Parvorder: MUSCICAPIDA

Takson składający się z mysikrólików (Regulidae) oraz z trzech dobrze zdefiniowanych nadrodzin - Bombycilloidea, Certhioidea i Muscicapoidea, przy czym najbliższe pokrewieństwo mysikrólików pozostaje nadal niejasne (Moyle et al., 2016, Oliveros et al., 2019); zob. również wcześniejsze badania Barker et al. (2002, 2004), Johansson et al. (2008), Treplin et al. (2008), Alström et al. (2014), Barker (2014) i Claramunt & Cracraft (2015). Badania Kuhl et al. (2021) sugerują, iż Regulidae stanowią takson siostrzany w stosunku do nadrodziny Bombycilloidea. Fjeldså et al. (2020) umieszczają mysikróliki w osobnej nadrodzinie - Reguloidea.

Rodzina: REGULIDAE Vigors, 1825 - MYSIKRÓLIKI - GOLDCRESTS or KINGLETS

Wersja: 2021-07-12
Peters XI: 286-292 (p. Sylviidae)   Wolters V: 361 (p. Sylviidae)   S&M: 581-582 (F)   HBW XI: 330-349 (F)   H&M4 II: 548-549 (F)   HBW IC II: 662-663 (F)
2 rodzaje, 6 gatunków
Systematyka: Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016, Oliveros et al., 2019) potwierdziły przynależność mysikrólików do Muscicapida, jednak ich najbliższe pokrewieństwo wymaga dalszych badań. Kuhl et al. (2021) sugerują, iż Regulidae stanowią takson siostrzany w stosunku do nadrodziny Bombycilloidea. Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodzaju Regulus bazuje na badaniach Päckert et al. (2003, 2009a).

Rodzaj: Corthylio Cabanis, 1853 (m.) S

Rodzaj: Regulus Cuvier, 1800 (m.)


Nadrodzina: BOMBYCILLOIDEA Swainson, 1831

Takson siostrzany do (Certhioidea + Muscicapoidea), składający się z sześciu blisko spokrewnionych rodzin stanowiących sukcesywne odgałęzienia ewolucyjne (pozycja Hypocoliidae i Mohoidae wymaga jeszcze potwierdzenia) (Oliveros et al., 2019); zob. również wcześniejsze badania Fleischer et al. (2008) i Spellman et al. (2008). Badania Kuhl et al. (2021) sugerują, iż Bombycilloidea stanowią takson siostrzany w stosunku do Regulidae i następnie razem siostrzany do (Certhioidea + Muscicapoidea).

Rodzina: DULIDAE Sclater,PL, 1862 - PALMOWCE - PALMCHAT

Wersja: 2019-05-01
Peters IX: 373-374 (F)   Wolters IV: 244 (F)   S&M: 506 (p. Bombycillidae: t)   HBW X: 326-331 (F)   H&M4 II: 549 (F)   HBW IC II: 662-663 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina siostrzana w stosunku do pozostałych przedstawicieli nadrodziny Bombycilloidea (Oliveros et al., 2019).

Rodzaj: Dulus Vieillot, 1816 (m.)


Rodzina: BOMBYCILLIDAE Swainson, 1831 - JEMIOŁUSZKI - WAXWINGS

Wersja: 2019-05-01
Peters IX: 369-371 (F)   Wolters IV: 243 (F)   S&M: 506 (F)   HBW X: 304-318 (F)   H&M4 II: 549 (F)   HBW IC II: 662-663 (F)
1 rodzaj, 3 gatunki
Systematyka: Monotypowa rodzina. Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodzaju Bombycilla za Spellman et al. (2008).

Rodzaj: Bombycilla Vieillot, 1808 (f.)


Rodzina: PTILIOGONATIDAE Baird,SF, 1858 - JEDWABNICZKI - SILKY-FLYCATCHERS

Wersja: 2017-03-31
Peters IX: 371-373 (p. Bombycillidae: sF - "Ptilogonatinae") i 458 (addendum)   Wolters IV: 243 ("Ptilogonatidae") (F)   S&M: 506 (p. Bombycillidae: t)   HBW X: 292-302 (F)   H&M4 II: 550 (F)   HBW IC II: 664-665 (F)
3 rodzaje, 4 gatunki
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na Spellman et al. (2008).

Rodzaj: Phainoptila Salvin, 1877 (f.)

Rodzaj: Phainopepla Baird,SF, 1858 (f.)

Rodzaj: Ptiliogonys Swainson, 1827 (m.)


Rodzina: HYLOCITREIDAE Fjeldså, Ericson, Johansson & Zuccon, 2015 - JAGODÓWKI - HYLOCITREA

Wersja: 2019-05-01
Peters XII: 7 (p. Muscicapidae)   Wolters VI: 402 (p. Pachycephalidae)   S&M: 459 (p. Corvidae)   HBW XII: 408 i 411 (p. Pachycephalidae)   H&M4 II: 550 (p. Hypocoliidae: GIS)   HBW IC II: 662-663 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina ostatnio wyodrębniona z rodziny fletówek (Pachycephalidae) (Jønsson et al., 2008b, Spellman et al., 2008, Fjeldså et al., 2015, Oliveros et al., 2019).

Rodzaj: Hylocitrea Mathews, 1925 (f.)


Rodzina: HYPOCOLIIDAE Delacour & Amadon, 1949 - PERSÓWKI - HYPOCOLIUS

Wersja: 2019-05-01
Peters IX: 373 (p. Bombycillidae: sF)   Wolters IV: 243 (F)   S&M: 592 (F)   HBW X: 320-325 (F)   H&M4 II: 550 (F)   HBW IC II: 662-663 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina, której pozycja systematyczna w obrębie nadrodziny Bombycilloidea wymaga jeszcze badań (Oliveros et al., 2019).

Rodzaj: Hypocolius Bonaparte, 1850 (m.)


