Parvorder: MUSCICAPIDA

Takson siostrzany w stosunku do Passerida, składający się z następujących sukcesywnych odgałęzień (tu w randze nadrodzin): Bombycilloidea, Reguloidea, Certhioidea i Muscicapoidea (Stiller et al., 2024); zob. również wcześniejsze badania Barker et al. (2002, 2004), Johansson et al. (2008), Treplin et al. (2008), Alström et al. (2014), Barker (2014) i Claramunt & Cracraft (2015) oraz (odmienna pozycja rodziny Regulidae) Moyle et al. (2016), Oliveros et al. (2019) i Kuhl et al. (2021).

Nadrodzina: BOMBYCILLOIDEA Swainson, 1831

Takson siostrzany do wszystkich kolejnych przedstawicieli Muscicapida (Stiller et al., 2024), składający się z sześciu blisko spokrewnionych rodzin stanowiących sukcesywne odgałęzienia ewolucyjne (pozycja rodzin Hypocoliidae i Mohoidae wymaga jeszcze potwierdzenia) (Oliveros et al., 2019); zob. również wcześniejsze badania Fleischer et al. (2008) i Spellman et al. (2008). Badania Kuhl et al. (2021) sugerują, iż Bombycilloidea wraz z Regulidae stanowią takso siostrzany do grupy (Certhioidea + Muscicapoidea).

Rodzina: DULIDAE Sclater,PL, 1862 - PALMOWCE - PALMCHAT

Wersja: 2019-05-01
Peters IX: 373-374 (F)   Wolters IV: 244 (F)   S&M: 506 (p. Bombycillidae: t)   HBW X: 326-331 (F)   H&M4 II: 549 (F)   HBW IC II: 662-663 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina siostrzana w stosunku do pozostałych przedstawicieli nadrodziny Bombycilloidea (Oliveros et al., 2019).

Rodzaj: Dulus Vieillot, 1816 (m.)


Rodzina: BOMBYCILLIDAE Swainson, 1831 - JEMIOŁUSZKI - WAXWINGS

Wersja: 2019-05-01
Peters IX: 369-371 (F)   Wolters IV: 243 (F)   S&M: 506 (F)   HBW X: 304-318 (F)   H&M4 II: 549 (F)   HBW IC II: 662-663 (F)
1 rodzaj, 3 gatunki
Systematyka: Monotypowa rodzina. Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodzaju Bombycilla za Spellman et al. (2008).

Rodzaj: Bombycilla Vieillot, 1808 (f.)


Rodzina: PTILIOGONATIDAE Baird,SF, 1858 - JEDWABNICZKI - SILKY-FLYCATCHERS

Wersja: 2017-03-31
Peters IX: 371-373 (p. Bombycillidae: sF - "Ptilogonatinae") i 458 (addendum)   Wolters IV: 243 ("Ptilogonatidae") (F)   S&M: 506 (p. Bombycillidae: t)   HBW X: 292-302 (F)   H&M4 II: 550 (F)   HBW IC II: 664-665 (F)
3 rodzaje, 4 gatunki
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na Spellman et al. (2008).

Rodzaj: Phainoptila Salvin, 1877 (f.)

Rodzaj: Phainopepla Baird,SF, 1858 (f.)

Rodzaj: Ptiliogonys Swainson, 1827 (m.)


Rodzina: HYLOCITREIDAE Fjeldså, Ericson, Johansson & Zuccon, 2015 - JAGODÓWKI - HYLOCITREA

Wersja: 2019-05-01
Peters XII: 7 (p. Muscicapidae)   Wolters VI: 402 (p. Pachycephalidae)   S&M: 459 (p. Corvidae)   HBW XII: 408 i 411 (p. Pachycephalidae)   H&M4 II: 550 (p. Hypocoliidae: GIS)   HBW IC II: 662-663 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina ostatnio wyodrębniona z rodziny fletówek (Pachycephalidae) (Jønsson et al., 2008b, Spellman et al., 2008, Fjeldså et al., 2015, Oliveros et al., 2019).

Rodzaj: Hylocitrea Mathews, 1925 (f.)


Rodzina: HYPOCOLIIDAE Delacour & Amadon, 1949 - PERSÓWKI - HYPOCOLIUS

Wersja: 2019-05-01
Peters IX: 373 (p. Bombycillidae: sF)   Wolters IV: 243 (F)   S&M: 592 (F)   HBW X: 320-325 (F)   H&M4 II: 550 (F)   HBW IC II: 662-663 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina.

Rodzaj: Hypocolius Bonaparte, 1850 (m.)


Rodzina: MOHOIDAE Fleischer, James & Olson, 2008 - RELIKTOWCE - O-OS AND KIOEA

Wersja: 2019-05-01
Peters XII: 424-425 (p. Meliphagidae)   Wolters IV: 255-256 (p. Meliphagidae)   S&M: 436 (p. Meliphagidae)   HBW VII: 48-51 (p. Meliphagidae)   H&M4 II: 550-551 (F)   HBW IC II: 664-665 i 910-911 (F)
2 wymarłe rodzaje, 5 wymarłych gatunków
Systematyka: Reliktowce były do niedawna włączane do rodziny miodojadów (Meliphagidae) (np. Sibley & Monroe, 1990, Dickinson, 2003, Higgins et al., 2008), lecz zob. Fleischer et al. (2008) i Oliveros et al. (2019). Pozycja systematyczna w obrębie nadrodziny Bombycilloidea wymaga jeszcze badań (Oliveros et al., 2019).

Rodzaj: Moho Lesson, 1830 (m.)

Rodzaj: Chaetoptila Gray,GR, 1869 (f.)


Nadrodzina: REGULOIDEA Vigors, 1825

Takson siostrzany do grupy (Certhioidea + Muscicapoidea) (Stiller et al., 2024); zob. również wcześniejsze badania Moyle et al. (2016), Oliveros et al. (2019) i Kuhl et al. (2021). Fjeldså et al. (2020) umieszczają mysikróliki w osobnej nadrodzinie - Reguloidea.

Rodzina: REGULIDAE Vigors, 1825 - MYSIKRÓLIKI - GOLDCRESTS or KINGLETS

Wersja: 2021-07-12
Peters XI: 286-292 (p. Sylviidae)   Wolters V: 361 (p. Sylviidae)   S&M: 581-582 (F)   HBW XI: 330-349 (F)   H&M4 II: 548-549 (F)   HBW IC II: 662-663 (F)
2 rodzaje, 6 gatunków
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodzaju Regulus bazuje na badaniach Päckert et al. (2003, 2009a).

Rodzaj: Corthylio Cabanis, 1853 (m.) S

Rodzaj: Regulus Cuvier, 1800 (m.)


