Parvorder: MUSCICAPIDA

Takson składający się z: mysikrólików (Regulidae), perłopiórek (Elachuridae) i trzech dobrze zdefiniowanych nadrodzin - Bombycilloidea, Certhioidea i Muscicapoidea (zob. m.in. Barker et al., 2002, 2004, Johansson et al., 2008, Treplin et al., 2008, Alström et al., 2014, Barker, 2014, Claramunt & Cracraft, 2015, Moyle et al., 2016); przynależność Regulidae i Bombycilloidea do Muscicapida w niektórych badaniach jest kwestionowana, lecz zob. Moyle et al. (2016). Pokrewieństwo w obrębie Muscicapida wymaga dalszych badań - w szczególności z uwagi na nierozstrzygniętą pozycję rodziny Regulidae (Moyle et al., 2016).

Rodzina: REGULIDAE Vigors, 1825 - MYSIKRÓLIKI - GOLDCRESTS or KINGLETS

Wersja: 2017-03-31
1 rodzaj, 6 gatunków
Systematyka: Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) potwierdziły przynależność mysikrólików do Muscicapida, jednak ich najbliższe pokrewieństwo wymaga dalszych badań. Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodzaju Regulus bazuje na badaniach Päckert et al. (2003, 2009a).

Rodzaj: Regulus Cuvier, 1800 (m.)


Rodzina: ELACHURIDAE Alström, Hooper, Liu, Olsson, Mohan, Gelang, Manh, Zhao, Lei & Price, 2014 - PERŁOPIÓRKI - ELACHURA

Wersja: 2017-03-31
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina ostatnio wyodrębniona z tymaliowatych (Timaliidae), przy czym jej najbliższe pokrewieństwo nie zostało dostatecznie określone (Alström et al., 2014, Price et al., 2014). Rodzaj Elachura dawniej często był umieszczany w rodzaju Spelaeornis.

Rodzaj: Elachura Oates,EW, 1889 (f.)


Nadrodzina: BOMBYCILLOIDEA Swainson, 1831

Takson składający się z pięciu blisko spokrewnionych rodzin, przy czym pokrewieństwo pomiędzy nimi wymaga dalszych badań (zob. Fleischer et al., 2008, Spellman et al., 2008).

Rodzina: DULIDAE Sclater,PL, 1862 - PALMOWCE - PALMCHAT

Wersja: 2017-03-31
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina.

Rodzaj: Dulus Vieillot, 1816 (m.)


Rodzina: BOMBYCILLIDAE Swainson, 1831 - JEMIOŁUSZKI - WAXWINGS

Wersja: 2017-03-31
1 rodzaj, 3 gatunki
Systematyka: Monotypowa rodzina. Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodzaju Bombycilla za Spellman et al. (2008).

Rodzaj: Bombycilla Vieillot, 1808 (f.)


Rodzina: HYPOCOLIIDAE Delacour & Amadon, 1949 - PERSÓWKOWATE - HYPOCOLIUS AND ALLIES

Wersja: 2017-03-31
2 rodzaje, 2 gatunki
Systematyka: Fjeldså et al. (2015) sugerują, iż wyróżniane podrodziny powinny zostać podniesione do rangi rodzin. Rodzaj Hylocitrea był do niedawna umieszczany w rodzinie fletówek (Pachycephalidae) (np. Dickinson, 2003, Boles, 2007a), lecz zob. Jønsson et al. (2008b) i Spellman et al. (2008).

Podrodzina: HYPOCOLIINAE Delacour & Amadon, 1949 - PERSÓWKI - HYPOCOLIUS

Rodzaj: Hypocolius Bonaparte, 1850 (m.)

Podrodzina: HYLOCITREINAE Fjeldså, Ericson, Johansson & Zuccon, 2015 - JAGODÓWKI - HYLOCITREA

Rodzaj: Hylocitrea Mathews, 1925 (f.)


Rodzina: PTILIOGONATIDAE Baird,SF, 1858 - JEDWABNICZKI - SILKY-FLYCATCHERS

Wersja: 2017-03-31
3 rodzaje, 4 gatunki
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na Spellman et al. (2008).

Rodzaj: Phainoptila Salvin, 1877 (f.)

Rodzaj: Phainopepla Baird,SF, 1858 (f.)

Rodzaj: Ptiliogonys Swainson, 1827 (m.)