Rodzina: MOHOIDAE Fleischer, James & Olson, 2008 - RELIKTOWCE - O-OS AND KIOEA

Wersja: 2019-05-01
Peters XII: 424-425 (p. Meliphagidae)   Wolters IV: 255-256 (p. Meliphagidae)   S&M: 436 (p. Meliphagidae)   HBW VII: 48-51 (p. Meliphagidae)   H&M4 II: 550-551 (F)   HBW IC II: 664-665 i 910-911 (F)
2 wymarłe rodzaje, 5 wymarłych gatunków
Systematyka: Reliktowce były do niedawna włączane do rodziny miodojadów (Meliphagidae) (np. Sibley & Monroe, 1990, Dickinson, 2003, Higgins et al., 2008), lecz zob. Fleischer et al. (2008) i Oliveros et al. (2019). Pozycja systematyczna w obrębie nadrodziny Bombycilloidea wymaga jeszcze badań (Oliveros et al., 2019).

Rodzaj: Moho Lesson, 1830 (m.)

Rodzaj: Chaetoptila Gray,GR, 1869 (f.)


Nadrodzina: CERTHIOIDEA Leach, 1820

Takson siostrzany w stosunku do nadrodziny Muscicapoidea, składający się z 4 sukcesywnych odgałęzień ewolucyjnych: Tichodromidae, Sittidae, (Salpornithidae + Certhiidae) i (Polioptilidae + Troglodytidae) (Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021); zob. również wcześniejsze badania Barker et al. (2002, 2004), Ericson & Johansson (2003), Johansson et al. (2008), Alström et al. (2014) i Barker (2017).

Rodzina: TICHODROMIDAE Swainson, 1827 - POMURNIKI - WALLCREEPER

Wersja: 2021-01-16
Peters XII: 149 (p. Sittidae: sF)   Wolters IV: 254 (F)   S&M: 556 (p. Sittidae: sF)   HBW XIII: 146-165 (F)   H&M4 II: 555 (p. Sittidae: sF)   HBW IC II: 564-565 (p. Sittidae: sF)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina stanowiąca takson siostrzany w stosunku do wszystkich pozostałych przedstawicieli nadrodziny Certhioidea (Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021); zob. również wcześniejsze badania Price et al. (2014), Selvatti et al. (2015), Zhao et al. (2016) i Barker (2017). Pomurniki często są włączane do rodziny kowalików (Sittidae).

Rodzaj: Tichodroma Illiger, 1811 (f.)


Rodzina: SITTIDAE Lesson, 1828 - KOWALIKI - NUTHATCHES

Wersja: 2021-07-12
Peters XII: 125-145 (F)   Wolters IV: 253-254 (F)   S&M: 554-556 (F)   HBW XIII: 102-145 (F)   H&M4 II: 552-555 (F)   HBW IC II: 558-565 (F)
1 rodzaj, 26 gatunków
Systematyka: Monotypowa rodzina stanowiąca takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli nadrodziny Certhioidea (Oliveros et al., 2019, Kuhl et al., 2021); zob. również wcześniejsze badania Price et al. (2014), Selvatti et al. (2015), Zhao et al. (2016) i Barker (2017). Do rodziny kowalików często włączane są pomurniki (Tichodromidae) i pełźce (Salpornithidae), lecz zob. Oliveros et al. (2019). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Sitta za Päckert et al. (2020a); zob. również Pasquet et al. (2014).

Rodzaj: Sitta Linnaeus, 1758 (f.)


Rodzina: SALPORNITHIDAE Mayr & Amadon, 1951 - PEŁŹCE - SALPORNISES

Wersja: 2019-05-01
Peters XII: 159-160 (p. Certhiidae: sF)   Wolters IV: 254 (F)   S&M: 557 (p. Certhiidae: t)   HBW XIII: 180 i 186-187 (p. Certhiidae: sF)   H&M4 II: 555 (p. Sittidae: sF)   HBW IC II: 564-565 (p. Sittidae: sF)
1 rodzaj, 2 gatunki
Systematyka: Monotypowa rodzina najbliżej spokrewniona z pełzaczami (Certhiidae), z którymi tworzy takson siostrzany w stosunku do (Polioptilidae + Troglodytidae) (Oliveros et al., 2019); zob. również wcześniejsze badania Johansson et al. (2008). Pełźce często są włączane do rodziny kowalików (Sittidae) (np. Dickinson & Christidis, 2014) lub pełzaczy (Certhiidae) (np. Dickinson, 2003, Harrap, 2008), lecz zob. Oliveros et al. (2019).

Rodzaj: Salpornis Gray,GR, 1847 (m.)


Rodzina: CERTHIIDAE Leach, 1820 - PEŁZACZE - TREECREEPERS

Wersja: 2020-01-11
Peters XII: 150-159 (F)   Wolters IV: 255 (F)   S&M: 556-557 (F)   HBW XIII: 166-186 (F)   H&M4 II: 551-552 (F)   HBW IC II: 556-559 (F)
1 rodzaj, 9 gatunków
Systematyka: Monotypowa rodzina najbliżej spokrewniona z pełźcami (Salpornithidae), z którymi tworzy takson siostrzany w stosunku do (Polioptilidae + Troglodytidae) (Oliveros et al., 2019). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodzaju Certhia bazuje na Tietze et al. (2006).

Rodzaj: Certhia Linnaeus, 1758 (f.)


Rodzina: POLIOPTILIDAE Baird,SF, 1858 - SIWUSZKI - GNATCATCHERS

Wersja: 2020-02-27
Peters X: 443-455 (p. Muscicapidae: sF)   Wolters VI: 429-430 (F, Ramphocaenidae)   S&M: 565-566 (p. Certhiidae: sF)   HBW XI: 350-376 (F)   H&M4 II: 567-569 (F)   HBW IC II: 564-567 (F)
3 rodzaje, 21 gatunków
Systematyka: Siwuszki są najbliżej spokrewnione ze strzyżykami (Troglodytidae), z którymi tworzą takson siostrzany w stosunku do (Salpornithidae + Certhiidae) (Oliveros et al., 2019). Przyjęty porządek systematyczny (rodzaje, gatunki) w obrębie rodziny bazuje na wynikach badań Smith,BT et al. (2018), przy czym szereg gatunków wymaga rewizji taksonomicznej; zob. również Moura et al. (2018).

Rodzaj: Ramphocaenus Vieillot, 1818 (m.)