Nadrodzina: CERTHIOIDEA Leach, 1819

Takson siostrzany w stosunku do nadrodziny Muscicapoidea, składający się z 4 sukcesywnych odgałęzień ewolucyjnych: Tichodromidae, Sittidae, (Salpornithidae + Certhiidae) i (Polioptilidae + Troglodytidae) (Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021, Imfeld et al., 2024, Stiller et al., 2024); zob. również wcześniejsze badania Barker et al. (2002, 2004), Ericson & Johansson (2003), Johansson et al. (2008), Alström et al. (2014) i Barker (2017).

Rodzina: TICHODROMIDAE Swainson, 1827 - POMURNIKI - WALLCREEPER

Wersja: 2024-06-23
Peters XII: 149 (p. Sittidae: sF)   Wolters IV: 254 (F)   S&M: 556 (p. Sittidae: sF)   HBW XIII: 146-165 (F)   H&M4 II: 555 (p. Sittidae: sF)   HBW IC II: 564-565 (p. Sittidae: sF)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina stanowiąca takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli nadrodziny Certhioidea (Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021, Imfeld et al., 2024, Stiller et al., 2024); zob. również wcześniejsze badania Price et al. (2014), Selvatti et al. (2015), Zhao et al. (2016) i Barker (2017). Pomurniki często są włączane do rodziny kowalików (Sittidae).

Rodzaj: Tichodroma Illiger, 1811 (f.)


Rodzina: SITTIDAE Lesson, 1828 - KOWALIKI - NUTHATCHES

Wersja: 2024-06-23
Peters XII: 125-145 (F)   Wolters IV: 253-254 (F)   S&M: 554-556 (F)   HBW XIII: 102-145 (F)   H&M4 II: 552-555 (F)   HBW IC II: 558-565 (F)
1 rodzaj, 27 gatunków
Systematyka: Monotypowa rodzina stanowiąca takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli nadrodziny Certhioidea (Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021, Imfeld et al., 2024, Stiller et al., 2024); zob. również wcześniejsze badania Price et al. (2014), Selvatti et al. (2015), Zhao et al. (2016) i Barker (2017). Do rodziny kowalików często włączane były pomurniki (Tichodromidae) i pełźce (Salpornithidae), lecz zob. Oliveros et al. (2019). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Sitta za Päckert et al. (2020a) i Imfeld et al. (2024); zob. również Pasquet et al. (2014).

Rodzaj: Sitta Linnaeus, 1758 (f.)


Rodzina: SALPORNITHIDAE Mayr & Amadon, 1951 - PEŁŹCE - SALPORNISES

Wersja: 2024-03-31
Peters XII: 159-160 (p. Certhiidae: sF)   Wolters IV: 254 (F)   S&M: 557 (p. Certhiidae: t)   HBW XIII: 180 i 186-187 (p. Certhiidae: sF)   H&M4 II: 555 (p. Sittidae: sF)   HBW IC II: 564-565 (p. Sittidae: sF)
1 rodzaj, 2 gatunki
Systematyka: Monotypowa rodzina najbliżej spokrewniona z pełzaczami (Certhiidae), z którymi tworzy takson siostrzany w stosunku do (Polioptilidae + Troglodytidae) (Oliveros et al., 2019, Imfeld et al., 2024); zob. również wcześniejsze badania Johansson et al. (2008). Pełźce często są włączane do rodziny kowalików (Sittidae) (np. Dickinson & Christidis, 2014) lub pełzaczy (Certhiidae) (np. Dickinson, 2003, Harrap, 2008a), lecz zob. Oliveros et al. (2019) i Imfeld et al. (2024).

Rodzaj: Salpornis Gray,GR, 1847 (m.)


Rodzina: CERTHIIDAE Leach, 1819 - PEŁZACZE - TREECREEPERS

Wersja: 2024-03-31
Peters XII: 150-159 (F)   Wolters IV: 255 (F)   S&M: 556-557 (F)   HBW XIII: 166-186 (F)   H&M4 II: 551-552 (F)   HBW IC II: 556-559 (F)
1 rodzaj, 9 gatunków
Systematyka: Monotypowa rodzina najbliżej spokrewniona z pełźcami (Salpornithidae), z którymi tworzy takson siostrzany w stosunku do (Polioptilidae + Troglodytidae) (Oliveros et al., 2019, Imfeld et al., 2024). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodzaju Certhia bazuje na badaniach Tietze et al. (2006).

Rodzaj: Certhia Linnaeus, 1758 (f.)


Rodzina: POLIOPTILIDAE Baird,SF, 1858 - SIWUSZKI - GNATCATCHERS

Wersja: 2024-06-23
Peters X: 443-455 (p. Muscicapidae: sF)   Wolters VI: 429-430 (F, Ramphocaenidae)   S&M: 565-566 (p. Certhiidae: sF)   HBW XI: 350-376 (F)   H&M4 II: 567-569 (F)   HBW IC II: 564-567 (F)
3 rodzaje, 21 gatunków
Systematyka: Siwuszki są najbliżej spokrewnione ze strzyżykami (Troglodytidae), z którymi tworzą takson siostrzany w stosunku do (Salpornithidae + Certhiidae) (Oliveros et al., 2019, Imfeld et al., 2024, Stiller et al., 2024). Imfeld et al. (2024) zaproponowali wspólną nazwę Orthourae dla (Polioptilidae + Troglodytidae). Przyjęty porządek systematyczny (rodzaje, gatunki) w obrębie rodziny bazuje na wynikach badań Smith,BT et al. (2018), przy czym szereg gatunków wymaga rewizji taksonomicznej; zob. również Moura et al. (2018) i Imfeld et al. (2024).

Rodzaj: Ramphocaenus Vieillot, 1818 (m.)

Rodzaj: Microbates Sclater,PL & Salvin, 1873 (m.)

Rodzaj: Polioptila Sclater,PL, 1855 (f.)


Rodzina: TROGLODYTIDAE Swainson, 1831 - STRZYŻYKI - WRENS

Wersja: 2024-06-23
Peters IX: 379-440 (F)   Wolters VI: 430-433 (F)   S&M: 557-564 (p. Certhiidae: sF)   HBW X: 356-447 i XVII: 218 (F)   H&M4 II: 555-567 (F)   HBW IC II: 568-581 (F)
20 rodzajów, 86 gatunków
Systematyka: Strzyżyki są najbliżej spokrewnione ze siwuszkami (Polioptilidae), z którymi tworzą takson siostrzany w stosunku do (Salpornithidae + Certhiidae) (Oliveros et al., 2019, Imfeld et al., 2024, Stiller et al., 2024). Imfeld et al. (2024) zaproponowali wspólną nazwę Orthourae dla (Polioptilidae + Troglodytidae). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na badaniach Imfeld et al. (2024); zob. również wcześniejsze badania Barker (2004, 2017) i Mann et al. (2006). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Campylorhynchus za Imfeld et al. (2024) (zob. również Vázquez-Miranda & Barker, 2021), Microcerculus, Cistothorus, Troglodytes, Pheugopedius, Cinnycerthia, Cyphorhinus, Thryophilus i Cantorchilus za Imfeld et al. (2024). Szereg gatunków strzyżyków wymaga rewizji taksonomicznej.