Rodzina: MOHOIDAE Fleischer, James & Olson, 2008 - RELIKTOWCE - O-OS AND KIOEA

Wersja: 2017-03-31
2 wymarłe rodzaje, 5 wymarłych gatunków
Systematyka: Reliktowce były do niedawna włączane do rodziny miodojadów (Meliphagidae) (np. Sibley & Monroe, 1990, Dickinson, 2003, Higgins et al., 2008), lecz zob. Fleischer et al. (2008).

Rodzaj: Moho Lesson, 1830 (m.)

Rodzaj: Chaetoptila Gray,GR, 1869 (f.)


Nadrodzina: CERTHIOIDEA Leach, 1820

Takson składający się z czterech blisko spokrewnionych rodzin: (Sittidae (Certhiidae (Polioptilidae + Troglodytidae))) (Alström et al., 2014, Moyle et al., 2016); zob. również wcześniejsze badania Barker et al. (2002, 2004), Ericson & Johansson (2003), Johansson et al. (2008) i Barker (2017).

Rodzina: SITTIDAE Lesson, 1828 - KOWALIKOWATE - NUTHATCHES, SALPORNISES AND WALLCREEPER

Wersja: 2017-12-11
3 podrodziny, 3 rodzaje, 28 gatunków
Systematyka: Rodzaj Salpornis często umieszczany jest w rodzinie pełzaczy (Certhiidae) (np. Dickinson, 2003, Harrap, 2008), lecz zob. Johansson et al. (2008). Pozycja systematyczna rodzaju Tichodroma niejasna; stwierdzone różnice genetyczne sugerują konieczność umieszczenia go w osobnej monotypowej rodzinie (Tichodromidae) (zob. Price et al., 2014, Selvatti et al., 2015, Zhao et al., 2016, Barker, 2017). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Sitta za Pasquet et al. (2014).

Podrodzina: SITTINAE Lesson, 1828 - KOWALIKI

Rodzaj: Sitta Linnaeus, 1758 (f.)

Podrodzina: SALPORNITHINAE Mayr & Amadon, 1951 - PEŁŹCE

Rodzaj: Salpornis Gray,GR, 1847 (m.)

Podrodzina: TICHODROMINAE Swainson, 1827 - POMURNIKI

Rodzaj: Tichodroma Illiger, 1811 (f.)


Rodzina: CERTHIIDAE Leach, 1820 - PEŁZACZE - TREECREEPERS

Wersja: 2017-03-31
1 rodzaj, 9 gatunków
Systematyka: Monotypowa rodzina. Wśród pełzaczy często wymieniany jest rodzaj Salpornis, lecz zob. Johansson et al. (2008). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodzaju Certhia bazuje na Tietze et al. (2006).

Rodzaj: Certhia Linnaeus, 1758 (f.)


Rodzina: TROGLODYTIDAE Swainson, 1831 - STRZYŻYKI - WRENS

Wersja: 2017-12-15
19 rodzajów, 85 gatunków
Systematyka: Strzyżyki są najbliżej spokrewnione z siwuszkami (Polioptilidae) (zob. m.in. Sibley & Ahlquist, 1990, Ericson & Johansson, 2003, Barker et al., 2004, Johansson et al., 2008, Alström et al., 2014). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na badaniach Barker (2004, 2017) i Mann et al. (2006). Szereg gatunków wymaga rewizji taksonomicznej.

Rodzaj: Salpinctes Cabanis, 1847 (m.)

Rodzaj: Microcerculus Sclater,PL, 1862 (m.)

Rodzaj: Catherpes Baird,SF, 1858 (m.)

Rodzaj: Hylorchilus Nelson, 1897 (m.)

Rodzaj: Odontorchilus Richmond, 1915 (m.)

Rodzaj: Ferminia Barbour, 1926 (f.)

Rodzaj: Troglodytes Vieillot, 1809 (m.)

Rodzaj: Thryorchilus Oberholser, 1904 (m.)

Rodzaj: Cistothorus Cabanis, 1850 (m.)

Rodzaj: Thryothorus Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Thryomanes Sclater,PL, 1862 (m.)

Rodzaj: Campylorhynchus von Spix, 1824 (m.)

Rodzaj: Pheugopedius Cabanis, 1851 (m.)

Rodzaj: Thryophilus Baird,SF, 1864 (m.)

Rodzaj: Cinnycerthia Lesson, 1844 (f.)

Rodzaj: Cantorchilus Mann,NI, Barker, Graves,JA, Dingess-Mann & Slater,PJB, 2006 (m.)

Rodzaj: Uropsila Sclater,PL & Salvin, 1873 (f.)

Rodzaj: Henicorhina Sclater,PL & Salvin, 1868 (f.)