Rodzaj: Microbates Sclater,PL & Salvin, 1873 (m.)

Rodzaj: Polioptila Sclater,PL, 1855 (f.)


Rodzina: TROGLODYTIDAE Swainson, 1831 - STRZYŻYKI - WRENS

Wersja: 2021-08-05
Peters IX: 379-440 (F)   Wolters VI: 430-433 (F)   S&M: 557-564 (p. Certhiidae: sF)   HBW X: 356-447 i XVII: 218 (F)   H&M4 II: 555-567 (F)   HBW IC II: 568-581 (F)
19 rodzajów, 86 gatunków
Systematyka: Strzyżyki są najbliżej spokrewnione ze siwuszkami (Polioptilidae), z którymi tworzą takson siostrzany w stosunku do (Salpornithidae + Certhiidae) (Oliveros et al., 2019). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na badaniach Barker (2004, 2017) i Mann et al. (2006). Badania Barker (2017) i Albrecht et al. (2020) sugerują, iż rodzaj Troglodytes nie jest monofiletyczny. Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Campylorhynchus za Vázquez-Miranda & Barker (2021). Szereg gatunków strzyżyków wymaga rewizji taksonomicznej.

Rodzaj: Salpinctes Cabanis, 1847 (m.)

Rodzaj: Microcerculus Sclater,PL, 1862 (m.)

Rodzaj: Catherpes Baird,SF, 1858 (m.)

Rodzaj: Hylorchilus Nelson, 1897 (m.)

Rodzaj: Odontorchilus Richmond, 1915 (m.)

Rodzaj: Ferminia Barbour, 1926 (f.)

Rodzaj: Troglodytes Vieillot, 1809 (m.)

Rodzaj: Thryorchilus Oberholser, 1904 (m.)

Rodzaj: Cistothorus Cabanis, 1850 (m.)

Rodzaj: Thryothorus Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Thryomanes Sclater,PL, 1862 (m.)

Rodzaj: Campylorhynchus von Spix, 1824 (m.)

Rodzaj: Pheugopedius Cabanis, 1851 (m.)

Rodzaj: Thryophilus Baird,SF, 1864 (m.)

Rodzaj: Cinnycerthia Lesson, 1844 (f.)

Rodzaj: Cantorchilus Mann,NI, Barker, Graves,JA, Dingess-Mann & Slater,PJB, 2006 (m.)

Rodzaj: Uropsila Sclater,PL & Salvin, 1873 (f.)

Rodzaj: Henicorhina Sclater,PL & Salvin, 1868 (f.)

Rodzaj: Cyphorhinus Cabanis, 1844 (m.)


Nadrodzina: MUSCICAPOIDEA Fleming,J, 1822

Takson siostrzany w stosunku do nadrodziny Certhioidea, składający się z 4 sukcesywnych odgałęzień ewolucyjnych: Elachuridae, Cinclidae, (Buphagidae + Mimidae +Sturnidae) i (Muscicapidae + Turdidae) (Oliveros et al., 2019); zob. również wcześniejsze badania Barker et al. (2002, 2004), Ericson & Johansson (2003), Cibois & Cracraft (2004) i Johansson et al. (2008), jak również Kuhl et al. (2021).

Rodzina: ELACHURIDAE Alström, Hooper, Liu, Olsson, Mohan, Gelang, Manh, Zhao, Lei & Price, 2014 - PERŁOPIÓRKI - ELACHURA

Wersja: 2021-07-01
Peters X: 297 (p. Muscicapidae)   Wolters V: 391 (p. Timaliidae)   S&M: 634 (p. Sylviidae)   HBW XII: 172 i 176 (p. Timaliidae)   H&M4 II: 526 (p. Timaliidae)   HBW IC II: 664-665 (F)
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina ostatnio wyodrębniona z tymaliowatych (Timaliidae) (Alström et al., 2014, Price et al., 2014), stanowiąca takson siostrzany w stosunku do wszystkich pozostałych przedstawicieli nadrodziny Muscicapoidea (Oliveros et al., 2019). Fjeldså et al. (2020) umieszczają perłopiórki w osobnej nadrodzinie - Elachuroidea. Rodzaj Elachura dawniej często był umieszczany w rodzaju Spelaeornis.

Rodzaj: Elachura Oates,EW, 1889 (f.)


Rodzina: CINCLIDAE Sundevall, 1836 - PLUSZCZE - DIPPERS

Wersja: 2021-01-16
Peters IX: 374-379 (F)   Wolters VI: 429 (F)   S&M: 506-507 (F)   HBW X: 332-355 (F)   H&M4 II: 583-584 (F)   HBW IC II: 582-583 (F)
1 rodzaj, 5 gatunków
Systematyka: Monotypowa rodzina stanowiąca takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli nadrodziny Muscicapoidea (Oliveros et al., 2019); zob. również Barker et al. (2002, 2004), Ericson & Johansson (2003), Cibois & Cracraft (2004), Johansson et al. (2008), Treplin et al. (2008) i Kuhl et al. (2021). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Cinclus za Voelker (2002).

Rodzaj: Cinclus Borkhausen, 1797 (m.)


Rodzina: BUPHAGIDAE Lesson, 1828 - BĄKOJADY - OXPECKERS

Wersja: 2017-05-13
Peters XV: 121 i 283 (p. Sturnidae: sF)   Wolters VI: 433 (p. Sturnidae)   S&M: 552 (p. Sturnidae)   HBW XIV: 642-653 (F)   H&M4 II: 570 (F)   HBW IC II: 582-583 (F)
1 rodzaj, 2 gatunki
Systematyka: Monotypowa rodzina ostatnio wyodrębniona z rodziny szpakowatych (Sturnidae), stanowiąca takson siostrzany w stosunku do (Mimidae + Sturnidae) i wraz z nimi do (Muscicapidae + Turdidae) (Oliveros et al., 2019); zob. również wcześniejsze badania Cibois & Cracraft (2004), Zuccon et al. (2006), Lovette & Rubenstein (2007) i Alström et al. (2014).

Rodzaj: Buphagus Brisson, 1760 (m.)


Rodzina: MIMIDAE Bonaparte, 1853 - PRZEDRZEŹNIACZE - MOCKINGBIRDS, THRASHERS

Wersja: 2019-05-22
Peters IX: 440-458 (F)   Wolters VI: 427-429 (F)   S&M: 552-554 (p. Sturnidae: t)   HBW X: 448-495 (F)   H&M4 II: 570-573 (F)   HBW IC II: 596-599 (F)
10 rodzajów, 34 gatunki
Systematyka: Przedrzeźniacze są najbliżej spokrewnione ze szpakowatymi (Sturnidae) (zob. m.in. Sibley & Monroe, 1990, Barker et al., 2004, Cibois & Cracraft, 2004, Lovette & Rubenstein, 2007). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na Lovette et al. (2012); zob. też Arbogast et al. (2006) i Lovette & Rubenstein (2007).

Rodzaj: Melanotis Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Melanoptila Sclater,PL, 1858 (f.)

Rodzaj: Dumetella Wood,CT, 1837 (f.)

Rodzaj: Ramphocinclus Lafresnaye, 1843 (m.)

Rodzaj: Allenia Cory, 1891 (f.)

Rodzaj: Margarops Sclater,PL, 1859 (m.)

Rodzaj: Cinclocerthia Gray,GR, 1840 (f.)

Rodzaj: Mimus Boie, 1826 (m.)

Rodzaj: Oreoscoptes Baird,SF, 1858 (m.)

Rodzaj: Toxostoma Wagler, 1831 (n.)


Rodzina: STURNIDAE Rafinesque, 1815 - SZPAKOWATE - STARLINGS

Wersja: 2020-11-17
Peters XII: 161-162 (Rhabdornithidae) i XV: 75-121 i 283 (F)   Wolters IV: 255 (Rhabdornithidae) i VI: 433-438 (F)   S&M: 544-552 (F) i 646 (p. Sylviidae)   HBW XIII: 188-195 (Rhabdornithidae), XIV: 654-758 i VII: 54-55 (F)   H&M4 II: 573-583 (F)   HBW IC II: 582-597 i 908-909 (F)
3 podrodziny, 35 rodzajów (w tym 2 wymarłe), 117 gatunków (w tym 6 wymarłych)
Systematyka: Rodzina najbliżej spokrewniona z przedrzeźniaczami (Mimidae) (zob. m.in. Sibley & Monroe, 1990, Barker et al., 2004, Cibois & Cracraft, 2004, Lovette & Rubenstein, 2007). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje na badaniach Lovette & Rubenstein (2007), Lovette et al. (2008) i Zuccon et al. (2006, 2008). Do rodziny szpakowatych do niedawna był zaliczany rodzaj Buphagus, lecz zob. Cibois & Cracraft (2004), Zuccon et al. (2006) i Lovette & Rubenstein (2007). Rodzaj Rhabdornis był do niedawna często umieszczany w osobnej rodzinie - Rhabdornithidae (np. Dickinson, 2003, Kennedy & Miranda, 2008) lub w rodzinie pokrzewkowatych Sylviidae (np. Sibley & Monroe, 1990).

Podrodzina: STURNINAE Rafinesque, 1815 - SZPAKI

Rodzaj: Sturnus Linnaeus, 1758 (m.)

Rodzaj: Creatophora Lesson, 1847 (f.)

Rodzaj: Pastor Temminck, 1815 (m.)

Rodzaj: Agropsar Oates,EW, 1889 (m.)

Rodzaj: Gracupica Lesson, 1831 (f.)

Rodzaj: Sturnornis Legge, 1879 (m.)

Rodzaj: Leucopsar Stresemann, 1912 (m.)

Rodzaj: Fregilupus Lesson, 1831 (m.)

Rodzaj: Necropsar Günther & Newton, 1879 (m.)

Rodzaj: Sturnia Lesson, 1837 (f.)

Rodzaj: Spodiopsar Sharpe, 1889 (m.)

Rodzaj: Acridotheres Vieillot, 1816 (m.)

Rodzaj: Onychognathus Hartlaub, 1849 (m.)

Rodzaj: Saroglossa Hodgson, 1844 (f.)

Rodzaj: Neocichla Sharpe, 1876 (f.)

Rodzaj: Grafisia Bates,GL, 1926 (f.)

Rodzaj: Speculipastor Reichenow, 1879 (m.)

Rodzaj: Pholia Reichenow, 1900 (f.)

Rodzaj: Poeoptera Bonaparte, 1854 (f.)

Rodzaj: Lamprotornis Temminck, 1820 (m.)

Rodzaj: Hartlaubius Bonaparte, 1853 (m.)

Rodzaj: Cinnyricinclus Lesson, 1840 (m.)

Rodzaj: Hylopsar von Boetticher, 1940 (m.)

Rodzaj: Notopholia Roberts, 1922 (f.)

Podrodzina: RHABDORNITHINAE Rabor, 1986 - FILIPIŃCZYKI

Rodzaj: Rhabdornis Reichenbach, 1853 (m.)

Podrodzina: MAINATINAE Lesson, 1831 - GWARKI

Rodzaj: Basilornis Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Goodfellowia Hartert,E, 1903 (f.)

Rodzaj: Streptocitta Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Sarcops Walden, 1875 (m.)

Rodzaj: Mino Lesson, 1827 (m.)

Rodzaj: Gracula Linnaeus, 1758 (f.)

Rodzaj: Ampeliceps Blyth, 1842 (m.)

Rodzaj: Enodes Temminck, 1839 (m.)

Rodzaj: Scissirostrum Lafresnaye, 1845 (n.)

Rodzaj: Aplonis Gould, 1836 (f.)


Rodzina: MUSCICAPIDAE Fleming,J, 1822 - MUCHOŁÓWKOWATE - CHATS AND FLYCATCHERS

Wersja: 2022-09-20
Peters X: 14-28, 30-82, 85-88 i 96-144, XI: 295-373 (F)   Wolters VI: 411-427 (F)   S&M: 507-509 i 522-544 (F)   HBW X: 620, 622 i 706-807 (p. Turdidae), XI: 56-162 (F) i XVII: 219   H&M4 II: 584-613 (F)   HBW IC II: 620-661 (F)
4 podrodziny, 62 rodzaje, 322 gatunki
Systematyka: Muchołówkowate są najbliżej spokrewnione z drozdowatymi (Turdidae) (zob. m.in. Barker et al., 2002, 2004, Cibois & Cracraft, 2004, Johansson et al., 2008). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje głównie na badaniach Sangster et al. (2010) i Zuccon & Ericson (2010b); zob. również Outlaw et al. (2010), Aliabadian et al. (2012), Barve & Mason (2015) i Alaei Kakhki et al. (2016). Porządek systematyczny w obrębie podrodziny Cossyphinae za Voelker et al. (2010) i Barve & Mason (2015), zob. również Beresford (2003), Zuccon & Ericson (2010) i Sangster et al. (2010); potrzeba dalszych badań. Porządek systematyczny (rodzaje, gatunki) w obrębie plemiona Muscicapini za Voelker et al. (2016a); zob. również Sangster et al. (2010) i Barve & Mason (2015). Pozycja systematyczna rodzajów Pinarornis i Humblotia niejasna; niepublikowane badania w Fjeldså et al. (2020) sugerują, iż rodzaj Pinarornis jest w rzeczywistości przedstawicielem rodziny drozdowatych (Turdidae), najbliżej spokrewnionym z rodzajami Neocossyphus i Stizorhina. Pozycja rodzaju Namibornis za Barve & Mason (2015) i Voelker et al. (2016a), Vauriella za Sangster et al. (2010) i Barve & Mason (2015). Badania Voelker et al. (2016a) sugerują możliwość włączenia monotypowych rodzajów Namibornis, Empidornis i Sigelus do Melaenornis (zob. również Zuccon & Ericson, 2010b). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Ficedula za Moyle et al. (2015) i Hooper et al. (2016) (zob. również Outlaw & Voelker, 2006b), Tychaedon i Cercotrichas za Voelker et al. (2014), Sheppardia za Voelker et al. (2010), Emarginata za Aliabadian et al. (2012), Larvivora za Zhao et al. (2017).

Podrodzina: MUSCICAPINAE Fleming,J, 1822 - MUCHOŁÓWKI

Plemię: COPSYCHINI Sundevall, 1872

Rodzaj: Alethe Cassin, 1859 (f.)

Rodzaj: Tychaedon Richmond, 1917 (f.) S

Rodzaj: Cercotrichas Boie, 1831 (f.)

Rodzaj: Saxicoloides Lesson, 1832 (m.)

Rodzaj: Copsychus Wagler, 1827 (m.)

Rodzaj: Trichixos Lesson, 1839 (m.)

Rodzaj: Kittacincla Gould, 1836 (f.)

Plemię: MUSCICAPINI Fleming,J, 1822

Rodzaj: Muscicapa Brisson, 1760 (f.)

Rodzaj: Bradornis Smith,A, 1847 (m.) S

Rodzaj: Agricola Bonaparte, 1854 (m.) S

Rodzaj: Fraseria Bonaparte, 1854 (f.) S

Rodzaj: Melaenornis Gray,GR, 1840 (m.)

Rodzaj: Namibornis Bradfield, 1935 (m.)

Rodzaj: Empidornis Reichenow, 1901 (m.)

Rodzaj: Sigelus Cabanis, 1850 (m.)

Rodzaj: Humblotia Milne-Edwards,A & Oustalet, 1885 (f.)

Podrodzina: NILTAVINAE Sangster, Alström, Forsmark & Olsson, 2016b - NILTAWY

Rodzaj: Leucoptilon Sangster, Alström, Gaudin & Olsson, 2021c (n.) S

Rodzaj: Sholicola Robin, Vishnudas, Gupta, Rheindt, Hooper, Ramakrishnan & Reddy, 2017 (m.) S

Rodzaj: Cyornis Blyth, 1843 (m.)

Rodzaj: Anthipes Blyth, 1847 (m.)

Rodzaj: Niltava Hodgson, 1837 (f.)

Rodzaj: Cyanoptila Blyth, 1847 (f.)

Rodzaj: Eumyias Cabanis, 1851 (m.)

Podrodzina: COSSYPHINAE Vigors, 1825 - ZŁOTOKOSY

Rodzaj: Xenocopsychus Hartert,E, 1907 (m.)

Rodzaj: Dessonornis Smith,A, 1836 (m.) S

Rodzaj: Erithacus Cuvier, 1800 (m.)

Rodzaj: Pogonocichla Cabanis, 1847 (f.)

Rodzaj: Cossyphicula Grote, 1934 (f.)

Rodzaj: Oreocossypha Wolters, 1983 (f.) S

Rodzaj: Swynnertonia Roberts, 1922 (f.)

Rodzaj: Stiphrornis Hartlaub, 1855 (m.)

Rodzaj: Chamaetylas Heine,F,Sr., 1860 (f.) N

Rodzaj: Cossypha Vigors, 1825 (f.)

Rodzaj: Cichladusa Peters,W, 1863 (f.)

Rodzaj: Sheppardia Haagner, 1909 (f.)

Podrodzina: SAXICOLINAE Vigors, 1825 - KLĄSKAWKI

Rodzaj: Heinrichia Stresemann, 1931 (f.)

Rodzaj: Vauriella Wolters, 1980 (f.)

Rodzaj: Brachypteryx Horsfield, 1821 (f.)

Rodzaj: Heteroxenicus Sharpe, 1902 (f.)

Rodzaj: Larvivora Hodgson, 1837 (f.)

Rodzaj: Irania Defilippi, 1863 (f.)

Rodzaj: Luscinia Forster,T, 1817 (f.)

Rodzaj: Enicurus Temminck, 1822 (m.)

Rodzaj: Cinclidium Blyth, 1842 (n.)

Rodzaj: Myophonus Temminck, 1822 (m.)

Rodzaj: Calliope Gould, 1836 (f.)

Rodzaj: Myiomela Gray,GR, 1846 (f.)

Rodzaj: Tarsiger Hodgson, 1844 (m.)

Rodzaj: Ficedula Brisson, 1760 (f.)

Rodzaj: Adelura Bonaparte, 1854 (f.)

Rodzaj: Rhyacornis Blanford, 1872 (f.)

Rodzaj: Chaimarrornis Hodgson, 1844 (m.)

Rodzaj: Phoenicurus Forster,T, 1817 (m.)

Rodzaj: Monticola Boie, 1822 (m.)

Rodzaj: Saxicola Bechstein, 1802 (m.)

Rodzaj: Campicoloides Roberts, 1922 (m.)

Rodzaj: Emarginata Shelley, 1896 (f.)

Rodzaj: Pinarochroa Sundevall, 1872 (f.)

Rodzaj: Thamnolaea Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Myrmecocichla Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Oenanthe Vieillot, 1816 (f.)

Rodzaj: Pinarornis Sharpe, 1876 (m.)


Rodzina: TURDIDAE Rafinesque, 1815 - DROZDOWATE - THRUSHES

Wersja: 2022-01-21
Peters IX: 196 (p. Campephagidae), X: 82-85, 88-96 i 144-227 (p. Muscicapidae: sF)   Wolters VI: 404-412 (p. Muscicapidae)   S&M: 507, 509-521 i 538-539 (p. Muscicapidae: sF)   HBW VII: 46-47, X: 514-705, 712 i 715-716, XVII: 218-219 (F)   H&M4 II: 613-629 (F)   HBW IC II: 600-621 i 910-911 (F)
2 podrodziny, 19 rodzajów, 165 gatunków (w tym 3 wymarłe)
Systematyka: Rodzina najbliżej spokrewniona z muchołówkowatymi (Muscicapidae) (zob. m.in. Barker et al., 2002, 2004, Cibois & Cracraft, 2004, Johansson et al., 2008). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje na badaniach Klicka et al. (2005), Voelker & Klicka (2008) i Sangster et al. (2010); zob. również Nylander et al. (2008), Voelker et al. (2007), Voelker & Outlaw (2008) i Reeve et al. (2022). Rodzaj Chlamydochaera był dawniej umieszczany w rodzinie liszkojadów (Campephagidae), a Grandala w muchołówkowatych (Muscicapidae). Do drozdowatych do niedawna zaliczano również rodzaje Myophonus, Brachypteryx, Heinrichia i Alethe. Badania Price et al. (2014) potwierdziły bliższe pokrewieństwo rodzaju Grandala z Myadestes. Olsson & Alström (2013) sugerują, iż rodzaj Geomalia powinien zostać włączony do Zoothera, lecz zob. Dickinson & Christidis (2014). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Catharus za Everson et al. (2019). Porządek w obrębie rodzaju Turdus wymaga zmian (Batista et al., 2020).

Podrodzina: MYADESTINAE Baird,SF, 1864 - KLARNETNIKI

Rodzaj: Sialia Swainson, 1827 (f.)

Rodzaj: Grandala Hodgson, 1843 (f.)

Rodzaj: Neocossyphus Fischer,GA & Reichenow, 1884 (m.)

Rodzaj: Stizorhina Oberholser, 1899 (f.)

Rodzaj: Myadestes Swainson, 1838 (m.)

Podrodzina: TURDINAE Rafinesque, 1815 - DROZDY

Rodzaj: Geomalia Stresemann, 1931 (f.)

Rodzaj: Zoothera Vigors, 1832 (f.)

Rodzaj: Ixoreus Bonaparte, 1854 (m.)

Rodzaj: Entomodestes Stejneger, 1883 (m.)

Rodzaj: Cichlopsis Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Ridgwayia Stejneger, 1883 (f.)

Rodzaj: Hylocichla Baird,SF, 1864 (f.)

Rodzaj: Catharus Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Chlamydochaera Sharpe, 1887 (f.)

Rodzaj: Cochoa Hodgson, 1836 (f.)

Rodzaj: Geokichla Müller,S, 1835 (f.)

Rodzaj: Otocichla Wolters, 1980 (f.)

Rodzaj: Psophocichla Cabanis, 1860 (f.)

Rodzaj: Turdus Linnaeus, 1758 (m.)Corthylio: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Regulus na podstawie stwierdzonych znaczących różnic genetycznych (Päckert et al., 2009a); zmiana przyjęta przez NACC (Chesser et al., 2021).

Sitta insularis: gatunek ostatnio wyodrębniony z S. pusilla (Hayes et al., 2004, del Hoyo & Collar, 2016, Boesman & Collar, 2020); split zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2021).

Ramphocaenus sticturus: gatunek ostatnio wyodrębniony z R. melanurus (Smith,BT et al., 2018); split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al.) i NACC (Chesser et al., 2021).

Polioptila facilis, P. paraensis, P. attenboroughi: gatunki ostatnio wyodrębnione z P. guianensis (Whitney & Alvarez Alonso, 2005, Whittaker et al., 2013, Smith,BT et al., 2018); splity zaakceptowane przez SACC (Remsen et al.).

Polioptila albiventris: gatunek ostatnio wyodrębniony z P. albiloris (Smith,BT et al., 2018); split zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2019).

Polioptila bilineata: gatunek ostatnio wyodrębniony z P. plumbea (Smith,BT et al., 2018, Moura et al., 2018); split zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2021).

Troglodytes troglodytes: badania Albrecht et al. (2020) sugerują potrzebę rewizji taksonomicznej gatunku.

Cistothorus platensis: badania Robbins & Nyári Á (2014) sugerują, iż gatunek ten powinien zostać podzielony na minimum 9 gatunków. Na chwilę obecną zaakceptowany został przez SACC (Remsen et al., 2019) i NACC (Chesser et al., 2021) podział na dwa gatunki - monotypowy C. stellaris i politypowy C. platensis. Cantorchilus zeledoni, C. elutus: gatunki ostatnio wyodrębnione z C. modestus (Saucier et al., 2015); splity zaakceptowane przez NACC (Chesser et al., 2016).

Henicorhina leucophrys: gatunek wymagający rewizji systematycznej; zob. Dingle et al. (2006, 2008, 2010) i Cadena et al. (2015, 2019). Wydzielenie H. anachoreta proponowane przez Cadena et al. (2015) zostało zaakceptowane przez SACC (Remsen et al., 2016), Donegan et al. (2016) i NACC (Chesser et al., 2018a).

Cyphorhinus arada: badania Bocalini & Silveira (2016) sugerują potrzebę podziału taksonu na 6 gatunków; potrzeba zajęcia stanowiska przez SACC.

Buphagus erythrorynchus: czasami używana jest nazwa gatunkowa erythrorhynchus, lecz zob. del Hoyo & Collar (2016).

Ramphocinclus (brachyurus) sanctaeluciae: badania DaCosta et al. (2019) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Cinclocerthia gutturalis: syn. Necropsar leguati Forbes,HO, 1898; zob. Olson et al. (2005).

Gracupica contra: Baveja et al. (2021) proponują podniesienie wyróżnionych grup podgatunkowych do rangi osobnych gatunków; zob. również Eaton et al. (2016).

Acridotheres melanopterus: wyróżnione 3 (monotypowe) grupy gatunków za Eaton et al. (2016).

Gracula indica: gatunek ostatnio wyodrębniony z G. religiosa (Feare & Craig, 1998, Rasmussen & Anderton, 2005, del Hoyo & Collar, 2016, Eaton et al., 2016); zmiana przyjęta przez NACC (Chesser et al., 2018a).

Aplonis (grandis) malaitae: być może osobny gatunek; zob. Mayr & Diamond (2001) i Dutson (2011).

Aplonis (tabuensis) manuae: Pratt & Mittermeier (2016) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Tychaedon: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Cercotrichas (zob. Sangster et al., 2010, Voelker et al., 2014, Barve & Mason, 2015).

Muscicapa (striata) tyrrhenica: badania Pons et al. (2016) sugerują status gatunku dla tego taksonu (wraz z balearica jako podgatunkiem) (zob. również Viganò & Corso, 2015), lecz zob. Shirihai & Svensson (2018).

Muscicapa dauurica: Mlíkovský (2012b) sugeruje, iż poprawna nazwa dla tego gatunku to M. latirostris Raffles, 1822, lecz zob. Dickinson et al. (2014).

Bradornis: porządek systematyczny w obrębie rodzaju za Voelker et al. (2016a); zob. również Sangster et al. (2010). Gatunki: boehmi, fuliginosus, ussheri i comitatus były do niedawna umieszczane w rodzaju Muscicapa.

Bradornis fuliginosus: gatunek zwykle umieszczany w rodzaju Muscicapa jako M. infuscata (Cassin, 1855), lecz po przeniesieniu do rodzaju Bradornis nazwa B. fuliginosus (Verreaux,J & Verreaux,E, 1855) ma priorytet.

Agricola: rodzaj wyodrębniony z Bradornis na podstawie badań Sangster et al. (2010) i Voelker et al. (2016a).

Leucoptilon: nowy rodzaj ostatnio wyodrębniony z Cyornis na podstawie badań Sangster et al. (2010), Barve & Mason (2015) i Zhang et al. (2016).

Sholicola: nowy rodzaj ostatnio wyodrębniony z Brachypteryx na podstawie badań Robin et al. (2017); zob. również Barve & Mason (2015). Gatunki należące do nowo opisanego rodzaju Sholicola czasami umieszczane są w rodzaju Myiomela (np. w Collar, 2005, del Hoyo & Collar, 2016).

Sholicola albiventris: gatunek ostatnio wyodrębniony z S. major; zob. Rasmussen & Anderton (2005), Collar (2005), del Hoyo & Collar (2016), Robin et al. (2015, 2017).

Cyornis unicolor: wyróżnione 3 grupy (monotypowe) podgatunków za Eaton et al. (2016); zob. również Gwee et al. (2019a).

Cyornis whitei, C. montanus: gatunki ostatnio wyodrębnione z C. banyumas (Eaton et al., 2016, Gwee et al., 2019a, Irham et al., 2022; zob. również Zhang et al., 2016).

Cyornis sumatrensis: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. tickelliae (del Hoyo & Collar, 2016, Gwee et al., 2019a).

Cyornis glaucicomans: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. rubeculoides (Zhang,Z et al., 2016, Gwee et al., 2019a).

Cyornis omissus, C. kalaoensis: gatunki ostatnio wyodrębnione z C. rufigastra (Eaton et al., 2016, Gwee et al., 2019a). Takson C. (o.) djampeanus wymaga dalszych badań (Gwee et al., 2019a).

Cyornis ruficrissa, C. ocularis: gatunki ostatnio wyodrębnione z C. ruficauda (Eaton et al., 2016, Gwee et al., 2019a).

Cyornis pelingensis: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. colonus (Garg et al., 2018, Gwee et al., 2019a; zob. również Eaton et al., 2016).

Niltava grandis: wyróżnione 2 grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Fraseria: porządek systematyczny w obrębie rodzaju za Voelker et al. (2016a); zob. również Zuccon & Ericson (2010b) i Sangster et al. (2010). Gatunki: F. griseigularis i F. plumbea były do niedawna zwykle umieszczane w osobnym rodzaju - Myioparus Roberts, 1922 (m.) (np. w Dickinson & Christidis, 2014), natomiast F. olivascens, F. lendu, F. caerulescens i F. tessmanni w rodzaju Muscicapa. Voelker et al. (2016a) zaproponowali umieszczenie F. cinerascens w nowym rodzaju Chapinia Voelker & Bowie, 2016, lecz nazwa ta jest już zajęta przez Chapinia Ewing, 1927. Voelker et al. (2016b) zaproponowali nową nazwę rodzajową dla Chapinia - Chapinornis.

Dessonornis: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Cossypha (Beresford, 2003, Voelker et al., 2010, Barve & Mason, 2015).

Erithacus rubecula: badania Sangster et al. (w druku) sugerują status odrębnych gatunków dla wyróżnianych grup podgatunkowych.

Oreocossypha: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Cossypha (Beresford, 2003; zob. również Barve & Mason, 2015).

Stiphrornis erythrothorax: badania Beresford & Cracraft (1999), Schmidt et al. (2008) i Voelker et al. (2017) sugerują możliwość podziału tego gatunku na kilka gatunków; zob. również Boano et al. (2015).

Chamaetylas: syn. Pseudalethe Beresford, 2003 (f.); zob. Dickinson & Christidis (2014).

Brachypteryx cruralis, B. sinensis, B. goodfellowi: gatunki ostatnio wyodrębnione z B. montana (del Hoyo & Collar, 2016, Alström et al., 2018c); zob. również Kyriazis et al. (2018) i Shakya et al. (2020). Wyróżnione w obrębie obecnie zdefiniowanego gatunku B. montana grupy podgatunków traktowane są przez Eaton et al. (2016) i del Hoyo & Collar (2016) jako odrębne gatunki; potrzeba dalszych badań.

Enicurus (leschenaulti) borneensis: badania Moyle et al. (2005) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu. Split zaakceptowany przez Eaton et al. (2016).

Myiomela diana: wyróżnione (monotypowe) grupy podgatunków podnoszone są do rangi gatunków przez Eaton et al. (2016) i Ng,EYX et al. (2020).

Tarsiger (indicus) formosanus: badania Wei et al. (2022b) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu.

Tarsiger (cyanurus) albocaeruleus: badania Wei et al. (2022b) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu.

Calliope tschebaiewi: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. pectoralis (Liu et al., 2016; zob. również Rasmussen & Anderton, 2005).

Ficedula elisae: gatunek ostatnio wyodrębniony z F. narcissina (Zhang et al., 2006, Dong et al., 2015, Eaton et al., 2016). Badania Dong et al. (2015) sugerują również, iż F. (n.) owstoni powinien zostać podniesiony do rangi gatunku (split zaakceptowany przez Eaton et al., 2016).

Ficedula elisae: syn. F. beijingnica Zheng, Song Jie, Zhang, Zhang & Guo, 2000; zob. Zhang et al. (2006) i Töpfer (2006).

Ficedula erithacus: gatunek do niedawna znany pod nazwą F. hodgsonii Verreaux,J, 1870; nazwa ta stała się jednak zajęta po włączeniu gatunku Muscicapella hodgsoni (Moore,F, 1854) do rodzaju Ficedula. Dickinson & Christidis (2014) użyli nazwy F. sordida (Godwin-Austen, 1874) dla tego gatunku, lecz zob. David & Bruce (2016) i del Hoyo & Collar (2016).

Ficedula ruficauda: gatunek zwykle umieszczany w rodzaju Muscicapa, lecz zob. Price et al. (2014), Barve & Mason (2015) i Hooper et al. (2016). Voelker et al. (2016a) zaproponowali umieszczenie tego gatunku w nowym rodzaju - Ripleyia Voelker & Bowie, lecz nazwa ta jest już zajęta (przez Ripleyia Cossmann, 1920) i niepotrzebna. Voelker et al. (2016b) następnie zaproponowali zastąpienie tej nazwy rodzajowej nazwą Ripleyornis.

Saxicola (maurus) stejnegeri: badania Zink et al. (2009) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu; split przyjęty przez Eaton et al. (2016).

Saxicola (torquatus) sibilla: badania Woog et al. (2008) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu.

Ficedula basilanica: wyróżnione grupy podgatunkowe za Hosner et al. (2018); być może osobne gatunki.

Ficedula luzoniensis: gatunek ostatnio wydzielony z F. hyperythra; zob. Moyle et al. (2015); split przyjęty przez Eaton et al. (2016).

Oenanthe (oenanthe) seebohmi: takson traktowany jako osobny gatunek przez del Hoyo & Collar (2014), Eaton et al. (2016) i Shirihai & Svensson (2018).

Oenanthe melanoleuca: takson zwykle traktowany jako podgatunek białorzytki rdzawej (O. hispanica), lecz zob. Schweizer et al. (2019a,b).

Oenanthe melaena: gatunek zwykle umieszczany w rodzaju Myrmecocichla (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Schweizer et al. (2019b).

Oenanthe (lugubris) lugentoides: takson traktowany jako osobny gatunek przez Sibley & Monroe (1990) i Shirihai & Svensson (2018).

Oenanthe (lugens) halophila: takson traktowany jako osobny gatunek przez Shirihai & Svensson (2018).

Oenanthe (lugens) persica: badania Aliabadian et al. (2012) i Alaei Kakhki et al. (2016) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu.

Oenanthe (lugens) warriae: takson traktowany jako osobny gatunek przez Shirihai & Svensson (2018).

Zoothera griseiceps: gatunek ostatnio wyodrębniony z Z. mollissima (Alström et al., 2016) wraz z opisem nowego gatunku - Z. salimalii Alström et al., 2016.

Catharus maculatus: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. dryas (Halley et al., 2017); split przyjęty przez SACC (Remsen et al.) i NACC (Chesser et al., 2021).

Turdus (assimilis) daguae: Núñez-Zapata et al. (2016) potwierdzili sugerowany wcześniej (Ridgely & Greenfield, 2001) status gatunku dla tego taksonu, lecz zob. SACC (Remsen et al., 2022).

Turdus (rufopalliatus) graysoni: badania Montaño-Rendón et al. (2015) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu; zob. również Sibley & Monroe (1990). Split nie zaakceptowany przez NACC (Chesser et al., 2017).

Turdus subalaris: gatunek często włączany do T. nigriceps (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Ridgely & Tudor (1989), Cerqueira et al. (2016) i Avendaño et al. (2017). Split zaakceptowany przez SACC (Remsen et al., 2018).

Turdus murinus, T. arthuri: gatunki ostatnio wyodrębnione z T. ignobilis; zob. Cerqueira et al. (2016), Avendaño et al. (2017) i Stiles & Avendaño (2019). Splity przyjęte przez Donegan et al. (2016) i SACC (Remsen et al.).

Turdus turdoides: gatunek zwykle umieszczany w osobnym monotypowym rodzaju - Cataponera Hartert,E, 1896 (f.), lecz zob. Reeve et al. (2022).

Turdus (poliocephalus) samoensis: Pratt & Mittermeier (2016) sugerują rangę gatunku dla tego taksonu.