Rodzaj: Salpinctes Cabanis, 1847 (m.)

Rodzaj: Catherpes Baird,SF, 1858 (m.)

Rodzaj: Hylorchilus Nelson, 1897 (m.)

Rodzaj: Microcerculus Sclater,PL, 1862 (m.)

Rodzaj: Thryothorus Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Thryomanes Sclater,PL, 1862 (m.)

Rodzaj: Campylorhynchus von Spix, 1824 (m.)

Rodzaj: Nannus Billberg, 1828 (m.) S

Rodzaj: Cistothorus Cabanis, 1850 (m.)

Rodzaj: Ferminia Barbour, 1926 (f.)

Rodzaj: Thryorchilus Oberholser, 1904 (m.)

Rodzaj: Troglodytes Vieillot, 1809 (m.)

Rodzaj: Odontorchilus Richmond, 1915 (m.)

Rodzaj: Uropsila Sclater,PL & Salvin, 1873 (f.)

Rodzaj: Pheugopedius Cabanis, 1851 (m.)

Rodzaj: Cinnycerthia Lesson, 1844 (f.)

Rodzaj: Henicorhina Sclater,PL & Salvin, 1868 (f.)

Rodzaj: Cyphorhinus Cabanis, 1844 (m.)

Rodzaj: Thryophilus Baird,SF, 1864 (m.)

Rodzaj: Cantorchilus Mann,NI, Barker, Graves,JA, Dingess-Mann & Slater,PJB, 2006 (m.)


Nadrodzina: MUSCICAPOIDEA Fleming,J, 1822

Takson siostrzany w stosunku do nadrodziny Certhioidea, składający się z 3 sukcesywnych odgałęzień ewolucyjnych: Elachuridae, (Buphagidae + Mimidae + Sturnidae) i (Cinclidae + Muscicapidae + Turdidae) (Stiller et al., 2024); zob. również wcześniejsze badania Barker et al. (2002, 2004), Ericson & Johansson (2003), Cibois & Cracraft (2004), Johansson et al. (2008), Oliveros et al. (2019) i Kuhl et al. (2021).

Rodzina: ELACHURIDAE Alström, Hooper, Liu, Olsson, Mohan, Gelang, Manh, Zhao, Lei & Price, 2014 - PERŁOPIÓRKI - ELACHURA

Wersja: 2024-06-23
Peters X: 297 (p. Muscicapidae)   Wolters V: 391 (p. Timaliidae)   S&M: 634 (p. Sylviidae)   HBW XII: 172 i 176 (p. Timaliidae)   H&M4 II: 526 (p. Timaliidae)   HBW IC II: 664-665 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina ostatnio wyodrębniona z tymaliowatych (Timaliidae) (Alström et al., 2014, Price et al., 2014), stanowiąca takson siostrzany w stosunku do wszystkich pozostałych przedstawicieli nadrodziny Muscicapoidea (Oliveros et al., 2019, Stiller et al., 2024). Fjeldså et al. (2020) umieszczają perłopiórki w osobnej nadrodzinie - Elachuroidea. Rodzaj Elachura dawniej często był umieszczany w rodzaju Spelaeornis.

Rodzaj: Elachura Oates,EW, 1889 (f.)


Rodzina: BUPHAGIDAE Lesson, 1828 - BĄKOJADY - OXPECKERS

Wersja: 2017-05-13
Peters XV: 121 i 283 (p. Sturnidae: sF)   Wolters VI: 433 (p. Sturnidae)   S&M: 552 (p. Sturnidae)   HBW XIV: 642-653 (F)   H&M4 II: 570 (F)   HBW IC II: 582-583 (F)
1 rodzaj, 2 gatunki
Systematyka: Monotypowa rodzina wyodrębniona z rodziny szpakowatych (Sturnidae), stanowiąca takson siostrzany w stosunku do (Mimidae + Sturnidae) i wraz z nimi do (Cinclidae + Muscicapidae + Turdidae) (Stiller et al., 2024); zob. również wcześniejsze badania Cibois & Cracraft (2004), Zuccon et al. (2006), Lovette & Rubenstein (2007), Alström et al. (2014) i Oliveros et al. (2019).

Rodzaj: Buphagus Brisson, 1760 (m.)


Rodzina: MIMIDAE Bonaparte, 1853 - PRZEDRZEŹNIACZE - MOCKINGBIRDS, THRASHERS

Wersja: 2019-05-22
Peters IX: 440-458 (F)   Wolters VI: 427-429 (F)   S&M: 552-554 (p. Sturnidae: t)   HBW X: 448-495 (F)   H&M4 II: 570-573 (F)   HBW IC II: 596-599 (F)
10 rodzajów, 34 gatunki
Systematyka: Przedrzeźniacze są najbliżej spokrewnione ze szpakowatymi (Sturnidae) (zob. m.in. Sibley & Monroe, 1990, Barker et al., 2004, Cibois & Cracraft, 2004, Lovette & Rubenstein, 2007). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na badaniach Lovette et al. (2012); zob. też Arbogast et al. (2006) i Lovette & Rubenstein (2007).

Rodzaj: Melanotis Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Melanoptila Sclater,PL, 1858 (f.)

Rodzaj: Dumetella Wood,CT, 1837 (f.)

Rodzaj: Ramphocinclus Lafresnaye, 1843 (m.)

Rodzaj: Allenia Cory, 1891 (f.)

Rodzaj: Margarops Sclater,PL, 1859 (m.)

Rodzaj: Cinclocerthia Gray,GR, 1840 (f.)

Rodzaj: Mimus Boie, 1826 (m.)

Rodzaj: Oreoscoptes Baird,SF, 1858 (m.)

Rodzaj: Toxostoma Wagler, 1831 (n.)