Rodzaj: Cyphorhinus Cabanis, 1844 (m.)


Rodzina: POLIOPTILIDAE Baird,SF, 1858 - SIWUSZKI - GNATCATCHERS

Wersja: 2018-06-24
3 rodzaje, 15 gatunków
Systematyka: Siwuszki są najbliżej spokrewnione ze strzyżykami (Troglodytidae) (zob. m.in. Sibley & Ahlquist, 1990, Ericson & Johansson, 2003, Barker et al., 2004, Johansson et al., 2008, Alström et al., 2014). Przyjęty porządek systematyczny (rodzaje, gatunki) w obrębie rodziny bazuje na wynikach badań Smith,BT et al. (2018), przy czym szereg gatunków wymaga rewizji taksonomicznej (w szczególności gatunki: Ramphocaenus melanurus, Polioptila guianensis, P. plumbea i P. albiloris); zob. również Moura et al. (2018).

Rodzaj: Ramphocaenus Vieillot, 1818 (m.)

Rodzaj: Microbates Sclater,PL & Salvin, 1873 (m.)

Rodzaj: Polioptila Sclater,PL, 1855 (f.)


Nadrodzina: MUSCICAPOIDEA Fleming,J, 1822

Grupa pięciu blisko spokrewnionych rodzin (zob. m.in. Barker et al., 2002, 2004, Ericson & Johansson, 2003, Cibois & Cracraft, 2004, Johansson et al., 2008).

Rodzina: BUPHAGIDAE Lesson, 1828 - BĄKOJADY - OXPECKERS

Wersja: 2017-05-13
1 rodzaj, 2 gatunki
Systematyka: Monotypowa rodzina ostatnio wyodrębniona z rodziny szpakowatych (Sturnidae), stanowiąca takson siostrzany w stosunku do (Mimidae + Sturnidae) (zob. Cibois & Cracraft, 2004, Zuccon et al., 2006, Lovette & Rubenstein, 2007, Alström et al., 2014).

Rodzaj: Buphagus Brisson, 1760 (m.)


Rodzina: MIMIDAE Bonaparte, 1853 - PRZEDRZEŹNIACZE - MOCKINGBIRDS, THRASHERS

Wersja: 2018-03-17
10 rodzajów, 34 gatunki
Systematyka: Przedrzeźniacze są najbliżej spokrewnione ze szpakowatymi (Sturnidae) (zob. m.in. Sibley & Monroe, 1990, Barker et al., 2004, Cibois & Cracraft, 2004, Lovette & Rubenstein, 2007). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na Lovette et al. (2012); zob. też Arbogast et al. (2006) i Lovette & Rubenstein (2007).

Rodzaj: Melanotis Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Melanoptila Sclater,PL, 1858 (f.)

Rodzaj: Dumetella Wood,CT, 1837 (f.)

Rodzaj: Ramphocinclus Lafresnaye, 1843 (m.)

Rodzaj: Allenia Cory, 1891 (f.)

Rodzaj: Margarops Sclater,PL, 1859 (m.)

Rodzaj: Cinclocerthia Gray,GR, 1840 (f.)

Rodzaj: Mimus Boie, 1826 (m.)

Rodzaj: Oreoscoptes Baird,SF, 1858 (m.)

Rodzaj: Toxostoma Wagler, 1831 (n.)


Rodzina: STURNIDAE Rafinesque, 1815 - SZPAKOWATE - STARLINGS

Wersja: 2018-06-24
3 podrodziny, 35 rodzajów (w tym 2 wymarłe), 117 gatunków (w tym 6 wymarłych)
Systematyka: Rodzina najbliżej spokrewniona z przedrzeźniaczami (Mimidae) (zob. m.in. Sibley & Monroe, 1990, Barker et al., 2004, Cibois & Cracraft, 2004, Lovette & Rubenstein, 2007). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje na badaniach Lovette & Rubenstein (2007), Lovette et al. (2008) i Zuccon et al. (2006, 2008). Do rodziny szpakowatych do niedawna był zaliczany rodzaj Buphagus, lecz zob. Cibois & Cracraft (2004), Zuccon et al. (2006) i Lovette & Rubenstein (2007). Rodzaj Rhabdornis był do niedawna często umieszczany w osobnej rodzinie - Rhabdornithidae (np. Dickinson, 2003, Kennedy & Miranda, 2008) lub w rodzinie pokrzewkowatych Sylviidae (np. Sibley & Monroe, 1990).

Podrodzina: STURNINAE Rafinesque, 1815 - SZPAKI

Rodzaj: Sturnus Linnaeus, 1758 (m.)

