Parvorder: PASSERIDA Nitzsch, 1820

Takson siostrzany w stosunku do Muscicapida (Prum et al., 2015, Moyle et al., 2016, Oliveros et al., 2019) składający się z następujących sukcesywnych odgałęzień ewolucyjnych: (Promeropidae + Modulatricidae), (Dicaeidae + Nectariniidae), (Irenidae + Chloropseidae), Peucedramidae, Urocynchramidae, Ploceoidea (Ploceidae, Estrildidae, Viduidae), Prunellidae, Passeridae, Motacillidae, Fringillidae, Rhodinocichlidae, (Calcariidae + Emberizidae), (Cardinalidae + Mitrospingidae + Thraupidae), (Parulidae + Icteriidae + Icteridae), Calyptophilidae, Zeledoniidae, Teretistridae i (Nesospingidae + Spindalidae + Phaenicophilidae) (Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021; zob. również wcześniejsze badania Barker et al., 2002, 2004, Ericson & Johansson, 2003, Ericson et al., 2003, Johansson et al., 2008, Fjeldså et al., 2010, Alström et al., 2014, Selvatti et al., 2015). W obrębie Passerida nie zostało w stopniu dostatecznym ustalone pokrewieństwo pomiędzy Urocynchramidae, Ploceoidea i resztą kolejnych rodzin Passerida, jak również pokrewieństwo Calyptophilidae, Zeledoniidae i Teretistridae (Oliveros et al., 2019).

Rodzina: PROMEROPIDAE Vigors, 1825 - DUDKOWCE - SUGARBIRDS

Wersja: 2019-05-02
Peters XII: 449-450 (p. Meliphagidae)   Wolters IV: 271 (F)   S&M: 656 (p. Nectariniidae: sF)   HBW XIII: 486-497 (F)   H&M4 II: 261 (F)   HBW IC II: 664-665 (F)
1 rodzaj, 2 gatunki
Systematyka: Rodzina najbliżej spokrewniona z górodrozdami (Modulatricidae), z którymi tworzy takson siostrzany w stosunku do wszystkich przedstawicieli Passerida (Barker et al., 2004, Johansson et al., 2008, Moyle et al., 2016, Oliveros et al., 2019). Obie ww. rodziny są często łączone ze sobą (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Fjeldså et al. (2015) i Oliveros et al. (2019).

Rodzaj: Promerops Brisson, 1760 (m.)


Rodzina: MODULATRICIDAE Fjeldså, Ericson, Johansson & Zuccon, 2015 - GÓRODROZDY - SPOT-THROAT AND ALLIES

Wersja: 2019-05-02
Peters IX: 270 (p. Pycnonotidae), X: 60 i 261 (p. Muscicapidae)   Wolters IV: 380 (p. Illadopseidae)   S&M: 630 i 632 (p. Sylviidae)   HBW XII: 288-290 (p. Timaliidae)   H&M4 II: 261 (p. Promeropidae)   HBW IC II: 664-665 (F)
3 rodzaje, 3 gatunki
Systematyka: Rodzina najbliżej spokrewniona z dudkowcami (Promeropidae), z którymi tworzy takson siostrzany w stosunku do wszystkich przedstawicieli Passerida (Barker et al., 2004, Johansson et al., 2008, Moyle et al., 2016, Oliveros et al., 2019). Obie ww. rodziny są często łączone ze sobą (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Fjeldså et al. (2015) i Oliveros et al. (2019). Górodrozdy były do niedawna włączane do rodziny drozdowatych (Turdidae) (np. Urban et al., 1997) lub tymaliowatych (Timaliidae) (np. Dickinson, 2003, Collar & Robson, 2007), z którymi nie są blisko spokrewnione. Porządek systematyczny (rodzaje) za Johansson et al. (2008) i Alström et al. (2014).

Rodzaj: Modulatrix Ripley, 1952 (f.)

Rodzaj: Arcanator Irwin & Clancey, 1986 (m.)

Rodzaj: Kakamega Mann,CF, Burton,PJK & Lennerstedt, 1978 (f.)


Rodzina: DICAEIDAE Bonaparte, 1853 - KWIATÓWKI - FLOWERPECKERS

Wersja: 2021-01-16
Peters XII: 171-200 (F)   Wolters IV: 271-273 (p. Nectariniidae: sF)   S&M: 656-659 (p. Nectariniidae: t)   HBW XIII: 350-389 (F)   H&M4 II: 261-266 (F)   HBW IC II: 666-673 (F)
2 rodzaje, 46 gatunków
Systematyka: Rodzina blisko spokrewniona z nektarnikami (Nectariniidae), z którymi tworzy takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli Passerida (Barker et al., 2004, Johansson et al., 2008, Moyle et al., 2016, Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021). Obie ww. rodziny są często łączone ze sobą (np. Sibley & Monroe, 1990, Christidis & Boles, 2008). Porządek systematyczny w obrębie rodziny bazuje na badaniach Nyári et al. (2009a). Obecnie zdefiniowane rodzaje Prionochilus i Dicaeum nie są monofiletyczne i wymagają rewizji taksonomicznej (Nyári et al., 2009a, Saucier et al., 2019).

Rodzaj: Prionochilus Strickland, 1841 (m.)

Rodzaj: Dicaeum Cuvier, 1816 (n.)


Rodzina: NECTARINIIDAE Vigors, 1825 - NEKTARNIKI - SUNBIRDS

Wersja: 2021-07-01
Peters XII: 208-289 (F)   Wolters IV: 273-279 (F)   S&M: 659-668 (F)   HBW XIII: 196-320 (F)   H&M4 II: 266-278 (F)   HBW IC II: 674-693 (F)
16 rodzajów, 137 gatunków
Systematyka: Rodzina blisko spokrewniona z kwiatówkami (Dicaeidae), z którymi tworzy takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli Passerida (Barker et al., 2004, Johansson et al., 2008, Moyle et al., 2016, Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021). Obie ww. rodziny są często łączone ze sobą (np. Sibley & Monroe, 1990, Christidis & Boles, 2008). Niepublikowane badania Bowie (2003) i w Fjeldså et al. (2020) sugerują konieczność głębokiej rewizji przyjętego porządku systematycznego (bazującego głównie na publikacji Irwin, 1999). Badania Moyle et al. (2011) sugerują, iż rodzaj Kurochkinegramma (dawn. Hypogramma) powinien zostać włączony do rodzaju Arachnothera, lecz zob. Campillo et al. (2018).

Rodzaj: Arachnothera Temminck, 1826 (f.)

Rodzaj: Kurochkinegramma Kashin, 1978 (n.) N

Rodzaj: Chalcoparia Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Deleornis Wolters, 1977 (m.)

Rodzaj: Anthreptes Swainson, 1832 (m.)

Rodzaj: Hedydipna Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Anabathmis Reichenow, 1905 (f.)

Rodzaj: Dreptes Reichenow, 1914 (m.)

Rodzaj: Anthobaphes Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Cyanomitra Reichenbach, 1853 (f.)

Rodzaj: Chalcomitra Reichenbach, 1853 (f.)

Rodzaj: Leptocoma Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Nectarinia Illiger, 1811 (f.)

Rodzaj: Drepanorhynchus Fischer,GA & Reichenow, 1884 (m.)

Rodzaj: Cinnyris Cuvier, 1816 (m.)

Rodzaj: Aethopyga Cabanis, 1851 (f.)


Rodzina: IRENIDAE Jerdon, 1863 - TURKUŚNIKI - FAIRY-BLUEBIRDS

Wersja: 2021-01-16
Peters IX: 307-308 (F)   Wolters III: IV: 245 (F)   S&M: 448 (F)   HBW X: 268-277 (F)   H&M4 II: 278-279 (F)   HBW IC II: 664-665 (F)
1 rodzaj, 2 gatunki
Systematyka: Rodzina najbliżej spokrewniona z zielenikami (Chloropseidae), z którymi tworzy takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli Passerida (Barker et al., 2004, Moyle et al., 2016, Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021); zob. również wcześniejsze badania Johansson et al. (2008) i Alström et al. (2014). Obie ww. rodziny są często łączone ze sobą (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Oliveros et al. (2019) i Kuhl et al. (2021).

Rodzaj: Irena Horsfield, 1821 (f.)


Rodzina: CHLOROPSEIDAE Wetmore, 1960 (1847) - ZIELENIKI - LEAFBIRDS

Wersja: 2021-01-16
Peters IX: 303-307 (p. Irenidae)   Wolters III: 237 (F)   S&M: 448 (p. Irenidae)   HBW X: 252-266 (F)   H&M4 II: 279-280 (p. Irenidae: sF)   HBW IC II: 666-667 (F)
1 rodzaj, 11 gatunków
Systematyka: Rodzina najbliżej spokrewniona z turkuśnikami (Irenidae), z którymi tworzy takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli Passerida (Barker et al., 2004, Moyle et al., 2016, Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021); zob. również wcześniejsze badania Johansson et al. (2008) i Alström et al. (2014). Obie ww. rodziny są często łączone ze sobą (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Oliveros et al. (2019) i Kuhl et al. (2021). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Chloropsis za Moltesen et al. (2012).

Rodzaj: Chloropsis Jardine & Selby, 1827 (f.)


Rodzina: PEUCEDRAMIDAE Wolters, 1980 - ZŁOTOGŁÓWKI - PEUCEDRAMUS (OLIVE WARBLER)

Wersja: 2021-01-16
Peters XIV: 77-79 (p. Parulidae)   Wolters V: 359 (F)   S&M: 701 (p. Fringillidae: sF)   HBW XV: 660-665 (F)   H&M4 II: 281 (F)   HBW IC II: 694-695 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina tworząca takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli Passerida (Moyle et al., 2016, Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021); zob. również wcześniejsze badania Groth (2000), Ericson & Johansson (2003), Alström et al. (2014) i Selvatti et al. (2015). Rodzaj Peucedramus był dawniej umieszczany w rodzinie lasówek (Parulidae), z którymi nie jest blisko spokrewniony.

Rodzaj: Peucedramus Coues, 1875 (m.)


Rodzina: UROCYNCHRAMIDAE Domaniewski, 1918 - TYBETAŃCZYKI - PRZEVALSKI'S ROSEFINCH

Wersja: 2019-05-02
Peters XIV: 266-267 (p. Fringillidae)   Wolters IV: 308 (F)   S&M: 715 (p. Fringillidae)   HBW XV: 576 i 580-581 (p. Fringillidae)   H&M4 II: 280 (F)   HBW IC II: 694-695 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina, często umieszczana w rodzinie trznadlowatych s.l. (Emberizidae) lub łuszczakowatych (Fringillidae), stanowiąca kolejne odgałęzienie w obrębie Passerida, przy czym jej pokrewieństwo w stosunku do nadrodziny Ploceoidea i kladu złożonego z wszystkich kolejnych rodzin Passerida (za wyjątkiem Ploceoidea) wymaga dalszych badań (Oliveros et al., 2019); zob. również wcześniejsze badania Groth (2000), Gebauer et al. (2006), Yang et al. (2006) i Päckert et al. (2016).

Rodzaj: Urocynchramus Przevalski, 1876 (m.)


Nadrodzina: PLOCEOIDEA Sundevall, 1836

Takson składający się z trzech blisko spokrewnionych rodzin: (Ploceidae (Estrildidae + Viduidae), stanowiących takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli Passerida (zob. m.in. Groth, 1998, Treplin et al., 2008, Fjeldså et al., 2010, Alström et al., 2014, Moyle et al., 2016, Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021). Pokrewieństwo nadrodziny w stosunku do Urocynchramidae wymaga jednak dalszych badań (Oliveros et al., 2019).

Rodzina: PLOCEIDAE Sundevall, 1836 - WIKŁACZOWATE - WEAVERS

Wersja: 2021-10-20
Peters XV: 3-8, 29-74 i 283 (F)   Wolters IV: 288-295 (Sporopipidae, F)   S&M: 680-689 (p. Passeridae: sF)   HBW XV: 74-197 (F)   H&M4 II: 282-290 (F)   HBW IC II: 696-709 i 910-911 (F)
4 podrodziny, 15 rodzajów, 118 gatunków (w tym 1 wymarły)
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) za De Silva et al. (2017, 2019). Badania Sorenson & Payne (2001) sugerują, iż rodzaj Amblyospiza nie jest blisko spokrewniony z wikłaczowatymi, lecz zob. Hooper & Price (2015), Päckert et al. (2016) i Da Silva et al. (2017, w druku). Rodzaje Plocepasser, Histurgops, Pseudonigrita i Philetairus są czasami umieszczane w rodzinie wróbli (Passeridae) (np. Dickinson, 2003), lecz zob. Groth (1998), Sorenson & Payne (2001) i Da Silva et al. (2017, w druku). Rodzaj Histurgops wymaga badań filogenetycznych (zob. De Silva et al., 2019). Obecnie zdefiniowane rodzaje Ploceus i Malimbus bazują na Da Silva et al. (2017, 2019) i Wolters (1979); zob. również Craig (2010), Warren et al. (2012) i Päckert et al. (2016). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju: Quelea za Da Silva et al. (2017, 2019), Foudia za De Silva et al. (2019).

Podrodzina: AMBLYOSPIZINAE Roberts, 1947 - BRUNATNICZKI

Rodzaj: Amblyospiza Sundevall, 1850 (f.)

Podrodzina: PLOCEPASSERINAE des Murs, 1860 - DZIERGACZE

Rodzaj: Sporopipes Cabanis, 1847 (m.)

Rodzaj: Plocepasser Smith,A, 1836 (m.)

Rodzaj: Histurgops Reichenow, 1887 (m.)

Rodzaj: Pseudonigrita Reichenow, 1903 (m.)

Rodzaj: Philetairus Smith,A, 1837 (m.)

Podrodzina: BUBALORNITHINAE Iredale & Bannerman, 1921 - BAWOLIKI

Rodzaj: Bubalornis Smith,A, 1836 (m.)

Rodzaj: Dinemellia Reichenbach, 1863 (f.)

Podrodzina: PLOCEINAE Sundevall, 1836 - WIKŁACZE

Rodzaj: Ploceus Cuvier, 1816 (m.)

Rodzaj: Quelea Reichenbach, 1850 (f.)

Rodzaj: Pachyphantes Shelley, 1896 (m.) S

Rodzaj: Foudia Reichenbach, 1850 (f.)

Rodzaj: Euplectes Swainson, 1830 (m.)

Rodzaj: Nelicurvius Bonaparte, 1850 (m.) S

Rodzaj: Malimbus Vieillot, 1805 (m.) S


Rodzina: ESTRILDIDAE Bonaparte, 1850 - ASTRYLDOWATE - WAXBILLS

Wersja: 2020-03-14
Peters XIV: 306-389 (F)   Wolters IV: 280-288 (F)   S&M: 689-699 (p. Passeridae: sF)   HBW XV: 234-377 (F)   H&M4 II: 290-302 (F)   HBW IC II: 710-727 (F)
2 podrodziny, 33 rodzaje, 131 gatunków
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny bazuje głównie na badaniach Olsson & Alström (2020); zob. również Sorenson et al. (2004), Arnaiz-Villena et al. (2009) i Payne (2010b). Olsson & Alström (2020) zaproponowali wyróżnienie w obrębie Estrildidae 6 podrodzin: Estrildinae, Lagonostictinae, Amandavinae, Erythrurinae, Lonchurinae i Poephilinae, oraz szereg dodatkowych zmian na poziomie rodzajowym (w tym wyodrębnienie z rodzaju Estrilda dwóch dodatkowych rodzajów - Brunhilda Reichenbach, 1862 i Glaucestrilda Roberts, 1922, z Lonchura - Padda Reichenbach, 1850 i Mayrimunia Wolters, 1949, umieszczenie Nesocharis capistrata w osobnym rodzaju - Delacourella Wolters, 1949, Taeniopygia bichenovii w Stizoptera Oberholser, 1899, Neochmia modesta w Aidemosyne Reichenbach, 1862 i N. ruficauda w Bathilda Reichenbach, 1862). Badania Hooper & Price (2015) i Olsson & Alström (2020) sugerują, iż rodzaj Taeniopygia nie jest monofiletyczny. Porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Amandava, Pyrenestes, Cryptospiza, Parmoptila i Stagonopleura za Olsson & Alström (2020).

Podrodzina: ESTRILDINAE Bonaparte, 1850 - ASTRYLDY

Rodzaj: Paludipasser Neave, 1909 (m.)

Rodzaj: Ortygospiza Sundevall, 1850 (f.)

Rodzaj: Amadina Swainson, 1827 (f.)

Rodzaj: Amandava Blyth, 1836 (f.)

Rodzaj: Uraeginthus Cabanis, 1851 (m.)

Rodzaj: Spermophaga Swainson, 1837 (f.)

Rodzaj: Pyrenestes Swainson, 1837 (m.)

Rodzaj: Pytilia Swainson, 1837 (f.)

Rodzaj: Hypargos Reichenbach, 1862 (m.)

Rodzaj: Euschistospiza Wolters, 1943 (f.)

Rodzaj: Clytospiza Shelley, 1896 (f.)

Rodzaj: Lagonosticta Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Nesocharis Alexander, 1903 (f.)

Rodzaj: Coccopygia Reichenbach, 1863 (f.)

Rodzaj: Mandingoa Hartert,E, 1919 (f.)

Rodzaj: Cryptospiza Salvadori, 1884 (f.)

Rodzaj: Parmoptila Cassin, 1859 (f.)

Rodzaj: Nigrita Strickland, 1843 (m.)

Rodzaj: Estrilda Swainson, 1827 (f.)

Podrodzina: LONCHURINAE Steiner, 1960 (1847) - MNISZKI

Rodzaj: Odontospiza Oberholser, 1905 (f.)

Rodzaj: Spermestes Swainson, 1837 (f.)

Rodzaj: Lepidopygia Reichenbach, 1862 (f.)

Rodzaj: Euodice Reichenbach, 1862 (f.)

Rodzaj: Lonchura Sykes, 1832 (f.)

Rodzaj: Heteromunia Mathews, 1913 (f.)

Rodzaj: Oreostruthus De Vis, 1898 (m.)

Rodzaj: Stagonopleura Reichenbach, 1850 (f.)

Rodzaj: Neochmia Gray,GR, 1849 (f.)

Rodzaj: Emblema Gould, 1842 (n.)

Rodzaj: Taeniopygia Reichenbach, 1862 (f.)

Rodzaj: Poephila Gould, 1842 (f.)

Rodzaj: Chloebia Reichenbach, 1862 (f.)

Rodzaj: Erythrura Swainson, 1837 (f.)


Rodzina: VIDUIDAE Cabanis, 1847 - WDÓWKI - INDIGOBIRDS

Wersja: 2017-04-13
Peters XIV: 74-75 i 390-397 (p. Ploceidae: sF)   Wolters IV: 295-296 (F, Anomalospizidae)   S&M: 689 i 700-701 (p. Passeridae: t)   HBW XV: 198-232 (F)   H&M4 II: 303-304 (F)   HBW IC II: 726-729 (F)
2 rodzaje, 20 gatunków
Systematyka: Rodzina dawniej włączana do wikłaczowatych (Ploceidae), lecz zob. m.in. Sibley & Monroe (1990). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na Sorenson et al. (2003b); zob. również Payne (2010a). Rodzaj Anomalospiza był do niedawna umieszczany w rodzinie wikłaczowatych, lecz zob. m.in. Sorenson & Payne (2001) i Lahti & Payne (2003).

Rodzaj: Vidua Cuvier, 1816 (f.)

Rodzaj: Anomalospiza Shelley, 1901 (f.)


Rodzina: PRUNELLIDAE Richmond, 1908 (1840) - PŁOCHACZE - ACCENTORS

Wersja: 2021-06-18
Peters X: 3-12 (F)   Wolters IV: 308-309 (F)   S&M: 679-680 (p. Passeridae: sF)   HBW X: 496-513 (F)   H&M4 II: 280-281 (F)   HBW IC II: 694-695 (F)
1 rodzaj, 12 gatunków
Systematyka: Monotypowa rodzina stanowiąca takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli Passerida (Moyle et al., 2016, Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021); zob. również wcześniejsze badania Groth (2000), Ericson & Johansson (2003), Alström et al. (2014) i Selvatti et al. (2015). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Prunella bazuje na Drovetski et al. (2013) i Liu,B et al. (2017).

Rodzaj: Prunella Vieillot, 1816 (f.)


Rodzina: PASSERIDAE Rafinesque, 1815 - WRÓBLE - SPARROWS, SNOWFINCHES AND ALLIES

Wersja: 2021-06-18
Peters XII: 325-326 (p. Zosteropidae) i XV: 8-29 i 283 (p. Ploceidae: sF)   Wolters IV: 267 (Hypocryptadiidae) i 296-298 (F)   S&M: 608 (p. Zosteropidae) i 669-672 (F)   HBW XIII: 478 i 485 (p. Zosteropidae), XIV: 760-813 (F)   H&M4 II: 304-308 (F)   HBW IC II: 730-735 (F)
2 podrodziny, 8 rodzajów, 38 gatunków
Systematyka: Wróble stanowią takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli Passerida (Moyle et al., 2016, Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021). Porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie rodziny za Päckert et al. (2021) i Fjeldså et al. (2020); zob. również Allende et al. (2001), Qu et al. (2006) i Päckert et al. (2020b). Rodzaje Plocepasser, Histurgops, Pseudonigrita i Philetairus są czasami umieszczane w rodzinie wróbli (np. Dickinson, 2003), lecz zob. Groth (1998) i Selvatti et al. (2015). Tradycyjnie umieszczany wśród szlarników (Zosteropidae) rodzaj Hypocryptadius (np. w Sibley & Monroe, 1990, Dickinson, 2003, van Balen, 2008) okazał się być przedstawicielem rodziny wróbli (Fjeldså et al., 2010; zob. też Moyle et al., 2009b). Stwierdzone różnice genetyczne pomiędzy rodzajem Hypocryptadius a pozostałymi przedstawicielami rodziny wskazują, iż powinien być on umieszczony w osobnej monotypowej podrodzinie - Hypocryptadiinae Hachisuka, 1930 (Fjeldså et al., 2020, Päckert et al., 2021). Sinclair & Ryan (2010) sugerują, iż rodzaj Gymnoris może być bliżej spokrewniony z pliszkowatymi (Motacillidae) niż z wróblami, lecz zob. Päckert et al. (2020b, 2021). Rodzaj Carpospiza jest czasami umieszczany w rodzinie łuszczakowatych (Fringillidae) (np. Fry & Keith, 2004); badania Selvatti et al. (2015) sugerują jednak jego bliższe pokrewieństwo z rodziną pliszkowatych (Motacillidae) - potrzeba dalszych badań filogenetycznych. Stwierdzone niewielkie różnice genetyczne pomiędzy rodzajami Onychostruthus, Pyrgilauda i Montifringilla sugerują potrzebę ponownego umieszczenia ich w jednym rodzaju - Montifringilla (zob. Päckert et al., 2021). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Passer za Päckert et al. (2021) i Fjeldså et al. (2020), Gymnoris za Fjeldså et al. (2020). Gatunki: Passer cordofanicus, P. griseus i Montifringilla nivalis wymagają rewizji taksonomicznej (zob. m.in. Fjeldså et al., 2020 i Päckert et al., 2021).

Podrodzina: HYPOCRYPTADIINAE Hachisuka, 1930 - CYNAMOŃCZYKI

Rodzaj: Hypocryptadius Hartert,E, 1903

Podrodzina: PASSERINAE Rafinesque, 1815 - WRÓBLE

Rodzaj: Gymnoris Hodgson, 1845 (f.)

Rodzaj: Passer Brisson, 1760 (m.)

Rodzaj: Petronia Kaup, 1829 (f.)

Rodzaj: Onychostruthus Richmond, 1917 (m.)

Rodzaj: Pyrgilauda Verreaux,J, 1871 (f.)

Rodzaj: Montifringilla Brehm,CL, 1831 (f.)

Rodzaj o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie (genus incertae sedis):

Rodzaj: Carpospiza von Müller,JW, 1854 (f.)


Rodzina: MOTACILLIDAE Horsfield, 1821 - PLISZKOWATE - WAGTAILS AND PIPITS

Wersja: 2021-10-22
Peters IX: 129-167 i 458 (F), XI: 217-218 (p. Sylviidae) i XII: 321 (p. Zosteropidae)   Wolters IV: 263 (p. Zosteropidae) i 314-318 (F), V: 380 (p. Illadopseidae)   S&M: 607 (p. Zosteropidae), 620 (p. Sylviidae) i 673-679 (p. Passeridae: sF)   HBW IX: 686-786 (F), XI: 640 i 643-644 (p. Sylviida), XIII: 478 i 481 (p. Zosteropidae)   H&M4 II: 308-315 (F) i 525 (p. Zosteropidae)   HBW IC II: 736-745 (F)
8 rodzajów, 67 gatunków
Systematyka: Pliszkowate stanowią takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli Passerida (Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na Alström et al. (2015a) i Pietersen et al. (2019); zob. również Voelker & Edwards (1998), Voelker (1999a,b) i Outlaw & Voelker (2006a). Badania Alström et al. (2015a) i Pietersen et al. (2019) sugerują, iż obecnie zdefiniowane rodzaje Macronyx i Anthus mogą nadal nie być monofiletyczne; potrzeba jednak dalszych bardziej kompletnych badań. Gatunek Motacilla (dawn. Amaurocichla) bocagii był do niedawna wymieniany wśród pokrzewek (Sylviidae) (np. w Sibley & Monroe, 1990, Dickinson, 2003, Bairlein et al., 2006), lecz zob. Johansson et al. (2008a). Tradycyjnie umieszczany wśród szlarników (Zosteropidae) rodzaj Madanga okazał się być przedstawicielem rodziny pliszkowatych, blisko spokrewnionym z Anthus gutturalis (Alström et al., 2015a); potrzeba nowej nazwy gatunkowej dla tego gatunku, gdyż nazwa ruficollis jest zajęta w rodzaju Anthus przez Anthus ruficollis Lesson, 1831 (= A. cervinus). Badania Selvatti et al. (2015) sugerują, iż rodzaj Carpospiza z rodziny wróbli (Passeridae) może być bliżej spokrewniony z pliszkowatymi (Fjeldså et al., 2020 umieszczają rodzaj Carpospiza w rodzinie pliszkowatych w osobnej monotypowej podrodzinie - "Carpospizinae"); potrzeba dalszych badań. Porządek systematyczny w obrębie rodzajów Corydalla i Anthus stanowi kompilację wyników badań Alström et al. (2015a), van Els & Norambuena (2018), Pietersen et al. (2019) i van Els et al. (2019).

Rodzaj: Dendronanthus Blyth, 1844 (m.)

Rodzaj: Motacilla Linnaeus, 1758 (f.)

Rodzaj: Corydalla Vigors, 1825 (f.) S

Rodzaj: Cinaedium Sundevall, 1850 (n.) S

Rodzaj: Tmetothylacus Cabanis, 1879 (m.)

Rodzaj: Macronyx Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Madanga Rothschild & Hartert,E, 1923 (f.)

Rodzaj: Anthus Bechstein, 1805 (m.) S


Rodzina: FRINGILLIDAE Leach, 1819 - ŁUSZCZAKOWATE - FINCHES, EUPHONIAS AND HAWAIIAN HONEYCREEPERS

Wersja: 2021-07-12
Peters XIII: 340-357 (p. Emberizidae) i XIV: 93-103 (Drepanididae) i 202-306 (F)   Wolters IV: 298-307 (F, Carduelidae) i V: 348-350 (p. Dacnididae)   S&M: 701-715 (F) i 750-753   HBW XV: 440-659 (F, Drepanididae), XVI: 280-300 (p. Thraupidae) i VII: 56-61   H&M4 II: 315-336 (F)   HBW IC II: 746-775 i 910-913 (F)
3 podrodziny, 54 rodzaje (w tym 8 wymarłych), 224 gatunki (w tym 18 wymarłych)
Systematyka: Łuszczakowate stanowią takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli Passerida (Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, plemiona, rodzaje) opiera się głównie na badaniach Zuccon et al. (2012); zob. również Nguembock et al. (2009), Töpfer et al. (2011), Arnaiz-Villena et al. (2001, 2007, 2008, 2014) i Zamora et al. (2006a,b). Porządek systematyczny (rodzaje, gatunki) w obrębie hawajek (często umieszczanych w osobnej rodzinie - Drepanididae Cabanis, 1847) bazuje na Chesser et al. (2015), Lerner et al. (2011) i Pratt (2010); zob. też Fleischer et al. (2001) i Reding et al. (2009). Rodzaje Euphonia i Chlorophonia były do niedawna umieszczane w rodzinie tanagrowatych (Thraupidae), lecz zob. m.in. Burns (1997), Burns et al. (2003) i Klicka et al. (2007). Porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Spinus za Zuccon et al. (2012) i Beckman & Witt (2015), Chlorophonia i Euphonia za Imfeld et al. (2020), Mycerobas za Päckert et al. (2020b).

Podrodzina: FRINGILLINAE Leach, 1819 - ZIĘBY

Rodzaj: Fringilla Linnaeus, 1758 (f.)

Podrodzina: EUPHONIINAE Tschudi, 1846 - ORGANKI

Rodzaj: Chlorophonia Bonaparte, 1851 (f.)

Rodzaj: Euphonia Desmarest, 1806 (f.)

Podrodzina: CARDUELINAE Vigors, 1825 - ŁUSKACZE

Plemię: COCCOTHRAUSTINI Swainson, 1831

Rodzaj: Mycerobas Cabanis, 1847 (m.)

Rodzaj: Hesperiphona Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Coccothraustes Brisson, 1760 (m.)

Rodzaj: Eophona Gould, 1851 (f.)

Plemię: DREPANIDINI Cabanis, 1847

Rodzaj: Melamprosops Casey & Jacobi,JD, 1974 (m.)

Rodzaj: Oreomystis Stejneger, 1903 (f.)

Rodzaj: Paroreomyza Perkins, 1901 (f.)

Rodzaj: Loxioides Oustalet, 1877 (m.)

Rodzaj: Telespiza Wilson,SB, 1890 (f.)

Rodzaj: Chloridops Wilson,SB, 1888 (m.)

Rodzaj: Rhodacanthis Rothschild, 1892 (f.)

Rodzaj: Ciridops Newton,A, 1892 (m.)

Rodzaj: Palmeria Rothschild, 1893 (f.)

Rodzaj: Himatione Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Drepanis Temminck, 1820 (f.)

Rodzaj: Psittirostra Temminck, 1820 (f.)

Rodzaj: Dysmorodrepanis Perkins, 1919 (f.)

Rodzaj: Pseudonestor Rothschild, 1893 (m.)

Rodzaj: Hemignathus Lichtenstein,MHC, 1839 (m.)

Rodzaj: Akialoa Olson & James, 1995 (f.)

Rodzaj: Magumma Mathews, 1925 (f.)

Rodzaj: Chlorodrepanis Perkins, 1899 (f.)

Rodzaj: Viridonia Rothschild, 1892 (f.)

Rodzaj: Loxops Cabanis, 1847 (m.)

Plemię: CARPODACINI Bonaparte, 1853

Rodzaj: Erythrina Brehm,CL, 1828 (f.)

Rodzaj: Haematospiza Blyth, 1845 (f.)

Rodzaj: Chaunoproctus Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Carpodacus Kaup, 1829 (m.)

Plemię: PYRRHULINI Vigors, 1825

Rodzaj: Pinicola Vieillot, 1807 (f.)

Rodzaj: Pyrrhula Brisson, 1760 (f.)

Rodzaj: Rhodopechys Cabanis, 1851 (m.)

Rodzaj: Bucanetes Cabanis, 1851 (m.)

Rodzaj: Eremopsaltria Kirwan & Gregory, 2005 (f.)

Rodzaj: Agraphospiza Zuccon, Prŷs-Jones, Rasmussen & Ericson, 2012 (f.)

Rodzaj: Callacanthis Reichenbach, 1850 (f.)

Rodzaj: Pyrrhoplectes Hodgson, 1844 (m.)

Rodzaj: Procarduelis Blyth, 1843 (f.)

Rodzaj: Leucosticte Swainson, 1832 (f.)

Plemię: CARDUELINI Vigors, 1825

Rodzaj: Haemorhous Swainson, 1837 (m.)

Rodzaj: Rhodospiza Sharpe, 1888 (f.)

Rodzaj: Rhynchostruthus Sclater,PL & Hartlaub, 1881 (m.)

Rodzaj: Chloris Cuvier, 1800 (f.)

Rodzaj: Linurgus Reichenbach, 1850 (m.)

Rodzaj: Crithagra Swainson, 1827 (f.)

Rodzaj: Linaria Bechstein, 1802 (f.)

Rodzaj: Acanthis Borkhausen, 1797 (f.)

Rodzaj: Loxia Linnaeus, 1758 (f.)

Rodzaj: Chrysocorythus Wolters, 1967 (m.)

Rodzaj: Carduelis Brisson, 1760 (f.)

Rodzaj: Serinus Koch, 1816 (m.)

Rodzaj: Spinus Koch, 1816 (m.)


Nadrodzina: EMBERIZOIDEA Vigors, 1825

Takson składający się z 16 blisko spokrewnionych rodzin, tworzących sukcesywne odgałęzienia ewolucyjne: Rhodinocichlidae, (Calcariidae + Emberizidae), (Cardinalidae + Mitrospingidae + Thraupidae), Passerellidae, (Parulidae + Icteriidae + Icteridae), Calyptophilidae, Zeledoniidae, Teretistridae i (Nesospingidae + Spindalidae + Phaenicophilidae) (Oliveros et al., 2019); zob. również wcześniejsze badania Klicka et al. (2000), Ericson & Johansson (2003), Burns et al. (2003), Barker et al. (2004), Klicka et al. (2007), Weir et al. (2009) i Barker et al. (2013, 2015). Pokrewieństwo Calyptophilidae, Zeledoniidae i Teretistridae wymaga jednak dalszych badań (Oliveros et al., 2019).

Rodzina: RHODINOCICHLIDAE Ridgway, 1902 - TANAGRZCE - THRUSH TANAGER

Wersja: 2019-05-02
Peters XIII: 279-280 (p. Emberizidae)   Wolters V: 323 (p. Icteridae)   S&M: 743 (p. Fringillidae)   HBW XVI: 324 i 327 (p. Thraupidae)   H&M4 II: 336-337 (F)   HBW IC II: 774-775 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina, często włączana do rodziny tanagrowatych (Thraupidae), stanowiąca takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli nadrodziny Emberizoidea (Oliveros et al., 2019); zob. również wcześniejsze badania Barker et al. (2013). Status rodziny zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017).

Rodzaj: Rhodinocichla Hartlaub, 1853 (f.)


Rodzina: CALCARIIDAE Ridgway, 1901 - POŚWIERKI - LONGSPURS

Wersja: 2021-01-16
Peters XIII: 36-40 (p. Emberizidae)   Wolters V: 326 (p. Emberizidae)   S&M: 719 (p. Fringillidae)   HBW XVI: 502-506 (p. Emberizidae)   H&M4 II: 336 (F: "Plectrophenacidae")   HBW IC II: 774-775 (F)
3 rodzaje, 6 gatunków
Systematyka: Rodzina najbliżej spokrewniona z trznadlami (Emberizidae), z którymi tworzy takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli nadrodziny Emberizoidea (Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021); zob. również wcześniejsze badania Klicka et al. (2000), Ericson & Johansson (2003), Barker et al. (2013) i Alström et al. (2014). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na badaniach Klicka et al. (2003) i Maley & Winker (2010).

Rodzaj: Calcarius Bechstein, 1802 (m.)

Rodzaj: Rhynchophanes Baird,SF, 1858 (m.)

Rodzaj: Plectrophenax Stejneger, 1882 (m.)


Rodzina: EMBERIZIDAE Vigors, 1825 - TRZNADLE - OLD WORLD BUNTINGS

Wersja: 2021-06-18
Peters XIII: 3-36 (F)   Wolters V: 323-326 (F)   S&M: 715-719 (p. Fringillidae: sF)   HBW XVI: 428-501 i 508-536 (F)   H&M4 II: 353-357 (F)   HBW IC II: 776-783 (F)
5 rodzajów, 42 gatunki
Systematyka: Trznadle są najbliżej spokrewnione z poświerkami (Calcariidae), z którymi tworzy takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli nadrodziny Emberizoidea (Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021); zob. również wcześniejsze badania Klicka et al. (2000), Ericson & Johansson (2003), Barker et al. (2013) i Alström et al. (2014). Do niedawna do rodziny trznadli zaliczano również przedstawicieli rodziny pasówek (Passerellidae), lecz zob. m.in. Barker et al. (2013). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na badaniach Cai et al. (2021) i Päckert et al. (2015); zob. również Alström et al. (2008), Schweizer & Kirwan (2014), Barker et al. (2015) i Päckert et al. (2020b). Pozycja Fringillaria affinis niejasna (Päckert et al., 2015, Cai et al., 2021).

Rodzaj: Fringillaria Swainson, 1837 (f.)

Rodzaj: Melophus Swainson, 1837 (m.)

Rodzaj: Granativora Gray,GR, 1855 (f.)

Rodzaj: Emberiza Linnaeus, 1758 (f.)

Rodzaj: Schoeniclus Forster,T, 1817 (m.)


Rodzina: PASSERELLIDAE Cabanis & Heine, 1850-51 - PASÓWKI - NEW WORLD SPARROWS AND ALLIES

Wersja: 2022-05-16
Peters XIII: 40-103, 168-208 i 254-262 (p. Emberizidae)   Wolters V: 326-332 (p. Emberizidae) i 341-342 (p. Thraupidae)   S&M: 719-728, 739-740 i 758 (p. Fringillidae)   HBW XVI: 302-306 (p. Thraupidae) i 538-602 (p. Emberizidae)   H&M4 II: 337-353 (F)   HBW IC II: 782-805 i 912-913 (F)
31 rodzajów, 133 gatunki (w tym 1 wymarły)
Systematyka: Pasówki były do niedawna włączane do rodziny trznadli (Emberizidae), stanowią takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli nadrodziny Emberizoidea za wyjątkiem kladu (Cardinalidae + Mitrospingidae + Thraupidae) (Oliveros et al., 2019); zob również Barker et al. (2013). Status rodziny zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017). Kwestia priorytetu nazwy Arremonidae Lafresnaye, 1842 wymaga wyjaśnienia. Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na badaniach Bryson et al. (2016), Barker et al. (2013, 2015) i Klicka et al. (2014); zob. również Carson & Spicer (2003), Klicka & Spellman (2007) i DaCosta et al. (2009). W obrębie Passerellidae można wyróżnić 7 grup rodzajów: (1) Spizella do Calamospiza, (2) Oreothraupis i Chlorospingus, (3) Rhynchospiza do Ammodramus, (4) Arremon, (5) Junco do Spizelloides, (6) Torreornis do Aimophila i (7) Artemisiospiza do Melospiza, których wzajemne pokrewieństwo było do niedawna wysoce niejasne, lecz zob. Bryson et al. (2016). Pozycja rodzaju Torreornis wymaga dalszych badań. Status rodzaju Centronyx niejasny. Rodzaje Oreothraupis i Chlorospingus były dawniej umieszczane w rodzinie tanagrowatych (Thraupidae). Badania Avendaño et al. (2016) wykazały, iż Chlorospingus flavovirens jest w rzeczywistości przedstawicielem rodzaju Bangsia w rodzinie tanagrowatych (Thraupidae). Porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Arremonops i Chlorospingus za Klicka et al. (2014), Atlapetes za Klicka et al. (2014) i Sánchez-González et al. (2015), Junco za Friis et al. (2016), Arremon za Buainain et al. (w druku).

Rodzaj: Spizella Bonaparte, 1832 (f.)

Rodzaj: Amphispiza Coues, 1874 (f.)

Rodzaj: Amphispizopsis Wolters, 1980 (f.) S

Rodzaj: Chondestes Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Calamospiza Bonaparte, 1838 (f.)

Rodzaj: Oreothraupis Sclater,PL, 1856 (f.)

Rodzaj: Chlorospingus Cabanis, 1851 (m.)

Rodzaj: Rhynchospiza Ridgway, 1898 (f.)

Rodzaj: Arremonops Ridgway, 1896 (m.)

Rodzaj: Peucaea Audubon, 1839 (f.)

Rodzaj: Ammodramus Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Arremon Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Junco Wagler, 1831 (m.)

Rodzaj: Zonotrichia Swainson, 1832 (f.)

Rodzaj: Passerella Swainson, 1837 (f.)

Rodzaj: Spizelloides Klicka & Slager, 2014a (f.)

Rodzaj: Torreornis Barbour & Peters,JL, 1927 (f.)

Rodzaj: Pezopetes Cabanis, 1861 (m.)

Rodzaj: Pipilo Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Atlapetes Wagler, 1831 (m.)

Rodzaj: Kieneria Bonaparte, 1855 (f.)

Rodzaj: Melozone Reichenbach, 1850 (f.)

Rodzaj: Aimophila Swainson, 1837 (f.)

Rodzaj: Artemisiospiza Klicka & Banks, 2011 (f.)

Rodzaj: Pooecetes Baird,SF, 1858 (m.)

Rodzaj: Oriturus Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Ammospiza Oberholser, 1905 (f.)

Rodzaj: Passerculus Bonaparte, 1838 (m.)

Rodzaj: Centronyx Baird,SF, 1858 (m.)

Rodzaj: Xenospiza Bangs, 1931 (f.)

Rodzaj: Melospiza Baird,SF, 1858 (f.)


Rodzina: PARULIDAE Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller,AH, Peters,JL, van Rossem, Van Tyne & Zimmer,JT, 1947 (1831) - LASÓWKI - NEW WORLD WOOD WARBLERS

Wersja: 2021-07-13
Peters XIV: 3-77 (F)   Wolters V: 353-359 (F)   S&M: 728-737 (p. Fringillidae: t)   HBW VII: 61 i XV: 666-797 (F)   H&M4 II: 359-369 (F)   HBW IC II: 822-839 (F)
18 rodzajów, 111 gatunków
Systematyka: Lasówki stanowią takson siostrzany w stosunku do (Icteriidae + Icteridae) (Oliveros et al., 2019). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na Lovette et al. (2010) i Barker et al. (2013, 2015); zob. również Lovette & Bermingham (2002), Klein et al. (2004) i Klicka et al. (2007). Do niedawna do lasówek zaliczano również hispaniolczyki (Phaenicophilidae), zeledonki (Zeledoniidae), hispaniole (Calyptophilidae), platynki (Teretistridae) i słowikówki (Icteriidae) oraz rodzaj Granatellus (obecnie umieszczany w Cardinalidae), lecz zob. m.in. Barker et al. (2013) i Klicka et al. (2007). Baiz et al. (w druku) sugerują potrzebę zmiany porządku w obrębie rodzaju Setophaga oraz włączenia rodzaju Catharopeza do Setophaga.

Rodzaj: Seiurus Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Helmitheros Rafinesque, 1819 (n.)

Rodzaj: Parkesia Sangster, 2008 (f.)

Rodzaj: Vermivora Swainson, 1827 (f.)

Rodzaj: Mniotilta Vieillot, 1816 (f.)

Rodzaj: Protonotaria Baird,SF, 1858 (f.)

Rodzaj: Limnothlypis Stone, 1914 (f.)

Rodzaj: Oreothlypis Ridgway, 1884 (f.)

Rodzaj: Leiothlypis Sangster, 2008 (f.)

Rodzaj: Leucopeza Sclater,PL, 1876 (f.)

Rodzaj: Oporornis Baird,SF, 1858 (m.)

Rodzaj: Geothlypis Cabanis, 1847 (f.)

Rodzaj: Catharopeza Sclater,PL, 1880 (f.)

Rodzaj: Setophaga Swainson, 1827 (f.)

Rodzaj: Myiothlypis Cabanis, 1850 (f.)

Rodzaj: Basileuterus Cabanis, 1849 (m.)

Rodzaj: Cardellina Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Myioborus Baird,SF, 1865 (m.)


Rodzina: ICTERIIDAE Baird,SF, 1858 - SŁOWIKÓWKI - YELLOW-BREASTED CHATS

Wersja: 2019-05-02
Peters XIV: 81-82 (p. Parulidae)   Wolters V: 353 (p. Parulidae)   S&M: 737 (p. Fringillidae)   HBW XV: 798-799 (p. Parulidae)   H&M4 II: 370 (p. Icteridae: sF)   HBW IC II: 806-807 (p. Icteridae: sF)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina najbliżej spokrewniona z kacykowatymi (Icteridae) (Barker et al., 2013, Oliveros et al., 2019); zob. również Barker et al. (2015). Słowikówki często są włączane do rodziny lasówek (Parulidae) lub do kacykowatych (Icteridae). Status rodziny zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017).

Rodzaj: Icteria Vieillot, 1808 (f.)


Rodzina: ICTERIDAE Vigors, 1825 - KACYKOWATE - NEW WORLD BLACKBIRDS

Wersja: 2021-05-26
Peters XIV: 138-202 (F)   Wolters IV: 318-320 (F) i V: 321-323 (F)   S&M: 775-784 (p. Fringillidae: t)   HBW XVI: 684-807 (F)   H&M4 II: 370-381 (F)   HBW IC II: 806-821 i 912-913 (F)
7 podrodzin, 31 rodzajów, 105 gatunków (w tym 1 wymarły)
Systematyka: Kacykowate są najbliżej spokrewnione z słowikówkami (Icteriidae) (Barker et al., 2013, Oliveros et al., 2019). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje, gatunki) bazuje na badaniach Powell et al. (2014) i rekomendacjach Remsen et al. (2016); zob. również Johnson & Lanyon (1999), Lanyon & Omland (1999), Cadena et al. (2004) i Friedman et al. (2011). Do kacykowatych czasami włączany jest rodzaj Icteria (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. NACC (Chesser et al., 2017).

Podrodzina: XANTHOCEPHALINAE Remsen, Powell, Schodde, Barker & Lanyon, 2016 - ŻÓŁTOGŁOWCE

Rodzaj: Xanthocephalus Bonaparte, 1850 (m.)

Podrodzina: DOLICHONYCHINAE Ridgway, 1902 - RYŻOJADY

Rodzaj: Dolichonyx Swainson, 1827 (m.)

Podrodzina: STURNELLINAE Chenu & des Murs, 1853 - WOJAKI

Rodzaj: Sturnella Vieillot, 1816 (f.)

Rodzaj: Leistes Vigors, 1825 (m.)

Podrodzina: AMBLYCERCINAE Remsen, Powell, Schodde, Barker & Lanyon, 2016 - ATŁASOKACYKI

Rodzaj: Amblycercus Cabanis, 1851 (m.)

Podrodzina: CACICINAE Bonaparte, 1853 - KACYKOWCE N

Rodzaj: Cassiculus Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Psarocolius Wagler, 1827 (m.)

Rodzaj: Procacicus Fraga, 2005 (m.)

Rodzaj: Cacicus Lacépede, 1799 (m.)

Podrodzina: ICTERINAE Vigors, 1825 - KACYKI

Rodzaj: Icterus Brisson, 1760 (m.)

Podrodzina: AGELAIINAE Swainson, 1832 - EPOLETNIKI

Rodzaj: Nesopsar Sclater,PL, 1859 (m.)

Rodzaj: Agelaius Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Molothrus Swainson, 1832 (m.)

Rodzaj: Dives Cassin, 1867 (m.)

Rodzaj: Ptiloxena Chapman, 1892 (f.)

Rodzaj: Euphagus Cassin, 1867 (m.)

Rodzaj: Quiscalus Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Hypopyrrhus Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Lampropsar Cabanis, 1847 (m.)

Rodzaj: Gymnomystax Reichenbach, 1850 (m.)

Rodzaj: Macroagelaius Cassin, 1866 (m.)

Rodzaj: Curaeus Sclater,PL, 1862 (m.)

Rodzaj: Amblyramphus Leach, 1814 (m.)

Rodzaj: Anumara Powell, Barker, Lanyon, Burns, Klicka & Lovette, 2014 (m.) S

Rodzaj: Gnorimopsar Richmond, 1908 (m.)

Rodzaj: Oreopsar Sclater,WL, 1939 (m.)

Rodzaj: Agelaioides Cassin, 1866 (m.)

Rodzaj: Agelasticus Cassin, 1851 (m.)

Rodzaj: Chrysomus Swainson, 1837 (m.)

Rodzaj: Xanthopsar Ridgway, 1901 (m.)

Rodzaj: Pseudoleistes Sclater,PL, 1862 (m.)


Rodzina: CALYPTOPHILIDAE Ridgway, 1907 - HISPANIOLE - CHAT TANAGERS

Wersja: 2019-05-02
Peters XIII: 278-279 (p. Emberizidae)   Wolters V: 353 (p. Parulidae)   S&M: 743 (p. Fringillidae)   HBW XVI: 324 i 326-327 (p. Thraupidae)   H&M4 II: 381 (F)   HBW IC II: 838-839 (F)
1 rodzaj, 2 gatunki
Systematyka: Hispaniole były do niedawna włączane do rodziny lasówek (Parulidae), lecz zob. Barker et al. (2013, 2015) i Oliveros et al. (2019); potrzeba dalszych badań dla określenia ich najbliższego pokrewieństwa. Status rodziny zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017).

Rodzaj: Calyptophilus Cory, 1884 (m.)


Rodzina: ZELEDONIIDAE Ridgway, 1907 - ZELEDONKI - WREN-THRUSH

Wersja: 2019-05-02
Peters X: 18 (p. Muscicapidae)   Wolters V: 358 (p. Parulidae)   S&M: 737 (p. Fringillidae)   HBW XV: 798 (p. Parulidae)   H&M4 II: 358 (F)   HBW IC II: 804-805 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Zeledonki były do niedawna włączane do rodziny lasówek (Parulidae) lub drozdowatych (Turdidae), lecz zob. Lovette & Bermingham (2002), Barker et al. (2013, 2015) i Oliveros et al. (2019); potrzeba dalszych badań dla określenia ich najbliższego pokrewieństwa. Status rodziny zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017).

Rodzaj: Zeledonia Ridgway, 1889 (f.)


Rodzina: TERETISTRIDAE Baird,SF, 1855 - PLATYNKI - CUBAN WARBLERS

Wersja: 2017-07-09
Peters XIV: 49 (p. Parulidae)   Wolters V: 357 (p. Parulidae)   S&M: 733-734 (p. Fringillidae)   HBW XV: 776-777 (p. Parulidae)   H&M4 II: 358 (p. Zeledoniidae)   HBW IC II: 804-805 (F)
1 rodzaj, 2 gatunki
Systematyka: Monotypowa rodzina ostatnio wyodrębniona z rodziny lasówek (Parulidae) (Lovette & Bermingham, 2002, Barker et al., 2013, 2015); potrzeba dalszych badań dla określenia ich najbliższego pokrewieństwa. Status rodziny zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017).

Rodzaj: Teretistris Cabanis, 1855 (m.)


Rodzina: NESOSPINGIDAE Barker, Burns, Klicka, Lanyon & Lovette, 2013 - TRELNIKI - PUERTO RICAN TANAGERS

Wersja: 2019-05-02
Peters XIII: 254 (p. Emberizidae)   Wolters V: 342 (p. Thraupidae)   S&M: 739 (p. Fringillidae)   HBW XVI: 298 i 300-301 (p. Thraupidae)   H&M4 II: 358 (p. Phaenicophilidae)   HBW IC II: 838-839 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina ostatnio wyodrębniona z rodziny lasówek (Parulidae), najbliżej spokrewniona z antylami (Spindalidae) (Oliveros et al., 2019); zob. również wcześniejsze badania Barker et al. (2013, 2015). Status rodziny zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017).

Rodzaj: Nesospingus Sclater,PL, 1885 (m.)


Rodzina: SPINDALIDAE Barker, Burns, Klicka, Lanyon & Lovette, 2013 - ANTYLE - SPINDALISES

Wersja: 2019-05-02
Peters XIII: 316-317 (p. Emberizidae)   Wolters V: 340 (p. Thraupidae)   S&M: 747 (p. Fringillidae)   HBW XVI: 312 i 315-316 (p. Thraupidae)   H&M4 II: 358 (p. Phaenicophilidae)   HBW IC II: 838-839 (F)
1 rodzaj, 4 gatunki
Systematyka: Monotypowa rodzina ostatnio wyodrębniona z rodziny tanagrowatych (Thraupidae), najbliżej spokrewniona z trelnikami (Nesospingidae) (Oliveros et al., 2019); zob. również wcześniejsze badania Barker et al. (2013, 2015). Status rodziny zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017).

Rodzaj: Spindalis Jardine & Selby, 1837 (m.)


Rodzina: PHAENICOPHILIDAE Sclater,PL, 1886 - HISPANIOLCZYKI - WARBLER TANAGERS/HISPANIOLAN TANAGERS

Wersja: 2019-05-02
Peters XIII: 277-278 (p. Emberizidae) i XIV: 48-49 i 79 (p. Parulidae)   Wolters V: 353 i 357 (p. Parulidae)   S&M: 733, 737 i 742-743 (p. Fringillidae)   HBW XV: 776-777, 798 i 800 (p. Parulidae), XVI: 324-326 (p. Thraupidae)   H&M4 II: 357-358 (F)   HBW IC II: 838-839 (F)
3 rodzaje, 4 gatunki
Systematyka: Hispaniolczyki były do niedawna włączane do rodziny lasówek (Parulidae), tworzą takson siostrzany w stosunku do (Nesospingidae + Spindalidae) (Oliveros et al., 2019); zob. również wcześniejsze badania Barker et al. (2013, 2015). Status rodziny zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017).

Rodzaj: Phaenicophilus Strickland, 1851 (m.)

Rodzaj: Xenoligea Bond,J, 1967 (f.)

Rodzaj: Microligea Cory, 1884 (f.)


Rodzina: CARDINALIDAE Ridgway, 1901 - KARDYNAŁY - CARDINALS, GROSBEAKS AND ALLIES

Wersja: 2019-05-02
Peters XIII: 150-151, 216-227, 237-245, 281-283 i 295-309 (p. Emberizidae: sF), XIV: 79-81 (p. Parulidae)   Wolters V: 323 i 336-337 (p. Emberizidae), 337 i 342-345 (p. Thraupidae: sF), 353 (p. Parulidae)   S&M: 737, 743, 745-746, 768 i 771-775 (p. Fringillidae: t)   HBW XV: 798-800 (p. Parulidae) i XVI: 308-315 i 318-322 (p. Thraupidae), 330-414 i 423-427 (F), 662 i 665 (p. Emberizidae)   H&M4 II: 381-387 (F)   HBW IC II: 840-847 (F)
11 rodzajów, 49 gatunków
Systematyka: Kardynały stanowią takson siostrzany w stosunku do (Mitrospingidae + Thraupidae) (Oliveros et al., 2019). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) za Klicka et al. (2007) i Barker et al. (2013, 2015). Rodzaj Granatellus był dawniej umieszczany w rodzinie lasówek (Parulidae) (np. Curson, 2010), lecz zob. m.in. Lovette & Bermingham (2002) i Klicka et al. (2007). Badania Bryson et al. (2013) sugerują, iż rodzaj Passerina nie jest monofiletyczny względem Cyanocompsa, lecz zob. Klicka et al. (2007) i Barker et al. (2015). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Piranga za Manthey et al. (2016). Amaurospiza concolor wymaga rewizji systematycznej (zob. Bryson et al., 2013).

Rodzaj: Pheucticus Reichenbach, 1850 (m.)

Rodzaj: Granatellus Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Spiza Bonaparte, 1824 (f.)

Rodzaj: Passerina Vieillot, 1816 (f.)

Rodzaj: Cyanocompsa Cabanis, 1861 (f.)

Rodzaj: Amaurospiza Cabanis, 1861 (f.)

Rodzaj: Cyanoloxia Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Habia Blyth, 1840 (f.)

Rodzaj: Piranga Vieillot, 1807 (f.)

Rodzaj: Cardinalis Bonaparte, 1838 (m.)

Rodzaj: Caryothraustes Reichenbach, 1850 (m.)


Rodzina: MITROSPINGIDAE Barker, Burns, Klicka, Lanyon & Lovette, 2013 - TANAGRZYKI - ABERRANT TANAGERS/MITROSPINGID TANAGERS

Wersja: 2019-05-02
Peters XIII: 251, 280-281 i 283 (p. Emberizidae)   Wolters V: 338 i 342 (p. Thraupidae)   S&M: 739 i 743 (p. Fringillidae)   HBW XVI: 156, 160, 164-165 i 324-325 (p. Thraupidae)   H&M4 II: 381 (F)   HBW IC II: 840-841 (F)
3 rodzaje, 4 gatunki
Systematyka: Tanagrzyki są najbliżej spokrewnione z rodziną tanagrowatych (Thraupidae), do których często są włączane (Oliveros et al., 2019); zob. również wcześniejsze badania Burns et al. (2003), Klicka et al. (2007) i Barker et al. (2013, 2015). Status rodziny zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017).

Rodzaj: Lamprospiza Cabanis, 1847 (f.)

Rodzaj: Mitrospingus Ridgway, 1898 (m.)

Rodzaj: Orthogonys Strickland, 1844 (m.)


Rodzina: THRAUPIDAE Cabanis, 1847 - TANAGROWATE - TANAGERS

Wersja: 2022-05-28
Peters XIII: 103-168, 208-215, 226-237, 245-254, 261-277, 283-295, 309-316, 318-340 i 357-409 (p. Emberizidae: sF), XIV: 82-93 (p. Parulidae)   Wolters V: 330 i 332-337 (p. Emberizidae), 337-348 i 350-353 (F, Diglossidae, Catamblyrhynchidae, Dacnididae, Tersinidae, Nephelornithidae)   S&M: 728, 738-750 i 753-774 (p. Fringillidae: t)   HBW XVI: 46-281, 305 i 328-329 (F), 412-420 (p. Cardinalidae) i 604-683 (p. Emberizidae)   H&M4 II: 387-424 (F)   HBW IC II: 848-905 (F)
106 rodzajów, 382 gatunki (w tym 1 wymarły)
Systematyka: Tanagrowate są najbliżej spokrewnione z rodziną tanagrzyków (Mitrospingidae), z którymi są często łączone (Oliveros et al., 2019); zob. również wcześniejsze badania Burns et al. (2003), Klicka et al. (2007) i Barker et al. (2013, 2015). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje, gatunki) bazuje na badaniach Burns et al. (2014, 2016) i Barker et al. (2015); zob. również Barker et al. (2013), Burns et al. (2002, 2003), Klicka et al. (2007), Weir et al. (2009), Burns & Racicot (2009), Sedano & Burns (2010), Campagna et al. (2011), Mallarino et al. (2012), Shultz & Burns (2013) i Lamichhaney et al. (2015) (pozycja rodzaju Pinaroloxias). Wyróżnione podrodziny ostatnio zaakceptowane przez NACC (Chesser et al., 2016). Pokrewieństwo pomiędzy wyróżnianymi podrodzinami słabo poznane. Rodzaje: Catamenia, Charitospiza, Coryphospingus, Diuca, Donacospiza, Emberizoides, Embernagra, Geospizopsis, Gubernatrix, Haplospiza, Idiopsar, Incaspiza, Lophospingus, Melanodera, Melopyrrha, Nesospiza, Paroaria, Phrygilus, Piezorina, Poospiza, Rhopospina, Rowettia, Saltatricula, Sicalis, Sporophila, Urothraupis, Volatinia, Xenospingus były do niedawna umieszczane w rodzinie trznadli s.l. (Emberizidae); rodzaje: Parkerthraustes, Paroaria, Saltator były umieszczane w rodzinie kardynałów (Cardinalidae) (np. Sibley & Monroe, 1990, Dickinson, 2003). Tradycyjnie umieszczane wśród tanagrowatych rodzaje Chlorospingus oraz Piranga i Habia okazały się być przedstawicielami - odpowiednio - pasówek (Passerellidae) i kardynałów (Cardinalidae). Ostatnie badania sugerują, iż następujące rodzaje nie są monofiletyczne: Sicalis, Anisognathus i Certhidea (Burns et al., 2014), Geospiza (Farrington et al., 2014, Lamichhaney et al., 2015); potrzeba dalszych badań. Porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Conirostrum, Dacnis, Saltator, Emberizoides i Tangara za Burns et al. (2014), Geospiza za Lamichhaney et al. (2015).

Podrodzina: NEMOSIINAE Bonaparte, 1854 - POLAŃCZYKI - FLOCK-DWELLING TANAGERS

Rodzaj: Cyanicterus Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Nemosia Vieillot, 1816 (f.)

Rodzaj: Compsothraupis Richmond, 1915 (f.)

Rodzaj: Sericossypha Lesson, 1844 (f.)

Podrodzina: ORCHESTICINAE Burns, Shultz, Title, Mason, Barker, Klicka, Lanyon & Lovette, 2014 - CYNAMONÓWKI - GROSBEAK TANAGERS

Rodzaj: Orchesticus Cabanis, 1851 (m.)

Rodzaj: Parkerthraustes Remsen, 1997 (m.)

Podrodzina: CATAMBLYRHYNCHINAE Ridgway, 1901 - PLUSZOGŁÓWKI - PLUSHCAP

Rodzaj: Catamblyrhynchus Lafresnaye, 1842 (m.)

Podrodzina: HEMITHRAUPINAE Sundevall, 1872 - CUDOTANAGERKI - YELLOW-AND-BLACK TANAGERS

Rodzaj: Chlorophanes Reichenbach, 1853 (m.)

Rodzaj: Iridophanes Ridgway, 1901 (m.)

Rodzaj: Chrysothlypis von Berlepsch, 1912 (f.)

Rodzaj: Heterospingus Ridgway, 1898 (m.)

Rodzaj: Hemithraupis Cabanis, 1851 (f.)

Podrodzina: DIGLOSSINAE Sclater,PL, 1875 - HACZYKODZIOBKI - HIGHLAND TANAGERS

Rodzaj: Conirostrum d'Orbigny & Lafresnaye, 1838 (n.)

Rodzaj: Sicalis Boie, 1828 (f.)

Rodzaj: Phrygilus Cabanis, 1844 (m.)

Rodzaj: Nesospiza Cabanis, 1873 (f.)

Rodzaj: Rowettia Lowe,PR, 1923 (f.)

Rodzaj: Melanodera Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Catamenia Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Diglossa Wagler, 1832 (f.)

Rodzaj: Idiopsar Cassin, 1867 (m.) S

Rodzaj: Xenodacnis Cabanis, 1873 (f.)

Rodzaj: Geospizopsis Bonaparte, 1856 (f.)

Rodzaj: Haplospiza Cabanis, 1851 (f.) S

Podrodzina: TACHYPHONINAE Bonaparte, 1853 - ŻAŁOBNIKI - ORNAMENTED TANAGERS

Rodzaj: Volatinia Reichenbach, 1850 (f.)

Rodzaj: Conothraupis Sclater,PL, 1880 (f.)

Rodzaj: Creurgops Sclater,PL, 1858 (m.)

Rodzaj: Tachyphonus Vieillot, 1816 (m.) S

Rodzaj: Eucometis Sclater,PL, 1856 (f.)

Rodzaj: Trichothraupis Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Heliothraupis Lane, Burns, Klicka & Price-Waldman, 2021 [Lane et al.] (f.)

Rodzaj: Loriotus Jarocki, 1821 (m.) S

Rodzaj: Coryphospingus Cabanis, 1851 (m.)

Rodzaj: Ramphocelus Desmarest, 1805 (m.)

Rodzaj: Lanio Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Rhodospingus Sharpe, 1888 (m.)

Podrodzina: CHARITOSPIZINAE Burns, Shultz, Title, Mason, Barker, Klicka, Lanyon & Lovette, 2014 - CZARNOCZUBKI - COAL-CRESTED FINCH

Rodzaj: Charitospiza Oberholser, 1905 (f.)

Podrodzina: DACNINAE Sundevall, 1836 - CUKROWNIKI - BLUE TANAGERS

Rodzaj: Cyanerpes Oberholser, 1899 (m.)

Rodzaj: Tersina Vieillot, 1819 (f.)

Rodzaj: Dacnis Cuvier, 1816 (f.)

Podrodzina: SPOROPHILINAE Ridgway, 1901 (1853) - ZIARNOJADKI - SEEDEATERS

Rodzaj: Sporophila Cabanis, 1844 (f.)

Podrodzina: SALTATORINAE Bonaparte, 1853 - ZIARNOŁUSKI - SALTATORS

Rodzaj: Saltatricula Burmeister, 1861 (f.) S

Rodzaj: Saltator Vieillot, 1816 (m.)

Podrodzina: EMBERIZOIDINAE Burns, Shultz, Title, Mason, Barker, Klicka, Lanyon & Lovette, 2014 - TRZNADLÓWKI - GRASSLAND TANAGERS

Rodzaj: Coryphaspiza Gray,GR, 1840 (f.)

Rodzaj: Embernagra Lesson, 1831 (f.)

Rodzaj: Emberizoides Temminck, 1822 (m.)

Podrodzina: POOSPIZINAE Burns, Unitt & Mason, 2016 - CZYWIKI - WARBLER TANAGERS N

Rodzaj: Xenospingus Cabanis, 1867 (m.)

Rodzaj: Piezorina Lafresnaye, 1843 (f.)

Rodzaj: Pseudospingus von Berlepsch & Stolzmann, 1896 (m.)

Rodzaj: Cnemoscopus Bangs & Penard,TE, 1919 (m.)

Rodzaj: Poospiza Cabanis, 1847 (f.) S

Rodzaj: Kleinothraupis Burns, Unitt & Mason, 2016 (f.) S

Rodzaj: Sphenopsis Sclater,PL, 1862 (f.)

Rodzaj: Thlypopsis Cabanis, 1851 (f.) S

Rodzaj: Castanozoster Burns, Unitt & Mason, 2016 (m.)

Rodzaj: Microspingus Taczanowski, 1874 (m.)

Rodzaj: Nephelornis Lowery & Tallman, 1976 (m.)

Rodzaj: Urothraupis Taczanowski & von Berlepsch, 1885 (f.)

Rodzaj: Cypsnagra Lesson, 1831 (f.)

Rodzaj: Donacospiza Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Poospizopsis von Berlepsch, 1893 (f.)

Podrodzina: PORPHYROSPIZINAE Burns, Shultz, Title, Mason, Barker, Klicka, Lanyon & Lovette, 2014 - ŻÓŁTONOSY - YELLOW-BILLED TANAGERS

Rodzaj: Incaspiza Ridgway, 1898 (f.)

Rodzaj: Rhopospina Cabanis, 1851 (f.) S

Podrodzina: COEREBINAE d'Orbigny & Lafresnaye, 1838 - CUKRZYKI - DOME-NESTING TANAGERS

Rodzaj: Coereba Vieillot, 1809

Rodzaj: Tiaris Swainson, 1827 (m.)

Rodzaj: Euneornis Fitzinger, 1856 (m.)

Rodzaj: Melopyrrha Bonaparte, 1853 (f.) S

Rodzaj: Loxipasser Bryant,H, 1866 (m.)

Rodzaj: Phonipara Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Melanospiza Ridgway, 1897 (f.)

Rodzaj: Loxigilla Lesson, 1831 (f.)

Rodzaj: Asemospiza Burns, Unitt & Mason, 2016 (f.) S

Rodzaj: Certhidea Gould, 1837 (f.)

Rodzaj: Platyspiza Ridgway, 1897 (f.)

Rodzaj: Pinaroloxias Sharpe, 1885 (f.)

Rodzaj: Geospiza Gould, 1837 (f.)

Rodzaj: Camarhynchus Gould, 1837 (m.)

Podrodzina: THRAUPINAE Cabanis, 1847 - TANAGRY - CORE TANAGERS

Rodzaj: Chlorochrysa Bonaparte, 1851 (f.)

Rodzaj: Lophospingus Cabanis, 1878 (m.)

Rodzaj: Neothraupis Hellmayr, 1936 (f.)

Rodzaj: Gubernatrix Lesson, 1837 (f.)

Rodzaj: Diuca Reichenbach, 1850 (f.) S

Rodzaj: Paroaria Bonaparte, 1832 (f.)

Rodzaj: Stephanophorus Strickland, 1841 (m.)

Rodzaj: Schistochlamys Reichenbach, 1850 (f.)

Rodzaj: Cissopis Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Calochaetes Sclater,PL, 1879 (m.)

Rodzaj: Iridosornis Lesson, 1844 (m.)

Rodzaj: Pipraeidea Swainson, 1827 (f.)

Rodzaj: Rauenia Wolters, 1980 (f.) S

Rodzaj: Dubusia Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Pseudosaltator Burns, Unitt & Mason, 2016 (m.) S

Rodzaj: Tephrophilus Moore,RT, 1934 (m.)

Rodzaj: Sporathraupis Ridgway, 1898 (f.)

Rodzaj: Anisognathus Reichenbach, 1850 (m.)

Rodzaj: Buthraupis Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Chlorornis Reichenbach, 1850 (m.)

Rodzaj: Cnemathraupis Penard,TE, 1919 (f.)

Rodzaj: Wetmorethraupis Lowery & O'Neill, 1964 (f.)

Rodzaj: Bangsia Penard,TE, 1919 (f.)

Rodzaj: Ixothraupis Bonaparte, 1851 (f.) S

Rodzaj: Chalcothraupis Bonaparte, 1851 (f.) S

Rodzaj: Poecilostreptus Burns, Unitt & Mason, 2016 (m.) S

Rodzaj: Thraupis Boie,F, 1826 (f.) S

Rodzaj: Stilpnia Burns, Unitt & Mason, 2016 (f.) S

Rodzaj: Tangara Brisson, 1760 (f.)Prionochilus olivaceus: wyróżnione grupy podgatunkowe za Hosner et al. (2018); być może odrębne gatunki.

Dicaeum hypoleucum: wyróżnione grupy podgatunkowe za Hosner et al. (2018) (zobacz również del Hoyo & Collar, 2016); być może odrębne gatunki.

Dicaeum sanguinolentum: wyróżnione 4 (monotypowe) grupy podgatunków podnoszone są przez Eaton et al. (2016) i Rheindt & Eaton (2019) do rangi gatunków.

Dicaeum (celebicum) kuehni: badania Kelly et al. (2014) sugerują status gatunku dla tego podgatunku, lecz zob. Eaton et al. (2016).

Kurochkinegramma: zwykle używana jest nazwa rodzajowa Hypogramma Reichenbach, 1853 (n.), lecz zob. Dickinson & Christidis (2014).

Cinnyris (manoensis) gertrudis: często używana jest nazwa pintoi (Wolters, 1965) (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Irwin et al. (2014).

Cinnyris whytei: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. ludovicensis na podstawie badań Bowie et al. (2016); nowo opisany podgatunek skye Bowie et al., 2016 został włączony do C. whytei.

Cinnyris reichenowi: Cooper et al. (2021) podnoszą wyróżnione grupy podgatunkowe do rangi odrębnych gatunków..

Pachyphantes: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Ploceus/Malimbus; zob. Wolters (1979) i De Silva et al. (2019).

Foudia aldabrana: gatunek ostatnio wyodrębniony z F. eminentissima (Safford & Hawkins, 2013, De Silva et al., 2019).

Euplectes anomalus: gatunek zwykle umieszczany w osobnym monotypowym rodzaju - Brachycope Reichenow, 1900 (f.), lecz zob. De Silva et al. (2019).

Nelicurvius: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Ploceus; zob. De Silva et al. (2017, 2019).

Malimbus: obecnie zdefiniowany rodzaj bazuje na badaniach De Silva et al. (2017, 2019) i Wolters (1979); pozycja gatunków nie ujętych w analizach bazuje na Wolters (1979). Gatunek Malimbus rubriceps często umieszczany jest w monotypowym rodzaju - Anaplectes Reichenbach, 1863 (m.) (np. w Dickinson & Christidis, 2014). Gatunki: bicolor, flavipes, sanctithomae, tricolor, albinucha, olivaceiceps, nicolli, insignis, angolensis, preussi, dorsomaculatus, aureonucha, xanthops, subaureus, velatus, katangae, ruweti, reichardi, nigricollis, ocularis, batesi, alienus, melanogaster, pelzelni, subpersonatus, luteolus, intermedius, vitellinus, rubiginosus, aurantius, princeps, baglafecht, bannermani, nigrimentus, bertrandi, nigerrimus, weynsi, golandi, spekei, spekeoides, cucullatus, bojeri, castaneiceps, xanthopterus, heuglini, castanops, burnieri, galbula, taeniopterus, grandis, dichrocephalus, melanocephalus, jacksoni, badius, capensis i temporalis zwykle umieszczane są w rodzaju Ploceus (np. w Dickinson & Christidis, 2014). Potrzeba dalszych bardziej kompletnych badań.

Malimbus holoxanthus: gatunek ostatnio wyodrębniony z M. subaureus (Oschadleus et al., 2021).

Uraeginthus granatinus, U. ianthinogaster: gatunki często umieszczane w osobnym rodzaju - Granatina Sharpe, 1890 (f.) (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Olsson & Alström (2020).

Estrilda capistrata: gatunek często umieszczany w rodzaju Nesocharis (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Olsson & Alström (2020).

Estrilda caerulescens: David & Dickinson (2016) wskazują, iż poprawna nazwa naukowa dla tego gatunku to E. coerulescens.

Lonchura (malacca) atricapilla: syn. L. pallidiventer Restall, 1996 (mniszka kremowobrzucha) (hybryd L. malacca atricapilla x L. maja).

Emblema ruficauda, E. modestum: gatunki zwykle umieszczane w rodzaju Neochmia (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Olsson & Alström (2020).

Taeniopygia bichenovii: Dickinson & Christidis (2015) przyjęli nazwę gatunkową bichenoii, lecz zob. Schodde & Longmore (2015).

Prunella modularis: Pavia et al. (2021) sugerują status odrębnych gatunków dla wyróżnionych grup podgatunkowych.

Motacilla bocagii: gatunek zwykle umieszczany w odrębnym monotypowym rodzaju Amaurocichla Sharpe, 1892 (f.), lecz zob. Alström et al. (2015a) i Harris et al. (2018).

Corydalla, Cinaedium: rodzaje ostatnio wyodrębnione z Anthus na podstawie badań Alström et al. (2015a), Sun,P et al. (2016) i Pietersen et al. (2019). Badania te sugerują również potrzebę wydzielenia z obecnie zdefiniowanego rodzaju Anthus 3 kolejnych gatunków - A. sokokensis, A. brachyurus i A. caffer i ich umieszczenie w osobnym rodzaju Caffranthus Roberts, 1922 (m.) lub też w rodzaju Cinaedium; potrzeba jednak dalszych bardziej kompletnych badań.

Corydalla (similis) nicholsoni: badania Pietersen et al. (2019) sugerują potrzebę wyodrębnienia 5 południowoafrykańskich podgatunków świergotka długodziobego w osobny gatunek; potrzeba dalszych bardziej kompletnych badań (zob. również Finch et al., 2013).

Corydalla vaalensis: syn. Anthus longicaudatus Liversidge, 1996 (świergotek długosterny - Long-tailed Pipit); zob. Davies & Peacock (2014) i Pietersen et al. (2019).

Corydalla cinnamomea: syn. Anthus pseudosimilis Liversidge & Voelker, 2002 (świergotek rdzawouchy - Kimberley Pipit); zob. Davies & Peacock (2014).

Macronyx chloris: gatunek często umieszczany w osobnym rodzaju - Hemimacronyx Roberts, 1922 (m.) lub też w rodzaju Anthus, lecz zob. Pietersen et al. (2019).

Anthus (furcatus) brevirostris: badania van Els & Norambuena (2018) sugerują status gatunku dla tego taksonu, lecz zob. SACC (Remsen et al., 2018).

Anthus (bogotensis) meridae: van Els et al. (2019) sugerują status gatunku dla tego taksonu; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC (Remsen et al.).

Anthus chii: gatunek zwykle wymieniany pod nazwą A. lutescens Pucheran, 1855, lecz zob. Smith & Clay (2021); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al., 2021).

Anthus peruvianus: gatunek ostatnio wyodrębniony z A. lutescens; zob. del Hoyo & Collar (2016), van Els & Norambuena (2018) i van Els et al. (2019). Split przyjęty przez SACC (Remsen et al.) i NACC (Chesser et al., 2021).

Anthus antarcticus: badania van Els & Norambuena (2018) i van Els et al. (2019) sugerują, iż gatunek ten powinien zostać włączony do A. correndera; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC (Remsen et al.).

Fringilla (teydea) polatzeki: badania Sangster et al. (2016a) sugerują status gatunku dla tego krytycznie zagrożonego taksonu, lecz zob. Shirihai & Svensson (2018).

Chlorophonia elegantissima, C. cyanocephala, C. musica: gatunki zwykle umieszczane w rodzaju Euphonia, lecz zob. Weir et al. (2009), Zuccon et al. (2012) i Imfeld et al. (2020); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al., 2020) i NACC (Chesser et al., 2021). Imfeld et al. (2020) rekomendują umieszczenie tych trzech gatunków w osobnym rodzaju - Cyanophonia Bonaparte, 1851, lecz różnice genetyczne i morfologiczne w obrębie pozostałych przedstawicieli rodzaju Euphonia są większe niż pomiędzy Cyanophonia i Chlorophonia.

Euphonia godmani: gatunek ostatnio wyodrębniony z E. affinis (Vázquez-López et al., 2020); split zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2021).

Chlorodrepanis stejnegeri: syn. Hemignathus kauaiensis Pratt,HD, 1989.

Drepanis coccinea: gatunek zwykle umieszczany w osobnym rodzaju - Vestiaria Jarocki, 1821 (f.), lecz zob. Pratt (2005, 2010, Olson, 2012); zmiana zaakceptowana przez NACC (Chesser et al., 2015).

Hemignathus wilsoni: syn. H. munroi Pratt,HD, 1979.

Loxops mana: gatunek ostatnio umieszczany w osobnym monotypowym rodzaju - Manucerthia Pratt,HD, 2009 (f.) (np. w Pratt, 2010, Dickinson & Christidis, 2014); zmiana nie zaakceptowana przez NACC (Chesser et al., 2015).

Carpodacus sillemi: gatunek opisany w rodzaju Leucosticte (Roselaar, 1992), lecz zob. Sangster et al. (2016a). Gatunek ponownie odkryty w 2012 r. (Kazmierczak & Muzika, 2012).

Carpodacus (sibiricus) lepidus: Liu,S et al. (2020) sugerują status gatunku dla tej grupy podgatunkowej.

Pyrrhula (erythaca) owstoni: Dong,F et al. (2020) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Chloris (sinica) kittlitzi: Saitoh et al. (2020) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Crithagra concolor: gatunek zwykle umieszczany w osobnym monotypowym rodzaju - Neospiza Salvadori, 1903 (f.) (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Melo et al. (2017); zmiana przyjęta w del Hoyo & Collar (2016).

Loxia scotica: gatunek traktowany przez Shirihai & Svensson (2018) jako podgatunek L. curvirostra.

Carduelis corsicana: gatunek często włączany do C. citrinella (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Förschler & Kalko (2007), Förschler et al. (2009), del Hoyo & Collar (2016) i Shirihai & Svensson (2018).

Fringillaria sahari: gatunek ostatnio wyodrębniony z F. striolata (Kirwan & Shirihai, 2007, Olsson et al., 2013b, Schweizer et al., 2018, Shirihai & Svensson, 2018).

Schoeniclus (spodocephala) sordidus: takson traktowany jako odrębny gatunek przez Eaton et al. (2016).

Amphispizopsis: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Amphispiza na podstawie znaczących różnic genetycznych (Klicka et al., 2014, Barker et al., 2015, Cicero et al., 2020); zmiana przyjęta przez NACC (Chesser et al., 2021).

Chlorospingus flavopectus: gatunek wymagający rewizji taksonomicznej; zob. García-Moreno et al. (2004), Sánchez-González et al. (2007), Bonaccorso et al. (2008), Weir et al. (2008), Maldonado-Sánchez et al. (2016) i Sánchez-Nivicela et al. (2021). Do niedawna używano nazwy gatunkowej C. ophthalmicus (Du Bus, 1847), lecz nazwa C. flavopectus (Lafresnaye, 1840) ma priorytet.

Atlapetes tibialis, A. luteoviridis: gatunki zwykle umieszczane w osobnym rodzaju - Pselliophorus Ridgway, 1898 (m.) (np. Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Klicka et al. (2014) i Sánchez-González et al. (2015); zmiany przyjęte przez NACC (Chesser et al., 2019).

Atlapetes personatus: badania Barrowclough et al. (2022) sugerują podział taksonu na 3 odrębne gatunki; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Atlapetes (albofrenatus) meridae: badania Donegan et al. (2014) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Rhynchospiza dabbenei: gatunek ostatnio wyodrębniony z R. strigiceps (Areta et al., 2019); split przyjęty przez SACC (Remsen et al., 2020).

Arremon (assimilis) larensis: badania Buainain et al. (w druku) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Arremon dorbignii: gatunek ostatnio wyodrębniony z A. flavirostris; zob. Buainain et al. (2016, w druku) i Trujillo-Arias et al. (2017). Split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.). Badania Buainain et al. (2016) sugerują również status gatunku dla A. (f.) polionotus, lecz zob. SACC (Remsen et al.).

Junco bairdi, J. alticola: gatunki ostatnio wyodrębnione z J. phaeonotus; zob. Milá et al. (2016) i Friis et al. (2016). Split J. bairdi zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017).

Junco insularis: gatunek ostatnio wyodrębniony z J. hyemalis; zob. Sibley & Monroe (1990), Aleixandre et al. (2013) i Klicka et al. (2014); zmiana zaakceptowana przez NACC (Chesser et al., 2014).

Spizelloides arborea: gatunek zwykle umieszczany w rodzaju Spizella, lecz zob. m.in. Carson & Spicer (2003) i Klicka et al. (2014). Dickinson & Christidis (2014) umieścili ten gatunek w rodzaju Passerella. Slager & Klicka (2014a) ostatnio zaproponowali umieszczenie tego gatunku w osobnym (nowym) rodzaju - Spizelloides; zmiana ta została zaakceptowana przez NACC (Chesser et al., 2015).

Melozone cabanisi: gatunek ostatnio wyodrębniony z M. biarcuata (del Hoyo & Collar, 2016, Sandoval et al., 2014, 2017a); zmiana zaakceptowana przez NACC (Chesser et al., 2017).

Melozone (leucotis) occipitalis: takson ostatnio podnoszony do rangi gatunku (del Hoyo & Collar, 2016, Sandoval et al., 2017a,b), lecz zob. NACC (Chesser et al., 2018a).

Vermivora cyanoptera: gatunek do niedawna znany pod nazwą V. pinus (Linnaeus, 1766), lecz zob. Olson & Reveal (2009).

Geothlypis (semiflava) chiriquensis: gatunek zwykle umieszczany w G. aequinoctialis (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Escalante et al. (2009) i Freeman & Montgomery (2017); zmiana przyjęta przez NACC (Chesser et al., 2018a).

Myiothlypis coronata: wyróżnione grupy gatunku być może powinny zostać podniesione do rangi gatunków; zob. Prieto-Torres et al. (2018).

Basileuterus delattrii: gatunek ostatnio wydzielony z B. rufifrons (Demko et al., 2020); split zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2021).

Basileuterus melanotis, B. tacarcunae: gatunki ostatnio wydzielone z B. tristriatus (Gutiérrez-Pinto et al., 2012, Donegan, 2014); splity zaakceptowane przez NACC (Chesser et al., 2016). Sugerowane wydzielenie kolejnego gatunku - B. punctipectus wymaga zajęcia stanowiska przez SACC.

Sturnella (magna) lilianae: Beam et al. (2021) sugerują status gatunku dla tej grupy podgatunkowej (lilianae, auropectoralis); potrzeba zajęcia stanowiska przez NACC.

CACICINAE: zob. korektę nazwy podrodziny w Schodde & Remsen (2016).

Icterus bullockiorum: gatunek znany zwykle pod nazwą I. bullockii (np. Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Chesser (2015).

Anumara: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Curaeus (Powell et al., 2014); zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al.).

Agelaioides fringillarius: gatunek ostatnio wyodrębniony z A. badius (Fraga, 2011); split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.).

Agelasticus (cyanopus) atroolivaceus: Lopes (2017) sugeruje status gatunku dla tej grupy podgatunkowej (unicolor, atroolivaceus); potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Cyanoloxia rothschildii: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. cyanoides (Bryson et al., 2014, García et al., 2016); split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.) i NACC (Chesser et al., 2019).

Habia rubica: badania Lavinia et al. (2015) i Ramírez-Barrera et al. (2018) sugerują potrzebę podziału tego taksonu na co najmniej 3 gatunki; potrzeba zajęcia stanowiska przez NACC i SACC.

Conirostrum binghami: gatunek do niedawna znany pod nazwą Oreomanes fraseri Sclater,PL, 1860; nazwa ta jest jednak zajęta w rodzaju Conirostrum przez Conirostrum fraseri Sclater,PL, 1859. Zmiana ostatnio przyjęta przez SACC (Remsen et al.).

Sicalis lebruni: syn. Sicalis holmbergi López-Lanús, 2017 (Ventania Yellow Finch,szafranka złocista); zob. SACC (Remsen et al.)

Geospiza septentrionalis, G. acutirostris: gatunki ostatnio wyodrębnione z G. difficilis (Lamichhaney et al., 2015; zob. również Petren et al., 2005); splity zaakceptowane przez SACC (Remsen et al.), del Hoyo & Collar (2016).

Geospiza propinqua: gatunek ostatnio wyodrębniony z G. conirostris (Lamichhaney et al., 2015; zob. również Petren et al., 2005); split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.), del Hoyo & Collar (2016).

Idiopsar: Burns et al. (2016) rekomendują podział rodzaju na 3 rodzaje: Chionodacryon Burns, Unitt & Mason, 2016 (n.; C. speculiferum; nazwa rodzajowa Diuca Reichenbach, 1850 nie jest poprawna dla tego gatunku), Idiopsar Cassin, 1867 (m.; I. brachyurus) i Ephippiospingus Burns, Unitt & Mason, 2016 (m.; E. dorsalis, E. erythronotus); potrzeba dalszych badań (zob. SACC). Gatunki I. dorsalis i I. erythronotus były do niedawna umieszczane w rodzaju Phrygilus (np. Sibley & Monroe, 1990, Dickinson, 2003, Rising et al., 2011).

Haplospiza: Burns et al. (2016) rekomendują podział rodzaju na 3 monotypowe rodzaje: Haplospiza s.s. (H. unicolor), Spodiornis Sclater,PL, 1866 (m.; S. rusticus) i Acanthidops Ridgway, 1882 (m.; A. bairdi); potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Tachyphonus: rodzaj mimo wydzielenia rodzaju Loriotus (Islerothraupis) nadal nie jest monofiletyczny (zob. m.in. Burns et al., 2014); Burns et al. (2016) rekomendują podział obecnie zdefiniowanego rodzaju na 3 rodzaje: Chrysocorypha Burns, Unitt & Mason, 2016 (f.; C. delatrii) i Maschalethraupis Burns, Unitt & Mason, 2016 (f.; M. surinamus) i Tachyphonus s.s. (T. phoenicius, T. rufus, T. coronatus); potrzeba dalszych badań (zob. SACC).

Loriotus: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Tachyphonus i najbliżej spokrewniony z Eucometis i Trichothraupis (Burns et al., 2016); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al., 2018) i NACC (Chesser et al., 2020b). Ostatnio zaproponowana nazwa rodzajowa Islerothraupis Burns, Unitt & Mason, 2016 (f.) stanowi synonim nazwy Loriotus Jarocki, 1821; zob. Piacentini et al. (2019), zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al., 2019).

Loriotus (cristatus) nattereri: takson czasami traktowany jako osobny gatunek, lecz ostatnie badania Lopes & Piacentini (2017) wykazały, iż stanowi on mieszaniec L. cristatus madeirae x L. luctuosus luctuosus.

Ramphocelus bresilia: często używana jest nazwa bresilius, lecz zob. Schodde & Bock (2016); zamian przyjęta przez SACC (Remsen et al., 2016). Zob. również Elliott (2020).

Sporophila melanops (von Pelzeln, 1870) (Hooded Seedeater, ziarnojadek kapturowy): takson często uznawany jako mieszaniec lub włączany do S. nigricollis, lecz zob. Areta et al. (2016); potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC. Podobnie niejasny jest status nowo opisanego gatunku - Sporophila iberaensis Di Giacomo & Kopuchian, 2016 (Ibera Seedeater, ziarnojadek szarogłowy), zob. Areta et al. (2016). S. iberaensis został wcześniej opisany pod nazwą Sporophila digiacomoi (López-Lanús, 2015), lecz nazwa ta nie została prawidłowo wprowadzona (zob. SACC - Remsen et al., 2015).

Sporophila morelleti: gatunek ostatnio wyodrębniony z S. torqueola (del Hoyo & Collar, 2016, Mason et al., 2018); split przyjęty przez NACC (Chesser et al., 2018a).

Saltatricula: Burns et al. (2016) rekomendują włączenie rodzaju Saltatricula Burmeister, 1861 (f.) do Saltator Vieillot, 1816 (m.); propozycja nie zaakceptowana przez SACC (Remsen et al.).

Saltator grandis, S. olivascens: gatunki ostatnio wyodrębnione z S. coerulescens (Chaves et al., 2013, Boesman, 2016); splity zaakceptowane przez SACC (Remsen et al.) i del Hoyo & Collar (2016).

Poospizinae: takson pierwotnie opisany przez Wolters (1980), lecz zob. Burns et al. (2016).

Poospiza: Dickinson & Christidis (2014) wyróżniają dodatkowe 2 rodzaje - Orospingus Riley, 1922 (m.) (dla: goeringi, rufosuperciliaris) i Compsospiza von Berlepsch, 1893 (f.) (garleppi, baeri), lecz zob. Burns et al. (2014, 2016). Obecnie zdefiniowany rodzaj Poospiza został zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.).

Poospiza whitii: takson czasami traktowany jako podgatunek P. nigrorufa (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Ridgely & Tudor (1989), Sibley & Monroe (1990), del Hoyo & Collar (2016) i Jordan et al. (2017). Split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.)

Kleinothraupis: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Hemispingus; zob. Burns et al. (2014, 2016). Rodzaj zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.)

Thlypopsis: obecnie zdefiniowany rodzaj bazuje na badaniach Burns et al. (2014); T. superciliaris był do niedawna umieszczany w rodzaju Hemispingus Cabanis, 1851 (m.) (gatunek typowy dla tego rodzaju), a T. pyrrhocoma w osobnym monotypowym rodzaju Pyrrhocoma Cabanis, 1851 (f.) (jako Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844)). Zmiany ostatnio zaakceptowane przez SACC (Remsen et al.).

Thlypopsis pyrrhocoma: gatunek zwykle umieszczany w osobnym monotypowym rodzaju Pyrrhocoma Cabanis, 1851 (f.) jako Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844), lecz nazwa ta w rodzaju Thlypopsis jest już zajęta przez Thlypopsis ruficeps (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837). Zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al.).

Castanozoster thoracicus: gatunek zwykle umieszczany w rodzaju Poospiza (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. m.in. Burns et al. (2014, 2016); zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al.).

Rhopospina: Burns et al. (2016) rekomendują podział rodzaju na 3 rodzaje: Rhopospina s.s. (R. fruticeti), Porphyrospiza Sclater,PL & Salvin, 1873 (f.; P. caerulescens) i Corydospiza Sundevall, 1872 (f.; C. carbonaria, C. alaudina), lecz zob. SACC (Remsen et al.).

Melopyrrha: Burns et al. (2016) sugerują, iż nazwa rodzajowa Pyrrhulagra Bonaparte, 1850 ma priorytet nad Melopyrrha Bonaparte, 1853, lecz gatunkiem typowym dla rodzaju Pyrrhulagra jest Fringilla noctis (= Loxigilla noctis).

Melopyrrha grandis: gatunek ostatnio wyodrębniony z M. portoricensis (Garrido & Wiley, 2003); zmiana zaakceptowana przez NACC (Chesser et al., 2021).

Melopyrrha (nigra) taylori: badania Garrido et al. (2014) sugerują status gatunku dla tego taksonu; potrzeba zajęcia stanowiska przez NACC.

Asemospiza: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Tiaris; zob. Burns et al. (2014, 2016). Zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al., 2018).

Diuca: gatunkiem typowym dla tej nazwy rodzajowej jest Fringilla diuca, a nazwa Hedyglossa Cabanis, 1851 (f.) stanowi synonim Diuca; zob. Burns et al. (2016).

Rauenia: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Pipraeidea (Piacentini, 2017); zmiana przyjęta przez SACC (Remsen et al., 2020). Nazwa rodzajowa Rauenia ma priorytet nad zaproponowaną przez Piacentini (2017) nazwą Remsenornis (m.) (Piacentini et al., 2019).

Pseudosaltator rufiventris: gatunek zwykle umieszczany w rodzaju Saltator (np. w Sibley & Monroe, 1990) lub Dubusia (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Burns et al. (2016); zmiana zaakceptowana przez SACC (Remsen et al.).

Bangsia flavovirens: gatunek zwykle umieszczany w rodzaju Chlorospingus (np. przez Sibley & Monroe, 1990, Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Avendaño et al. (2016).

Ixothraupis, Chalcothraupis, Poecilostreptus, Thraupis, Stilpnia: rodzaje ostatnio wyodrębnione z rodzaju Tangara sensu Dickinson & Christidis (2014) za Burns et al. (2016); zmiany przyjęte przez SACC (Remsen et al., 2016) i NACC (Chesser et al., 2019).

Stilpnia cyanoptera: gatunek wymieniany w rodzaju Tangara sensu Dickinson & Christidis (2014) jako Tangara argentea Lafresnaye, 1843 z uwagi na zajęcie przez Saltator cyanopterus Vieillot, 1817.