Rodzina: STURNIDAE Rafinesque, 1815 - SZPAKOWATE - STARLINGS

Wersja: 2024-07-07
Peters XII: 161-162 (Rhabdornithidae) i XV: 75-121 i 283 (F)   Wolters IV: 255 (Rhabdornithidae) i VI: 433-438 (F)   S&M: 544-552 (F) i 646 (p. Sylviidae)   HBW XIII: 188-195 (Rhabdornithidae), XIV: 654-758 i VII: 54-55 (F)   H&M4 II: 573-583 (F)   HBW IC II: 582-597 i 908-909 (F)
3 podrodziny, 35 rodzajów (w tym 2 wymarłe), 117 gatunków (w tym 6 wymarłych)
Systematyka: Rodzina najbliżej spokrewniona z przedrzeźniaczami (Mimidae) (zob. m.in. Sibley & Monroe, 1990, Barker et al., 2004, Cibois & Cracraft, 2004, Lovette & Rubenstein, 2007). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje na badaniach Lovette & Rubenstein (2007), Lovette et al. (2008) i Zuccon et al. (2006, 2008). Do rodziny szpakowatych do niedawna zaliczany był rodzaj Buphagus, lecz zob. Cibois & Cracraft (2004), Zuccon et al. (2006) i Lovette & Rubenstein (2007). Rodzaj Rhabdornis był do niedawna często umieszczany w osobnej rodzinie - Rhabdornithidae (np. Dickinson, 2003, Kennedy & Miranda, 2008) lub w rodzinie pokrzewkowatych Sylviidae (np. Sibley & Monroe, 1990). Pozycja rodzaju Fregilupus za Fuchs et al. (2024).

Podrodzina: STURNINAE Rafinesque, 1815 - SZPAKI

Rodzaj: Sturnus Linnaeus, 1758 (m.)

Rodzaj: Creatophora Lesson, 1847 (f.)

Rodzaj: Pastor Temminck, 1815 (m.)

Rodzaj: Agropsar Oates,EW, 1889 (m.)

Rodzaj: Gracupica Lesson, 1831 (f.)

Rodzaj: Leucopsar Stresemann, 1912 (m.)

Rodzaj: Sturnornis Legge, 1879 (m.)

Rodzaj: Fregilupus Lesson, 1831 (m.)

Rodzaj: Necropsar Günther & Newton, 1879 (m.)

Rodzaj: Sturnia Lesson, 1837 (f.)

Rodzaj: Spodiopsar Sharpe, 1889 (m.)

Rodzaj: Acridotheres Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Onychognathus Hartlaub, 1849 (m.)

Rodzaj: Saroglossa Hodgson, 1844 (f.)

Rodzaj: Neocichla Sharpe, 1876 (f.)

Rodzaj: Grafisia Bates,GL, 1926 (f.)

Rodzaj: Speculipastor Reichenow, 1879 (m.)

Rodzaj: Pholia Reichenow, 1900 (f.)

Rodzaj: Poeoptera Bonaparte, 1854 (f.)

Rodzaj: Lamprotornis Temminck, 1820 (m.)

Rodzaj: Hartlaubius Bonaparte, 1853 (m.)

Rodzaj: Cinnyricinclus Lesson, 1840 (m.)

Rodzaj: Hylopsar von Boetticher, 1940 (m.)

Rodzaj: Notopholia Roberts, 1922 (f.)

Podrodzina: RHABDORNITHINAE Rabor, 1986 - FILIPIŃCZYKI

Rodzaj: Rhabdornis Reichenbach, 1853 (m.)

Podrodzina: MAINATINAE Lesson, 1831 - GWARKI

Rodzaj: Basilornis Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Goodfellowia Hartert,E, 1903 (f.)

Rodzaj: Streptocitta Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Sarcops Walden, 1875 (m.)

Rodzaj: Mino Lesson, 1827 (m.)

Rodzaj: Gracula Linnaeus, 1758 (f.)

Rodzaj: Ampeliceps Blyth, 1842 (m.)

Rodzaj: Enodes Temminck, 1839 (m.)

Rodzaj: Scissirostrum Lafresnaye, 1845 (n.)

Rodzaj: Aplonis Gould, 1836 (f.)


Rodzina: CINCLIDAE Sundevall, 1836 - PLUSZCZE - DIPPERS

Wersja: 2024-07-02
Peters IX: 374-379 (F)   Wolters VI: 429 (F)   S&M: 506-507 (F)   HBW X: 332-355 (F)   H&M4 II: 583-584 (F)   HBW IC II: 582-583 (F)
1 rodzaj, 5 gatunków
Systematyka: Monotypowa rodzina stanowiąca takson siostrzany w stosunku do grupy (Muscicapidae + Turdidae) (Barker et al., 2002, 2004, Cibois & Cracraft, 2004, Johansson et al., 2008, Treplin et al., 2008, Kuhl et al., 2021, Stiller et al., 2024); zob. również badania Ericson & Johansson (2003) i Oliveros et al. (2019). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Cinclus za Voelker (2002).

Rodzaj: Cinclus Borkhausen, 1797 (m.)


Rodzina: MUSCICAPIDAE Fleming,J, 1822 - MUCHOŁÓWKOWATE - CHATS AND FLYCATCHERS

Wersja: 2024-01-14
Peters X: 14-27, 30-82, 85-88, 96-144 i 261-262, XI: 295-373 (F)   Wolters V: 381 (p. Illadopseidae), VI: 411-427 (F)   S&M: 507-509 i 522-544 (F), 630 (p. Sylviidae)   HBW X: 706-807 (p. Turdidae), XI: 56-162 (F), XII: 202, 204 (p. Timaliidae) i XVII: 219   H&M4 II: 537 (p. Pellorneidae), 584-613 (F)   HBW IC II: 538-539 (p. Pellorneidae), 620-661 (F)
4 podrodziny, 54 rodzaje, 330 gatunków
Systematyka: Muchołówkowate są najbliżej spokrewnione z drozdowatymi (Turdidae) (zob. m.in. Barker et al., 2002, 2004, Cibois & Cracraft, 2004, Johansson et al., 2008). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje głównie na badaniach Sangster et al. (2010), Zuccon & Ericson (2010b) i Zhao et al. (2023a); zob. również Outlaw et al. (2010), Aliabadian et al. (2012), Barve & Mason (2015) i Alaei Kakhki et al. (2016, 2023). Porządek systematyczny w obrębie podrodziny Cossyphinae za Zhao et al. (2023a), zob. również Beresford (2003), Voelker et al. (2010), Zuccon & Ericson (2010), Sangster et al. (2010) i Barve & Mason (2015); potrzeba dalszych badań. Porządek systematyczny (rodzaje, gatunki) w obrębie plemiona Muscicapini za Voelker et al. (2016a) i Zhao et al. (2023a); zob. również Sangster et al. (2010) i Barve & Mason (2015). Często umieszczany wśród dżunglaków (Pellorneidae) (np. Dickinson & Christidis, 2014) rodzaj Leonardina okazał się być przedstawicielem rodziny Muscicapidae (Oliveros et al., 2012, Zhao et al., 2023a). Natomiast rodzaj Pinarornis zwykle umieszczany w rodzinie Muscicapidae okazał się być przedstawicielem drozdowatych (Turdidae), najbliżej spokrewnionym z rodzajami Neocossyphus i Stizorhina (niepublikowane badania w Fjeldså et al., 2020). Rodzaj Vauriella nie jest monofiletyczny, gatunek V. goodfellowi powinien zostać umieszczony w nowym rodzaju w obrębie plemiona Muscicapini (Zhao et al., 2023a). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Ficedula za Moyle et al. (2015) i Hooper et al. (2016) (zob. również Outlaw & Voelker, 2006b, Zhao et al., 2023a), Tychaedon za Voelker et al. (2014) i Zhao et al. (2023a), Sheppardia za Voelker et al. (2010), Emarginata za Aliabadian et al. (2012), Larvivora za Zhao et al. (2023a; zob. również Zhao et al., 2017), Cercotrichas, Copsychus, Fraseria, Dessonornis, Enicurus, Tarsiger, Phoenicurus i Saxicola za Zhao et al. (2023a), Myrmecocichla i Oenanthe za Alaei Kakhki et al. (2023). Pozycja systematyczna gatunku Cossypha cyanocampter niejasna i wymaga dalszych badań (Zhao et al., 2023a).

Podrodzina: MUSCICAPINAE Fleming,J, 1822 - MUCHOŁÓWKI

Plemię: COPSYCHINI Sundevall, 1872

Rodzaj: Alethe Cassin, 1859 (f.)

Rodzaj: Tychaedon Richmond, 1917 (f.) S

Rodzaj: Cercotrichas Boie, 1831 (f.)

Rodzaj: Saxicoloides Lesson, 1832 (m.)

Rodzaj: Copsychus Wagler, 1827 (m.)

Rodzaj: Trichixos Lesson, 1839 (m.)

Rodzaj: Kittacincla Gould, 1836 (f.)

Plemię: MUSCICAPINI Fleming,J, 1822

Rodzaj: Muscicapa Brisson, 1760 (f.)

Rodzaj: Bradornis Smith,A, 1847 (m.) S

Rodzaj: Agricola Bonaparte, 1854 (m.) S

Rodzaj: Fraseria Bonaparte, 1854 (f.) S

Rodzaj: Melaenornis Gray,GR, 1840 (m.) S

Podrodzina: NILTAVINAE Sangster, Alström, Forsmark & Olsson, 2016b - NILTAWY

Rodzaj: Leucoptilon Sangster, Alström, Gaudin & Olsson, 2021c (n.) S

Rodzaj: Sholicola Robin, Vishnudas, Gupta, Rheindt, Hooper, Ramakrishnan & Reddy, 2017 (m.) S

Rodzaj: Anthipes Blyth, 1847 (m.)

Rodzaj: Cyornis Blyth, 1843 (m.)

Rodzaj: Niltava Hodgson, 1837 (f.)

Rodzaj: Cyanoptila Blyth, 1847 (f.)

Rodzaj: Eumyias Cabanis, 1851 (m.)

Podrodzina: COSSYPHINAE Vigors, 1825 - ZŁOTOKOSY

Rodzaj: Erithacus Cuvier, 1800 (m.)

Rodzaj: Pogonocichla Cabanis, 1847 (f.)

Rodzaj: Swynnertonia Roberts, 1922 (f.)

Rodzaj: Stiphrornis Hartlaub, 1855 (m.)

Rodzaj: Cossyphicula Grote, 1934 (f.)

Rodzaj: Oreocossypha Wolters, 1983 (f.) S

Rodzaj: Chamaetylas Heine,F,Sr., 1860 (f.) N

Rodzaj: Cossypha Vigors, 1825 (f.)

Rodzaj: Cichladusa Peters,W, 1863 (f.)

Rodzaj: Xenocopsychus Hartert,E, 1907 (m.)

Rodzaj: Dessonornis Smith,A, 1836 (m.) S

Rodzaj: Sheppardia Haagner, 1909 (f.)

Podrodzina: SAXICOLINAE Vigors, 1825 - KLĄSKAWKI

Rodzaj: Heinrichia Stresemann, 1931 (f.)

Rodzaj: Leonardina Mearns, 1905 (f.)

Rodzaj: Vauriella Wolters, 1980 (f.)

Rodzaj: Brachypteryx Horsfield, 1821 (f.)

Rodzaj: Heteroxenicus Sharpe, 1902 (f.)

Rodzaj: Larvivora Hodgson, 1837 (f.)

Rodzaj: Irania Defilippi, 1863 (f.)

Rodzaj: Luscinia Forster,T, 1817 (f.)

Rodzaj: Enicurus Temminck, 1822 (m.)

Rodzaj: Cinclidium Blyth, 1842 (n.)

Rodzaj: Myophonus Temminck, 1822 (m.)

Rodzaj: Calliope Gould, 1836 (f.)

Rodzaj: Myiomela Gray,GR, 1846 (f.)

Rodzaj: Tarsiger Hodgson, 1844 (m.)

Rodzaj: Ficedula Brisson, 1760 (f.)

Rodzaj: Phoenicurus Forster,T, 1817 (m.) S

Rodzaj: Monticola Boie, 1822 (m.)

Rodzaj: Saxicola Bechstein, 1802 (m.)

Rodzaj: Campicoloides Roberts, 1922 (m.)

Rodzaj: Emarginata Shelley, 1896 (f.)

Rodzaj: Pinarochroa Sundevall, 1872 (f.)

Rodzaj: Myrmecocichla Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Oenanthe Vieillot, 1816 (f.)


Rodzina: TURDIDAE Rafinesque, 1815 - DROZDOWATE - THRUSHES

Wersja: 2024-01-14
Peters IX: 196 (p. Campephagidae), X: 27-28, 82-85, 88-96 i 144-227 (p. Muscicapidae: sF)   Wolters VI: 404-412 (p. Muscicapidae)   S&M: 507, 509-521, 538-539 i 544 (p. Muscicapidae: sF)   HBW VII: 46-47, X: 514-705, 712 i 715-716, XVII: 218-219 (F)   H&M4 II: 613-629 (F)   HBW IC II: 600-621 i 910-911 (F), 660-661 (p. Muscicapidae)
2 podrodziny, 19 rodzajów, 166 gatunków (w tym 3 wymarłe)
Systematyka: Rodzina najbliżej spokrewniona z muchołówkowatymi (Muscicapidae) (zob. m.in. Barker et al., 2002, 2004, Cibois & Cracraft, 2004, Johansson et al., 2008). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje na badaniach Klicka et al. (2005), Voelker & Klicka (2008) i Sangster et al. (2010); zob. również Nylander et al. (2008), Voelker et al. (2007), Voelker & Outlaw (2008) i Reeve et al. (2022). Rodzaj Chlamydochaera był dawniej umieszczany w rodzinie liszkojadów (Campephagidae), a Grandala w muchołówkowatych (Muscicapidae). Ostatnie badania (Fjeldså et al., 2020) wykazały, iż rodzaj Pinarornis, zwykle umieszczany w rodzinie Muscicapidae, jest przedstawicielem obecnie zdefiniowanej rodziny Turdidae, najbliżej spokrewnionym z rodzajami Neocossyphus i Stizorhina. Do drozdowatych do niedawna zaliczano również rodzaje Myophonus, Brachypteryx, Heinrichia i Alethe. Badania Price et al. (2014) potwierdziły bliższe pokrewieństwo rodzaju Grandala z Myadestes. Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Catharus za Everson et al. (2019). Badania Batista et al. (2020) wskazują na potrzebę zmiany przyjętego porządku systematycznego w obrębie rodzaju Turdus; potrzeba bardziej kompletnych badań.

Podrodzina: MYADESTINAE Baird,SF, 1864 - KLARNETNIKI

Rodzaj: Sialia Swainson, 1827 (f.)

Rodzaj: Grandala Hodgson, 1843 (f.)

Rodzaj: Pinarornis Sharpe, 1876 (m.)

Rodzaj: Neocossyphus Fischer,GA & Reichenow, 1884 (m.)

Rodzaj: Stizorhina Oberholser, 1899 (f.)

Rodzaj: Myadestes Swainson, 1838 (m.)

Podrodzina: TURDINAE Rafinesque, 1815 - DROZDY

Rodzaj: Zoothera Vigors, 1832 (f.)

Rodzaj: Ixoreus Bonaparte, 1854 (m.)

Rodzaj: Entomodestes Stejneger, 1883 (m.)

Rodzaj: Cichlopsis Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Ridgwayia Stejneger, 1883 (f.)

Rodzaj: Hylocichla Baird,SF, 1864 (f.)

Rodzaj: Catharus Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Chlamydochaera Sharpe, 1887 (f.)

Rodzaj: Cochoa Hodgson, 1836 (f.)

Rodzaj: Geokichla Müller,S, 1835 (f.)

Rodzaj: Otocichla Wolters, 1980 (f.)

Rodzaj: Psophocichla Cabanis, 1860 (f.)

Rodzaj: Turdus Linnaeus, 1758 (m.)Corthylio: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Regulus na podstawie stwierdzonych znaczących różnic genetycznych (Päckert et al., 2009a); zmiana przyjęta przez NACC (Chesser et al., 2021).

Sitta przewalskii: gatunek wyodrębniony z S. leucopsis na podstawie Rasmussen & Anderton (2005), Harrap (2008b), del Hoyo & Collar (2016) i Päckert et al. (2020a).

Sitta insularis: gatunek ostatnio wyodrębniony z S. pusilla (Hayes et al., 2004, del Hoyo & Collar, 2016, Boesman & Collar, 2020); split zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2021).

Ramphocaenus sticturus: gatunek ostatnio wyodrębniony z R. melanurus (Smith,BT et al., 2018, Imfeld et al., 2024); split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.) i NACC (Chesser et al., 2021).

Polioptila facilis, P. paraensis, P. attenboroughi: gatunki ostatnio wyodrębnione z P. guianensis (Whitney & Alvarez Alonso, 2005, Whittaker et al., 2013, Smith,BT et al., 2018, Imfeld et al., 2024); splity zaakceptowane przez SACC (Remsen et al.).

Polioptila albiventris: gatunek ostatnio wyodrębniony z P. albiloris (Smith,BT et al., 2018, Imfeld et al., 2024); split zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2019).

Polioptila bilineata: gatunek ostatnio wyodrębniony z P. plumbea (Smith,BT et al., 2018, Moura et al., 2018); split zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2021).

Nannus: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Troglodytes za podstawie badań Barker (2017), Albrecht et al. (2020) i Imfeld et al. (2024).

Nannus troglodytes: badania Albrecht et al. (2020) sugerują potrzebę rewizji taksonomicznej gatunku.

Cistothorus platensis: badania Robbins & Nyári Á (2014) sugerują, iż gatunek ten powinien zostać podzielony na minimum 9 gatunków. Na chwilę obecną zaakceptowany został przez SACC (Remsen et al., 2019) i NACC (Chesser et al., 2021) podział na dwa gatunki - monotypowy C. stellaris i politypowy C. platensis. Campylorhynchus brunneicapillus: badania Andrade-González et al. (2023) sugerują status odrębnych gatunków dla wyróżnionych grup podgatunkowych. Cantorchilus zeledoni, C. elutus: gatunki ostatnio wyodrębnione z C. modestus (Saucier et al., 2015); splity zaakceptowane przez NACC (Chesser et al., 2016).

Henicorhina leucophrys: gatunek wymagający rewizji systematycznej; zob. Dingle et al. (2006, 2008, 2010) i Cadena et al. (2015, 2019). Wydzielenie H. anachoreta proponowane przez Cadena et al. (2015) zostało zaakceptowane przez SACC (Remsen et al., 2016), Donegan et al. (2016) i NACC (Chesser et al., 2018a).

Cyphorhinus arada: badania Bocalini & Silveira (2016) sugerują potrzebę podziału taksonu na 6 gatunków; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Buphagus erythrorynchus: czasami używana jest nazwa gatunkowa erythrorhynchus, lecz zob. del Hoyo & Collar (2016).

Ramphocinclus (brachyurus) sanctaeluciae: badania DaCosta et al. (2019) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Cinclocerthia gutturalis: syn. Necropsar leguati Forbes,HO, 1898; zob. Olson et al. (2005).

Gracupica contra: Baveja et al. (2021) proponują podniesienie wyróżnionych grup podgatunkowych do rangi osobnych gatunków; zob. również Eaton et al. (2016).

Acridotheres melanopterus: wyróżnione 3 (monotypowe) grupy gatunków za Eaton et al. (2016).

Gracula indica: gatunek ostatnio wyodrębniony z G. religiosa (Feare & Craig, 1998, Rasmussen & Anderton, 2005, del Hoyo & Collar, 2016, Eaton et al., 2016); zmiana przyjęta przez NACC (Chesser et al., 2018a).

Aplonis (grandis) malaitae: być może osobny gatunek; zob. Mayr & Diamond (2001) i Dutson (2011).

Aplonis (tabuensis) manuae: Pratt & Mittermeier (2016) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Tychaedon: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Cercotrichas (zob. Sangster et al., 2010, Voelker et al., 2014, Barve & Mason, 2015, Zhao et al., 2023a).

Muscicapa (striata) tyrrhenica: badania Pons et al. (2016) sugerują status gatunku dla tego taksonu (wraz z balearica jako podgatunkiem) (zob. również Viganò & Corso, 2015), lecz zob. Shirihai & Svensson (2018).

Kittacincla superciliaris: gatunek ostatnio z K. luzoniensis na podstawie Lim et al. (2010b), Collar (2011), Sánchez-González et al. (2015), del Hoyo & Collar (2016) i Zhao et al. (2023a).

Kittacincla malabarica: Wu et al. (2022b) rekomendują statusy odrębnych gatunków dla wyróżnionych grup podgatunkowych (za wyjątkiem melanura).

Muscicapa dauurica: Mlíkovský (2012b) sugeruje, iż poprawna nazwa dla tego gatunku to M. latirostris Raffles, 1822, lecz zob. Dickinson et al. (2014).

Muscicapa flavirostris: gatunek zwykle umieszczany w odrębnym monotypowym rodzaju - Humblotia Milne-Edwards,A & Oustalet, 1885 (f.), lecz zob. Zhao et al. (2023a).

Bradornis: porządek systematyczny w obrębie rodzaju za Voelker et al. (2016a) i Zhao et al. (2023a); zob. również Sangster et al. (2010). Gatunki: boehmi, fuliginosus, ussheri i comitatus były do niedawna umieszczane w rodzaju Muscicapa.

Bradornis fuliginosus: gatunek zwykle umieszczany w rodzaju Muscicapa jako M. infuscata (Cassin, 1855), lecz po przeniesieniu do rodzaju Bradornis nazwa B. fuliginosus (Verreaux,J & Verreaux,E, 1855) ma priorytet.

Agricola: rodzaj wyodrębniony z Bradornis na podstawie badań Sangster et al. (2010), Voelker et al. (2016a) i Zhao et al. (2023a).

Leucoptilon: nowy rodzaj ostatnio wyodrębniony z Cyornis na podstawie badań Sangster et al. (2010), Barve & Mason (2015) i Zhang et al. (2016).

Sholicola: nowy rodzaj ostatnio wyodrębniony z Brachypteryx na podstawie badań Robin et al. (2017); zob. również Barve & Mason (2015). Gatunki należące do nowo opisanego rodzaju Sholicola czasami umieszczane są w rodzaju Myiomela (np. w Collar, 2005, del Hoyo & Collar, 2016).

Sholicola albiventris: gatunek ostatnio wyodrębniony z S. major; zob. Rasmussen & Anderton (2005), Collar (2005), del Hoyo & Collar (2016), Robin et al. (2015, 2017). S. (a.) ashambuensis być może stanowi również odrębny gatunek.

Cyornis unicolor: wyróżnione 3 grupy (monotypowe) podgatunków za Eaton et al. (2016); zob. również Gwee et al. (2019a).

Cyornis whitei, C. montanus: gatunki ostatnio wyodrębnione z C. banyumas (Eaton et al., 2016, Gwee et al., 2019a, Irham et al., 2022, Garg et al., 2024; zob. również Zhang et al., 2016).

Cyornis sumatrensis: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. tickelliae (del Hoyo & Collar, 2016, Gwee et al., 2019a, Garg et al., 2024).

Cyornis glaucicomans: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. rubeculoides (Zhang,Z et al., 2016, Gwee et al., 2019a, Garg et al., 2024).

Cyornis omissus, C. kalaoensis: gatunki ostatnio wyodrębnione z C. rufigastra (Eaton et al., 2016, Gwee et al., 2019a, Garg et al., 2024). Takson C. (o.) djampeanus wymaga dalszych badań (Gwee et al., 2019a).

Cyornis ruficrissa, C. ocularis: gatunki ostatnio wyodrębnione z C. ruficauda (Eaton et al., 2016, Gwee et al., 2019a, Garg et al., 2024).

Cyornis pelingensis: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. colonus (Garg et al., 2018, Gwee et al., 2019a, Garg et al., 2024; zob. również Eaton et al., 2016).

Niltava grandis: wyróżnione 2 grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Eumyias hyacinthinus, E. hoevelli, E. sanfordi: gatunki zwykle umieszczane w rodzaju Cyornis (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Eaton et al. (2016, 2021) i Garg et al. (2024).

Fraseria: porządek systematyczny w obrębie rodzaju za Voelker et al. (2016a) i Zhao et al. (2023a); zob. również Zuccon & Ericson (2010b) i Sangster et al. (2010). Gatunki: F. griseigularis i F. plumbea były do niedawna zwykle umieszczane w osobnym rodzaju - Myioparus Roberts, 1922 (m.) (np. w Dickinson & Christidis, 2014), natomiast F. olivascens, F. lendu, F. caerulescens i F. tessmanni w rodzaju Muscicapa. Voelker et al. (2016a) zaproponowali umieszczenie F. cinerascens w nowym rodzaju Chapinia Voelker & Bowie, 2016, lecz nazwa ta jest już zajęta przez Chapinia Ewing, 1927. Voelker et al. (2016b) zaproponowali nową nazwę rodzajową dla Chapinia - Chapinornis.

Melaenornis: porządek systematyczny w obrębie rodzaju za Voelker et al. (2016a) i Zhao et al. (2023a); zob. również Barve & Mason (2015). Gatunki: M. herero, M. semipartitus i M. silens były do niedawna zwykle umieszczane w osobnych monotypowych rodzajach - odpowiednio - Namibornis Bradfield, 1935 (m.), Empidornis Reichenow, 1901 (m.) i Sigelus Cabanis, 1850 (m.).

Dessonornis: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Cossypha (Beresford, 2003, Voelker et al., 2010, Barve & Mason, 2015, Zhao et al., 2023a).

Erithacus rubecula: badania Sangster et al. (2022d) sugerują status odrębnych gatunków dla wyróżnianych grup podgatunkowych.

Oreocossypha: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Cossypha (Beresford, 2003; zob. również Barve & Mason, 2015). Zhao et al. (2023a) wstępnie umieścili O. isabellae w rodzaju Cossyphicula; potrzeba dalszych badań.

Stiphrornis pyrrholaemus, S. xanthogaster: gatunki wyodrębnione z S. erythrothorax na podstawie Beresford & Cracraft (1999), Schmidt et al. (2008), Boano et al. (2015), del Hoyo & Collar (2016) i Voelker et al. (2017).

Chamaetylas: syn. Pseudalethe Beresford, 2003 (f.); zob. Dickinson & Christidis (2014).

Brachypteryx cruralis, B. sinensis, B. goodfellowi, B. saturata, B. floris, B. poliogyna, B. erythrogyna: gatunki ostatnio wyodrębnione z B. montana na podstawie Eaton et al. (2016), del Hoyo & Collar (2016), Alström et al. (2018c), Kyriazis et al. (2018), Shakya et al. (2020) i Reeve et al. (2023).

Enicurus (leschenaulti) borneensis: badania Moyle et al. (2005) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu. Split zaakceptowany przez Eaton et al. (2016).

Myiomela sumatrana: gatunek wyodrębniony z M. diana na podstawie Eaton et al. (2016) i Ng,EYX et al. (2020).

Tarsiger (indicus) formosanus: badania Wei et al. (2022b) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu.

Tarsiger (cyanurus) albocaeruleus: badania Wei et al. (2022b) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu.

Calliope tschebaiewi: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. pectoralis (Liu et al., 2016; zob. również Rasmussen & Anderton, 2005).

Ficedula elisae: gatunek ostatnio wyodrębniony z F. narcissina (Zhang et al., 2006, Dong et al., 2015, Eaton et al., 2016). Badania Dong et al. (2015) sugerują również, iż F. (n.) owstoni powinien zostać podniesiony do rangi gatunku (split zaakceptowany przez Eaton et al., 2016).

Ficedula elisae: syn. F. beijingnica Zheng, Song Jie, Zhang, Zhang & Guo, 2000; zob. Zhang et al. (2006) i Töpfer (2006).

Ficedula erithacus: gatunek do niedawna znany pod nazwą F. hodgsonii Verreaux,J, 1870; nazwa ta stała się jednak zajęta po włączeniu gatunku Muscicapella hodgsoni (Moore,F, 1854) do rodzaju Ficedula. Dickinson & Christidis (2014) użyli nazwy F. sordida (Godwin-Austen, 1874) dla tego gatunku, lecz zob. David & Bruce (2016) i del Hoyo & Collar (2016).

Ficedula ruficauda: gatunek zwykle umieszczany w rodzaju Muscicapa, lecz zob. Price et al. (2014), Barve & Mason (2015), Hooper et al. (2016) i Zhao et al. (2023a). Voelker et al. (2016a) zaproponowali umieszczenie tego gatunku w nowym rodzaju - Ripleyia Voelker & Bowie, lecz nazwa ta jest już zajęta (przez Ripleyia Cossmann, 1920) i niepotrzebna. Voelker et al. (2016b) następnie zaproponowali zastąpienie tej nazwy rodzajowej nazwą Ripleyornis.

Saxicola (maurus) stejnegeri: badania Zink et al. (2009) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu; split przyjęty przez Eaton et al. (2016).

Saxicola (torquatus) sibilla: badania Woog et al. (2008) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu.

Ficedula basilanica: wyróżnione grupy podgatunkowe za Hosner et al. (2018); być może osobne gatunki.

Ficedula luzoniensis: gatunek ostatnio wydzielony z F. hyperythra; zob. Moyle et al. (2015) i Zhao et al. (2023a); split przyjęty przez Eaton et al. (2016).

Phoenicurus: rodzaj zdefiniowany na podstawie badań Zhao et al. (2023a). Gatunki: P. erythronotus, P. frontalis, P. schisticeps i P. coeruleocephala często umieszczane są w osobnym rodzaju - Adelura Bonaparte, 1854 (f.), P. fuliginosus i P. bicolor w Rhyacornis Blanford, 1872 (f.), a P. leucocephalus w Chaimarrornis Hodgson, 1844 (m.) (np. w Dickinson & Christidis, 2014).

Myrmecocichla melaena: badania Schweizer et al. (2019b) sugerowały umieszczenie gatunku w rodzaju Oenanthe, lecz zob. Alaei Kakhki et al. (2023).

Myrmecocichla (arnotti) collaris: często używana jest nazwa leucolaema Fischer,GA & Reichenow, 1880 (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Elliott (2020).

Myrmecocichla cinnamomeiventris: gatunek zwykle umieszczany w monotypowym rodzaju Thamnolaea Cabanis, 1851 (f.), lecz zob. Alaei Kakhki et al. (2023).

Oenanthe (oenanthe) seebohmi: takson traktowany jako osobny gatunek przez del Hoyo & Collar (2014), Eaton et al. (2016), Shirihai & Svensson (2018) i Alaei Kakhki et al. (2023).

Oenanthe melanoleuca: takson zwykle traktowany jako podgatunek białorzytki rdzawej (O. hispanica), lecz zob. Schweizer et al. (2019a,b) i Alaei Kakhki et al. (2023).

Oenanthe lugentoides: gatunek wyodrębniony z O. lugubris na podstawie Sibley & Monroe (1990), Shirihai & Svensson (2018) i Alaei Kakhki et al. (2023).

Oenanthe (lugens) halophila: takson traktowany jako osobny gatunek przez Shirihai & Svensson (2018) i Alaei Kakhki et al. (2023).

Oenanthe (lugens) persica: badania Aliabadian et al. (2012) i Alaei Kakhki et al. (2016) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu, lecz zob. również Alaei Kakhki et al. (2023).

Oenanthe (lugens) warriae: takson traktowany jako osobny gatunek przez Shirihai & Svensson (2018); zob. również Alaei Kakhki et al. (2023).

Zoothera griseiceps: gatunek ostatnio wyodrębniony z Z. mollissima (Alström et al., 2016) wraz z opisem nowego gatunku - Z. salimalii Alström et al., 2016.

Zoothera heinrichi: gatunek zwykle umieszczany w odrębnym monotypowym rodzaju - Geomalia Stresemann, 1931 (f.), lecz zob. Olsson & Alström (2013) i Reeve et al. (2023).

Catharus maculatus: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. dryas (Halley et al., 2017); split przyjęty przez SACC (Remsen et al.) i NACC (Chesser et al., 2021).

Catharus fuscater: wyróżnione grupy podgatunkowe traktowane są jako odrębne gatunki przez Halley et al. (2023); potrzeba zajęcia stanowiska przez NACC i SACC.

Turdus (assimilis) daguae: Núñez-Zapata et al. (2016) potwierdzili sugerowany wcześniej (Ridgely & Greenfield, 2001) status gatunku dla tego taksonu, lecz zob. SACC (Remsen et al., 2022).

Turdus (rufopalliatus) graysoni: badania Montaño-Rendón et al. (2015) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu; zob. również Sibley & Monroe (1990). Split nie zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017).

Turdus subalaris: gatunek często włączany do T. nigriceps (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Ridgely & Tudor (1989), Cerqueira et al. (2016) i Avendaño et al. (2017). Split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al., 2018).

Turdus murinus, T. arthuri: gatunki ostatnio wyodrębnione z T. ignobilis; zob. Cerqueira et al. (2016), Avendaño et al. (2017) i Stiles & Avendaño (2019). Splity przyjęte przez Donegan et al. (2016) i SACC (Remsen et al.).

Turdus turdoides: gatunek zwykle umieszczany w osobnym monotypowym rodzaju - Cataponera Hartert,E, 1896 (f.), lecz zob. Reeve et al. (2022).

Turdus (poliocephalus) samoensis: Pratt & Mittermeier (2016) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu.