziny tyrankowatych (Tyrannidae), lecz zob. m.in. Tello et al. (2009) i Ohlson et al. (2013); zob. również Chesser et al. (2018a), gdzie muchotyranikowate traktowane są w randze podrodziny (użyto nazwę Rhynchocyclinae) w obrębie Tyrannidae. Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje na badaniach Rheindt et al. (2008a), Tello et al. (2009) i Ohlson et al. (2013). Rodzaj Corythopis dawniej umieszczany był rodzinie mrówkożerów (Conopophagidae), lecz zob. m.in. Tello & Bates (2007). Szereg rodzajów wymaga rewizji systematycznej, w tym Lophotriccus, Hemitriccus, Poecilotriccus (zob. Tello & Bates, 2007, Rheindt et al., 2008a, Tello et al., 2009); potrzeba bardziej kompletnych badań.

Podrodzina: PIPROMORPHINAE Bonaparte, 1853 - MUCHOTYRANIKI

Rodzaj: Pseudotriccus Taczanowski & Berlepsch, 1885 (m.)

Rodzaj: Corythopis Sundevall, 1836 (m.)

Rodzaj: Phylloscartes Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Pogonotriccus Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Mionectes Cabanis, 1844 (m.)

Rodzaj: Leptopogon Cabanis, 1844 (m.)

Rodzaj: Taeniotriccus von Berlepsch & Hartert,E, 1902 (m.)

Rodzaj: Cnipodectes Sclater,PL & Salvin, 1873 (m.)

Podrodzina: RHYNCHOCYCLINAE von Berlepsch, 1907 - OLIWIAKI

Rodzaj: Rhynchocyclus Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Tolmomyias Hellmayr, 1927 (m.)

Podrodzina: TRICCINAE Heine & Reichenow, 1890 - KLINODZIOBKI N

Rodzaj: Myiornis Bertoni,W, 1901 (m.)

Rodzaj: Oncostoma Sclater,PL, 1862 (n.)

Rodzaj: Lophotriccus von Berlepsch, 1884 (m.)

Rodzaj: Atalotriccus Ridgway, 1905 (m.)

Rodzaj: Hemitriccus Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Poecilotriccus von Berlepsch, 1884 (m.)

Rodzaj: Todirostrum Lesson, 1831 (n.)


Nadrodzina: TYRANNOIDEA Vigors, 1825

Monotypowy takson o niejasnym pokrewieństwie w stosunku do pozostałych przedstawicieli Tyrannida (w szczególności do nadrodzin Tityroidea i Platyrinchoidea); zob. Tello et al. (2009) i Ohlson et al. (2013).

Rodzina: TYRANNIDAE Vigors, 1825 - TYRANKOWATE - TYRANT-FLYCATCHERS

Wersja: 2018-06-23
Peters VIII: 1-53, 66-67, 96-97, 114-115 i 119-228 (F)   Wolters III: 175-185 i 188-192 (F)   S&M: 338-346, 348 i 350-367 (F)   HBW IX: 170-290, 292-297, 306, 310-315, 344, 346-348, 350 i 353-446, XVII: 216-217 (F)   H&M4 II: 35-68 (F)   HBW IC II: 170-211 i 906-907 (F)
5 podrodzin, 79 rodzajów, 306 gatunków
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, plemiona, rodzaje) bazuje głównie na badaniach Tello et al. (2009) i Ohlson et al. (2013); zob. również Ohlson et al. (2008, 2012), Rheindt et al. (2008a), Lopes et al. (2018) i Fjeldså et al. (2018). Do niedawna do tyrankowatych zaliczano również przedstawicieli rodzin Platyrinchidae, Pipritidae, Tachurisidae i Pipromorphidae. Pozycja rodzajów: Legatus i Colonia za Lopes et al. (2018), Muscipipra za Fjeldså et al. (2018). Szereg tradycyjnie definiowanych rodzajów nie jest monofiletyczna, w tym: Poecilotriccus, Hemitriccus, Lophotriccus, Myiophobus, Phyllomyias, Mecocerculus, Tyrannus, Ramphotrigon, Xolmis, Empidonax (zob. Tello & Bates, 2007, Ohlson et al., 2008, 2009, Tello et al., 2009, Lopes et al., 2018, Fjeldså et al., 2018); potrzeba bardziej kompletnych badań. Systematyka szeregu gatunków niejasna (zob. Fitzpatrick et al., 2004). Porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Ochthoeca i Agriornis za Fjeldså et al. (2018).

Podrodzina: HIRUNDINEINAE Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 2009 - TYRANÓWKI

Rodzaj: Myiotriccus Ridgway, 1905 (m.)

Rodzaj: Nephelomyias Ohlson, Fjeldså & Ericson, 2009 (m.)

Rodzaj: Pyrrhomyias Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Hirundinea d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 (f.)

Podrodzina: ELAENIINAE Cabanis & Heine, 1859-60 - ELENIE

Plemię: EUSCARTHMINI von Ihering,H, 1904

Rodzaj: Zimmerius Traylor, 1977 (m.)

Rodzaj: Stigmatura Sclater,PL & Salvin, 1866 (f.)

Rodzaj: Inezia Cherrie, 1909 (f.)

Rodzaj: Euscarthmus zu Wied, 1831 (m.)

Rodzaj: Ornithion Hartlaub, 1853 (n.)

Rodzaj: Camptostoma Sclater,PL, 1857 (n.)

Plemię: ELAENIINI Cabanis & Heine, 1859-60

Rodzaj: Elaenia Sundevall, 1836 (f.)

Rodzaj: Tyrannulus Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Myiopagis Salvin & Godman, 1888 (f.)

Rodzaj: Suiriri d'Orbigny, 1840 (f.)

Rodzaj: Capsiempis Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (f.)

Rodzaj: Phyllomyias Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Nesotriccus Townsend,CH, 1895 (m.)

Rodzaj: Pseudelaenia Lanyon,WE, 1988 (f.)

Rodzaj: Mecocerculus Sclater,PL, 1862 (m.)

Rodzaj: Anairetes Reichenbach, 1850 (m.)

Rodzaj: Uromyias Hellmayr, 1927 (m.)

Rodzaj: Polystictus Reichenbach, 1850 (m.)

Rodzaj: Culicivora Swainson, 1827 (f.)

Rodzaj: Pseudocolopteryx Lillo, 1905 (f.)

Rodzaj: Serpophaga Gould, 1839 (f.)

Podrodzina: MUSCIGRALLINAE Ohlson, Irestedt, Ericson & Fjeldså, 2013 - ZIEMNOTYRANKI

Rodzaj: Muscigralla d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 (f.)

Podrodzina: TYRANNINAE Vigors, 1825 - TYRANKI

Rodzaje o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie (genera incertae sedis):

Rodzaj: Attila Lesson, 1831 (m.)

Rodzaj: Ramphotrigon Gray,GR, 1855 (n.)

Rodzaj: Deltarhynchus Ridgway, 1893 (m.)

Plemię: TYRANNINI Vigors, 1825

Rodzaj: Legatus Sclater,PL, 1859 (m.)

Rodzaj: Pitangus Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Machetornis Gray,GR, 1841 (f.)

Rodzaj: Tyrannopsis Ridgway, 1905 (f.)

Rodzaj: Megarynchus Thunberg, 1824 (m.)

Rodzaj: Myiodynastes Bonaparte, 1857 (m.)

Rodzaj: Myiozetetes Sclater,PL, 1859 (m.)

Rodzaj: Conopias Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Phelpsia Lanyon,WE, 1984 (f.)

Rodzaj: Empidonomus Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Griseotyrannus Lanyon,WE, 1984 (m.)

Rodzaj: Tyrannus Lacépède, 1799 (m.)

Plemię: MYIARCHINI von Berlepsch, 1907

Rodzaj: Rhytipterna Reichenbach, 1850 (f.)

Rodzaj: Casiornis Des Murs, 1856 (m.)

Rodzaj: Sirystes Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Myiarchus Cabanis, 1844 (m.)

Podrodzina: FLUVICOLINAE Swainson, 1832-33 - WODOPŁAWIKI

Plemię: FLUVICOLINI Swainson, 1832-33

Rodzaj: Myiophobus Reichenbach, 1850 (m.)

Rodzaj: Silvicultrix Lanyon,WE, 1986 (f.)

Rodzaj: Colorhamphus Sundevall, 1872 (m.)

Rodzaj: Ochthoeca Cabanis, 1847 (f.)

Rodzaj: Guyramemua Lopes, Chaves, de Aquino, Silveira & dos Santos, 2018 (n.) S

Rodzaj: Sublegatus Sclater,PL & Salvin, 1868 (m.)

Rodzaj: Colonia Gray,JE, 1827 (f.)

Rodzaj: Pyrocephalus Gould, 1838 (m.)

Rodzaj: Fluvicola Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Arundinicola d'Orbigny, 1840 (f.)

Rodzaj: Muscipipra Lesson, 1831 (f.)

Rodzaj: Gubernetes Such, 1825 (m.)

Rodzaj: Alectrurus Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Heteroxolmis Lanyon,WE, 1986 (f.) S

Plemię: XOLMIINI Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 2009

Rodzaj: Lessonia Swainson, 1832 (f.)

Rodzaj: Hymenops Lesson, 1828 (m.)

Rodzaj: Knipolegus Boie, 1826 (m.)

Rodzaj: Satrapa Strickland, 1844 (m.)

Rodzaj: Muscisaxicola d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 (m.)

Rodzaj: Cnemarchus Ridgway, 1905 (m.)

Rodzaj: Polioxolmis Lanyon,WE, 1986 (f.)

Rodzaj: Xolmis Boie, 1826 (m.)

Rodzaj: Agriornis Gould, 1839 (m.)

Rodzaj: Neoxolmis Hellmayr, 1927 (m.)

Rodzaj: Myiotheretes Reichenbach, 1850 (m.)

Plemię: CONTOPINI Fitzpatrick, 2004

Rodzaj: Ochthornis Sclater,PL, 1888 (m.)

Rodzaj: Cnemotriccus Hellmayr, 1927 (m.)

Rodzaj: Aphanotriccus Ridgway, 1905 (m.)

Rodzaj: Lathrotriccus Lanyon,WE & Lanyon,SM, 1986 (m.)

Rodzaj: Mitrephanes Coues, 1882 (m.)

Rodzaj: Sayornis Bonaparte, 1854 (m.)

Rodzaj: Empidonax Cabanis, 1855 (m.)

Rodzaj: Contopus Cabanis, 1855 (m.)

Rodzaj: Xenotriccus Dwight & Griscom, 1927 (m.)


Parvorder: FURNARIIDA Ames, 1971

Takson siostrzany w stosunku do Tyrannida. Przyjęty podział na 2 nadrodziny bazuje na Ohlson et al. (2013) i Prum et al. (2015), lecz zob. również Irestedt et al. (2002), Chesser (2004), Barker et al. (2004), Moyle et al. (2009a), Claramunt & Cracraft (2015) i Reddy et al. (2017); potrzeba dalszych badań.

Nadrodzina: THAMNOPHILOIDEA Swainson, 1824

Takson składający się z trzech rodzin, których wzajemne pokrewieństwo nie zostało ostatecznie ustalone (zob. Irestedt et al., 2002, Chesser, 2004, Irestedt et al., 2009a, Moyle et al., 2009a, Derryberry et al., 2011, Belmonte-Lopes et al., 2012, Ohlson et al., 2013); potrzeba dalszych badań.

Rodzina: THAMNOPHILIDAE Swainson, 1824 - CHRONKOWATE - ANTBIRDS

Wersja: 2018-08-05
Peters VII: 153-239 i 245-256 (p. Formicariidae)   Wolters III: 204-212 (p. Formicariidae)   S&M: 379-393 (F)   HBW VIII: 448-681 i XVII: 211-212 (F)   H&M4 II: 68-94 (F)   HBW IC II: 30-65 (F)
3 podrodziny, 61 rodzajów, 236 gatunków
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, plemiona, rodzaje) bazuje na kompilacji wyników badań Moyle et al. (2009a), Ohlson et al. (2013) i Isler et al. (2013, 2014) oraz Irestedt et al. (2004b), Brumfield et al. (2007), Aleixo et al. (2009), Bravo et al. (2012, 2014) i Tello et al. (2014). Rodzaje: Formicivora i Myrmotherula (Bravo et al., 2014) nie są monofiletyczne. Porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Epinecrophylla za Bravo et al. (2014), Cercomacra i Cercomacroides za Tello et al. (2014). Systematyka szeregu gatunków wymaga dalszych badań (zob. Ridgely & Tudor, 1994, Ridgely & Greenfield, 2001, Zimmer & Isler, 2003).

Podrodzina: EUCHREPOMIDINAE Bravo, Remsen, Whitney & Brumfield, 2012 - MRÓWKOWCE

Rodzaj: Euchrepomis Bravo, Remsen, Whitney & Brumfield, 2012 (f.)

Podrodzina: THAMNOPHILINAE Swainson, 1824 - CHRONKI

Plemię: MICRORHOPIINI Moyle, Chesser, Brumfield, Tello, Marchese & Cracraft, 2009

Rodzaj: Myrmorchilus Ridgway, 1909 (m.)

Rodzaj: Aprositornis Isler,ML, Bravo & Brumfield, 2013 (f.)

Rodzaj: Ammonastes Bravo, Isler,ML & Brumfield, 2013 (m.)

Rodzaj: Myrmophylax Todd, 1927 (f.)

Rodzaj: Microrhopias Sclater,PL, 1862 (m.)

Rodzaj: Neoctantes Sclater,PL, 1869 (m.)

Rodzaj: Epinecrophylla Isler,ML & Brumfield, 2006 (f.)

Rodzaj: Clytoctantes Elliot, 1870 (m.)

Plemię: FORMICIVORINI Bonaparte, 1854

Rodzaj: Formicivora Swainson, 1824 (f.)

Rodzaj: Myrmochanes Allen,JA, 1889 (m.)

Rodzaj: Myrmotherula Sclater,PL, 1858 (f.)

Rodzaj: Terenura Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (f.)

Plemię: THAMNOPHILINI Swainson, 1824

Rodzaj: Dichrozona Ridgway, 1888 (f.)

Rodzaj: Rhopias Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Isleria Bravo, Chesser & Brumfield, 2012 (f.)

Rodzaj: Thamnomanes Cabanis, 1847 (m.)

Rodzaj: Megastictus Ridgway, 1909 (m.)

Rodzaj: Dysithamnus Cabanis, 1847 (m.)

Rodzaj: Herpsilochmus Cabanis, 1847 (m.)

Rodzaj: Cymbilaimus Gray,GR, 1840 (m.)

Rodzaj: Taraba Lesson, 1831 (m.)

Rodzaj: Hypoedaleus Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Batara Lesson, 1831 (f.)

Rodzaj: Mackenziaena Chubb,C, 1918 (f.)

Rodzaj: Frederickena Chubb,C, 1918 (f.)

Rodzaj: Sakesphorus Chubb,C, 1918 (m.)

Rodzaj: Thamnophilus Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Biatas Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Xenornis Chapman, 1924 (m.)

Plemię: PITHYINI Ridgway, 1911

Rodzaj: Cercomacra Sclater,PL, 1858 (f.)

Rodzaj: Drymophila Swainson, 1824 (f.)

Rodzaj: Hypocnemis Cabanis, 1847 (f.)

Rodzaj: Sciaphylax Bravo, Isler,ML & Brumfield, 2013 (f.)

Rodzaj: Cercomacroides Tello & Raposo, 2014 (f.) S

Rodzaj: Pithys Vieillot, 1818 (m.)

Rodzaj: Phaenostictus Ridgway, 1909 (m.)

Rodzaj: Willisornis Agne & Pacheco, 2008 (m.)

Rodzaj: Phlegopsis Reichenbach, 1850 (f.)

Rodzaj: Gymnopithys Bonaparte, 1857 (m.)

Rodzaj: Oneillornis Isler,ML, Bravo & Brumfield, 2014 (m.) S

Rodzaj: Rhegmatorhina Ridgway, 1888 (f.)

Plemię: PYRIGLENINI Moyle, Chesser, Brumfield, Tello, Marchese & Cracraft, 2009

Rodzaj: Myrmoderus Ridgway, 1909 (m.)

Rodzaj: Hylophylax Ridgway, 1909 (m.)

Rodzaj: Hypocnemoides Bangs & Penard,TE, 1918 (m.)

Rodzaj: Sclateria Oberholser, 1899 (f.)

Rodzaj: Myrmelastes Sclater,PL, 1858 (m.)

Rodzaj: Poliocrania Bravo, Isler,ML & Brumfield, 2013 (f.)

Rodzaj: Ampelornis Isler,ML, Bravo & Brumfield, 2013 (m.)

Rodzaj: Sipia Hellmayr, 1924 (f.)

Rodzaj: Myrmeciza Gray,GR, 1841 (f.)

Rodzaj: Myrmoborus Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Gymnocichla Sclater,PL, 1858 (f.)

Rodzaj: Pyriglena Cabanis, 1847 (f.)

Rodzaj: Percnostola Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (f.)

Rodzaj: Akletos Dunajewski, 1948 (m.) (syn. Inundicola Bravo et al., 2013)

Rodzaj: Hafferia Isler,ML, Bravo & Brumfield, 2013 (f.)

Podrodzina: MYRMORNITHINAE Sundevall, 1872 - MRÓWCZAKI

Rodzaj: Myrmornis Hermann, 1783 (f.)

Rodzaj: Pygiptila Sclater,PL, 1858 (f.)

Rodzaj: Thamnistes Sclater,PL & Salvin, 1860 (m.)

Rodzaj o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie (genus incertae sedis):

Rodzaj: Rhopornis Richmond, 1902 (m.)


Rodzina: MELANOPAREIIDAE Ericson, Olson, Irestedt, Alvarenga & Fjeldså, 2010 - OBROŻNIKI - CRESCENT-CHESTS

Wersja: 2018-03-17
Peters VII: 281-283 (p. Rhinocryptidae)   Wolters III: 214 (p. Rhinocryptidae)   S&M: 420 (p. Rhinocryptidae)   HBW VIII: 784 i 786-787 (p. Rhinocryptidae)   H&M4 II: 94 (F)   HBW IC II: 66-67 (F)
1 rodzaj, 4 gatunki
Systematyka: Obrożniki były do niedawna umieszczane w rodzinie krytonosowatych (Rhinocryptidae), lecz zob. m.in. Irestedt et al. (2002), Chesser (2004) i Ericson et al. (2010).

Rodzaj: Melanopareia Reichenbach, 1853 (f.)


Rodzina: CONOPOPHAGIDAE Sclater,PL & Salvin, 1873 - MRÓWKOŻERY - GNATEATERS

Wersja: 2017-03-17
Peters VII: 256-257 (p. Formicariidae) i 273-276 (F)   Wolters III: 212 i 214 (p. Formicariidae)   S&M: 416 (p. Formicariidae) i 419-420 (F)   HBW VIII: 728 i 731 (p. Formicariidae), 732-747 (F)   H&M4 II: 94-95 (F)   HBW IC II: 64-65 (F)
2 rodzaje, 11 gatunków
Systematyka: Porządek systematyczny (rodzaje, gatunki) w obrębie rodziny bazuje na badaniach Batalha-Filho et al. (2014). Rodzaj Pittasoma był dawniej zaliczany do rodziny mrówkowodów (Formicariidae) (np. Sibley & Monroe, 1990), lecz zob. m.in. Rice (2005a,b), Moyle et al. (2009a) i Derryberry et al. (2011).

Rodzaj: Pittasoma Cassin, 1860 (n.)

Rodzaj: Conopophaga Vieillot, 1816 (f.)


Nadrodzina: FURNARIOIDEA Gray,GR, 1840

Dobrze zdefiniowana nadrodzina. Pokrewieństwo w obrębie Furnarioidea bazuje głównie na badaniach Moyle et al. (2009a) i Ohlson et al. (2013), zob. również Irestedt et al. (2002) i Chesser (2004): (Grallariidae (Rhinocryptidae (Formicariidae (Scleruridae (Dendrocolaptidae + Furnariidae))))).

Rodzina: GRALLARIIDAE Sclater,PL & Salvin, 1873 - KUSACZKI - ANTPITTAS

Wersja: 2018-06-23
Peters VII: 257-273 (p. Formicariidae)   Wolters III: 212-214 (p. Formicariidae)   S&M: 416-419 (p. Formicariidae)   HBW VIII: 708-731 (p. Formicariidae) i XVII: 212-213   H&M4 II: 95-100 (F)   HBW IC II: 66-73 (F)
4 rodzaje, 55 gatunków
Systematyka: Rodzina do niedawna była łączona z chronkowatymi (Thamnophilidae) i mrówkowodami (Formicariidae), lecz zob. m.in. Irestedt et al. (2002, 2009a), Chesser (2004), Moyle et al. (2009a) i Ohlson et al. (2013). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na Moyle et al. (2009a); zob. również Carneiro et al. (2018). Ostatnie badania (Carneiro et al., 2018) wskazują, iż rodzaj Hylopezus nie jest monofiletyczny i wymaga rewizji taksonomicznej (gatunki H. dives, H. fulviventris i H. berlepschi powinny zostać umieszczone w rodzaju Myrmothera, a H. nattereri w osobnym nowym rodzaju). Systematyka szeregu gatunków niejasna (zob. Krabbe & Schulenberg, 2003).

Rodzaj: Grallaria Vieillot, 1816 (f.)

Rodzaj: Hylopezus Ridgway, 1909 (m.)

Rodzaj: Myrmothera Vieillot, 1816 (f.)

Rodzaj: Grallaricula Sclater,PL, 1858 (f.)


Rodzina: RHINOCRYPTIDAE Wetmore, 1926 - KRYTONOSOWATE - TAPACULOS

Wersja: 2017-05-10
Peters VII: 278-281 i 283-289, X: 456 (F)   Wolters III: 214-215 (F)   S&M: 420-422 (F)   HBW VIII: 747-785 i XVII: 213-216 (F)   H&M4 II: 100-104 (F)   HBW IC II: 74-81 (F)
2 podrodziny, 12 rodzajów, 60 gatunków
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje na Maurício et al. (2008), Moyle et al. (2009a), Ericson et al. (2010) i Ohlson et al. (2013). Systematyka szeregu gatunków z rodzaju Scytalopus wymaga dalszych badań.

Podrodzina: RHINOCRYPTINAE Wetmore, 1926 - KRYTONOSY

Rodzaj: Pteroptochos von Kittlitz, 1830 (m.)

Rodzaj: Scelorchilus Oberholser, 1923 (m.)

Rodzaj: Liosceles Sclater,PL, 1865 (m.)

Rodzaj: Psilorhamphus Sclater,PL, 1855 (m.)

Rodzaj: Acropternis Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Rhinocrypta Gray,GR, 1841 (f.)

Rodzaj: Teledromas Wetmore & Peters,JL, 1922 (m.)

Podrodzina: SCYTALOPODINAE Müller,J, 1846 - KRYTONOSKI

Rodzaj: Eleoscytalopus Maurício, Mata, Bornschein, Cadena, Alvarenga & Bonatto, 2008 (m.)

Rodzaj: Merulaxis Lesson, 1831 (m.)

Rodzaj: Myornis Chapman, 1915 (m.)

Rodzaj: Eugralla Lesson, 1842 (f.)

Rodzaj: Scytalopus Gould, 1837 (m.)


Rodzina: FORMICARIIDAE Gray,GR, 1840 - MRÓWKOWODY - ANT-THRUSHES

Wersja: 2018-03-17
Peters VII: 239-245 (F)   Wolters III: 212 (F)   S&M: 415-416 (F)   HBW VIII: 682-707 (F)   H&M4 II: 104-105 (F)   HBW IC II: 80-83 (F)
2 rodzaje, 12 gatunków
Systematyka: Rodzina do niedawna była łączona z chronkowatymi (Thamnophilidae) i kusaczkami (Grallariidae), lecz zob. m.in. Irestedt et al. (2002, 2009a), Chesser (2004), Moyle et al. (2009a) i Ohlson et al. (2013). Systematyka szeregu gatunków wymaga dalszych badań (zob. Krabbe & Schulenberg, 2003).

Rodzaj: Formicarius Boddaert, 1783 (m.)

Rodzaj: Chamaeza Vigors, 1825 (f.)


Rodzina: SCLERURIDAE Swainson, 1827 - LIŚCIARKI - LEAFTOSSERS

Wersja: 2018-03-18
Peters VII: 58-61 i 148-152 (p. Furnariidae)   Wolters III: 197-198 i 201 (p. Furnariidae)   S&M: 393-394 i 410 (p. Furnariidae)   HBW VIII: 240-244 i 350-353 (p. Furnariidae)   H&M4 II: 106-107 (F)   HBW IC II: 82-85 (p. Furnariidae: sF)
2 rodzaje, 17 gatunków
Systematyka: Liściarki są zwykle umieszczane w rodzinie garncarzowatych (Furnariidae) (np. przez Remsen, 2003), lecz zob. m.in. Moyle et al. (2009a) i Ohlson et al. (2013).

Rodzaj: Sclerurus Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Geositta Swainson, 1837 (f.)


Rodzina: DENDROCOLAPTIDAE Gray,GR, 1840 - TĘGOSTEROWATE - WOODCREEPERS

Wersja: 2018-03-18
Peters VII: 13-57 (F)   Wolters III: 201-204 (p. Furnariidae: sF)   S&M: 411-415 (p. Furnariidae: sF)   HBW VIII: 358-447 (F)   H&M4 II: 108-118 (F)   HBW IC II: 84-99 (p. Furnariidae: sF)
2 podrodziny, 16 rodzajów, 55 gatunków
Systematyka: Tęgosterowate są często włączane do rodziny garncarzowatych (Furnariidae), lecz zob. m.in. Moyle et al. (2009a) i Ohlson et al. (2013). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje głównie na badaniach Derryberry et al. (2011, 2012) i Ohlson et al. (2013); zob. również Irestedt et al. (2004a). Pozycja systematyczna rodzaju Glyphorynchus niejasna (zob. Irestedt et al., 2009a, Moyle et al., 2009a, Derryberry et al., 2011, 2012, Ohlson et al., 2013). Systematyka szeregu gatunków wymaga dalszych badań (zob. m.in. Ridgely & Tudor, 1994, Marantz et al., 2003, Derryberry et al., 2012).

Podrodzina: SITTASOMINAE Ridgway, 1911 - KOWALE

Rodzaj: Certhiasomus Derryberry, Claramunt, Chesser, Aleixo, Cracraft, Moyle & Brumfield, 2010 (m.)

Rodzaj: Deconychura Cherrie, 1891 (f.)

Rodzaj: Sittasomus Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Dendrocincla Gray,GR, 1840 (f.)

Podrodzina: DENDROCOLAPTINAE Gray,GR, 1840 - TĘGOSTERY

Rodzaj: Glyphorynchus zu Wied, 1831 (m.)

Rodzaj: Dendrexetastes Eyton, 1851 (m.)

Rodzaj: Nasica Lesson, 1830 (m.)

Rodzaj: Dendrocolaptes Hermann, 1804 (m.)

Rodzaj: Hylexetastes Sclater,PL, 1889 (m.)

Rodzaj: Xiphocolaptes Lesson, 1840 (m.)

Rodzaj: Xiphorhynchus Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Dendroplex Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Campylorhamphus Bertoni,W, 1901 (m.)

Rodzaj: Drymotoxeres Claramunt, Derryberry, Chesser, Aleixo & Brumfield, 2010 (m.)

Rodzaj: Drymornis Eyton, 1852 (m.)

Rodzaj: Lepidocolaptes Reichenbach, 1853 (m.)


Rodzina: FURNARIIDAE Gray,GR, 1840 - GARNCARZOWATE - HORNEROS, FOLIAGE-GLEANERS AND SPINETAILS

Wersja: 2018-06-23
Peters VII: 61-148 i 152-153 (F)   Wolters III: 192-201 (F)   S&M: 394-411 (F)   HBW VIII: 162-239, 245-350 i 354-357, XVII: 210-211 (F)   H&M4 II: 118-140 (F)   HBW IC II: 98-131 (F)
6 podrodzin, 51 rodzajów, 230 gatunków
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje, gatunki) bazuje na Derryberry et al. (2011) i Ohlson et al. (2013); zob. też Irestedt et al. (2009a), Moyle et al. (2009a), Fjeldså et al. (2005, 2007), Chesser et al. (2007) i Gonzalez & Wink (2008). Rodzaje Philydor i Cranioleuca nie są monofiletyczne; zob. Derryberry et al. (2011). Systematyka szeregu gatunków wymaga dalszych badań (zob. m.in. Ridgely & Tudor, 1994, Remsen, 2003). Nowo opisany gatunek Cichlocolaptes mazarbarnetti Barnett & Buzzetti, 2014 (CR(PE); cieślik duży - Cryptic Treehunter) nie został zaakceptowany przez SACC (Remsen et al., 2016); potrzeba dalszych badań.

Podrodzina: XENOPINAE Bonaparte, 1854 - PEŁZACZNIKI

Rodzaj: Xenops Illiger, 1811 (m.)

Podrodzina: BERLEPSCHIINAE Ohlson, Irestedt, Ericson & Fjeldså, 2013 - PALMOŁAZY

Rodzaj: Berlepschia Ridgway, 1887 (f.)

Podrodzina: PYGARRHICHADINAE Moyle, Chesser & Cracraft, 2014 - DRZEWOŁAŹCE

Rodzaj: Microxenops Chapman, 1914 (m.)

Rodzaj: Pygarrhichas Burmeister, 1837 (m.)

Rodzaj: Ochetorhynchus Meyen, 1834 (m.)

Podrodzina: FURNARIINAE Gray,GR, 1840 - GARNCARZE

Rodzaj: Pseudocolaptes Reichenbach, 1853 (m.)

Rodzaj: Premnornis Ridgway, 1909 (m.)

Rodzaj: Tarphonomus Chesser & Brumfield, 2007 (m.)

Rodzaj: Furnarius Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Lochmias Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Phleocryptes Cabanis & Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Limnornis Gould, 1839 (m.)

Rodzaj: Geocerthia Chesser & Claramunt, 2009 (f.)

Rodzaj: Upucerthia Geoffroy Saint-Hilaire,I, 1832 (f.)

Rodzaj: Cinclodes Gray,GR, 1840 (m.)

Podrodzina: PHILYDORINAE Sclater,PL & Salvin, 1873 - LIŚCIOWCE

Rodzaj: Anabazenops Lafresnaye, 1840 (m.)

Rodzaj: Megaxenops Reiser, 1905 (m.)

Rodzaj: Cichlocolaptes Reichenbach, 1853 (m.)

Rodzaj: Heliobletus Reichenbach, 1853 (m.)

Rodzaj: Philydor von Spix, 1824 (n.)

Rodzaj: Anabacerthia Lafresnaye, 1840 (f.)

Rodzaj: Syndactyla Reichenbach, 1853 (f.)

Rodzaj: Ancistrops Sclater,PL, 1862 (m.)

Rodzaj: Clibanornis Sclater,PL & Salvin, 1873 (m.)

Rodzaj: Thripadectes Sclater,PL, 1862 (m.)

Rodzaj: Automolus Reichenbach, 1853 (m.)

Podrodzina: SYNALLAXINAE de Selys-Longchamps, 1839 - OGOŃCZYKI

Rodzaj: Premnoplex Cherrie, 1891 (m.)

Rodzaj: Margarornis Reichenbach, 1853 (m.)

Rodzaj: Aphrastura Oberholser, 1899 (f.)

Rodzaj: Sylviorthorhynchus Gay, 1845 (m.)

Rodzaj: Leptasthenura Reichenbach, 1853 (f.)

Rodzaj: Phacellodomus Reichenbach, 1853 (m.)

Rodzaj: Hellmayrea Stolzmann, 1926 (f.)

Rodzaj: Anumbius d'Orbigny & Lafresnaye, 1838 (m.)

Rodzaj: Coryphistera Burmeister, 1860 (f.)

Rodzaj: Asthenes Reichenbach, 1853 (f.)

Rodzaj: Acrobatornis Pacheco, Whitney & Gonzaga, 1996 (m.)

Rodzaj: Metopothrix Sclater,PL & Salvin, 1866 (f.)

Rodzaj: Xenerpestes von Berlepsch, 1886 (m.)

Rodzaj: Siptornis Reichenbach, 1853 (f.)

Rodzaj: Roraimia Chapman, 1929 (f.)

Rodzaj: Thripophaga Cabanis, 1847 (f.)

Rodzaj: Limnoctites Hellmayr, 1925 (m.)

Rodzaj: Cranioleuca Reichenbach, 1853 (f.)

Rodzaj: Pseudasthenes Derryberry, Claramunt, O'Quin, Aleixo, Chesser, Remsen,Jr. & Brumfield, 2010 (f.)

Rodzaj: Spartonoica Peters,JL, 1950 (f.)

Rodzaj: Pseudoseisura Reichenbach, 1853 (f.)

Rodzaj: Mazaria Claramunt, 2014 (f.)

Rodzaj: Schoeniophylax Ridgway, 1909 (m.)

Rodzaj: Certhiaxis Lesson, 1844 (m.)

Rodzaj: Synallaxis Vieillot, 1818 (f.)Pitta erythrogaster: takson prawdopodobnie powinien zostać podzielony na szereg mniejszych gatunków; zob. Irestedt et al. (2013), Collar et al. (2015) i Eaton et al. (2016), lecz zob. również Beehler & Pratt (2016).

Pitta (granatina) ussheri: takson traktowany przez Eaton et al. (2016) jako odrębny gatunek.

Pitta sordida: Rasmussen & Anderton (2005) i Eaton et al. (2016) sugerują możliwy podział taksonu na kilka mniejszych gatunków.

Sapayoidae: czasami używana jest błędna nazwa rodziny - Sapayoaidae. (np. w Dickinson, 2003).

Machaeropterus striolatus: gatunek ostatnio wyodrębniony z M. regulus; zob. Snow (2004), del Hoyo & Collar (2016) i Lane et al. (2017). Split przyjęty przez SACC (Remsen et al.).

Dixiphia: Kirwan et al. (2016) wykazali, iż nazwa rodzajowa Dixiphia stanowi synonim nazwy Arundinicola d'Orbigny, 1840 i zaproponowali nową nazwę rodzajową - Pseudopipra; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Tachurisidae: oryginalnie nazwa rodziny to Tachurididae, lecz zob. Franz (2015).

Pipromorphidae: czasami jest używana nazwa rodziny Rhynchocyclidae von Berlepsch, 1907, lecz zob. Dickinson & Christidis (2014).

Triccinae: czasami jest używana nazwa podrodziny Todirostrinae Tello et al., 2009, lecz zob. Dickinson & Christidis (2014).

Zimmerius (viridiflavus) flavidifrons: takson często włączany do Z. chrysops (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Rheindt et al. (2008d, 2013); zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al., 2018).

Elaenia brachyptera: gatunek ostatnio wyodrębniony z E. chiriquensis (Rheindt et al., 2015; zob. również Ridgely & Greenfield, 2001, Rheindt et al., 2008b); zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al.), Donegan et al. (2016) i NACC (Chesser et al., 2018a).

Guyramemua: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Suiriri; zob. Lopes et al. (2018).

Guyramemua affine: syn. Suiriri islerorum Zimmer,KJ, Whittaker & Oren, 2001 (zob. Kirwan et al., 2014); zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al.).

Elaenia (pallatangae) chilensis: takson zwykle traktowany jako podgatunek E. albiceps (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Tang et al. (2018).

Nesotriccus murinus: gatunek zwykle umieszczany w osobnym monotypowym rodzaju Phaeomyias von Berlepsch, 1902 (f.) (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Zucker et al. (2016); zmiana przyjęta przez NACC (Chesser et al., 2018a). Badania Zucker et al. (2016) wskazują, iż takson ten powinien zostać podzielony na co najmniej 3 gatunki; zob. również Ridgely & Greenfield (2001) i Rheindt et al. (2008c).

Heteroxolmis dominicana: gatunek często umieszczany w rodzaju Xolmis, lecz zob. Sibley & Monroe (1990) i Fjeldså et al. (2018).

Epinecrophylla pyrrhonota, E. amazonica: gatunki ostatnio wyodrębnione z E. haematonota na podstawie badań Whitney et al. (2013b); splity zaakceptowane przez SACC (Remsen et al.). Status E. fjeldsaai wymaga dalszych badań.

Formicivora (acutirostris) paludicola: takson pierwotnie opisany jako nowy gatunek i jako taki wstępnie traktowany przez Dickinson & Christidis (2014), lecz zob. SACC (Remsen et al., 2016).

Cercomacroides: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Cercomacra (zob. Tello et al., 2014); split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.) i NACC (Chesser et al., 2016).

Cercomacroides fuscicauda: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. nigrescens (zob. Mayer et al., 2014); split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.).

Oneillornis: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Gymnopithys (zob. Isler et al., 2014); zmiana przyjęta przez del Hoyo & Collar (2016) i SACC (Remsen et al.).

Hylophylax naevius: gatunek wymagający rewizji taksonomicznej (zob. Fernandes et al., 2014).

Pyriglena leuconota: badania Isler & Maldonado-Coelho (2017) sugerują potrzebę podziału na 3 odrębne gatunki: P. maura (w tym pacifica, castanoptera, picea, marcapatensis, hellmayri), P. similis (monotypowy) i P. leuconota (w tym interposita, pernambucensis); potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Thamnistes rufescens: gatunek ostatnio wyodrębniony z T. anabatinus za Isler & Whitney (2017); split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.).

Melanopareia (torquata) bitorquata: badania Lopes & Gonzaga (2016) sugerują status gatunku dla tego taksonu; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Conopophaga cearae: gatunek wyodrębniony z C. lineata na podstawie badań Batalha-Filho et al. (2014); zob. również Whitney (2003). Split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.).

Grallaria quitensis: takson prawdopodobnie składający się 3 gatunków; zob. Krabbe & Schulenberg (2003) i Winger et al. (2015).

Grallaria fenwickorum: syn. G. urraoensis Carantón-Ayala & Certuche-Cubillos, 2010; zob. Dickinson & Christidis (2014).

Myrmothera subcanescens: gatunek ostatnio wyodrębniony z M. campanisona (Carneiro et al., 2018; zob. również del Hoyo & Collar, 2016); split przyjęty przez SACC (Remsen et al., 2018).

Grallaricula leymebambae: gatunek ostatnio wyodrębniony z G. ferrugineipectus; zob. del Hoyo & Collar (2016) i Van Doren et al. (2018). Split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al., 2018).

Scytalopus speluncae: nomenklatura wysoce dyskusyjna (zob. dyskusję na stronie SACC oraz Némésio et al., 2013); na chwilę obecną przyjęto ostatnie stanowisko SACC (Remsen et al.) w tej kwestii - tzn. wyróżniono nowo opisany gatunek S. petrophilus Whitney, Vasconcelos, Silveira & Pacheco, 2010 i włączono S. notorius Raposo,MA, Stopiglia, Loskot & Kirwan, 2006 (krytonosek ciemnobrzuchy, Mouse-colored Tapaculo) do S. speluncae jako synonim, lecz zob. Raposo et al. (2012) i Némésio et al. (2013).

Sclerurus mexicanus: badania d'Horta et al. (2013), Smith,BT et al. (2014) i Cooper & Cuervo (2017) sugeruję potrzebę podziału gatunku na szereg mniejszych; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Dendrexetastes rufigula: Ferreira et al. (2016) sugerują statusy gatunków dla wyróżnianych 3 grup podgatunków; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Xiphorhynchus (fuscus) atlanticus: badania Cabanne et al. (2014) i García et al. (2018) sugerują status gatunku dla tego taksonu, lecz zob. SACC (Remsen et al.).

Dendroplex kienerii: syn. D. necopinus Zimmer,JT, 1934.

Lepidocolaptes duidae, L. fuscicapillus, L. layardi, L. fatimalimae: gatunki ostatnio wyodrębnione z L. albolineatus (Rodrigues et al., 2013); splity zaakceptowane przez SACC (Remsen et al.).

Xenops minutus: na podstawie badań Harvey & Brumfield (2015) wyróżniono 3 grupy podgatunków; zob. również Remsen (2003).

Xenops rutilus: czasami jest używana nazwa gatunku rutilans, lecz zob. Dickinson & Christidis (2014).

Clibanornis (rubiginosus) watkinsorum: zwykle używana jest nazwa watkinsi, lecz zob. Costa (2017).

Automolus exsertus: gatunek ostatnio wyodrębniony z A. ochrolaemus (Freeman & Montgomery, 2017); split zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2018a).

Asthenes ayacuchensis: gatunek ostatnio wyodrębniony z A. vilcabambae (Hosner et al., 2015b); split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al., 2016).

Cranioleuca (antisiensis) baroni: takson ostatnio zwykle traktowany jako osobny gatunek (np. w Remsen, 2003, Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Sibley & Monroe (1990) i Seeholzer & Brumfield (2018); zmiana przyjęta przez przez SACC (Remsen et al.).

Cranioleuca dissita: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. vulpina (Ridgely & Gwynne, 1989, Sibley & Monroe, 1990, Derryberry et al., 2011); split zaakceptowany przez Chesser et al. (2015).

Mazaria propinqua: gatunek zwykle umieszczany w rodzaju Synallaxis, lecz zob. Derryberry et al. (2011) i Claramunt (2014) zmiana ostatnio zaakceptowana przez SACC (Remsen et al., 2016).

Synallaxis cinerea: syn. S. whitneyi Pacheco & Gonzaga, 1995; zob. Whitney & Pacheco (2001) i Bauernfeind et al. (2014); zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al.).