Rodzaj: Creatophora Lesson, 1847 (f.)

Rodzaj: Pastor Temminck, 1815 (m.)

Rodzaj: Agropsar Oates,EW, 1889 (m.)

Rodzaj: Gracupica Lesson, 1831 (f.)

Rodzaj: Sturnornis Legge, 1879 (m.)

Rodzaj: Leucopsar Stresemann, 1912 (m.)

Rodzaj: Fregilupus Lesson, 1831 (m.)

Rodzaj: Necropsar Günther & Newton, 1879 (m.)

Rodzaj: Sturnia Lesson, 1837 (f.)

Rodzaj: Spodiopsar Sharpe, 1889 (m.)

Rodzaj: Acridotheres Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Onychognathus Hartlaub, 1849 (m.)

Rodzaj: Saroglossa Hodgson, 1844 (f.)

Rodzaj: Neocichla Sharpe, 1876 (f.)

Rodzaj: Grafisia Bates,GL, 1926 (f.)

Rodzaj: Speculipastor Reichenow, 1879 (m.)

Rodzaj: Pholia Reichenow, 1900 (f.)

Rodzaj: Poeoptera Bonaparte, 1854 (f.)

Rodzaj: Lamprotornis Temminck, 1820 (m.)

Rodzaj: Hartlaubius Bonaparte, 1853 (m.)

Rodzaj: Cinnyricinclus Lesson, 1840 (m.)

Rodzaj: Hylopsar von Boetticher, 1940 (m.)

Rodzaj: Notopholia Roberts, 1922 (f.)

Podrodzina: RHABDORNITHINAE Rabor, 1986 - FILIPIŃCZYKI

Rodzaj: Rhabdornis Reichenbach, 1853 (m.)

Podrodzina: MAINATINAE Lesson, 1831 - GWARKI

Rodzaj: Basilornis Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Goodfellowia Hartert,E, 1903 (f.)

Rodzaj: Streptocitta Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Sarcops Walden, 1875 (m.)

Rodzaj: Mino Lesson, 1827 (m.)

Rodzaj: Gracula Linnaeus, 1758 (f.)

Rodzaj: Ampeliceps Blyth, 1842 (m.)

Rodzaj: Enodes Temminck, 1839 (m.)

Rodzaj: Scissirostrum Lafresnaye, 1845 (n.)

Rodzaj: Aplonis Gould, 1836 (f.)


Rodzina: CINCLIDAE Sundevall, 1836 - PLUSZCZE - DIPPERS

Wersja: 2017-03-31
1 rodzaj, 5 gatunków
Systematyka: Monotypowa rodzina stanowiąca takson siostrzany w stosunku do (Turdidae + Muscicapidae) (Barker et al., 2004, Cibois & Cracraft, 2004, Beresford et al., 2005, Johansson et al., 2008, Treplin et al., 2008, Alström et al., 2014), lecz zob. również Barker et al. (2002), Ericson & Johansson (2003), Voelker & Spellman (2004) i Moyle et al. (2016); potrzeba dalszych badań. Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Cinclus za Voelker (2002).

Rodzaj: Cinclus Borkhausen, 1797 (m.)


Rodzina: MUSCICAPIDAE Fleming,J, 1822 - MUCHOŁÓWKOWATE - CHATS AND FLYCATCHERS

Wersja: 2018-01-06
4 podrodziny, 61 rodzajów, 309 gatunków
Systematyka: Muchołówkowate są najbliżej spokrewnione z drozdowatymi (Turdidae) (zob. m.in. Barker et al., 2002, 2004, Cibois & Cracraft, 2004, Johansson et al., 2008). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje głównie na badaniach Sangster et al. (2010) i Zuccon & Ericson (2010b); zob. również Outlaw et al. (2010), Aliabadian et al. (2012), Barve & Mason (2015) i Kakhki et al. (2016). Porządek systematyczny w obrębie podrodziny Cossyphinae za Voelker et al. (2010) i Barve & Mason (2015), zob. również Beresford (2003), Zuccon & Ericson (2010) i Sangster et al. (2010); potrzeba dalszych badań. Porządek systematyczny (rodzaje, gatunki) w obrębie plemiona Muscicapini za Voelker et al. (2016a); zob. również Sangster et al. (2010) i Barve & Mason (2015). Pozycja systematyczna rodzajów Pinarornis i Humblotia niejasna. Pozycja rodzaju Namibornis za Barve & Mason (2015) i Voelker et al. (2016a), Vauriella za Sangster et al. (2010) i Barve & Mason (2015). Badania Voelker et al. (2016a) sugerują możliwość włączenia monotypowych rodzajów Namibornis, Empidornis i Sigelus do Melaenornis (zob. również Zuccon & Ericson, 2010b). Rodzaj Cyornis nie jest monofiletyczny; zob. Sangster et al. (2010), Barve & Mason (2015) i Zhang et al. (2016). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Ficedula za Moyle et al. (2015) i Hooper et al. (2016) (zob. również Outlaw & Voelker, 2006b), Tychaedon i Cercotrichas za Voelker et al. (2014), Sheppardia za Voelker et al. (2010), Emarginata za Aliabadian et al. (2012), Larvivora za Zhao et al. (2017).

Podrodzina: MUSCICAPINAE Fleming,J, 1822 - MUCHOŁÓWKI

Plemię: COPSYCHINI Sundevall, 1872

Rodzaj: Alethe Cassin, 1859 (f.)

Rodzaj: Tychaedon Richmond, 1917 (f.) S

Rodzaj: Cercotrichas Boie, 1831 (f.)

Rodzaj: Saxicoloides Lesson, 1832 (m.)

Rodzaj: Copsychus Wagler, 1827 (m.)

Rodzaj: Trichixos Lesson, 1839 (m.)

Rodzaj: Kittacincla Gould, 1836 (f.)

Plemię: MUSCICAPINI Fleming,J, 1822

Rodzaj: Muscicapa Brisson, 1760 (f.)

Rodzaj: Bradornis Smith,A, 1847 (m.) S

Rodzaj: Agricola Bonaparte, 1854 (m.) S

Rodzaj: Fraseria Bonaparte, 1854 (f.) S

Rodzaj: Melaenornis Gray,GR, 1840 (m.)

Rodzaj: Namibornis Bradfield, 1935 (m.)

Rodzaj: Empidornis Reichenow, 1901 (m.)

Rodzaj: Sigelus Cabanis, 1850 (m.)

Rodzaj: Humblotia Milne-Edwards,A & Oustalet, 1885 (f.)

Podrodzina: NILTAVINAE Sangster, Alström, Forsmark & Olsson, 2016b - NILTAWY

Rodzaj: Sholicola Robin, Vishnudas, Gupta, Rheindt, Hooper, Ramakrishnan & Reddy, 2017 (m.) S

Rodzaj: Cyornis Blyth, 1843 (m.)

Rodzaj: Anthipes Blyth, 1847 (m.)

Rodzaj: Niltava Hodgson, 1837 (f.)

Rodzaj: Cyanoptila Blyth, 1847 (f.)

Rodzaj: Eumyias Cabanis, 1851 (m.)

Podrodzina: COSSYPHINAE Vigors, 1825 - ZŁOTOKOSY

Rodzaj: Xenocopsychus Hartert,E, 1907 (m.)

Rodzaj: Dessonornis Smith,A, 1836 (m.) S

Rodzaj: Erithacus Cuvier, 1800 (m.)

Rodzaj: Pogonocichla Cabanis, 1847 (f.)

Rodzaj: Cossyphicula Grote, 1934 (f.)

Rodzaj: Oreocossypha Wolters, 1983 (f.) S

Rodzaj: Swynnertonia Roberts, 1922 (f.)

Rodzaj: Stiphrornis Hartlaub, 1855 (m.)

Rodzaj: Chamaetylas Heine,F,Sr., 1860 (f.) N

Rodzaj: Cossypha Vigors, 1825 (f.)

Rodzaj: Cichladusa Peters,W, 1863 (f.)

Rodzaj: Sheppardia Haagner, 1909 (f.)

Podrodzina: SAXICOLINAE Vigors, 1825 - KLĄSKAWKI

Rodzaj: Heinrichia Stresemann, 1931 (f.)

Rodzaj: Vauriella Wolters, 1980 (f.)

Rodzaj: Brachypteryx Horsfield, 1821 (f.)

Rodzaj: Heteroxenicus Sharpe, 1902 (f.)

Rodzaj: Larvivora Hodgson, 1837 (f.)

Rodzaj: Irania Defilippi, 1863 (f.)

Rodzaj: Luscinia Forster,T, 1817 (f.)

Rodzaj: Enicurus Temminck, 1822 (m.)

Rodzaj: Cinclidium Blyth, 1842 (n.)

Rodzaj: Myophonus Temminck, 1822 (m.)

Rodzaj: Calliope Gould, 1836 (f.)

Rodzaj: Myiomela Gray,GR, 1846 (f.)

Rodzaj: Tarsiger Hodgson, 1844 (m.)

Rodzaj: Ficedula Brisson, 1760 (f.)

Rodzaj: Adelura Bonaparte, 1854 (f.)

Rodzaj: Rhyacornis Blanford, 1872 (f.)

Rodzaj: Chaimarrornis Hodgson, 1844 (m.)

Rodzaj: Phoenicurus Forster,T, 1817 (m.)

Rodzaj: Monticola Boie, 1822 (m.)

Rodzaj: Saxicola Bechstein, 1802 (m.)

Rodzaj: Campicoloides Roberts, 1922 (m.)

Rodzaj: Emarginata Shelley, 1896 (f.)

Rodzaj: Pinarochroa Sundevall, 1872 (f.)

Rodzaj: Thamnolaea Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Myrmecocichla Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Oenanthe Vieillot, 1816 (f.)

Rodzaj: Pinarornis Sharpe, 1876 (m.)


Rodzina: TURDIDAE Rafinesque, 1815 - DROZDOWATE - THRUSHES

Wersja: 2018-06-21
2 podrodziny, 20 rodzajów, 162 gatunki (w tym 3 wymarłe)
Systematyka: Rodzina najbliżej spokrewniona z muchołówkowatymi (Muscicapidae) (zob. m.in. Barker et al., 2002, 2004, Cibois & Cracraft, 2004, Johansson et al., 2008). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje na badaniach Klicka et al. (2005), Voelker & Klicka (2008) i Sangster et al. (2010); zob. również Nylander et al. (2008), Voelker et al. (2007) i Voelker & Outlaw (2008). Rodzaj Chlamydochaera był dawniej umieszczany w rodzinie liszkojadów (Campephagidae), a Grandala w muchołówkowatych (Muscicapidae). Do drozdowatych do niedawna zaliczano również rodzaje Myophonus, Brachypteryx, Heinrichia i Alethe. Badania Price et al. (2014) potwierdziły bliższe pokrewieństwo rodzaju Grandala z Myadestes. Pozycja systematyczna rodzaju Cataponera niejasna. Olsson & Alström (2013) sugerują, iż rodzaj Geomalia powinien zostać włączony do Zoothera, lecz zob. Dickinson & Christidis (2014).

Podrodzina: MYADESTINAE Baird,SF, 1864 - KLARNETNIKI

Rodzaj: Sialia Swainson, 1827 (f.)

Rodzaj: Grandala Hodgson, 1843 (f.)

Rodzaj: Neocossyphus Fischer,GA & Reichenow, 1884 (m.)

Rodzaj: Stizorhina Oberholser, 1899 (f.)

Rodzaj: Myadestes Swainson, 1838 (m.)

Podrodzina: TURDINAE Rafinesque, 1815 - DROZDY

Rodzaj: Geomalia Stresemann, 1931 (f.)

Rodzaj: Zoothera Vigors, 1832 (f.)

Rodzaj: Ixoreus Bonaparte, 1854 (m.)

Rodzaj: Entomodestes Stejneger, 1883 (m.)

Rodzaj: Cichlopsis Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Ridgwayia Stejneger, 1883 (f.)

Rodzaj: Hylocichla Baird,SF, 1864 (f.)

Rodzaj: Catharus Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Chlamydochaera Sharpe, 1887 (f.)

Rodzaj: Cochoa Hodgson, 1836 (f.)

Rodzaj: Geokichla Müller,S, 1835 (f.)

Rodzaj: Otocichla Wolters, 1980 (f.)

Rodzaj: Psophocichla Cabanis, 1860 (f.)

Rodzaj: Turdus Linnaeus, 1758 (m.)

Rodzaj: Cataponera Hartert,E, 1896 (f.)Cistothorus platensis: badania Robbins & Nyári Á (2014) sugerują, iż gatunek ten powinien zostać podzielony na minimum 9 gatunków; potrzeba zajęcia stanowiska przez NACC i SACC.

Cantorchilus zeledoni, C. elutus: gatunki ostatnio wyodrębnione z C. modestus (Saucier et al., 2015); splity zaakceptowane przez NACC (Chesser et al., 2016).

Henicorhina leucophrys: gatunek wymagający rewizji systematycznej; zob. Dingle et al. (2006, 2008, 2010) i Cadena et al. (2015). Wydzielenie H. anachoreta proponowane przez Cadena et al. (2015) zostało zaakceptowane przez SACC (Remsen et al., 2016), Donegan et al. (2016) i NACC (Chesser et al., 2018).

Cyphorhinus arada: badania Bocalini & Silveira (2016) sugerują potrzebę podziału taksonu na 6 gatunków; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Buphagus erythrorynchus: czasami używana jest nazwa gatunkowa erythrorhynchus, lecz zob. del Hoyo & Collar (2016).

Cinclocerthia gutturalis: syn. Necropsar leguati Forbes,HO, 1898; zob. Olson et al. (2005).

Gracupica contra: wyróżnione 2 grupy gatunków za Eaton et al. (2016).

Acridotheres melanopterus: wyróżnione 3 (monotypowe) grupy gatunków za Eaton et al. (2016).

Gracula indica: gatunek ostatnio wyodrębniony z G. religiosa (Feare & Craig, 1998, Rasmussen & Anderton, 2005, del Hoyo & Collar, 2016, Eaton et al., 2016); zmiana przyjęta przez NACC (Chesser et al., 2018).

Aplonis (grandis) malaitae: być może osobny gatunek; zob. Mayr & Diamond (2001) i Dutson (2011).

Aplonis (tabuensis) manuae: Pratt & Mittermeier (2016) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Tychaedon: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Cercotrichas (zob. Sangster et al., 2010, Voelker et al., 2014, Barve & Mason, 2015).

Muscicapa (striata) tyrrhenica: badania Pons et al. (2016) sugerują status gatunku dla tego taksonu (wraz z balearica jako podgatunkiem); zob. również Viganò & Corso (2015).

Muscicapa dauurica: Mlíkovský (2012b) sugeruje, iż poprawna nazwa dla tego gatunku to M. latirostris Raffles, 1822, lecz zob. Dickinson et al. (2014).

Bradornis: porządek systematyczny w obrębie rodzaju za Voelker et al. (2016a); zob. również Sangster et al. (2010). Gatunki: boehmi, fuliginosus, ussheri i comitatus były do niedawna umieszczane w rodzaju Muscicapa.

Bradornis fuliginosus: gatunek zwykle umieszczany w rodzaju Muscicapa jako M. infuscata (Cassin, 1855), lecz po przeniesieniu do rodzaju Bradornis nazwa B. fuliginosus (Verreaux,J & Verreaux,E, 1855) ma priorytet.

Agricola: rodzaj wyodrębniony z Bradornis na podstawie badań Sangster et al. (2010) i Voelker et al. (2016a).

Sholicola: nowy rodzaj ostatnio wyodrębniony z Brachypteryx na podstawie badań Robin et al. (2017); zob. również Barve & Mason (2015). Gatunki należące do nowo opisanego rodzaju Sholicola czasami umieszczane są w rodzaju Myiomela (np. w Collar, 2005, del Hoyo & Collar, 2016).

Sholicola albiventris: gatunek ostatnio wyodrębniony z S. major; zob. Rasmussen & Anderton (2005), Collar (2005), del Hoyo & Collar (2016), Robin et al. (2015, 2017).

Cyornis unicolor: wyróżnione 3 grupy (monotypowych) podgatunków za Eaton et al. (2016).

Cyornis banyumas: wyróżnione 3 grupy podgatunków traktowane są jako osobne gatunki przez Eaton et al. (2016); zob. również Zhang et al. (2016).

Cyornis glaucicomans: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. rubeculoides (Zhang,Z et al., 2016).

Cyornis ruficauda: wyróżnione 3 grupy podgatunków traktowane są jako osobne gatunki przez Eaton et al. (2016).

Cyornis colonus: wyróżnione 2 grupy podgatunków za Eaton et al. (2016). Garg et al. (2018) rekomendują status gatunku dla C. (c.) pelingensis.

Niltava grandis: wyróżnione 2 grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Fraseria: porządek systematyczny w obrębie rodzaju za Voelker et al. (2016a); zob. również Zuccon & Ericson (2010b) i Sangster et al. (2010). Gatunki: F. griseigularis i F. plumbea były do niedawna zwykle umieszczane w osobnym rodzaju - Myioparus Roberts, 1922 (m.) (np. w Dickinson & Christidis, 2014), natomiast F. olivascens, F. lendu, F. caerulescens i F. tessmanni w rodzaju Muscicapa. Voelker et al. (2016a) zaproponowali umieszczenie F. cinerascens w nowym rodzaju Chapinia Voelker & Bowie, 2016, lecz nazwa ta jest już zajęta przez Chapinia Ewing, 1927. Voelker et al. (2016b) zaproponowali nową nazwę rodzajową dla Chapinia - Chapinornis.

Dessonornis: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Cossypha (Beresford, 2003, Voelker et al., 2010, Barve & Mason, 2015).

Oreocossypha: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Cossypha (Beresford, 2003; zob. również Barve & Mason, 2015).

Stiphrornis erythrothorax: badania Beresford & Cracraft (1999), Schmidt et al. (2008) i Voelker et al. (2017) sugerują możliwość podziału tego gatunku na kilka gatunków; zob. również Boano et al. (2015).

Chamaetylas: syn. Pseudalethe Beresford, 2003 (f.); zob. Dickinson & Christidis (2014).

Brachypteryx montana: wyróżnione grupy podgatunków traktowane są przez Eaton et al. (2016) i del Hoyo & Collar (2016) jako odrębne gatunki. Badania Kyriazis et al. (2018) potwierdziły, iż gatunek ten wymaga rewizji taksonomicznej.

Enicurus (leschenaulti) borneensis: badania Moyle et al. (2005) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu. Split zaakceptowany przez Eaton et al. (2016).

Myiomela diana: wyróżnione (monotypowe) grupy podgatunków podnoszone są do rangi gatunków przez Eaton et al. (2016).

Calliope tschebaiewi: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. pectoralis (Liu et al., 2016; zob. również Rasmussen & Anderton, 2005).

Ficedula elisae: gatunek ostatnio wyodrębniony z F. narcissina (Zhang et al., 2006, Dong et al., 2015, Eaton et al., 2016). Badania Dong et al. (2015) sugerują również, iż F. (n.) owstoni powinien zostać podniesiony do rangi gatunku (split zaakceptowany przez Eaton et al., 2016).

Ficedula elisae: syn. F. beijingnica Zheng, Song Jie, Zhang, Zhang & Guo, 2000; zob. Zhang et al. (2006) i Töpfer (2006).

Ficedula erithacus: gatunek do niedawna znany pod nazwą F. hodgsonii Verreaux,J, 1870; nazwa ta stała się jednak zajęta po włączeniu gatunku Muscicapella hodgsoni (Moore,F, 1854) do rodzaju Ficedula. Dickinson & Christidis (2014) użyli nazwy F. sordida (Godwin-Austen, 1874) dla tego gatunku, lecz zob. David & Bruce (2016) i del Hoyo & Collar (2016).

Ficedula ruficauda: gatunek zwykle umieszczany w rodzaju Muscicapa, lecz zob. Price et al. (2014), Barve & Mason (2015) i Hooper et al. (2016). Voelker et al. (2016a) zaproponowali umieszczenie tego gatunku w nowym rodzaju - Ripleyia Voelker & Bowie, lecz nazwa ta jest już zajęta (przez Ripleyia Cossmann, 1920) i niepotrzebna. Voelker et al. (2016b) następnie zaproponowali zastąpienie tej nazwy rodzajowej nazwą Ripleyornis.

Saxicola (maurus) stejnegeri: badania Zink et al. (2009) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu; split przyjęty przez Eaton et al. (2016).

Saxicola (torquatus) sibilla: badania Woog et al. (2008) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu.

Ficedula luzoniensis: gatunek ostatnio wydzielony z F. hyperythra; zob. Moyle et al. (2015); split przyjęty przez Eaton et al. (2016).

Oenanthe (lugens) persica: badania Aliabadian et al. (2012) i Kakhki et al. (2016) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu.

Zoothera griseiceps: gatunek ostatnio wyodrębniony z Z. mollissima (Alström et al., 2016) wraz z opisem nowego gatunku - Z. salimalii Alström et al., 2016.

Catharus (dryas) maculatus: badania Halley et al. (2017) sugerują status gatunku dla tego taksonu; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC/NACC.

Turdus (assimilis) daguae: Núñez-Zapata et al. (2016) potwierdzili sugerowany wcześniej (Ridgely & Greenfield, 2001) status gatunku dla tego taksonu; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Turdus (rufopalliatus) graysoni: badania Montaño-Rendón et al. (2015) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu; zob. również Sibley & Monroe (1990). Split nie zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017).

Turdus subalaris: gatunek często włączany do T. nigriceps (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Ridgely & Tudor (1989), Cerqueira et al. (2016) i Avendaño et al. (2017). Split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al., 2018).

Turdus ignobilis: badania Cerqueira et al. (2016) i Avendaño et al. (2017) sugerują potrzebę podziału gatunku na kilka mniejszych. Donegan et al. (2016) zaakceptowali propozycje Cerqueira et al. (2016). Potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Turdus (poliocephalus) samoensis: Pratt & Mittermeier (2016) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu.