Uaktualnienia strony

(Updates)
2022-05-28: Za Boyd et al. (2022) zmieniono porządek systematyczny w obrębie Columbidae (podrodziny) i Columbinae (rodzaje). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzaju Arremon za Buainain et al. (w druku). Wyodrębniono następujące gatunki: Fregetta lineata z F. tropica za Bretagnolle et al. (2022), Charadrius atrifrons z C. mongolus za Wei et al. (2022), Saltator grandis i S. olivascens z S. coerulescens za Chaves et al. (2013) i Boesman (2016).
Skorygowano nazwę rodziny Pityriasidae na Pityriaseidae i cytację rodzaju Pityriasis za Gregory (2022).
Zmieniono polską nazwę dla Charadrius mongolus (sieweczka mongolska na sieweczka syberyjska).

2022-01-27: Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzaju Pachycephala za Brady et al. (2022) i Jønsson et al. (2014). Wyodrębniono nowy monotypowy rodzaj Leucoptilon Sangster et al. (2021c) z Cyornis na podstawie badań m.in. Sangster et al. (2010) i Barve & Mason (2015). Włączono monotypowy rodzaj Cataponera Hartert,E, 1896 (f.) do Turdus za Reeve et al. (2022). Dodano nowo opisane gatunki: Rhynchocyclus cryptus Simões et al. (2022) (oliwiak szarogardły - Cryptic Flatbill), Zosterops meratusensis Irham et al. (w druku) (szlarnik borneański - Meratus White-eye) i Cyornis kadayangensis Irham et al. (w druku) (dżunglówka skryta - Meratus Jungle Flycatcher). Wyodrębniono następujące gatunki: Cacomantis virescens z C. sepulcralis za Eaton et al. (2016) i Wu et al. (2022), C. blandus i C. addendus z C. variolosus za Wu et al. (2022), Rhynchocyclus aequinoctialis i R. guianensis z R. olivaceus za Simões et al. (2022), Pachycephala balim z P. macrorhyncha za Beehler & Pratt (2016) i Brady et al. (2022), Symposiachrus melanopterus i S. bimaculatus z S. trivirgatus za m.in. McCullough et al. (2021). Zmieniono polską nazwę dla: Leucoptilon concretum (dżunglówka białosterna na modrodżunglówka). Uaktualniono statusy ochronne za ostatnimi decyzjami BirdLife International.

2021-11-03: Dodano nowy rodzaj i gatunek tanagry - Heliothraupis oneilli Lane et al., 2021 (żałobnik żółtawy - Inti Tanager). Wyodrębniono z rodzaju Gallirallus nowy monotypowy rodzaj - Aptenorallus (zob. Kirchman, 2012, García-R et al., 2014, 2020, García-R & Matzke, 2021 i Kirchman et al., w druku).

2021-10-27: Zastąpiono za Gaudin et al. (2021a) nazwę rodziny kusaczek Grallariidae Sclater,PL, 1890 na Myrmotheridae MacGillivray, 1839. Wyodrębniono w obrębie Rallidae dwie podrodziny - Rallinae i Fulicinae (zob. Kirchman et al., w druku). Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie: Sarothruridae i Rallidae (pozycja Gymnocrex, Canirallus) za Kirchman et al. (w druku), Zosteropidae za Oliveros et al. (2021). Wyodrębniono rodzaje: Anurolimnas z Rufirallus za Kirchman et al. (w druku), Microspizias i Lophospiza z Accipiter za Mindell et al. (2018) i Sangster et al. (2021). Włączono rodzaje: Micropygia Bonaparte, 1856 (f.) do Rufirallus i Hapalocrex Ridgway, 1920 (f.) do Laterallus za Kirchman et al. (w druku), Megazosterops Stresemann, 1930 (m.) do Heleia za Oliveros et al. (2021). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Pelecanoides za Grosser et al. (2021), Campylorhynchus za Vázquez-Miranda & Barker (2021). Przeniesiono gatunki: Laterallus leucopyrrhus i Anurolimnas fasciatus do rodzaju Rufirallus za Kirchman et al. (w druku). Wyodrębniono następujące gatunki: Euscarthmus fulviceps z E. meloryphus za del Hoyo & Collar (2016) i Franz et al. (2020), Malimbus holoxanthus z M. subaureus za Oschadleus et al. (2021). Włączono Zosterops salvadorii do Z. simplex za Lim et al. (2019). Zmieniono nazwę naukową świergotka żółtawego z Anthus lutescens Pucheran, 1855 na A. chii Vieillot, 1818 za Smith & Clay (2021).
Zmieniono polskie nazwy dla: Anurolimnas castaneiceps (derkaczyk kasztanowaty na chruścielak kasztanowaty), Canirallus oculeus (chruścielak szarogardły na chruściel szarogardły), Rougetius rougetii (rudowodnik na chruściel abisyński), Crecopsis egregia (derkaczek na chruściel derkaczowaty), Lophospiza trivirgatus (krogulec czubaty na krogulczak czubaty), L. griseiceps (krogulec plamisty na krogulczak plamisty), Microspizias superciliosus (jastrząb drobny na krogulczyk drobny), M. collaris (krogulec kryzowany na krogulczyk kryzowany).

2021-07-19: Wyodrębniono następujące rodziny: Lamproliidae z Rhipiduridae na podstawie badań Jønsson et al. (2016a, 2018), Oliveros et al. (2019) i Fjeldså et al. (2020), Picathartidae i Chaetopidae z Eupetidae na podstawie badań Fjeldså et al. (2015, 2020) i Oliveros et al. (2019). Wyodrębniono w obrębie Passeridae na podstawie badań Päckert et al. (2021) dwie podrodziny - Hypocryptadiinae i Passerinae. Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzin (rodzaje, gatunki): Melanocharitidae za Milá et al. (w druku), Passeridae za Päckert et al. (2021) i Fjeldså et al. (2020). Poprawiono pozycję rodzaju Stipiturus w obrębie podrodziny Malurinae za m.in. Marki et al. (2017). Wyodrębniono nowy rodzaj Radinopsyche z Herpsilochmus za Harvey et al. (2020) i Bravo et al. (w druku). Wyodrębniono rodzaje: Canachites z Falcipennis na podstawie Kimball et al. (2011, 2021) i Persons et al. (2016), Poikilocarbo, Urile, Gulosus, Nannopterum i Leucocarbo z Phalacrocorax na podstawie badań Kennedy & Spencer (2014), Lacustroica z Conopophila za Wolters (1979), Marki et al. (2017) i Fjeldså et al. (2020), Corthylio z Regulus na podstawie badań Päckert et al. (2009a), Amphispizopsis z Amphispiza na podstawie badań Klicka et al. (2014), Barker et al. (2015) i Cicero et al. (2020). Włączono rodzaj Rhamphocharis Salvadori, 1876 (f.) do Melanocharis za Milá et al. (w druku). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Passer za Päckert et al. (2021) i Fjeldså et al. (2020), Gymnoris za Fjeldså et al. (2020), Emberiza (pozycja E. calandra) i Schoeniclus za Cai et al. (2021). Dodano 3 nowo opisane gatunki: Cisticola bakerorum Fjeldså et al. (w druku) (chwastówka gwiżdżąca/Kilombero Cisticola), C. anderseni Fjeldså et al. (w druku) (chwastówka białosterna/White-tailed Cisticola) i Melanocharis citreola Milá, Ashari & Thébaud, w druku [Milá et al.] (jagodziak szafirowy/Satin Berrypecker). Wyodrębniono następujące gatunki: Hydrobates jabejabe z H. castro na podstawie badań Bolton et al. (2007, 2008), Friesen et al. (2007), Smith,AL et al. (2007), Silva,MF et al. (2016), Wallace et al. (2017) i Taylor et al. (2019), Larus brachyrhynchus z L. canus za m.in. Adriaens & Gibbins (2016), Strix sartorii z S. varia za Pieplow & Spencer (2020), Forpus crassirostris z F. xanthopterygius za Smith et al. (2013), F. spengeli z F. passerinus za del Hoyo & Collar (2014) i Bocalini & Silveira (2015), Sitta insularis z S. pusilla za Hayes et al. (2004), del Hoyo & Collar (2016) i Boesman & Collar (2020), Polioptila bilineata z P. plumbea za Smith,BT et al. (2018) i Moura et al. (2018), Euphonia godmani z E. affinis za Vázquez-López et al. (2020), Basileuterus delattrii z B. rufifrons za Demko et al. (2020), Melopyrrha grandis z M. portoricensis za Garrido & Wiley (2003). Włączono Prosobonia ellisi do P. leucoptera za Jansen et al. (2021). Przyjęto dla arasari kędzierzawego nazwę naukową Pteroglossus beauharnaisii Wagler, 1831 zamiast Pteroglossus beauharnaesii Wagler, 1832 (zob. Wright, 2015, David et al., 2020 i Elliott, 2020).
Zmieniono polskie nazwy dla: Rhipiduridae (wachlarzówkowate na wachlarzówki), Radinopsyche (dawn. Herpsilochmus) sellowi (mrówczynek szarobrzuchy na mrówczaczek), Lacustroica (dawn. Conopophila) whitei (pyłkojad szary na akacjóweczka).

2021-04-13: Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie plemion: Mergini za Lavretsky et al. (w druku) i Coturnicini (rodzaje) za Kimball et al. (2021). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Pternistis za Kimball et al. (2021) i Calonectris za Obiol et al. (w druku). Dodano 3 nowo opisane gatunki: Megascops stangiae Dantas et al., 2021 (syczoń ciemny - Xingu Screech Owl), M. alagoensis Dantas et al., 2021 (syczoń atlantycki - Alagoas Screech Owl) i Trogon muriciensis Dickens et al., w druku (trogon atlantycki - Alagoas Black-throated Trogon). Wyodrębniono następujące gatunki: Megascops usta i M. ater z M. watsonii za Dantas et al. (2021) i Delichon lagopodum z D. urbicum za Leader et al. (2021). Zmieniono za David et al. (2021) nazwę naukową Ptilinopus subgularis Meyer,AB & Wiglesworth, 1896 na P. gularis (Quoy & Gaimard, 1832). Uaktualniono za Komisją Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego statusy krajowych gatunków (stan z 31.12.2020).

2021-01-21: Za dotychczas najbardziej kompletnymi badaniami nad pokrewieństwem w obrębie Suboscines (Harvey et al., 2020) wprowadzono szereg zmian systematycznych, w tym: wyodrębniono podrodzinę Pseudocolaptinae z Furnariinae, zmieniono porządek: podrodzin w obrębie Thamnophilidae i Furnariidae, plemion w obrębie: Piprinae, Cotinginae, Tyranninae i Thamnophilinae, rodzajów w obrębie: Phytotomini, Cotingini, Pipromorphinae, Triccinae, Euscarthmini, Elaeniini, Tyrannini, Fluvicolini, Contopini, Grallariidae, Philydorinae, Microrhopiini, Formicivorini, Pithyini, Pyriglenini, Thamnophilini i Furnariinae; zmieniono pozycje w porządku systematycznym rodzajów: Chloropipo (incertae sedis w Dickinson & Christidis, 2014), Ampelioides, Ramphotrigon, Attila, Phelpsia i Rhopornis (incertae sedis w Dickinson & Christidis, 2014); wyodrębniono następujące rodzaje: Erythropitta i Hydrornis z Pitta (zob. również Irestedt et al., 2006), Xanthomyias i Tyranniscus z Phyllomyias, Ceratotriccus z Hemitriccus, Perissotriccus z Myiornis, Philohydor z Pitangus, Hypsibemon z Grallaria, Cryptopezus z Hylopezus (zob. również Carneiro et al., 2018, 2019), Sakesphoroides z Sakesphorus; włączono rodzaje: Antilophia do Chiroxiphia, Atalotriccus i Lophotriccus do Oncostoma, Polystictus do Serpophaga, Deltarhynchus do Ramphotrigon, Casiornis do Rhytipterna, Heliobletus do Philydor, Roraimia do Thripophaga, Clytoctantes do Neoctantes; zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Calyptomena, Erythropitta, Hydrornis, Pitta, Neopelma, Corapipo, Chiroxiphia, Machaeropterus, Pipreola, Phytotoma, Iodopleura, Pachyramphus, Schiffornis, Myiobius, Piprites, Leptopogon, Phylloscartes, Pogonotriccus, Rhynchocyclus, Tolmomyias, Todirostrum, Hemitriccus, Zimmerius, Ornithion, Phyllomyias, Xanthomyias, Sirystes, Rhytipterna, Myiarchus, Attila, Myiodynastes, Tyrannus, Scotomyias, Silvicultrix, Ochthoeca, Fluvicola, Knipolegus, Empidonax, Contopus, Conopophaga, Myrmotherula, Formicivora, Cercomacra, Cercomacroides, Drymophila, Phlegopsis, Gymnopithys, Rhegmatorhina, Hylophylax, Myrmelastes, Myrmoborus, Pyriglena, Dysithamnus, Herpsilochmus, Thamnophilus, Grallaria, Hypsibemon, Hylopezus, Myrmothera, Grallaricula, Pteroptochos, Formicarius, Chamaeza, Sclerurus, Geositta, Dendrocincla, Dendrocolaptes, Xiphorhynchus, Lepidocolaptes, Ochetorhynchus, Syndactyla, Anabacerthia, Philydor, Thripadectes, Furnarius, Upucerthia, Cinclodes, Margarornis, Leptasthenura, Phacellodomus, Asthenes, Thripophaga, Cranioleuca i Synallaxis; przeniesiono gatunki: Hemitriccus furcatus do rodzaju Poecilotriccus, H. inornatus i H. minimus do Myiornis, Poecilotriccus senex, Hemitriccus zosterops, H. griseipectus, H. minimus, H. cohnhafti i H. spodiops do Oncostoma, Poecilotriccus albifacies i P. capitalis do Ceratotriccus, Phyllomyias griseocapilla do Zimmerius, Mecocerculus minor, M. calopterus, M. stictopterus, M. poecilocercus i M. hellmayri do Xanthomyias, Phylloscartes difficilis i P. paulista do Pogonotriccus, Serpophaga cinerea i S. nigricans do Pseudocolopteryx, Hylopezus fulviventris, H. berlepschi i H. dives do Myrmothera, Philydor fuscipenne i P. erythrocercum do Anabazenops.
Wyodrębniono rodzaj Philodice z Calliphlox (McGuire et al., 2014, Licona-Vera & Ornelas, 2017). Wyodrębniono następujące gatunki: Ortalis ruficeps z O. motmot (Tomotani et al., 2020), Penelope bridgesi z P. obscura (Evangelista-Vargas & Silveira, 2018), Synallaxis chinchipensis z S. stictothorax (Tobias et al., 2014, del Hoyo & Collar, 2016, Stopiglia et al., 2020, Harvey et al., 2020), Herpsilochmus frater z H. rufimarginatus (del Hoyo & Collar, 2016), Catharus maculatus z C. dryas (Halley et al., 2017), Arremon dorbignii z A. flavirostris (Buainain et al., 2016, Trujillo-Arias et al., 2017). Włączono gatunki: Caracara cheriway do C. plancus (Fuchs et al., 2012a) i Lepidocolaptes layardi do L. layardi (SACC). Za Joseph et al. (w druku) zmieniono nazwę Pachycephala occidentalis Ramsay,EP, 1878 na P. fuliginosa Vigors & Horsfield, 1827.
Zmieniono polskie nazwy dla: Tilmatura dupontii (ametystowczyk jaskółczy na koliberek jaskółczy), Calliphlox amethystina (ametystowczyk amazoński na koliberek ametystowy), Philodice bryantae (ametystowczyk kostarykański na koliberek kostarykański), P. mitchellii (ametystowczyk andyjski na koliberek andyjski), Caracara plancus (po włączeniu C. cheriway z karakara czarnobrzucha na karakara czubata), Ceratotriccus furcatus (smukłodziobek widłosterny na cienkodziobek widłosterny), C. albifacies (barwniczek białolicy na cienkodziobek białolicy), C. capitalis (barwniczek czarno-biały na cienkodziobek czarno-biały), Poecilotriccus ruficeps (barwniczek rudogłowy na cienkodziobek rudogłowy), P. (r.) peruvianus (barwniczek maskowy na cienkodziobek maskowy), P. luluae (barwniczek złotobrzuchy na cienkodziobek złotobrzuchy), P. calopterus (barwniczek złotoskrzydły na cienkodziobek złotoskrzydły), P. pulchellus (barwniczek ozdobny na cienkodziobek ozdobny), P. plumbeiceps (barwniczek rudolicy na cienkodziobek rudolicy), P. latirostris (barwniczek rdzawoczelny na cienkodziobek rdzawoczelny), P. fumifrons (barwniczek ubogi na cienkodziobek ubogi), P. sylvia (barwniczek siwogłowy na cienkodziobek siwogłowy), P. russatus (barwniczek rdzawy na cienkodziobek rdzawy), Perissotriccus atricapillus (tyraneczek czarnołbisty na smukłodziobek czarnołbisty), P. ecaudatus (tyraneczek krótkosterny na smukłodziobek krótkosterny), Myiornis inornatus (smukłodziobek malutki na tyraneczek samotny), M. minimus (smukłodziobek drobny na tyraneczek amazoński), Oncostoma senex (barwniczek reliktowy na tyraneczek reliktowy), O. zosterops (smukłodziobek szlarnikowy na tyraneczek szlarnikowy), H. griseipectus (smukłodziobek białobrzuchy na tyraneczek szaropierśny), O. minus (smukłodziobek amazoński na tyraneczek brazylijski), O. cohnhafti (smukłodziobek zielonogrzbiety na tyraneczek zielonogrzbiety), O. spodiops (smukłodziobek boliwijski na tyraneczek boliwijski), Zimmerius griseocapilla (oliwiarek szarogłowy na oliwiaczek szarogłowy), Z. vilissimus (oliwiaczek białogardły na oliwiaczek gwatemalski), Xanthomyias plumbeiceps (oliwiarek ciemnogłowy na pręgotyranik ciemnogłowy), X. virescens (oliwiarek zielonawy na pręgotyranik zielonawy), X. sclateri (oliwiarek stokowy na pręgotyranik stokowy), X. urichi (oliwiarek wenezuelski na pręgotyranik wenezuelski), X. reiseri (oliwiarek brazylijski na pręgotyranik brazylijski), Mecocerculus leucophrys (andotyranek białogardły na tyranek białogardły), Phelpsia inornata (bentewi wenezuelski na bentewiak), Myrmochanes hemileucus (rzeczek na mrówkołowik dwubarwny), M. cherriei (mrówiaczek pstry na mrówkołowik pstry), M. pacificus (mrówiaczek pacyficzny na mrówkołowik pacyficzny), M. surinamensis (mrówiaczek pasiasty na mrówkołowik pasiasty), M. multostriatus (mrówiaczek brazylijski na mrówkołowik brazylijski), M. longipennis (mrówiaczek amazoński na mrówkołowik amazoński), M. (l.) garbei (mrówiaczek oliwkowy na mrówkołowik oliwkowy), M. klagesi (mrówiaczek rzeczny na mrówkołowik rzeczny), M. sclateri (mrówiaczek żółtawy na mrówkołowik żółtawy), M. ambiguus (mrówiaczek żółtogardły na mrówkołowik żółtogardły), M. ignotus (mrówiaczek wąsaty na mrówkołowik wąsaty), M. (i.) obscurus (mrówiaczek krótkodzioby na mrówkołowik krótkodzioby), M. brachyurus (mrówiaczek mały na mrówkołowik mały), Sakesphoroides cristatus (mrowiec czarnolicy na tarczomrowiec).
Uaktualniono statusy ochronne za ostatnimi decyzjami BirdLife International.

2020-11-21: Zmieniono polską nazwę dla Rallina canningi (kureczka wielka na kureczka andamańska).

2020-11-18: Zmieniono sekwencję wyróżnianych podrodzin w obrębie Ramphastidae za Kuhl et al. (w druku) wraz podniesieniem Capitonini do rangi podrodziny za Claramunt & Cracraft (2015) i Kuhl et al. (w druku). Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie podrodziny Elaninae za Starikov & Wink (2020). Na podstawie badań de Pietri et al. (w druku) umieszczono rodzaj Prosobonia w osobnym monotypowym plemieniu Prosoboniini. Zmieniono pozycję systematyczną rodzaju Catreus w obrębie plemiona Phasianini za Hosner et al. (2020). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Syrmaticus i Lophura za Hosner et al. (2020), Calendulauda i Spizocorys za Stervander et al. (2020), Mycerobas za Päckert et al. (2020b). Dodano informację o nowo opisanym gatunku pingwina - Pygoscelis poncetii Tyler, Bonfitto, Clucas, Reddy & Younger, w druku (pingwin diademowy - South Georgia Gentoo Penguin). Wyodrębniono Alaudala heinei z A. rufescens za Ghorbani et al. (2020b) i Alström et al. (w druku).

2020-07-30: Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie: plemiona Loriini za Smith,BT et al. (w druku) i Joseph et al. (w druku), plemiona Xolmiini za Chesser et al. (2020a). Wyodrębniono następujące rodzaje: Gymnasio z Megascops za Dantas et al. (2016) i Salter et al. (2020), Charminetta, Hypocharmosyna i Charmosynopsis z Charmosyna, Glossoptilus z Psitteuteles oraz Saudareos z Trichoglossus za Smith,BT et al. (w druku) i Joseph et al. (w druku), Syrtidicola z Muscisaxicola za Chesser et al. (2020a), Rauenia z Pipraeidea za Piacentini (2017). Włączono rodzaje: Atthis do Selasphorus za McGuire et al. (2014) i Licona-Vera & Ornelas (2017), Phigys do Vini za Smith,BT et al. (w druku) i Joseph et al. (w druku). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Arborophila za Chen et al. (2020), Selasphorus za McGuire et al. (2014) i Licona-Vera & Ornelas (2017), Knipolegus, Muscisaxicola, Nengetus i Myiotheretes za Chesser et al. (2020a), Sitta za Päckert et al. (2020). Przeniesiono za Smith,BT et al. (w druku) i Joseph et al. (w druku) Charmosyna margarethae, C. meeki, C. rubrigularis, C. palmarum, C. diadema i C. amabilis do rodzaju Vini. Zmieniono pozycję gatunków Grallaria rufocinerea i G. blakei w obrębie rodzaju Grallaria za Isler et al. (2020). Wyodrębniono następujące gatunki: Anas diazi z A. platyrhynchos (Chesser et al., 2020b), Scleroptila elgonensis z S. psilolaema (Hunter et al., 2019, Turner et al., 2020), Chaetura andrei z C. vauxi (Chesser et al., 2018b), Thalasseus albididorsalis z T. maximus (Collinson et al., 2017), Trichoglossus moluccanus z T. haematodus (Smith,BT et al., w druku), Zimmerius parvus z Z. vilissimus (Rheindt et al., 2013), Grallaria saltuensis, G. spatiator, G. alvarezi, G. saturata, G. cajamarcae, G. gravesi, G. oneilli, G. obscura, G. centralis, G. ayacuchensis, G. occabambae, G. sinaensis i G. cochabambae z G. rufula (Isler et al., 2020), Scytalopus androstictus z S. opacus (Krabbe et al., 2020, Cadena et al., 2020), S. intermedius z S. latrans (Cadena et al., 2020), Pyrocephalus nanus z P. rubinus (Carmi et al., 2016), Rhynchospiza dabbenei z R. strigiceps (Areta et al., 2019). Włączono następujące taksony dotychczas traktowane jako osobne gatunki: Chaetura viridipennis do C. chapmani (Chesser et al., 2018b), Amytornis oweni do A. whitei (Black et al., w druku), Corvus caurinus do C. brachyrhynchos (Slager et al., 2020), Parus bokharensis do P. major (Song et al., 2020). Za opinią I.C.Z.N. (2020) zmieniono nazwy gatunkowe: Artamus leucoryn na A. leucorynchus i Mascarinus mascarin na M. mascarinus. Poprawiono za Sangster (2020) datę opisu dla Cinclodes comechingonus z 1944 na 1945.
Zmieniono polskie nazwy dla: Selasphorus heloisa (trzmielak większy na rudaczek szarouchy), S. ellioti (trzmielak mniejszy na rudaczek lśniący), Gymnasio nudipes (syczoń portorykański na bosonóg), Psitteuteles versicolor (lorysa białooka na nektarynka białooka), Glossopsitta concinna (lora piżmowa na lorysa piżmowa), Eos reticulata (lora kreskowana na lorysa kreskowana), E. cyanogenia (lora czarnoskrzydła na lorysa czarnoskrzydła), E. histrio (lora przepasana na lorysa przepasana), E. squamata (lora modrobrzucha na lorysa modrobrzucha), E. (s.) riciniata (lora fioletowoszyja na lorysa fioletowoszyja), E. semilarvata (lora mała na lorysa mała), E. bornea (lora karmazynowa na lorysa karmazynowa) i Pyrocephalus rubinus (żarek na żarek rubinowy).

2020-05-27: Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie rodziny Ptilonorhynchidae za Ericson et al. (w druku). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Gallus za Hosner et al. (2016a) i Tiley et al. (2020), Turaco za Perktaş et al. (2020), Scytalopus za Cadena et al. (2020) i Krabbe et al. (2020), Amblyornis, Sericulus i Chlamydera za Ericson et al. (w druku), Chlorophonia i Euphonia za Imfeld et al. (2020). Włączono rodzaj Archboldia do Amblyornis za Ericson et al. (w druku). Zastąpiono za Kirwan et al. (2016) nazwę rodzajową Dixiphia Reichenbach, 1850 (f.) nazwą Pseudopipra. Dodano nowo opisany kopalny gatunek chruściela - Dryolimnas chekei Hume, 2019 (chruścielowiec maurytyjski - Cheke's Wood Rail). Przeniesiono gatunki Euphonia elegantissima, E. cyanocephala i E. musica do rodzaju Chlorophonia (zob. Imfeld et al., 2020). Wyodrębniono następujące gatunki: Mionectes roraimae z M. macconnelli za Hilty & Ascanio (2014), Dicrurus sumatranus z D. hottentottus za m.in. Shakya et al. (w druku), Zosterops socotranus i Z. flavilateralis z Z. abyssinicus, Z. mbuluensis, Z. eurycricotus, Z. kikuyuensis, Z. silvanus i Z. winifredae z Z. poliogastrus oraz Z. stuhlmanni, Z. stenocricotus, Z. quanzae i Z. anderssoni z Z. senegalensis za m.in. Martins et al. (2020). Włączono: Caprimulgus centralasicus Vaurie, 1960 (lelek chiński - Vaurie's Nightjar/Central Asian Nightjar) do C. europaeus za Schweizer et al. (w druku) oraz Picumnus fulvescens Stager, 1961 (dzięciolnik rdzawy - Tawny Piculet) do P. limae za Lima et al. (2020).
Zmieniono polskie nazwy dla: Chlorophonia elegantissima (organka modrołbista na tęczanka wspaniała), C. cyanocephala (organka ciemnolica na tęczanka ciemnolica), C. musica (organka śpiewna na tęczanka śpiewna), C. (m.) sclateri (organka portorykańska na tęczanka portorykańska) i C. (m.) flavifrons (organka antylska na tęczanka antylska).

2020-03-14: Za García-R et al. (2020) wprowadzono następujące zmiany w obrębie Rallidae: zmieniono porządek systematyczny (rodzaje), przeniesiono Rallicula do Sarothruridae, wydzielono następujące rodzaje: Crecopsis z Crex, Poliolimnas i Aenigmatolimnas z Amaurornis oraz zmieniono porządek (gatunki) w obrębie rodzaju Pardirallus. Za Ohlson et al. (2020), bazujących głównie na Fjeldså et al. (2018), wprowadzono następujące zmiany w obrębie podrodziny Fluvicolinae: dodano nowe plemię - Ochthoecini Ohlson et al., 2020, wyodrębniono następujące rodzaje: Scotomyias Ohlson et al., 2020 z Myiophobus, Pyrope i Nengetus z Xolmis, włączono rodzaje: Lathrotriccus Lanyon,WE & Lanyon,SM, 1986 do Aphanotriccus, Polioxolmis Lanyon,WE, 1986 do Cnemarchus, Neoxolmis Hellmayr, 1927 do Xolmis, zmieniono pozycje systematyczne rodzajów: Arundinicola, Heteroxolmis, Xenotriccus, Sayornis i Mitrephanes, zmieniono porządek systematyczny (gatunki) w obrębie rodzajów: Silvicultrix, Sublegatus, Sayornis, Empidonax i Contopus. Za Olsson & Alström (2020) zmieniono porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie Estrildidae, włączono Granatina Sharpe, 1890 do rodzaju Uraeginthus, przeniesiono gatunki Neochmia ruficauda i N. modesta do rodzaju Emblema oraz Nesocharis capistrata do rodzaju Estrilda, zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Amandava, Pyrenestes, Cryptospiza, Parmoptila i Stagonopleura. Włączono rodzaj Tijuca Férussac, 1829 do Lipaugus za Berv & Prum (2014) i Settlecowski et al. (w druku). Zmieniono porządek systematyczny (gatunki) w obrębie rodzaju: Lipaugus za Settlecowski et al. (w druku). Dodano 3 nowo opisane gatunki: Scytalopus frankeae Rosenberg,KV et al., 2020 (krytonosek kostrzewowy - Jalca Tapaculo), S. krabbei Schulenberg et al., 2020 (krytonosek białoskrzydły - White-winged Tapaculo) i S. whitneyi Krabbe et al., 2020 (krytonosek jasnobrewy - Ampay Tapaculo). Wyodrębniono następujące gatunki: Campylopterus diamantinensis z C. largipennis (za Lopes et al., 2017), Pyriglena maura i P. similis z P. leuconota (za Isler & Maldonado-Coelho, 2017), Sclerurus obscurior z S. mexicanus (za d'Horta et al., 2013, Smith,BT et al., 2014 i Cooper & Cuervo, 2017). Włączono Lophorina niedda do L. superba za Gregory (2019) i Elliott et al. (2020). Za Zuccon et al. (w druku) zmieniono nazwę Curruca inornata (von Tschusi, 1906) na C. iberiae (Svensson, 2013). Za Dickinson & Schneider (2020) wprowadzono korekty autorów następujących taksonów: Aglaeactis pamela (d'Orbigny & Lafresnaye, 1839 na d'Orbigny, 1839), Oreotrochilus estella (d'Orbigny & Lafresnaye, 1839 na d'Orbigny, 1839) i O. adela (d'Orbigny & Lafresnaye, 1839 na d'Orbigny, 1839).
Zmieniono polskie nazwy dla: Canirallus oculeus (wodnik szarogardły na chruścielak szarogardły), Crecopsis egregia (derkacz kureczkowaty na derkaczek), Crex crex (derkacz (zwyczajny) na derkacz), Micropygia schomburgkii (rudokurka kropkowana na derkaczyk kropkowany), Coturnicops exquisitus (rudokurka syberyjska na derkaczyk syberyjski), C. noveboracensis (rudokurka żółtawa na derkaczyk płowy), C. notatus (rudokurka ciemna na derkaczyk ciemny), Rallina tricolor (rudokurka ognistogłowa na kureczka ognistogłowa), R. canningi (rudokurka wielka na kureczka wielka), R. fasciata (rudokurka krasnonoga na kureczka krasnonoga), R. eurizonoides (rudokurka sinonoga na kureczka sinonoga), Mentocrex kioloides (rudochruściel (szarouchy) na malgaszokurka szaroucha), M. (k.) beankaensis (rudochruściel rdzawouchy na malgaszokurka rdzawoucha), Lipaugus ater (kosowiec większy na bławatowiec złotoskrzydły), L. conditus (kosowiec mniejszy na bławatowiec szaroskrzydły), Scotomyias flavicans (tyranka oliwkowa na smugogłówka oliwkowa), S. phoenicomitra (tyranka stokowa na smugogłówka stokowa), S. inornatus (tyranka skromna na smugogłówka skromna), S. roraimae (tyranka brązowa na smugogłówka brązowa), S. (r.) rufipennis (tyranka peruwiańska na smugogłówka peruwiańska), Cnemarchus erythropygius (andotyran na andotyran rdzawobrzuchy), C. rufipennis (rudolotek na andotyran białobrzuchy), Nengetus rufiventris (wiechlinek na mniszek przepasany), Estrilda capistrata (obrożniczka białolica na astryld białolicy), Emblema pictum (kraśniczek czerwonolicy na krasnogonek czerwonolicy).

2020-01-25: Za Salter et al. (2020) wprowadzono następujące zmiany w obrębie Strigidae: zmieniono pozycje rodzajów Uroglaux i Lophostrix, porządek (rodzaje) w podrodzinie Surniinae, wyodrębniono z Glaucidium rodzaj Taenioptynx, przeniesiono Ninox jacquinoti do rodzaju Athene, włączono rodzaje: Pyrroglaux do Otus, Pseudoscops i Nesasio to Asio, Ciccaba do Strix, Ketupa i Scotopelia do Bubo. Dodano 5 nowo opisanych gatunków: Myzomela wahe Rheindt et al., 2020 (miodówka czerwonawa - Taliabu Myzomela), Rhipidura habibiei Rheindt et al., 2020 (wachlarzówka samotna - Peleng Fantail), Locustella portenta Rheindt et al., 2020 (świerszczak szarawy - Taliabu Bush Warbler/Taliabu Grasshopper Warbler), Phylloscopus suaramerdu Rheindt et al., 2020 (świstunka jasnolica - Peleng Leaf Warbler) i P. emilsalimi Rheindt et al., 2020 (świstunka żółtoucha - Taliabu Leaf Warbler) (oba nowe gatunki świstunek umieszczone są na naszej lisice w rodzaju Seicercus). Wyodrębniono następujące gatunki: Rhipidura sulaensis z R. teysmanni za Eaton et al. (2016, 2020) i Ng et al. (2017), Locustella musculus i L. disturbans z L. castanea za Eaton et al. (2016, 2020). Włączono za Fishpool (2019) Schoutedenapus schoutedeni do S. myoptilus.
Zmieniono polskie nazwy dla: Taenioptynx (dawn. Glaucidium) brodiei (sóweczka obrożna na obrożynka), Athene (dawn. Ninox) jacquinoti (sowica melanezyjska na pójdźka melanezyjska), A. (j.) granti (sowica falista na pójdźka falista), A. (j.) malaitae (sowica mała na pójdźka brunatna), A. (j.) roseoaxillaris (sowica malutka na pójdźka cynamonowa), Strix (dawn. Ciccaba) virgata (dżunglarka pstra na puszczyk pstry), S. (v.) squamulata (dżunglarka meksykańska na puszczyk meksykański), S. nigrolineata (dżunglarka czarnolica na puszczyk czarnolicy), S. huhula (dżunglarka zebrowana na puszczyk zebrowany), S. albitarsis (dżunglarka tygrysia na puszczyk tygrysi).
Uaktualniono statusy ochronne za ostatnimi decyzjami BirdLife International.
Uaktualniono za Komisją Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego statusy krajowych gatunków (stan z 31.12.2019).

2019-11-08: Zastąpiono nazwę rodzajową Elliotia Stiles, Remsen & McGuire, 2017 nazwą Elliotomyia Stiles & Remsen, 2019. Dodano nowo opisany gatunek - Dicaeum dayakorum Saucier et al., 2019 (kwiatówka szarawa/Spectacled Flowerpecker). Podniesiono do rangi gatunków: Lophornis (chalybeus) verreauxii za del Hoyo & Collar (2014), Donegan et al. (2015) i Cistothorus (platensis) stellaris za Robbins & Nyári Á (2014). Włączono gatunki Dromaius minor i D. baudinianus do D. novaehollandiae za Heupink et al. (2011), Thomson et al. (2018) i Cibois et al. (2019).

2019-10-15: Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie rodzin: Spheniscidae za Pan et al. (2019), Brachypteraciidae i Momotidae za McCullough et al. (2019b). Włączono rodzaje: Meropogon do Merops za McCullough et al. (2019b), Corvinella i Urolestes do Lanius za Fuchs et al. (2019). Wyodrębniono rodzaj Dendroma z Philydor na podstawie badań Derryberry et al. (2011). Przyjęto porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Anhinga za Kennedy et al. (w druku), Pygoscelis za Pan et al. (2019), Merops, Todus, Momotus, Chloroceryle, Pelargopsis, Halcyon, Tanysiptera, Dacelo, Actenoides i Todiramphus za McCullough et al. (2019b), Lanius za Fuchs et al. (2019). Przeniesiono Myrmecocichla melaena do rodzaju Oenanthe za Schweizer et al. (2019b). Dodano nowo opisany gatunek: Myzomela prawiradilagae Irham et al., 2019 (miodówka czerwonolica/Alor Myzomela). Wyodrębniono następujące gatunki: Sarkidiornis sylvicola z S. melanotos za Kear (2005) i del Hoyo & Collar (2014), Theristicus branickii z T. melanopis za Sibley & Monroe (1990) i Collar & Bird (2011). Włączono Haematopus meadewaldoi do H. ostralegus do Senfeld et al. (w druku).
Poprawiono polską nazwę dla Diaphorapteryx hawkinsi (wodnik krzyżodzioby na wodnik krzywodzioby). Zmieniono polskie nazwy dla: Lanius (Corvinella) corvinus (dzierzbal kreskowany na dzierzba kreskowana), L. (Urolestes) melanoleucus (dzierzbal srokaty na dzierzba srokata) i Oenanthe (Myrmecocichla) melaena (smolarek czarny na białorzytka smolista)

2019-07-29: Wyodrębniono rodzaje: Paraclaravis z Claravis za Sweet & Johnson (2015), Sweet et al. (2017) i Sangster et al. (2018), Nesophlox z Calliphlox za McGuire et al. (2014) i Licona-Vera & Ornelas (2017), Pachyphantes z Ploceus/Malimbus za De Silva et al. (w druku). Włączono rodzaj Brachycope do Euplectes za De Silva et al. (w druku). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Oreotrochilus za McGuire et al. (2014) i Sornoza-Molina et al. (2018), Catharus za Everson et al. (w druku), Foudia i Malimbus za De Silva et al. (w druku). Włączono Cranioleuca sulphurifera do rodzaju Limnoctites za Derryberry et al. (2011). Podano informację o dwóch nowo opisanych gatunkach - Cercococcyx lemaireae Boesman & Collar, 2019 i Buccanodon dowsetti Boesman & Collar, 2019. Wyodrębniono następujące gatunki: Melanitta stejnegeri i M. deglandi z M. fusca za Chesser et al. (2019), Oreotrochilus stolzmanni z O. estella za McGuire et al. (2014) i Sornoza-Molina et al. (2018), Psittacara brevipes z P. holochlorus za Urantówka et al. (2014) i Martínez-Gómez et al. (2017), Prinia striata z P. crinigera oraz P. rocki i P. cooki z P. polychroa za Alström et al. (w druku), Polioptila albiventris z P. albiloris za Smith,BT et al. (2018), Turdus murinus i T. arthuri z T. ignobilis za Cerqueira et al. (2016), Avendaño et al. (2017) i Stiles & Avendaño (2019), Foudia aldabrana z F. eminentissima za Safford & Hawkins (2013) i De Silva et al. (w druku). Włączono Trogon aurantiiventris do T. collaris za Collar (2001) i DaCosta & Klicka (2008). Zmieniono polskie nazwy dla: Nesophlox evelynae (ametystowczyk bahamski na koliberek bahamski), N. lyrura (ametystowczyk lilioczelny na koliberek lilioczelny), Empidonax virescens (empidonka oliwkowa na empidonka grądowa), E. traillii (empidonka mała na empidonka wierzbowa) i E. minimus (empidonka siwa na empidonka mała).

2019-05-26: Uwzględniono wyniki dotychczas najobszerniejszych badań nad filogenezą Passeriformes (Oliveros et al., 2019), w tym: zmieniono układy systematyczne w obrębie następujących taksonów: Eurylaimides, Tyrannoidea (pozycja Pipritidae), Thamnophiloidea, Orioloidea, Malaconotoidea (pozycja Rhagologidae), Corvoidea, Bombycilloidea, Certhioidea, Muscicapoidea i Passerida (pozycja Peucedramidae i porządek w obrębie Emberizoidea), wyróżniono następujące nadrodziny: Oxyruncoidea (w obrębie Tyrannides), Orioloidea (w obrębie Corvides) i Stenostiroidea (w obrębie Sylviida), połączono nadrodzinę Platyrinchoidea z Tyrannoidea, włączono Acrocephalidae do nadrodziny Locustelloidea i zmieniono nazwę nadrodziny na Acrocephaloidea, włączono rodzinę Pycnonotidae do nadrodziny Sylvioidea, włączono rodzinę Elachuridae do nadrodziny Muscicapoidea, wyodrębniono następujące rodziny: Hylocitreidae (z Hypocoliidae), Tichodromidae i Salpornithidae (z Sittidae), Modulatricidae (z Promeropidae) i Chloropseidae (z Irenidae) oraz przeniesiono rodzaj Graueria (dotychczas incertae sedis) z Cisticolidae do Acrocephalidae.
Zmieniono porządek systematyczny w obrębie Trochilini za McGuire et al. (2014) i Stiles et al. (2017b), w tym wyodrębniono rodzaje: Phaeoptila (z Cynanthus), Riccordia (z Chlorostilbon), Pampa (z Campylopterus), Thaumasius i Talaphorus (z Leucippus), Leucolia, Saucerottia, Amazilis, Uranomitra, Chionomesa, "Elliotia" i Polyerata (z Amazilia), włączono rodzaje: Cyanophaia do Riccordia, Elvira do Microchera, Goethalsia do Goldmania, Aphantochroa do Eupetomena, Lepidopyga do Chrysuronia, Juliamyia do Chlorestes, przeniesiono gatunki: Chlorostilbon auriceps, C. forficatus i C. canivetii do Cynanthus, Amazilia versicolor, A. brevirostris, A. leucogaster, Hylocharis humboldtii i H. grayi do Chrysuronia, Hylocharis eliciae, H. cyana i Amazilia candida do Chlorestes, wyodrębniono gatunki: Cynanthus doubledayi z C. latirostris i Saucerottia hoffmanni z S. saucerottei, zmieniono porządek w obrębie rodzaju: Chlorostilbon. Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie rodziny Meliphagidae za Andersen et al. (w druku). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Dendrortyx za Tsai et al. (2019), Meliphaga za McCullough et al. (w druku), Coracina za Pepke et al. (w druku), Pitohui i Oriolus za Jønsson et al. (w druku). Zastąpiono za Piacentini et al. (2019) nazwę rodzajową Islerothraupis Burns, Unitt & Mason, 2016 (f.) nazwą Loriotus Jarocki, 1821 (m.). Przeniesiono Edolisoma parvulum do rodzaju Coracina za Pepke et al. (w druku). Podniesiono do rangi gatunków następujące taksony: Xiphorhynchus (fuscus) atlanticus za Cabanne et al. (2014) i García et al. (2018), Pitohui (kirhocephalus) cerviniventris i P. (k.) uropygialis za Dumbacher (2014) i Jønsson et al. (w druku), Oriolus (melanotis) finschi za Eaton et al. (2016) i Jønsson et al. (w druku), Ramphocaenus (melanurus) sticturus za Smith et al. (2018), Polioptila (guianensis) facilis, P. (g.) paraensis i P. (g.) attenboroughi za Whitney & Alvarez Alonso (2005), Whittaker et al. (2013) i Smith, et al. (2018). Włączono za Isler & Whitney (2018) Epinecrophylla pyrrhonota i E. fjeldsaai do E. haematonota.
Zmieniono polskie nazwy dla rodzin: Hypocoliidae (persówkowate na persówki), Sittidae (kowalikowate na kowaliki), Promeropidae (dudkowcowate na dudkowce) i Irenidae (turkuśnikowate na turkuśniki) oraz dla gatunków: Riccordia ricordii (złocik kubański na pląśnik kubański), R. bracei (złocik bahamski na pląśnik bahamski), R. elegans (złocik karaibski na pląśnik karaibski), R. swainsonii (złocik obrożny na pląśnik czarnopierśny), Cynanthus latirostris (pląśnik północny na złocik północny), C. (latirostris) lawrencei (pląśnik szafirowy na złocik szafirowy), C. doubledayi (pląśnik turkusowy na złocik turkusowy), Pampa curvipennis (zapylak klinosterny na klinosterek krzywodzioby), P. (c.) pampa (zapylak zielonosterny na klinosterek jukatański), P. excellens (zapylak długosterny na klinosterek okazały), P. rufa (zapylak rdzawy na klinosterek rdzawy), Eupherusa ridgwayi (widłogonek meksykański na diamencik meksykański), Leucippus fallax (klejnocik płowy na płowiaczek), Thaumasius baeri (klejnocik peruwiański na agawowczyk płowy), T. taczanowskii (klejnocik Taczanowskiego na agawowczyk plamisty), Taphrospilus hypostictus (klejnocik zielonawy na kwiatowczyk), Talaphorus chlorocercus (klejnocik plamisty na oliwiarczyk), Saucerottia (cyanocephala) chlorostephana (szmaragdzik czerwonodzioby na szmaragdzik sosnowy), Chrysuronia brevirostris (szmaragdzik białogardły na miłek białogardły), C. leucogaster (szmaragdzik dwubarwny na miłek nadbrzeżny), Chionomesa fimbriata (szmaragdzik lśniący na szafirek lśniący), C. lactea (szmaragdzik mleczny na szafirek mleczny), C. (l.) bartletti (szmaragdzik peruwiański na szafirek plamkowany), "Elliotia" chionogaster (szmaragdzik białobrzuchy na szafirek białobrzuchy), "E." viridicauda (szmaragdzik zielonosterny na szafirek zielonosterny), Polyerata rosenbergi (szmaragdzik zdobny na szafirek zdobny), P. amabilis (szmaragdzik modrowstęgi na szafirek modrowstęgi), P. decora (szmaragdzik strojny na szafirek strojny), Chlorestes candida (szmaragdzik kropkowany na szafirek zielonosterny), C. julie (chabrowczyk na szafirek niebieskobrzuchy), C. notata (szafirczak na szafirek modrogardły) i Coracina parvula (gąsienicojad ciemny na kruczyna ciemna).

2019-03-17: Przeniesiono za Boast et al. (2019) rodzaj Canirallus z rodziny Sarothruridae do Rallidae oraz gatunek Zapornia akool do rodzaju Amaurornis. Dodano nowy gatunek bilbila - Pycnonotus pseudosimplex Shakya et al., 2019 (bilbil jasnooki - Cream-eyed Bulbul). Podniesiono do rangi gatunków następujące taksony: Cypsiurus (parvus) gracilis za Mills et al. (2019), Elaenia (obscura) sordida za Rheindt et al. (2008b), Cyornis (banyumas) whitei i C. (b.) montanus za Eaton et al. (2016) i Gwee et al. (w druku), C. (tickelliae) sumatrensis za del Hoyo & Collar (2016) i Gwee et al. (w druku), C. (rufigastra) omissus i C. (r.) kalaoensis za Eaton et al. (2016) i Gwee et al. (w druku), C. (ruficauda) ruficrissa i C. (r.) ocularis za Eaton et al. (2016) i Gwee et al. (w druku), C. (colonus) pelingensis za Garg et al. (2018) i Gwee et al. (w druku) i Oenanthe (hispanica) melanoleuca za Schweizer et al. (2019). Zmieniono nazwę naukową dla pacyficzki aksamitnej z Pomarea pomarea na P. maupitiensis (zob. Dickinson et al., 2019). Zmieniono polskie nazwy dla: Canirallus oculeus (rudochruściel szarolicy na wodnik szarogardły), Amaurornis akool (kureczka brązowa na bagiewnik brązowy), Mentocrex kioloides (rudochruściel szarouchy na rudochruściel), Cichlocolaptes leucophrus (cieślik cynamonowy na cieślik), Syndactyla subalaris (liściowiec złotawy na liściowiec kreskowany), S. guttulata (liściowiec oliwkowy na liściowiec wenezuelski).

2019-01-16: Podniesiono do rangi gatunku Hylexetastes (perrotii) uniformis za Azuaje‐Rodríguez et al. (w druku). Zaktualizowano statusy gatunków awifauny krajowej za Komisją Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (stan na dzień 31.12.2018). Uaktualniono statusy ochronne za ostatnimi decyzjami BirdLife International.

2018-12-02: Zmieniono polską nazwę dla: Passer yatii (wróbel arabski na wróbel afgański).

2018-11-14: Wyodrębniono dwie rodziny - Paradoxornithidae z Sylviidae i Alcippeidae z Leiothrichidae za Cai et al. (2019). Wyodrębniono następujące rodzaje: Calamornis z Paradoxornis i Gypsophila z Turdinus na podstawie badań Cai et (2019), Parayuhina z Yuhina za m.in. Cibois et al. (2002) i Moyle et al., (2009b, 2012), Corydalla i Cinaedium z Anthus na podstawie badań Alström et al. (2015a), Sun,P et al. (2016) i Pietersen et al. (w druku). Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie rodzin: Pellorneidae za Cai et al. (2019) i Motacillidae za Alström et al. (2015a) i Pietersen et al. (w druku). Włączono rodzaje: Atlantisia do Laterallus za Stervander et al. (2019), Mascarenotus do Otus za Louchart et al. (w druku), Cholornis do Conostoma, Neosuthora do Suthora, Sinosuthora do Chleuasicus i Kupeornis do Phyllanthus na podstawie badań Cai et al. (2019), Hemimacronyx do Macronyx za Pietersen et al. (w druku). Przeniesiono rodzaj Melanocichla z rodziny Leiothrichidae do Timaliidae za Cai et al. (2019). Zmieniono pozycję systematyczną (w obrębie danej rodziny) następujących rodzajów: Tephrozosterops (dotychczas incertae sedis) i Timalia za Cai et al. (2019). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Sylvia, Curruca, Fulvetta, Chleuasicus, Yuhina, Stachyris, Schoeniparus, Alcippe, Heterophasia i Liocichla za Cai et al. (2019), Corydalla i Anthus za Alström et al. (2015a), van Els & Norambuena (2018) i Pietersen et al. (w druku). Przeniesiono gatunek Pellorneum albiventre do rodzaju Trichastoma za Cai et al. (2019). Podniesiono do rangi gatunków następujące taksony: Alophoixus (bres) tephrogenys za Fuchs et al. (2015), Stachyris (humei) roberti za Collar (2006) i Cai et al. (2019), Rimator (malacoptilus) albostriatus za m.in. Collar (2006) i Renner et al. (2018), Pterorhinus (lanceolatus) woodi za del Hoyo & Collar (2016) i Cai et al. (2019), Brachypteryx (montana) cruralis, B. (m.) sinensis i B. (m.) goodfellowi za Alström et al. (2018c).
Zmieniono polskie nazwy dla: Laterallus podarces (chruścielowiec wielkostopy na derkaczyk wielki), L. rogersi (chruścielowiec karłowaty na derkaczyk nielotny), Alophoixus bres (szczeciak szarolicy na szczeciak brązowolicy), A. tephrogenys (szczeciak malajski na szczeciak szarolicy), Sylviidae (pokrzewkowate na pokrzewki), Tephrozosterops stalkeri (okularowiec dwubarwny na szlarnik dwubarwny), Malacopteron affine (dżunglak ciemnołbisty na sundajek ciemnołbisty), M. albogulare (dżunglak białobrewy na sundajek białobrewy), M. cinereum (dżunglak łuskogłowy na sundajek łuskogłowy), M. (c.) indochinense (dżunglak indochiński na sundajek indochiński), M. magnum (dżunglak rdzawoczelny na sundajek rdzawoczelny), M. palawanense (dżunglak rdzawołbisty na sundajek rdzawołbisty), M. magnirostre (dżunglak wąsaty na sundajek wąsaty), M. (m.) cinereocapilla (dżunglak wielkodzioby na sundajek wielkodzioby), Kenopia striata (dżunglak kreskowany na pstrotymalek), Malacocincla abbotti (dżunglak skromny na kusotymalek skromny), M. sepiaria (dżunglak sundajski na kusotymalek sundajski), M. (s.) tardinata (dżunglak ochroboczny na kusotymalek ochroboczny), M. (s.) rufiventris (dżunglak ochrowy na kusotymalek ochrowy), M. perspicillata (dżunglak czarnobrewy na kusotymalek czarnobrewy).

2018-10-24: Dodano nowy gatunek świstunki - Seicercus rotiensis (Ng et al., 2018) (świstunka długodzioba/Rote Leaf Warbler); gatunek oryginalnie opisany w rodzaju Phylloscopus.

2018-10-20: Zmieniono polską nazwę dla Laniarius mufumbiri (dzierzyk żółtołbisty na dzierzyk papirusowy).

2018-10-15: Przyjęto pozycję systematyczną rodzaju Tropicoperdix za Chen et al. (2018). Włączono rodzaj Parophasma do Sylvia za Ponti et al. (w druku). Zastosowano porządek systematyczny w obrębie rodzaju Petroica za Kearns et al. (w druku). Zmieniono pozycję systematyczną Orthotomus chaktomuk za Fuchs & Zuccon (2018). Dodano nowo opisany gatunek kolibra - Oreotrochilus cyanolaemus Sornoza-Molina et al., 2018 (górzak modrogardły/Blue-throated Hillstar). Podniesiono do rangi gatunków następujące taksony: Calandrella (blanfordi) eremica za Stervander et al. (2016) i Shirihai & Svensson (2018a), Carduelis (citrinella) corsicana za Förschler & Kalko (2007), Förschler et al. (2009) i Shirihai & Svensson (2018), Fringillaria (striolata) sahari za Kirwan & Shirihai (2007), Olsson et al. (2013b) i Schweizer et al. (2018). Zmieniono polską nazwę dla Sterrhoptilus capitalis (cierniofilipinek żółtogardły na cierniofilipinek rdzawołbisty).
Dodano przy każdej rodzinie odnośniki do dzieł podstawowych w systematyce ptaków świata.

2018-08-11: Wyodrębniono następujące rodzaje: Islerothraupis z Tachyphonus, Ixothraupis, Chalcothraupis, Poecilostreptus, Thraupis i Stilpnia z Tangara za Burns et al. (2016). Przyjęto porządek systematyczny w obrębie rodzaju Chaetura za Chesser et al. (w druku), pozycję systematyczną Zosterops montanus za Lim et al. (w druku). Podniesiono do rangi gatunków następujące taksony: Zosterops (japonicus) simplex i Z. (palpebrosus) melanurus za Lim et al. (w druku). Zmieniono nazwę naukową dla tangarki czarnogłowej z Tangara argentea na Stilpnia cyanoptera. Zaktualizowano statusy gatunków awifauny krajowej za Komisją Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (stan na dzień 01.07.2018).
Dodano nową zakładkę: Taksony wątpliwe i mieszańce.

2018-07-01: Dodano informację o nowo opisanym gatunku - Pelecanoides whenuahouensis Fischer et al., 2018 (nurzec epoletowy/Whenua Hou Diving Petrel).

2018-06-26: Wyodrębniono rodzaje: Melanocichla, Ianthocincla i Pterorhinus z Garrulax za Cibois et al. (2018b) i Collar & Robson (2007). Włączono rodzaje: Phaeomyias do Nesotriccus za Zucker et al. (2016); Chatarrhaea do Argya za Cibois et al. (2018b). Przyjęto porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Argya, Turdoides, Garrulax, Ianthocincla, Pterorhinus, Trochalopteron (pozycja T. virgatum) i Sibia za Cibois et al. (2018b). Dodano nowo opisany gatunek drogona - Dicrurus occidentalis Fuchs, Douno, Bowie & Fjeldså, 2018 (dziwogon galeriowy/Western Square-tailed Drongo). Podniesiono do rangi gatunków następujące taksony: Caprimulgus (indicus) jotaka i C. (i.) phalaena za Rasmussen & Anderton (2005), Pratt & Etpison (2008) i del Hoyo & Collar (2014), Schistes (geoffroyi) albogularis za del Hoyo & Collar (2014) i Quintero & Perktaş (2018), Urochroa (bougueri) leucura za m.in. del Hoyo & Collar (2014) i Donegan et al. (2015), Myrmothera (campanisona) subcanescens za Carneiro et al. (2018), Automolus (ochrolaemus) exsertus za Freeman & Montgomery (2017), Vireo (olivaceus) chivi za Battey & Klicka (2017), Cutia (nipalensis) legalleni za Collar (2006) i Cibois et al. (w druku), Gracula (religiosa) indica za m.in. Feare & Craig (1998) i Rasmussen & Anderton (2005), Turdus (nigriceps) subalaris za Cerqueira et al. (2016) i Avendaño et al. (2017). Przeniesiono następujące taksony: Zimmerius (chrysops) flavidifrons do Z. viridiflavus za Rheindt et al. (2008d, 2013), Garrulax cinereifrons, Turdoides striata i T. rufescens do Argya za Cibois et al. (2018b), Geothlypis (aequinoctialis) chiriquensis do G. semiflava za Escalante et al. (2009).
Zmieniono polskie nazwy dla: Argya cinereifrons (sójkowiec szaroczelny na dżunglotymal szaroczelny), A. striata (tymal szarogłowy na dżunglotymal szarogłowy), A. (s.) somervillei (tymal dekański na dżunglotymal dekański), A. rufescens (tymal cejloński na dżunglotymal cejloński), A. affinis (tymal żółtodzioby na dżunglotymal żółtodzioby).

2018-06-06: Przyjęto porządek systematyczny (rodzaje, gatunki) w obrębie Sericornithinae Mathews, 1946 (sensu Norman et al., 2018) za Marki et al. (2017) i Norman et al. (2018). Wyodrębniono rodzaje: Hylacola z Calamanthus, Neosericornis i Aethomyias z Sericornis za Norman et al. (2018). Włączono rodzaj: Crateroscelis do Origma za Norman et al. (2018). Przyjęto porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Thalasseus za Yang,J et al. (w druku), Sericornis za Norman et al. (2018). Podniesiono do rangi gatunków następujące taksony: Megascops (guatemalae) centralis i M. (g.) roraimae za Ridgely & Greenfield (2001) i Krabbe (2017), Sericornis (magnirostra) beccarii, S. (frontalis) maculatus i S. (f.) humilis za Norman et al. (2018). Włączono Megascops colombianus do M. ingens za Krabbe (2017). Przeniesiono Sericornis (magnirostra) virgatus do S. nouhuysi za Beehler & Pratt (2016), Marki et al. (2017) i Norman et al. (2018). Zmieniono polską nazwę dla Megascops roraimae (syczoń wenezuelski na syczoń wyżynny).

2018-04-17: Przyjęto porządek systematyczny w obrębie rodzin: Locustellidae (rodzaje, gatunki w obrębie rodzajów: Locustella, Poodytes, Cincloramphus i Bradypterus) za Alström et al. (w druku a), Polioptilidae (rodzaje, gatunki w obrębie rodzaju Polioptila) za Smith,BT et al. (w druku). Wyodrębniono nowy rodzaj Helopsaltes z Locustella za Alström et al. (w druku a). Włączono rodzaje: Heteroglaux do Athene za Koparde et al. (2018), Megalurulus i Buettikoferella do Cincloramphus, Chaetornis do Schoenicola, Amphilais do Bradypterus za Alström et al. (w druku a). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Tyto za Uva et al. (2018), Athene za Koparde et al. (2018), Coracias za Johansson et al. (w druku b), Colluricincla za Marki et al. (2018), Abrornis, Phylloscopus i Seicercus za Alström et al. (w druku b). Przeniesiono gatunek Bradypterus alfredi do rodzaju Locustella za Alström et al. (w druku a). Zmieniono pozycję systematyczną Ara tricolor w obrębie rodzaju Ara za Johansson et al. (w druku). Podniesiono do rangi gatunków następujące taksony: Machaeropterus (regulus) striolatus za Snow (2004), del Hoyo & Collar (2016) i Lane et al. (2017), Thamnistes (anabatinus) rufescens za Isler & Whitney (2017), Grallaricula (ferrugineipectus) leymebambae za Van Doren et al. (w druku), Cincloramphus (whitneyi) grosvenori za Alström et al. (w druku a), Poospiza (nigrorufa) whitii za Jordan et al. (2017). Włączono gatunki: Nothura chacoensis do N. maculosa za Hayes et al. (2018), Cranioleuca baroni do C. antisiensis za Seeholzer & Brumfield (2018), Locustella timorensis do L. montis za m.in. za Alström et al. (2015b).

Zmieniono polskie nazwy dla: Cranioleuca antisiensis (moczarnik ekwadorski na moczarnik andyjski), Locustella alfredi (dawn. Bradypterus alfredi) (krótkolotka bambusowa na świerszczak bambusowy), Cincloramphus cruralis (rolak ciemny na krzakowik brunatny), C. mathewsi (rolak jasny na krzakowik rdzaworzytny), C. timoriensis (zwisogonek długosterny na krzakowik długosterny), C. (t.) tweeddalei (zwisogonek filipiński na krzakowik filipiński), C. (t.) alisteri (zwisogonek rdzawogłowy na krzakowik ubogi), C. macrurus (zwisogonek papuaski na krzakowik papuaski), C. (m.) interscapularis (zwisogonek melanezyjski na krzakowik nizinny), Megalurus palustris (zwisogonek błotny na zwisogonek), Bradypterus seebohmi (dawn. Amphilais seebohmi) (bagnik na krótkolotka skąposterna).

Dokonano za Dickinson & Lebossé (2018) korekty cytacji następujących taksonów: Aeronautes andecolus (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1838), A. montivagus (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1838), Aglaeactis pamela (d'Orbigny, 1838 na d'Orbigny & Lafresnaye, 1839), Anabacerthia ruficaudata (data: 1838 na 1839), Arremon torquatus (d'Orbigny & Lafresnaye na d'Orbigny), Asemospiza obscura (data: 1837 na 1838), Atlapetes fulviceps (data: 1837 na 1838), A. rufinucha (d'Orbigny & Lafresnaye na d'Orbigny), Aulacorhynchus coeruleicinctis (data: 1840 na 1841), Buthraupis montana (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1836), Cacicus chrysonotus (Lafresnaye & d'Orbigny na d'Orbigny), Catamenia analis (data: 1837 na 1838), Cinclodes nigrofumosus (data: 1838 na 1839), Colaptes rupicola (data: 1840 na 1841), Conirostrum cinereum (data: 1838 na 1839), Cranioleuca albiceps (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1836), Cyanoloxia glaucocaerulea (data: 1837 na 1838), Cyanolyca viridicyanus (d'Orbigny & Lafresnaye na d'Orbigny), Dacnis flaviventer (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1836), Dendrocincla (fuliginosa) atrirostris (data: 1838 na 1839), Diglossa carbonaria (data: 1838 na 1839), D. sittoides (data: 1838 na 1839), Embernagra (platensis) olivascens (data: 1839 na 1840), Eriocnemis glaucopoides (data: 1838 na 1839), Euphonia laniirostris (d'Orbigny & Lafresnaye na d'Orbigny), Formicarius analis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1836), Geositta maritima (data: 1837 na 1838), Geospizopsis unicolor (data: 1837 na 1838), Heliangelus amethysticollis (data: 1838 na 1839), Idiopsar speculiferus (data: 1837 na 1838), Knipolegus striaticeps (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1838), Lanio versicolor (d'Orbigny & Lafresnaye na d'Orbigny), Leptasthenura fuliginiceps (d'Orbigny & Lafresnaye na d'Orbigny), Leuconotopicus fumigatus (data: 1840 na 1841), Lophospingus griseocristatus (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1838), Margarornis squamiger (data: 1838 na 1839), Melanerpes cactorum (data: 1839 na 1841), Melanopareia maximiliani (data: 1835 na 1838), Metallura (tyrianthina) smaragdinicollis (data: 1838 na 1839), Microspingus melanoleucus (data: 1837 na 1838), M. torquatus (data: 1837 na 1838), Mimus dorsalis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1836), M. patagonicus (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1836), Muscisaxicola maculirostris (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1838), M. rufivertex (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1838), Myrmotherula menetriesii (data: 1837 na 1838), Ochetorhynchus andaecola (d'Orbigny & Lafresnaye na d'Orbigny), Oreotrochilus estella (d'Orbigny, 1838 na d'Orbigny & Lafresnaye, 1839), Orochelidon andecola (data: 1837 na 1838), Paroaria capitata (d'Orbigny & Lafresnaye na d'Orbigny), Phacellodomus striaticeps (data: 1838 na 1839), P. striaticollis (data: 1838 na 1839), Pharomachrus antisianus (data: 1837 na 1838), Pheucticus aureoventris (data: 1837 na 1838), Phlegopsis nigromaculata (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1836), Phrygilus atriceps (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1838), Picumnus albosquamatus (data: 1840 na 1841), Poospiza nigrorufa (data: 1837 na 1838), Poospizopsis hypocondria (data: 1837 na 1838), Psarocolius atrovirens (data: 1838 na 1839), P. (bifasciatus) yuracares (data: 1838 na 1839), Pseudoseisura gutturalis (data: 1838 na 1839), P. unirufa (data: 1838 na 1839), Pygochelidon (cyanoleuca) patagonica (data: 1837 na 1838), Rhopospina carbonaria (data: 1837 na 1838), Sicalis lutea (data: 1837 na 1838), S. luteocephala (data: 1837 na 1838), S. olivascens (data: 1837 na 1838), S. uropigyalis (data: 1837 na 1838), Spartonoica maluroides (d'Orbigny & Lafresnaye na d'Orbigny), Spinus atratus (data: 1837 na 1838), Sporophila (leucoptera) bicolor (data: 1837 na 1838), S. nigrorufa (data: 1837 na 1838), Synallaxis azarae (data: 1835 na 1838), Tachyphonus luctuosus (d'Orbigny & Lafresnaye na d'Orbigny), Tarphonomus certhioides (data: 1838 na 1839), Thamnophilus schistaceus (data: 1837 na 1838), T. (caerulescens) aspersiventer (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1835), Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye na d'Orbigny), Thripophaga gutturata (data: 1838 na 1839), Turdus chiguanco (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1836), T. fuscater (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 na d'Orbigny, 1836), Veniliornis nigriceps (data: 1840 na 1841), Xenospingus concolor (d'Orbigny & Lafresnaye na d'Orbigny). Ponadto za Hordowski & Gregory (2018) zmieniono cytację rodzaju Clanga.

2018-02-15: Zmieniono pozycję systematyczną następujących rodzajów incertae sedis (w Dickinson & Christidis, 2014): Muscipipra za Fjeldså et al. (w druku), Acritillas za Fuchs et al. (w druku). Umieszczono następujące gatunki w osobnych rodzajach: Xolmis dominicanus w Heteroxolmis za Fjeldså et al. (w druku), Suiriri affinis w Guyramemua za Lopes et al. (w druku), Gymnopithys salvini i G. lunulatus w Oneillornis za Isler et al. (2014), Pycnonotus hualon w Nok za Fuchs et al. (2018). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Ochthoeca i Agriornis za Fjeldså et al. (w druku), Edolisoma za Pedersen et al. (w druku). Zmieniono w obrębie Aerodramus pozycję systematyczną gatunku A. leucophaeus za Cibois et al. (w druku). Podniesiono do rangi gatunków następujące taksony: Aerodramus (brevirostris) vulcanorum (za m.in. Eaton et al., 2016 i Cibois et al., w druku), A. (leucophaeus) sawtelli (za m.in. del Hoyo & Collar, 2014 i Cibois et al., w druku), Puffinus (lherminieri) bannermani (za m.in. del Hoyo & Collar, 2014 i Kawakami et al., 2018), Edolisoma (tenuirostre) insperatum (za m.in. Pedersen et al., w druku), A. (lutescens) peruvianus (za van Els & Norambuena, 2018), Cyanoloxia (cyanoides) rothschildii (za Bryson et al., 2014, García et al., 2016), Sporophila (torqueola) morelleti (za del Hoyo & Collar, 2016, Mason et al., 2018). Zmieniono polskie nazwy dla: Suiriri suiriri (siwogłowik ciemnorzytny na siwogłowik), Guyramemua affine (dawn. Suiriri affinis) (siwogłowik jasnorzytny na jasnoliczek) i Heteroxolmis dominicana (dawn. Xolmis dominicanus) (mniszek blady na czarnopiórek). Zaktualizowano statusy gatunków awifauny krajowej za Komisją Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (stan na dzień 01.01.2018).

2018-01-07: Włączono rodzaj Amaurocichla do Motacilla (za Alström et al., 2015a i Harris et al., 2018). Dodano dwa nowo opisane gatunki: Megascops gilesi Krabbe, 2017 (syczoń stokowy/Santa Marta Screech Owl) i Myzomela irianawidodoae Prawiradilaga et al., 2017 (miodówka czerwonogrzbieta/Rote Myzomela).

2017-12-16: Zmieniono porządek (rodzaje) w obrębie podrodziny Halcyoninae za Andersen et al. (w druku). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Ceyx, Alcedo, Pelargopsis, Halcyon, Tanysiptera, Actenoides i Todiramphus za Andersen et al. (w druku), Pica za Song et al. (w druku). Zmieniono pozycję systematyczną rodzajów: Rhodonessa za Ericson et al. (2017), Didunculus za Bruxaux et al. (w druku), Legatus i Colonia za Lopes et al. (w druku), Eutrichomyias za Jønsson et al. (2018). Włączono rodzaj Caridonax do Actenoides za Andersen et al. (w druku). Dodano nowo opisany gatunek - Myrmoderus eowilsoni Moncrieff et al. (2018) (mrowik andyjski/Cordillera Azul Antbird). Podniesiono do rangi gatunków następujące taksony: Goura (scheepmakeri) sclaterii (za del Hoyo & Collar, 2014, Bruxaux et al., w druku), Stephanoxis (lalandi) loddigesii (za Cavarzere et al., 2014), Ceyx (cyanopectus) nigrirostris (za del Hoyo & Collar, 2014, Andersen et al., w druku), Pica (pica) mauritanica, P. (p.) asirensis, P. (p.) bottanensis i P. (p.) serica (za Song et al., w druku i Kryukov et al., 2017). Włączono za Collinson et al. (w druku) Phyllastrephus leucolepis do P. icterinus. Zmieniono polskie nazwy dla: Actenoides fulgidus (łowiec biało-niebieski na krasnogłów białorzytny) i Eutrichomyias rowleyi (muchodławka niebieska na lazurczyk). Uaktualniono statusy ochronne za ostatnimi decyzjami BirdLife International.

2017-09-24: Zmieniono pozycję systematyczną rodzaju Campephilus za Shakya et al. (w druku). Umieszczono rodzaje: Hylatomus w Dryocopus za Shakya et al. (w druku), Jabouilleia w Rimator za Renner et al. (w druku). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Picumnus, Picus i Piculus za Shakya et al. (w druku). Zmieniono za van Els & Norambuena (w druku) pozycję systematyczną świergotka Anthus spragueii. Dodano nowo opisany gatunek gorzyka - Machaeropterus eckelberryi Lane et al., 2017 (kusogorzyk barwny/Painted Manakin). Podniesiono do rangi gatunków następujące taksony: Mulleripicus (funebris) fuliginosus (za del Hoyo & Collar, 2014, Dufort, 2016, Shakya et al., w druku), Rimator (danjoui) naungmungensis (za Renner et al., w druku). Poprawiono za Costa (2017) nazwę Clibanornis (rubiginosus) watkinsi na watkinsorum.

2017-07-13: Zaakceptowano za NACC (Chesser et al., 2017) wyróżnienie następujących dodatkowych rodzin: Nesospingidae, Spindalidae, Teretistridae i Icteriidae. Wyróżniono w obrębie rodziny kacykowatych (Icteridae) za Remsen et al. (2016) 7 podrodzin: Xanthocephalinae, Dolichonychinae, Sturnellinae, Amblycercinae, Cacicinae, Icterinae i Agelaiinae. Wyodrębniono rodzaj Ptiloris z Lophorina za Irestedt et al. (w druku). Włączono rodzaj Procelsterna do Anous za Cibois et al. (2016). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie obecnie zdefiniowanego rodzaju Anous za Cibois et al. (2016). Zaakceptowano za NACC (Chesser et al., 2009) nowo opisany gatunek krzyżodzioba - Loxia sinesciuris Benkman, 2009 (w: Benkman et al., 2009). Wspomniano o innym nowo opisanym taksonie - Amazona gomezgarzai Silva, Guzmán, Urantówka & Mackiewicz, 2017 (amazonka błękitnoskrzydła/Blue-winged Amazon). Podniesiono do rangi gatunków następujące taksony: Eugenes (fulgens) spectabilis (za Renner & Schuchmann, 2004, Zamudio-Beltrán & Hernández-Baños., 2015), Circus (cyaneus) hudsonius (za Oatley et al., 2015, Etherington & Mobley, 2016), Aulacorhynchus (prasinus) albivitta (za Chesser et al., 2017), Malurus (lamberti) assimilis (za McLean et al., w druku), Lophorina (superba) minor i L. (s.) niedda (za Irestedt et al., w druku), Melozone (biarcuata) cabanisi (za Sandoval et al., 2014, 2017), M. (leucotis) occipitalis (za Sandoval et al., 2017a,b). Włączono Larus thayeri do L. glaucoides za NACC (Chesser et al., 2017).
Zmieniono polskie nazwy dla: Aulacorhynchus albivitta (pieprzojad białogardły na pieprzojad zielony), Thamnistes (anabatinus) aequatorialis (rudzielik południowy na rudzielik andyjski), Amblycercus holosericeus (kacyk żółtodzioby na atłasokacyk żółtodzioby), Amblycercus (holosericeus) australis (kacyk białodzioby na atłasokacyk andyjski), Cassiculus melanicterus (kacyk meksykański na kacykowiec meksykański), Procacicus solitarius (kacyk czarny na kacykowiec samotny), Cacicus chrysopterus (kacyk żółtoskrzydły na kacykowiec żółtoskrzydły), C. koepckeae (kacyk żółtorzytny na kacykowiec żółtorzytny), C. sclateri (kacyk żałobny na kacykowiec żałobny), C. cela (kacyk żółtosterny na kacykowiec żółtosterny), C. (cela) vitellinus (kacyk szafranorzytny na kacykowiec szafranorzytny), C. uropygialis (kacyk szkarłatnorzytny na kacykowiec szkarłatnorzytny), C. (uropygialis) microrhynchus (kacyk krótkodzioby na kacykowiec krótkodzioby), C. (u.) pacificus (kacyk purpuroworzytny na kacykowiec purpuroworzytny), C. chrysonotus (kacyk andyjski na kacykowiec andyjski), C. (chrysonotus) leucoramphus (kacyk kolumbijski na kacykowiec kolumbijski), C. latirostris (kacyk amazoński na kacykowiec amazoński), C. oseryi (kacyk hełmiasty na kacykowiec hełmiasty), C. haemorrhous (kacyk czerwonorzytny na kacykowiec czerwonorzytny).

2017-05-18: Dodano nowo opisany gatunek kolibra - Campylopterus calcirupicola Lopes et al. (2017) (zapylak zaroślowy).

2017-05-13:
Zmieniono pozycję systematyczną rodzaju Anurophasis za Hosner et al. (2017). Wyodrębniono rodzaj Excalfactoria z Synoicus za Hosner et al. (2017). Włączono rodzaje: Orospingus i Compsospiza do Poospiza za Burns et al. (2014, 2016). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzaju: Melanerpes za Navarro-Sigüenza et al. (2017), Sylvietta za Huntley & Voelker (w druku). Wyodrębniono następujące gatunki: Collocalia dodgei z C. linchi, oraz C. natalis, C. affinis, C. marginata, C. isonota, C. sumbawae, C. neglecta i C. uropygialis z C. esculenta za Rheindt et al. (2017). Zmieniono nazwę Cinnyris (manoensis) pintoi na C. (m.) gertrudis (za Irwin et al., 2014). Poprawiono nazwy następujących grup podgatunkowych: Phacellodomus (rufifrons) peruvianus (na P. (r.) sincipitalis), Elaenia (martinica) chinchorrensis (na E. (m.) cinerascens), Eucometis (penicillata) cristata (na E. (p.) spodocephalus). Przyjęto za ostatnim stanowiskiem SACC (Remsen et al.) systematykę gatunku Scytalopus speluncae - wyróżniono nowo opisany gatunek S. petrophilus Whitney et al., 2010 i włączono S. notorius Raposo,MA et al., 2006 do S. speluncae jako synonim (zob. dyskusję na stronie SACC oraz Némésio et al., 2013).
Zmieniono polskie nazwy dla: Phacellodomus (rufifrons) sincipitalis (cierniak peruwiański na cierniak ubogi), Pardalotus (striatus) uropygialis (lamparcik pręgooki na lamparcik złotorzytny), P. (s.) substriatus (lamparcik czerwonoplamy na lamparcik białoskrzydły), Dicrurus (hottentottus) palawanensis (dziwogon czerwonooki na dziwogon palawański), Symposiachrus barbatus (monareczka białobroda na monareczka białowąsa), Dicaeum (celebicum) kuehni (kwiatówka floreska na kwiatówka koralowa), Cinnyris (jugularis) teysmanni (nektarnik floreski na nektarnik archipelagowy), Melospiza melodia (pasówka śpiewna na szarobrewka śpiewna), M. (m.) rufina (pasówka rdzawa na szarobrewka rdzawa), M. (m.) heermanni (pasówka kalifornijska na szarobrewka kalifornijska), M. (m.) fallax (pasówka pustynna na szarobrewka pustynna), M. (m.) mexicana (pasówka meksykańska na szarobrewka meksykańska), M. lincolnii (pasówka płowa na szarobrewka płowa), M. georgiana (pasówka bagienna na szarobrewka bagienna), M. (g.) nigrescens (pasówka atlantycka na szarobrewka atlantycka), Sphenopsis (melanotis) castaneicollis (andolasówka rdzawogardła na andolasówka rdzawopierśna).

2017-04-15:
Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzin: Eurylaimidae (pozycja rodzaju Sarcophanops) za Irestedt et al. (2006) i Selvatti et al. (w druku); Meliphagidae (rodzaje) za Marki et al. (2017); Ploceidae (podrodziny, rodzaje) za De Silva et al. (2017). Zastosowano wśród orłów (rodzaje Stephanoaetus do Hieraaetus) porządek systematyczny (rodzaje, gatunki) za Lerner et al. (2017). Wyodrębniono w obrębie rodziny Rhipiduridae 2 podrodziny (Lamproliinae, Rhipidurinae) za Schodde & Christidis (2014).

Zmieniono pozycję systematyczną rodzaju Rhizothera za Wang,N et al. (2017). Wyodrębniono rodzaje: Mazaria z Synallaxis za Claramunt (2014); Melionyx i Vosea z Melidectes za Marki et al. (2017); Montecincla z Trochalopteron za Robin et al. (2017); Sholicola z Brachypteryx za Robin et al. (2017); Nelicurvius z Ploceus za De Silva et al. (2017). Włączono rodzaje: Glycifohia do Gliciphila za Andersen et al. (2014b) i Marki et al. (2017); Oreornis do Meliphaga za Marki et al. (2017); Meliphacator do Foulehaio za Andersen et al. (2014b) i Marki et al. (2017); Thapsinillas i Cerasophila do Hypsipetes za Shakya & Sheldon (w druku); Chlorocharis do Zosterops za Moyle et al. (2009b); Anaplectes do Malimbus za De Silva et al. (2017); Neospiza do Crithagra za Melo et al. (w druku). Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Nyctibius za White et al. (w druku); Malacoptila za Ferreira et al. (w druku); Geocolaptes (w tym włączenie rodzaju Campethera) i Dendropicos za Fuchs et al. (w druku); Smithornis za Selvatti et al. (w druku); Stipiturus, Dasyornis, Pardalotus, Sericornis (w tym włączenie gatunku Crateroscelis nigrorufa), Ptiloprora, Caligavis, Melidectes, Meliphaga, Lichmera i Myzomela za Marki et al. (2017); Phyllastrephus, Alophoixus i Iole za Shakya & Sheldon (w druku); Larvivora za Zhao et al. (2017); Cinnyris (C. afer i pokrewne gatunki) za Bowie et al. (2016); Quelea za Da Silva et al. (2017); Junco za Friis et al. (2016); Geospiza za Lamichhaney et al. (2015).

Zmieniono pozycję systematyczną gatunków: Mascarinus mascarin za Podsiadlowski et al. (2017); Acanthiza cinerea w obrębie rodzaju Acanthiza za Marki et al. (2017). Przeniesiono: Gymnomyza samoensis do rodzaju Foulehaio za Andersen et al. (2014b) i Marki et al. (2017), Lichmera lombokia do Sugomel za Marki et al. (2017), Alophoixus finschii do Iole za Shakya & Sheldon (w druku). Dodano trzy nowo opisane gatunki - Scytalopus alvarezlopezi Stiles, Laverde-R. & Cadena, 2017, Sholicola ashambuensis Robin, Vishnudas, Gupta, Rheindt, Hooper, Ramakrishnan & Reddy, 2017 oraz Sicalis holmbergi López-Lanús, 2017. Nowo opisany gatunek Cichlocolaptes mazarbarnetti nie został zaakceptowany przez SACC (Remsen et al., 2016). Podniesiono do rangi gatunków następujące taksony: Lophura (ignita) rufa (za del Hoyo & Collar, 2014 i Collar & Prys-Jones, 2014), Streptopelia (bitorquata) dusumieri (za Collar, 2011); Cacomantis (sepulcralis) aeruginosus (za Thibault et al., 2013, del Hoyo & Collar, 2014 i Eaton et al., 2016); Nisaetus (nipalensis) kelaarti (za Gjershaug et al., 2008, Lerner et al., 2017); Dendropicos (goertae) spodocephalus (za m.in. Fuchs et al., w druku); Epinecrophylla (haematonota) pyrrhonota i E. (h.) amazonica (za Whitney et al., 2013b); Gerygone (igata) insularis i G. (i.) modesta (za m.in. Gregory, 2007, Gill et al., 2010, Marki et al., 2017); Myzomela (sanguinolenta) caledonica (za m.in. Higgins et al., 2008, Marki et al., 2017), M. (obscura) rubrotincta (za Marki et al., 2017); Calandrella (brachydactyla) dukhunensis (za Alström et al., 2013, Stervander et al., 2016); Remiz (consobrinus) coronatus (za Sibley & Monroe, 1990, Barani-Beiranvand et al., w druku); Sholicola (major) albiventris (za m.in. Robin et al., 2017); Cinnyris (ludovicensis) whytei (za Bowie et al., 2016), Junco (phaeonotus) bairdi i J. (p.) alticola (za Milá et al., 2016 i Friis et al., 2016); Geospiza (difficilis) septentrionalis, G. (d.) acutirostris i G. (conirostris) propinqua (za Lamichhaney et al., 2015). Włączono: Cacomantis heinrichi do nowo wyodrębnionego gatunku C. aeruginosus za Tebb et al. (2008), del Hoyo & Collar (2014) i Eaton et al. (2016); Remiz macronyx do R. pendulinus za Sibley & Monroe (1990) i Barani-Beiranvand et al. (w druku).

Dodano za BirdLife International (del Hoyo & Collar, 2014, 2016) następujące wymarłe gatunki: Anas marecula, Chenonetta finschi, Columba thiriouxi, Alectroenas payandeei, Porphyrio paepae, P. kukwiedei, P. caerulescens, Zapornia nigra, Tribonyx hodgenorum, Mascarenotus grucheti, Amazona violacea, Psittacara labati, Aplonis ulietensis, Foudia delloni.

Zastąpiono nazwę gatunkową Zosterops capensis nazwą Z. virens za Thompson & Taylor (2014). Zmieniono za David & Bruce (2016) nazwę naukową muchołówki rdzawobrzuchej z Ficedula sordida (Godwin-Austen, 1874) na F. erithacus (Jerdon & Blyth, 1861). Wprowadzono korekty w pisowni nazw naukowych dla Amblyornis macgregoriae germana, Ramphocelus bresilius, Porphyrio martinica i Threskiornis moluccus za Schodde & Bock (2016), Corcorax melanoramphos za ICZN (2016).

Dodano kilkaset potencjalnych splitów z wielu opracowań, w tym w szczególności z Eaton et al. (2016) i del Hoyo & Collar (2016).

Uaktualniono statusy ochronne za ostatnimi decyzjami BirdLife International.

Zmieniono polskie nazwy dla: Pternistis ochropectus (szponiastonóg blady na szponiastonóg jałowcowy), Mascarinus mascarin (papuzica maskareńska na papuga maskareńska), Tyto sororcula (płomykówka jasna na płomykówka molucka), Harpactes oreskios (sędzioł zielonkawy na sędzioł złotobrzuchy), Geocolaptes olivaceus (dzięcioł ziemny na dzięciolik ziemny), Psilopogon chrysopogon (pstrogłów złotolicy na pstrogłów złotawy), Eos squamata (lora fioletowoszyja na lora modrobrzucha), Pitta (erythrogaster) rubrinucha (kurtaczek seramski na kurtaczek czerwonokarkowy), P. baudii (kurtaczek czerwonogrzbiety na kurtaczek modrogłowy), Rhynchocyclus fulvipectus (oliwiak białogardły na oliwiak rdzawogardły), Hirundinea (ferruginea) bellicosa (tyranówka rdzawa na tyranówka rdzaworzytna), Euscarthmus rufomarginatus (rdzawik żółtobrzuchy na rdzawik białogardły), Pseudelaenia leucospodia (białogłówka na białoczuprynka), Tyrannus verticalis (tyran bahamski na tyran zachodni), Myiarchus (tyrannulus) magister (muchołap meksykański na muchołap północny), Hylopezus nattereri (kusaczek blady na kusaczek mały), Scytalopus (latrans) subcinereus (krytonosek czarny na krytonosek pacyficzny), Cranioleuca albiceps (moczarnik białogłowy na moczarnik jasnogłowy), Gliciphila melanops (płowogłowik na słodaczek rdzawogłowy), Melionyx fuscus (dziwook czarny na czarnomiodal ubogi), M. nouhuysi (dziwook krótkobrody na czarnomiodal krótkobrody), M. princeps (dziwook długobrody na czarnomiodal długobrody), Foulehaio provocator (miodowiec złotooki na atolowiec złotooki), F. samoensis (miodowiec czarny na atolowiec czarny), F. carunculatus (atolowiec na atolowiec koralowy), Sugomel lombokium (miodojadek łuskogłowy na oliwomiodzik), Vosea whitemanensis (dziwook brunatny na góromiodzik), Melitograis gilolensis (filemon kreskowany na molukomiodzik), Gerygone (chrysogaster) notata (krzakówka blada na krzakówka rdzawogrzbieta), Sericornis nigrorufus (paprotek rdzawy na solnik rdzawobrzuchy), Aphelocephala leucopsis (białoczółka brązowa na białoczółka szarogrzbieta), Pericrocotus lansbergei (purpurek molucki na purpurek białobrzuchy), Coracina boyeri (kruczyna rdzawoskrzydła na kruczyna zmiennolica), C. javensis (kruczyna jawajska na kruczyna ołowiana), C. (j.) macei (kruczyna wielka na kruczyna hinduska), Lobotos lobatus (liszkojad czarnobrzuchy na liszkojad złotobrzuchy), Lalage (atrovirens) leucoptera (gąsienicojad molucki na gąsienicojad żałobny), Pachycephala lorentzi (fletówka szarogłowa na fletówka szarogardła), P. simplex (fletówka brązowa na fletówka szara), P. macrorhyncha (fletówka żółtogardła na fletówka grubodzioba), Hylophilus (flavipes) viridiflavus (leśniak szarolicy na leśniak zielonkawy), Oriolus chinensis (wilga chińska na wilga maskowa), Dicrurus macrocercus (dziwogon długosterny na dziwogon czarny), D. megarhynchus (dziwogon pręgosterny na dziwogon wstęgosterny), Rhipidura (albicollis) albogularis (wachlarzówka obrożna na wachlarzówka hinduska), R. rufifrons (wachlarzówka białosterna na wachlarzówka rdzawa), R. (rufifrons) russata (wachlarzówka rdzawa na wachlarzówka atolowa), Corvus cryptoleucus (kruk białoszyi na kruk meksykański), Terpsiphone mutata (muchodławka zmienna na muchodławka białoskrzydła), Phonygammus keraudrenii (fałdowron stalowy na fałdowron trąbiący), Petroica (multicolor) pusilla (skalinek samoański na skalinek pacyficzny), Periparus (ater) aemodius (sosnówka nepalska na sosnówka himalajska), Eremalauda dunni (skowrończyk arabski na skowrończyk grubodzioby), Calandrella (blanfordi) erlangeri (skowrończyk rdzawokarkowy na skowrończyk etiopski), Apalis rufogularis (nikornik zmiennogardły na nikornik kongijski), Phylloscopus armandii (świstunka mongolska na świstunka wierzbowa), Seicercus maforensis (świstunka zmienna na świstunka atolowa), Aegithalos iouschistos (raniuszek jasnogardły na raniuszek rdzawy), Horornis canturians (wierzbownik mandżurski na wierzbownik duży), Zosterops emiliae (okularowiec zielony na szlarnik żółtodzioby), Z. semiflavus (szlarnik złotogłowy na szlarnik złotobrewy), Z. (poliogastrus) kulalensis (szlarnik ciemnobrzuchy na szlarnik leśny), Z. (p.) silvanus (szlarnik leśny na szlarnik ciemnobrzuchy), Z. natalis (szlarnik białoczelny na szlarnik szarouchy), Z. nehrkorni (szlarnik żółtorzytny na szlarnik jasnodzioby), Z. (minor) chrysolaemus (szlarnik żółtogrzbiety na szlarnik żółtorzytny), Z. oleagineus (szlarnik żółtonogi na szlarnik jasnonogi), Trochalopteron (erythrocephalum) melanostigma (krasnosójkowiec birmański na krasnosójkowiec epoletowy), Montecincla fairbanki (krasnosójkowiec rdzawoboczny na malabarosójkownik rdzawoboczny), M. cachinnans (krasnosójkowiec rdzawouchy na malabarosójkownik rdzawouchy), M. (cachinnans) jerdoni (krasnosójkowiec szarolicy na malabarosójkownik srebrnouchy), Leiothrix lutea (pekińczyk żółty na pekińczyk czerwonodzioby), Elachura formosa (tajwaneczka na perłopiórka), Mino dumontii (majna złotolica na gwarek złotolicy), M. kreffti (majna długoogonowa na gwarek białorzytny), M. anais (majna złota na gwarek złoty), M. (a.) orientalis (majna czarnolica na gwarek czarnolicy), Ampeliceps coronatus (majna złotoczuba na gwarek złotoczuby), Sholicola (Myiomela) major (pluszanka rdzawoboczna na runniczek rdzawoboczny), S. albiventris (pluszanka białobrzucha na runniczek białobrzuchy), Cyornis herioti (dżunglówka ciemna na dżunglówka luzońska), sundodżunglówka floreska (sundodżunglówka floreska na ), E. stresemanni (sundodżunglówka myszata na modrówka myszata), Dessonornis anomalus (złotokosik żałobny na złotokosik oliwkowy), Brachypteryx (montana) floris (kusochwostka modra na kusochwostka białogardła), Oenanthe albifrons (białorzytka miombowa na białorzytka białoczelna), O. (a.) frontalis (białorzytka białoskrzydła na białorzytka czarna), Turdus merula (kos (zwyczajny) na kos), Arachnothera affinis (pajęcznik szarogłowy na pajęcznik szarobrzuchy), Leptocoma zeylonica (cudonektarnik żółtobrzuchy na nektarnik żółtobrzuchy), L. minima (cudonektarnik mały na nektarnik mały), L. sperata (cudonektarnik zmienny na nektarnik zmienny), L. (s.) brasiliana (cudonektarnik purpurowogardły na nektarnik purpurowogardły), L. (s.) henkei (cudonektarnik czarnogrzbiety na nektarnik czarnogrzbiety), L. (s.) juliae (cudonektarnik żółtopierśny na nektarnik karmazynowogrzbiety), L. aspasia (cudonektarnik czarny na nektarnik czarny), L. calcostetha (cudonektarnik zielony na nektarnik namorzynowy), Nectarinia (kilimensis) gadowi (nektarnik malachitowy na nektarnik szmaragdowy), N. famosa (nektarnik żółtoboczny na nektarnik malachitowy), Cinnyris shelleyi (nektarnik tanzański na nektarnik czarnorzytny), Chloropsis cochinchinensis (zielenik błękitnoskrzydły na zielenik maskowy), C. (c.) moluccensis (zielenik maskowy na zielenik błękitnoskrzydły), Sporopipes squamifrons (łuskogłowik rdzawoszyi na łuskogłowik czarnobrody), S. frontalis (łuskogłowik czarnobrody na łuskogłowik rdzawoszyi), Malimbus cassini (wikłacz czerwonorzytny na wikłacz czarnorzytny), Taeniopygia (bichenovii) annulosa (amadynka kratoskrzydła na amadynka czarnorzytna), Carpodacus rubicilla (dziwonia kaukaska na dziwonia duża), C. waltoni (dziwonia różoworzytna na dziwonia liliowa), Crithagra xantholaema (afrokulczyk białoczelny na afrokulczyk obrożny), Schoeniclus (schoeniclus) pyrrhuloides (potrzos jasny na potrzos grubodzioby), Granatellus sallaei (granatówka czarnogłowa na granatówka szarogardła), G. pelzelni (granatówka szarogardła na granatówka czarnogłowa), Sporophila bouvronides (ziarnojadek wyspowy na ziarnojadek łuskowany), Saltator fuliginosus (ziarnołusk czarnogardły na ziarnołusk okopcony), Tangara (arthus) aurulenta (tangarka kasztanowata na tangarka królewska), T. sayaca (tangarka zielonoskrzydła na tangarka modroskrzydła), T. (argentea) whitelyi (tangarka modroskrzydła na tangarka czarnoskrzydła).

Zmieniono polskie nazwy dla rodzin: rodziny Rhipiduridae (wachlarzówki na wachlarzówkowate) i Elachuridae (tajwaneczki na perłopiórki).

Zaktualizowano statusy gatunków awifauny krajowej za Komisją Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (stan na dzień 01.01.2017).

2016-10-03: Dodano 3 nowe taksony - Stiphrornis dahomeyensis, S. inexpectatus i S. rudderi, oryginalnie opisane jako nowe gatunki (Voelker et al., w druku), lecz włączone tu do gatunku S. erythrothorax do czasu jego kompleksowej rewizji. Zmieniono polskie nazwy dla gatunków z rodzajów: Vauriella (z dżunglarka na dżunglareczka) i Chlorochrysa (z tęczanka na szmaragdotanagra) oraz dla Anas erythrorhyncha (z srebrzanka czerwonodzioba na rożeniec czerwonodzioby).

2016-09-21: W obrębie podrzędu Passeri wprowadzono następujące zmiany wynikające z ostatnich badań filogenetycznych na poziomie genomów (Moyle et al., 2016): przeniesiono rodziny traktowane dotychczas jako incertae sedis - Melanocharitidae, Cnemophilidae, Callaeidae i Notiomystidae z Corvides do infrarzędu Passerides; zmieniono w obrębie infrarzędu Corvides pozycje następujących rodzin: Cinclosomatidae i Campephagidae; zmieniono w obrębie infrarzędu Passerides pozycje następujących rodzin: Hyliotidae, Stenostiridae, Nicatoridae, Aegithalidae, Pycnonotidae, Certhiidae i Peucedramidae; ograniczono nadrodzinę Paroidea do 2 rodzin (Paridae, Remizidae); zmieniono pozycję Sylviida, Muscicapida i Passerida; wyróżniono 3 nowe parvorder: Cnemophilida, Melanocharitida i Callaeida; wyróżniono nową rodzinę - Hyliidae. Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje, gatunki) w obrębie rodziny Cathartidae za Johnson et al. (2016).

2016-08-25: Zmieniono porządek systematyczny w obrębie nadrzędu Caprimulgimorphae (rzędy) za Prum et al. (2015). Na podstawie stwierdzonych różnic morfologicznych i genetycznych wyodrębniono następujące rzędy: Caprimulgiformes, Steatornithiformes, Podargiformes, Nyctibiiformes, Aegotheliformes i Apodiformes z Caprimulgiformes sensu Cracraft, 2013, Ciconiiformes (Ciconiidae), Suliformes (dawn. przedstawiciele narodziny Suloidea) i Pelecaniformes (dawn. przedstawiciele nadrodziny Pelecanoidea) z Ciconiiformes sensu Cracraft, 2013, Cathartiformes z Accipitriformes sensu Cracraft, 2013; zmiany te zostały przyjęte przez NACC (Chesser et al., 2016) i SACC (Remsen et al., 2016). Nowo wyróżnione rzędy okazały się być starsze ewolucyjnie niż szereg tradycyjnie wyróżnianych rzędów (Jarvis et al., 2014, Prum et al., 2015, Claramunt & Cracraft, 2015). Wyróżniono w obrębie Pelecaniformes trzy podrzędy: Pelecani, Ardeae i Threskiornithes oraz w obrębie Suliformes dwa podrzędy - Fregatae i Sulae (zob. Chesser et al., 2010b). Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje, gatunki) w obrębie rodziny Cracidae za Hosner et al. (2016b). Włączono wymarły rodzaj Sceloglaux do Ninox za Wood et al. (w druku). Zmieniono porządek systematyczny (gatunki) w obrębie rodzajów: Philemon za Jønsson et al. (2016b), Oriolus za Jønsson et al. (2016b), Piranga za Manthey et al. (2016), Nesillas za Fuchs et al. (w druku b). Umieszczono gatunek Chlorospingus flavovirens w rodzaju Bangsia za Avendaño et al. (2016). Przeniesiono gatunek Dubusia rufiventris to nowego rodzaju Pseudosaltator (Burns et al., 2016). Wyodrębniono następujące gatunki: Ptilinopus ponapensis z P. porphyraceus (zob. Pratt et al., 1980, Cibois et al., 2014, del Hoyo & Collar, 2014, Bahr, 2016, Hayes et al., 2016), Ptilinopus chrysogaster z P. purpuratus (zob. Cibois et al., 2014, del Hoyo & Collar, 2014, Bahr, 2016), Hydropsalis decussata z H. longirostris (Cleere, 2010, Sigurðsson & Cracraft, 2014), Colibri cyanotus z C. thalassinus (Remsen et al., 2015), Aramides albiventris z A. cajaneus (Marcondes & Silveira, 2015), Hydrobates cheimomnestes i H. socorroensis z H. leucorhous (Ainley, 1980), Momotus lessonii z M. momota/M. coeruliceps (Stiles, 2009), Psittacara maugei z P. chloropterus (Olson, 2015), Philemon kisserensis z P. citreogularis (Jønsson et al., 2016b), Oriolus decipiens z O. bouroensis (Rheindt & Hutchinson, 2007, Jønsson et al., 2016b), Dicrurus sharpei z D. ludwigii (Fuchs et al., w druku a), Basileuterus melanotis i B. tacarcunae z B. tristriatus (Gutiérrez-Pinto et al., 2012, Donegan, 2014), Cantorchilus zeledoni i C. elutus z C. modestus (Saucier et al., 2015), Henicorhina anachoreta z H. leucophrys (Cadena et al., 2015). Włączono Fulica caribaea do F. americana za NACC (Chesser et al., 2016), Formicivora paludicola do F. acutirostris za SACC (Remsen et al., 2016). Zmieniono autorów opisu gatunków dla: Rollandia rolland i Dacelo gaudichaud za Bruce et al. (2016). Zmieniono polskie nazwy dla: Mergus australis z tracz auklandzki na tracz nowozelandzki, Bangsia flavovirens (do niedawna w rodzaju Chlorospingus) z zieleniec oliwkowy na tanagra oliwkowa.

2016-06-08: Zmieniono za Banks (2012) nazwę podrodziny Calidrinae na Arenariinae Stejneger, 1885 (1840). Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie rodzin: Passerellidae za Bryson et al. (2016) i Acanthisittidae za Mitchell et al. (w druku) oraz (rodzaje, gatunki) plemiona Anserini za Ottenburghs et al. (2016). Zastąpiono za Bahr (2016) nazwę Alopecoenas Sharpe, 1899 nazwą Pampusana Bonaparte, 1855. Włączono rodzaj Psaltria do Aegithalos za Johansson et al. (2016). Umieszczono gatunek Muscicapa ruficauda w rodzaju Ficedula i zmodyfikowano porządek systematyczny w obrębie tego rodzaju za Hooper et al. (2016). Za Robb et al. (2016) włączono nowo opisany gatunek puszczyka Strix omanensis do S. butleri i zaakceptowano status nowo opisanego gatunku S. hadorami. Podniesiono do rangi gatunku Pterodroma (macroptera) gouldi za Wood et al. (w druku) i Calliope (pectoralis) tschebaiewi za Liu et al. (w druku). Zmieniono za Bahr (2016) autorów następujących gatunków gołębi: Gallicolumba crinigera, Chalcophaps stephani i Ducula pinon. Zmieniono polskie nazwy dla Aegithalos exilis (z raniuszczyk na raniuszek malutki). Zasygnalizowano szereg zmian taksonomicznych na podstawie ostatnich pozycji literaturowych.

2016-03-19: Uwzględniono część rekomendacji systematycznych z Burns et al. (2016) dla tanagrowatych (Thraupidae), w tym: wydzielono 3 nowe rodzaje - Castanozoster (z Poospiza), Kleinothraupis (z Hemispingus) i Asemospiza (z Tiaris); zmieniono nazwy rodzajowe: "Diuca" dla gatunków speculifera, brachyura, dorsalis i erythronota na Idiopsar oraz Hedyglossa na Diuca; włączono gatunki Hemispingus superciliaris (gatunek typowy dla rodzaju Hemispingus) i Pyrrhocoma ruficeps (jako Thlypopsis pyrrhocoma Burns, Unitt & Mason, 2016) do rodzaju Thlypopsis. Zmieniono polskie nazwy dla gatunków z rodzaju Idiopsar (z diuka na punańczyk), Thlypopsis superciliaris (dawn. Hemispingus superciliaris; z zieleńczyk szarouchy na kapturzyk szarouchy), Castanozoster thoracicus (dawn. Poospiza thoracica; z czywik szarogłowy na melodnik), Tiaris olivaceus (z kubanik większy na kubanik), Asemospiza (z kubanik na ziębówka), Diuca diuca (dawn. Hedyglossa diuca; z piskliweczka na diuka).

2016-03-03: Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie plemiona Tetraonini za Persons et al. (2016). Podniesiono do rangi gatunku Elaenia (chiriquensis) za brachyptera (za SACC).

2016-01-25: Dodano 3 nowe podrodziny: Chaetopinae, Hylocitreinae i Modulatricinae (oryginalnie opisane w randze rodzin - Fjeldså et al., 2015) oraz Picathartinae; wyróżniono monotypowe plemię Lerwini (Lerwa) za Hosner et al. (w druku). Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie: rodziny Pycnonotidae (rodzaje Alcurus do Pycnonotus) za Dejtaradol et al. (w druku), podrodziny Rollulinae za Hosner et al. (w druku), plemion: Lophophorini za Liu et al. (2014) i Hosner et al. (w druku) i Muscicapini (rodzaje, gatunki) za Voelker et al. (2016). Zmieniono pozycję systematyczną rodzaju Pucrasia za Kimball & Braun (2014) i Hosner et al. (w druku). Wyodrębniono rodzaje: Alcurus, Bonapartia z Pycnonotus za Dejtaradol et al. (w druku), Agricola z Bradornis za Sangster et al. (2010) i Voelker et al. (2016). Włączono za Voelker et al. (2016) rodzaj Myioparus do Fraseria. Zmieniono porządek systematyczny (gatunki) w obrębie rodzaju Pycnonotus za Dejtaradol et al. (w druku). Przeniesiono następujące gatunki: Pycnonotus nieuwenhuisii do rodzaju Brachypodius za Williams (2002) i Collar (2014), Leucosticte sillemi do rodzaju Carpodacus za Sangster et al. (2016a). Umieszczono gatunek Gallinula angulata w nowym monotypowym rodzaju - Paragallinula Sangster et al., 2015. Dodano nowy gatunek drozdonia - Zoothera salimalii Alström et al. (2016). Zaakceptowano za SACC (Remsen et al.) nowy gatunek - Nystalus obamai Whitney et al., 2013. Podniesiono do rangi gatunku podgatunki: Asthenes (vilcabambae) ayacuchensis (za Hosner et al., 2015b), Nyctiprogne (leucopyga) latifascia (za Sigurðsson & Cracraft, 2014), Zoothera (mollissima) griseiceps (za Alström et al., 2016). W związku z przeniesieniem muchołówki ponurej z rodzaju Muscicapa do Bradornis zmieniono jej nazwę gatunkową z M. infuscata na B. fuliginosus. Zmieniono za Dickinson et al. (2015) autorów następujących nazw gatunkowych: Radjah radjah, Pelecanoides garnotii, Phalacrocorax gaimardi i Symposiachrus guttula, oraz za Dickinson & Cheke (2015) dla Zosterops borbonicus. Poprawiono datę opisu Aquila fasciata (za Aimassi, 2015). Zmieniono polskie nazwy dla: rodzin Eupetidae, Promeropidae i Hypocoliidae oraz dla gatunków Carpodacus sillemi, Bradornis boehmi, B. fuliginosus, B. ussheri, B. comitatus, Fraseria griseigularis, F. plumbea, F. olivascens, F. lendu, F. caerulescens, F. tessmanni, Namibornis herero. Uaktualniono statusy krajowych gatunków (stan z 31.12.2015).

2015-10-31: uaktualniono statusy ochronne za ostatnimi decyzjami BirdLife International.

2015-10-21: Zastosowano porządek systematyczny w obrębie rodzaju: Scleroptila za Stein et al. (2015), Megascops za Dantas et al. (2016). Wyodrębniono rodzaj Hylatomus z Dryocopus za Winkler et al. (2014), Benz et al. (2015), Lammertink et al. (w druku) i Dufort (w druku). Przeniesiono gatunek Dryocopus galeatus do rodzaju Celeus za Benz et al. (2015) i Lammertink et al. (w druku). Zmieniono pozycję systematyczną gatunku Picus squamatus w obrębie rodzaju Picus za Dufort (w druku). Podniesiono do rangi gatunku: Alophoixus (ochraceus) ruficrissus i Cyornis (rubeculoides) glaucicomans. Dodano szereg potencjalnych gatunków za opracowaniami regionalnymi i monografiami (Mayr & Diamond, 2001, Gill et al., 2010, Dutson, 2011, Safford & Hawkins, 2013, Pratt & Beehler, 2014). Zmieniono polskie nazwy dla gatunków z rodzaju Syma oraz dla Lalage leucomela i Neomixis tenella. Uwzględniono przy opisach najnowsze publikacje.

2015-09-12: Dodano statusy dla gatunków zaliczonych do krajowej awifauny wg Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (stan z 31.05.2015).

2015-09-07: Dodano, za del Hoyo & Collar (2014), dla gatunków Nonpasserines dodatkowe angielskie nazwy używane w listach, monografiach i przewodnikach na przestrzeni ostatnich ok. 20 lat. Nie uwzględniono nazw różniących się między sobą brakiem lub obecnością łącznika (hyphen).

2015-07-12: Za Chesser et al. (2015) podniesiono do rangi gatunku następujące taksony: Puffinus (auricularis) newelli, P. (a.) myrtae, Phaethornis (longirostris) mexicanus, Calliphlox (evelynae) lyrura i Cranioleuca (vulpina) dissita, wyodrębniono rodzaj Spizelloides z Passerella, włączono rodzaje: Vestiaria do Drepanis i Manucerthia do Loxops, oraz zmieniono porządek systematyczny w obrębie plemiona Drepanidini (rodzaje).

2015-07-05: Dodano indeks nazw rodzin.

2015-06-29: Dodano indeks nazw rodzajowych.

2015-06-24: Zmieniono nazwę naukową rodziny Tachurididae na Tachurisidae (za Franz, 2015). Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje) w obrębie: rodziny Odontophoridae za Hosner et al. (w druku), podrodziny Polytminae (rodzaje, gatunki) za Remsen et al. (2015) i plemiona Loriini (rodzaje) za Schweizer et al. (2015). Wyodrębniono rodzaje: Tropicoperdix z Arborophila (za Chen et al., w druku); Yungipicus, Dendrocoptes, Leiopicus i Dryobates z Dendrocopos oraz Leuconotopicus z Picoides (Winkler et al., 2014, Fuchs & Pons, 2015); Parvipsitta z Glossopsitta (Schweizer et al., 2015). Włączono rodzaje Mesopicos i Ipophilus do Dendropicos (Fuchs & Pons, 2015), Eulampis do Anthracothorax (McGuire et al., 2014, Remsen et al., 2015). Zmieniono porządek systematyczny (gatunki) w obrębie rodzajów: Picoides, Yungipicus, Dendrocoptes, Dendrocopos, Dryobates i Leuconotopicus za Fuchs & Pons (2015); Circus za Oatley et al. (2015); Chalcopsitta i Eos za Schweizer et al. (2015); Platycercus za Shipham et al. (2015). Przeniesiono gatunek Chalcopsitta cardinalis do rodzaju Pseudeos (za Schweizer et al., 2015), zmieniono pozycję systematyczną gatunku Todiramphus pyrrhopygius za Andersen et al. (2015b). Podniesiono do rangi gatunku: Todiramphus (cinnamominus) pelewensis, T. (c.) reichenbachii, T. (sanctus) recurvirostris, T. (tutus) ruficollaris, Anthocephala (floriceps) berlepschi. Zmieniono nazwę gatunkową Taeniopygia bichenoii na bichenovii za Schodde & Longmore (2015). Dodano do nonpasserines szereg potencjalnych gatunków z Sibley & Monroe (1990, 1993). Zmieniono polskie nazwy dla: Tropicoperdix charltonii i Glossopsitta concinna.

2015-05-27: Zaktualizowano część Passerines:
Dodano nową monotypową rodzinę - tajwaneczki Elachuridae Alström et al., 2014.

Wyróżniono 15 podrodzin w obrębie Thraupidae - za Burns et al. (2014) i Barker et al. (2015).

Zmieniono porządek systematyczny (rodzaje) w: Cotingidae (za Berv & Prum, 2014 - pozycja rodzajów Phibalura i Snowornis); Thamnophilidae (pozycja rodzajów Drymophila, Hypocnemis i nowo opisanego rodzaju Cercomacroides za Tello et al., 2014); Meliphagidae (rodzaje; Andersen et al., 2014b, Joseph et al., 2014b); Vireonidae (rodzaje, gatunki; za Slager et al., 2014); Monarchidae (rodzaje; za Andersen et al., 2015a); Promeropidae (rodzaje; Johansson et al., 2008, Alström et al., 2014), Motacillidae (rodzaje; Alström et al., 2015a); Thraupidae (rodzaje; Burns et al., 2014, Barker et al., 2015); Cossyphinae (rodzaje; za Voelker et al., 2010 i Barve & Mason, 2015).

Zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Cotinga za Berv & Prum (2014); Conopophaga za Batalha-Filho et al. (2014); Epinecrophylla za Bravo et al. (2014); Cercomacra za Tello et al. (2014); Pteruthius za Reddy (2008); Hylophilus, Pachysylvia i Vireo za Slager et al. (2014); Dicrurus za Pasquet et al. (2007); Myiagra, Symposiachrus i Clytorhynchus za Andersen et al. (2015a); Spinus za Zuccon et al. (2012) i Beckman & Witt (2015); Fringillaria za Schweizer & Kirwan (2014); Arremonops i Chlorospingus za Klicka et al. (2014), Atlapetes za za Klicka et al. (2014) i Sánchez-González et al. (2015); Conirostrum, Dacnis, Saltator, Emberizoides i Tangara za Burns et al. (2014); Sitta za Pasquet et al. (2014); Ficedula za Moyle et al. (2015); Tychaedon i Cercotrichas za Voelker et al. (2014), Sheppardia za Voelker et al. (2010), Emarginata za Aliabadian et al. (2012).

Zmieniono porządek systematyczny (gatunki) w obrębie grupy Locustella mandelli za Alström et al. (2015b).

Zmieniono pozycję systematyczną gatunków: Emberiza koslowi, E. caesia i Schoeniclus pusillus za Päckert et al. (2015).

Przeniesiono rodzaj Madanga z Zosteropidae do Motacillidae za Alström et al. (2015a).

Zmieniono pozycję systematyczną rodzajów: Pinaroloxias (za Lamichhaney et al., 2015), Willisornis (za Isler et al., 2014), Namibornis (za Barve & Mason, 2015), Vauriella (za Sangster et al., 2010, Barve & Mason, 2015).

Wyodrębniono rodzaje: Meliphacator z Xanthotis (Andersen et al., 2015a); Hedyglossa z Diuca (Burns et al., 2014); Anumara z Curaeus (Powell et al., 2014); Cercomacroides Tello & Raposo, 2014 z Cercomacra (Tello et al., 2014); Tunchiornis i Pachysylvia z Hylophilus (Slager et al., 2014); Staphida z Yuhina (Cibois et al., 2002, Zhang et al., 2007, Moyle et al., 2009b, 2012); Tychaedon z Cercotrichas (Voelker et al., 2014); Dessonornis i Oreocossypha z Cossypha (Beresford, 2003, Voelker et al., 2010, Barve & Mason, 2015).

Dodano wymarły rodzaj i gatunek szpaka - Necropsar rodericanus (zob. m.in. Hume & Walters, 2012, Safford & Hawkins, 2013, Hume, 2014).

Włączono rodzaje: Pselliophorus do Atlapetes (za Klicka et al., 2014, Sánchez-González et al., 2015); Idiopsar do Diuca (za Burns et al., 2014); Lioptilus do Sylvia (za Johansson et al., 2008, Moyle et al., 2012).

Dodano nowo opisane gatunki: świerszczak syczuański Locustella chengi (Alström et al., 2015b), krytonosek brązowokarkowy (Scytalopus perijanus Avendaño et al., 2015).

Zmieniono nazwę gatunkową Icterus bullockii na I. bullockiorum; zob. Chesser (2015).

Podniesiono do rangi gatunku: Conopophaga (lineata) cearae, Cercomacroides (nigrescens) fuscicauda, Lepidocolaptes (albolineatus) duidae, L. (a.) fuscicapillus, L. (a.) layardi i L. (a.) fatimalimae, Philesturnus (carunculatus) rufusater, Pachycephala (macrorhyncha) calliope, P. (m.) arthuri i P. (m.) sharpei, P. (citreogaster) collaris i P. (c.) rosseliana, P. (caledonica) chlorura i P. (c.) vanikorensis, P. (orioloides) feminina, P. (pectoralis) occidentalis, Myiagra (oceanica) erythrops, M. (o.) freycineti i M. (o.) pluto, Junco (hyemalis) insularis, Agelaioides (badius) fringillarius, Ficedula (hyperythra) luzoniensis, F. (narcissina) elisae.

Włączono gatunki: Suiriri islerorum do S. affinis; Myiagra nana do M. inquieta; Anthus pseudosimilis do A. cinnamomeus i A. longicaudatus do A. vaalensis.

Dodano szereg potencjalnych gatunków z Sibley & Monroe (1990, 1993).

Zmieniono polskie nazwy ptaków dla: - rodziny: Thraupidae;
- gatunków: Xenops rutilus, Stresemannia bougainvillei, Melilestes megarhynchus, Guadalcanaria inexpectata, Meliphacator (Xanthotis) provocator, Melanorectes nigrescens, Pachycephala implicata, Pachysylvia (Vireo) hypochrysea, Vireo (Hylophilus) sclateri, Vidua maryae, V, nigeriae, Madanga ruficollis, Lampropsar tanagrinus, Amblyramphus holosericeus, Diuca (Idiopsar) brachyura, Diuca (Idiopsar) dorsalis, Diuca (Idiopsar) erythronota, Hedyglossa (Diuca) diuca, Elachura formosa;
- gatunków z rodzajów: Cercomacroides, Coracornis.

2015-02-25: Zmieniono polskie nazwy dla: Dendrocygna (autumnalis) fulgens i Ninox (scutulata) obscura.

2015-02-12: Zmieniono polskie nazwy ptaków dla gatunków: Neopipo cinnamomea, Lepidothrix (isidorei) leucopygia, Apalis (thoracica) lynesi i Suthora (nipalensis) beaulieui.

2015-02-10: Zaktualizowano część Nonpasserines:
Uwzględniono wyniki pierwszego etapu największego projektu badawczego (B10K) dążącego do zbudowania drzewa filogenetycznego możliwie wszystkich gatunków ptaków w oparciu o analizę całych ich genomów - Jarvis et al. (2014), w tym: wydzielono osobny rząd dla perkozów (Podicipediformes), włączono do nadrzędu Otidimorphae 2 kolejne rzędy: Cuculiformes i Musophagiformes, włączono Charadriimorphae do Gruimorphae, Eurypygimorphae do Phaethontimorphae, Ardeoidea do Pelecanoidea, oraz zmieniono pozycję systematyczną nadrzędów: Otidimorphae, Opisthocomimorphae i Phaethontimorphae.

Dokonano zmian na poziomie (pod)rodzin: włączono podrodzinę Vanellinae do Charadriinae (zob. Barth et al., 2013); umieszczono rodzaj Ptilopachus w osobnej podrodzinie - Ptilopachinae (Bowie et al., 2013); przeniesiono rodzaje Canirallus i Mentocrex do rodziny Sarothruridae (zob. García-R et al., 2014); przyjęto porządek systematyczny w obrębie: Megapodiidae - za Harris et al. (2014), Claravinae (rodzaje oraz gatunki w obrębie Metriopelia i Columbina) - za Sweet & Johnson (2015), Trochilidae (porządek rodzajów, wyodrębniono rodzaj Basilinna z Hylocharis) - za McGuire et al. (2014), Rallidae (m.in. usunięto wyróżniane podrodziny, zmieniono porządek systematyczny rodzajów, wyodrębniono dwa dodatkowe rodzaje - Mustelirallus, Porphyriops) - za García-R et al. (2014), Procellariidae - za Welch et al. (2014), Phalacrocoracidae - za Kennedy & Spencer (2014), Bucerotidae (rodzaje, gatunki) - za Gonzalez et al. (2013a,b), Falconidae (rodzaje, gatunki) - za kompletnymi badaniami Fuchs et al. (2015); zmieniono pozycję systematyczną Tadornini - za Liu et al. (2014); zmieniono nazwę podrodziny Peristerinae na Claravinae.

Dokonano zmian na poziomie rodzajów: zmieniono pozycję systematyczną rodzajów incertae sedis: Perdix i Ithaginis - za Wang et al. (2013) (w tym dodano nowe plemię - Ithaginini), Haematortyx i Galloperdix - za Sun et al. (2014); Cairina i Aix - za Gonzalez et al. (2009), Fulton et al. (2012a), Liu et al. (2013) i Mitchell et al. (2014); dokonano reorganizacji rodzajów Zenaida, Leptotila i Geotrygon z wyodrębnieniem 2 nowych (Banks et al., 2013); zreorganizowano rodzaj Hydropsalis na podstawie badań Sigurðsson & Cracraft (2014); włączono rodzaj Mimizuku do Otus (Miranda et al., 1997, 2011), wyodrębniono rodzaj Thectocercus z Aratinga (Urantówka et al., 2013, Remsen et al., 2013), Oressochen (z Chloephaga); zmieniono porządek systematyczny w obrębie rodzajów: Apteryx - za Burbidge et al. (2003) i Shepherd & Lambert (2008), Ptilinopus - za Cibois et al. (2014), Phaethornis, Colibri, Anthracothorax, Heliangelus, Metallura, Coeligena, Heliodoxa, Eupherusa i Lampornis - za McGuire et al. (2014), Pseudobulweria - za Welch et al. (2014), Pelecanus - za Kennedy et al. (2013), Pharomachrus - za Ornelas et al. (2009), Andigena i Selenidera - za Lutz et al. (2013), Psilopogon - za den Tex & Leonard ( 2013), Hapalopsittaca - za Quintero et al. (2013), Primolius - za Schweizer et al. (2014a), Psittacara - za Urantówka et al. (2014).

Dokonano zmian na poziomie gatunków: włączono nowe gatunki Capito fitzpatricki do C. wallacei (w randze podgatunku) za SACC (Remsen et al.) oraz Nystalus obamai do N. striolatus za SACC (Remsen et al.); dodano nowy gatunek puszczyka - Strix hadorami (Kirwan et al., 2015) (z uwagi na potrzebę dalszych badań, gatunek ten wraz z innym nowo opisanym gatunkiem - S. omanensis, obecnie traktowane są jako synonimy puszczyka arabskiego S. butleri); podniesiono do rangi gatunku: Geotrygon (saphirina) purpurata, Oxypogon (guerinii) stuebelii, O. (g.) cyanolaemus i O. (g.) lindenii, Rallus (longirostris) obsoletus, R. (l.) crepitans, R. (elegans) tenuirostris, Thalassarche (cauta) eremita, T. (cauta) salvini, Pterodroma (arminjoniana) heraldica, Puffinus (assimilis) baroli, Otus (senegalensis) pamelae i O. (s.) socotranus. Zmieniono nazwę naukową Larus canus kamtschatschensis na camtschatschensis oraz Dryocopus schulzi na Dryocopus schulzii.

Zmieniono polskie nazwy ptaków dla: - gatunków: Oressochen jubatus, O. melanopterus, Leptotrygon veraguensis, Metallura tyrianthina, Aglaeactis castelnaudii, Goethalsia bella, Goldmania violiceps, Taphrospilus hypostictus, Juliamyia julie, Chlorestes notata, Tilmatura dupontii, Myrtis fanny, Eulidia yarrellii, Microstilbon burmeisteri, Selasphorus calliope, Sappho sparganurus, Polyonymus caroli, Atlantisia rogersi, Diaphorapteryx hawkinsi, Laterallus fasciatus, L. spiloptera, Hapalocrex flaviventer, Mustelirallus albicollis, Porphyriops melanops, Aphrodroma brevirostris, Halobaena caerulea, Horizocerus hartlaubi, Actenoides hombroni, Cittura cyanotis, Picus (chlorolophus) citrinocristatus, Neohierax insignis, Thectocercus acuticaudatus;
- gatunków z rodzajów: Podilymbus, Zentrygon, Basilinna, Calliphlox, Tribonyx;
- rodziny: Odontophoridae.

Dodano szereg nowych potencjalnych gatunków za dziełem: del Hoyo, J. & N. J. Collar. 2014. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Vol. 1: Non-passerines. Lynx Edicions, Barcelona.

Zaktualizowano statusy ochronne za del Hoyo & Collar (2014).

2015-01-27: dodano trzy nowe gatunki - krytonoska popielatego (Scytalopus gonzagai) (Maurício et al., 2014), muchołówkę celebeską (Muscicapa sodhii) (Harris et al., 2014) (na chwilę obecną została włączona do M. dauurica) i cieślika dużego (Cichlocolaptes mazarbarnetti) (Barnett & Buzzetti, 2014); zmieniono polską nazwę dla Cichlocolaptes leucophrus.

2015-01-25:
Przyjęto dla części Passerines porządek systematyczny za drugim tomem dzieła podstawowego - Dickinson, E. C. & L. Christidis (Eds.). 2014. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 4th. Edition, Vol. 2 Passerines. Aves Press, Eastbourne, U.K.; przy czym usunięto ewidentne pomyłki w tekście podstawowym, w tym m.in.: umieszczono rodzaj Uromyias obok Anairetes, a Vauriella obok Heinrichia; przeniesiono gatunki Acanthis yemenensis and A. johannis do rodzaju Linaria; umieszczono rodzaj Terenotriccus w rodzinie Onychorhynchidae; użyto nazwy: Microrhopiini (zamiast Microrhopini), Drepanidini (zamiast Drepanini), Calcariidae (zamiast Plectrophenacidae), Adelura (zamiast Phoenicuropsis), Seicercus muleyitensis (zamiast S. klossi; podgatunki klossi, disturbans zostały umieszczone w S. ogilviegranti), Heleia (zamiast Lophozosterops); zgodnie z porządkiem zaproponowanym przez Cracraft (2014) podrodzina Tichodrominae została umieszczona po Salpornithinae, a rodzina Passerellidae po mberizidae.
Dostosowano polskie nazewnictwo do obecnego porządku systematycznego, w tym:
- zmieniono dotychczasowe polskie nazwy dla następujących gatunków: Neopipo cinnamomea, Pyrrhomyias cinnamomeus, Hirundinea ferruginea, Aprositornis disjuncta, Ammonastes pelzelni, Myrmophylax atrothorax, Poliocrania exsul, Ampelornis griseiceps, Myrmeciza longipes, Myrmoborus lophotes, Hellmayrea gularis, Synallaxis propinqua, Ptiloprora plumbea, Lalage leucopyga, Macronyx sharpei, Hemimacronyx chloris, Motacilla tschutschensis, Melophus lathami, Schoeniclus siemsseni, Passerella arborea, Setophaga citrina, Cacicus latirostris, C. oseryi, Gymnomystax mexicanus, Agelaioides badius, Xanthopsar flavus, Cyanicterus cyanicterus, Compsothraupis loricata, Conirostrum binghami, Haplospiza bairdi, Eucometis penicillata, Saltatricula multicolor, Dubusia rufiventris, Remiz consobrinus, Alauda leucoptera, Neophedina cincta, Seicercus examinandus, S. xanthodryas, Aegithalos iouschistos, Acanthoptila nipalensis, Eumyias oscillans, E. stresemanni, Oenanthe albifrons, Turdus mandarinus, T. eremita;
- zmieniono dotychczasowe polskie nazwy rodzajowe dla gatunków z rodzajów: Sciaphylax, Myrmoderus, Myrmelastes, Sipia, Akletos, Hafferia, Glycifohia, Agelasticus, Chrysomus, Hemithraupis, Pseudospingus, Orospingus, Sphenopsis, Microspingus, Poospizopsis, Rhopospina, Pipraeidea, Poodytes, Calliope.

2014-03-17: dodano nowy gatunek ptaka - mrówkodławika szuwarowego (Formicivora paludicola) (Buzzetti et al., 2014 ["2013"]).

2013-10-13: dodano nowy gatunek ptaka - puszczyka omańskiego (Strix omanensis) (Robb et al., 2013).

2013-09-27: przyjęto dla części nonpasserines porządek systematyczny za pierwszym tomem dzieła podstawowego - Dickinson, E. C. & J. V. Remsen, Jr. (Eds). 2013. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 4th. Edition, Vol. 1 Non-passerines. Aves Press, Eastbourne, U.K.; z chwilą ukazania się drugiego tomu ww. dzieła (prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłego roku) zmieniony zostanie również porządek systematyczny dla passerines. Dodano 16 (!) nowo opisanych gatunków ptaków. Lista aktualna - w części nonpasserines - na chwilę obecną została jedynie uzupełniona o kilka nowych gatunków ptaków opisanych po ukazaniu się pierwszego tomu ww. dzieła.

2013-06-30: dodano trzy nowe gatunki - krawczyka jasnolicego (Orthotomus chaktomuk) (Mahood et al., 2013), krytonoska krzykliwego (Scytalopus gettyae) (Hosner et al., 2013) i ziarnojadka żółtodziobego (Sporophila beltoni) (Repenning & Fontana, w druku); ponadto prowadzone są obecnie prace związane z przyjęciem w części nonpasserines porządku systematycznego za Dickinson, E. C. & J. V. Remsen, Jr. (Eds). 2013. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 4th. Edition, Vol. 1 Non-passerines. Aves Press, Eastbourne, U.K.

2013-03-25: dodano nowy gatunek ptaka - płomykówkę seramską (Tyto almae) (Jønsson et al., 2013); ponadto prowadzone są obecnie prace związane z przyjęciem w części nonpasserines porządku systematycznego za Dickinson, E. C. & J. V. Remsen, Jr. (eds.). 2013. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 4th edition. Volume 1: Non-passerines. Aves Press: Northhampton, UK.

2013-02-15: dodano nowy gatunek ptaka - syczka kraterowego (Otus jolandae) (Sangster et al., 2013).

2013-02-12: uaktualniono wcześniej opracowane rzędy o najnowsze pozycje literaturowe i zmiany taksonomiczne; dodano nowy gatunek ptaka - miękkostera rdzawogardłego (Thripophaga amacurensis) (Hilty et al., 2013); zmieniono polską nazwę dla Regulus madeirensis; uaktualniono stronę o ostatnie zmiany w angielskim nazewnictwie ptaków (zob. IOC World Bird Names).

2012-11-03: uaktualniono wcześniej opracowane rzędy o najnowsze pozycje literaturowe i zmiany taksonomiczne; uaktualniono stronę o ostatnie zmiany w angielskim nazewnictwie ptaków (zob. IOC World Bird Names); dodano za BirdLife International wszystkie wymarłe (po roku 1500) gatunki ptaków.

2012-10-05: uaktualniono wcześniej opracowane rzędy o najnowsze pozycje literaturowe i zmiany taksonomiczne; naniesiono szereg poprawek; dodano nowy gatunek ptaka - oceannika białoskrzydłego (Oceanites pincoyae) (Harrison et al.); ponadto z powodów czysto technicznych umieszczono całą literaturę na jednej stronie, podobnie rzędy wróblowe (passerines) i niewróblowe (passerines).

2012-09-05: uaktualniono wcześniej opracowane rzędy o najnowsze pozycje literaturowe i zmiany taksonomiczne; dodano trzy nowe gatunki - trzęsiogona ciemnołbistego (Cinclodes espinhacensis) (Freitas et al., 2012), sowicę białorzytną (Ninox rumseyi) i sowicę białogardłą (N. leventisi) (Rasmussen et al., 2012).

2012-07-14: uaktualniono wcześniej opracowane rzędy o najnowsze pozycje literaturowe i zmiany taksonomiczne; dodano nowy gatunek z rodziny brodaczy (Capitonidae) - brodacza czerwonobocznego (Capito fitzpatricki Seeholzer et al., 2012).

2012-06-13: uaktualniono wcześniej opracowane rzędy o najnowsze pozycje literaturowe i zmiany taksonomiczne; dodano nowy gatunek z rodziny kusaczek (Grallariidae) - kusaczka białobrodego (Hylopezus whittakeri Carneiro et al., 2012), uaktualniono stronę o ostatnie zmiany w angielskim nazewnictwie ptaków (zob. IOC World Bird Names) oraz wprowadzono ostatnie zmiany w statusie ochronnym (zob. BirdLife International).

2012-03-31: uaktualniono wcześniej opracowane rzędy o najnowsze pozycje literaturowe i zmiany taksonomiczne, w tym nową systematykę karakar (za Fuchs et al., w druku; zmiana polskiej nazwy dla rodzaju Milvago), rodzajów Myrmecocichla (nowa nazwa dla Myrmecocichla monticola) i Gallirallus (szereg zmian polskich nazw).

2012-03-01: uaktualniono wcześniej opracowane rzędy o najnowsze pozycje literaturowe i zmiany taksonomiczne, w tym nowy podział papugowych (Psittaciformes) na rodziny i podrodziny (za Joseph et al., 2012) i porządek systematyczny (rodzaje) wśród tymali (Timaliidae) i pokrewnych (za Moyle et al., w druku).

2012-02-18: uaktualniono wcześniej opracowane rzędy o najnowsze pozycje literaturowe i zmiany taksonomiczne; nowe/zmienione polskie nazwy dla: Isleria hauxwelli i I. guttata (tradycyjnie zaliczane do rodzaju Myrmotherula).

2012-01-14: uaktualniono wcześniej opracowane rzędy o najnowsze pozycje literaturowe i zmiany taksonomiczne; dodano nowy gatunek kolibra - Heliangelus splendidus Weller, 2011 oraz uaktualniono stronę o ostatnie zmiany w angielskim nazewnictwie ptaków (zob. IOC World Bird Names).

uaktualniono stronę o ostatnie zmiany w angielskim nazewnictwie ptaków (zob. IOC World Bird Names); wprowadzono ostatnie zmiany w statusie ochronnym (zob. BirdLife International).

2011-12-23: uaktualniono szereg wcześniej opracowanych rzędów o najnowsze pozycje literaturowe; dodano nowy gatunek ptaka - Turdus sanchezorum O'Neill, Lane & Naka, 2011 (drozd nadrzeczny; Varzea Thrush).

2011-10-19: uaktualniono wcześniej opracowane rzędy o najnowsze pozycje literaturowe i zmiany taksonomiczne, w tym między innymi wprowadzono nowy porządek systematyczny dla garncarzowatych (Furnariidae), altanników (Ptilonorhynchidae), skalinkowatych (Petroicidae) i przedrzeźniaczy (Mimidae); uaktualniono stronę o ostatnie zmiany w angielskim nazewnictwie ptaków (zob. IOC World Bird Names); wprowadzono ostatnie zmiany w statusie ochronnym (zob. BirdLife International).

2011-07-10: opracowano ostatnią - ósmą - część rzędu Passeriformes - dudkowce do tanagr; uaktualniono szereg wcześniej opracowanych rzędów o najnowsze pozycje literaturowe.

2011-05-05: opracowano siódmą część rzędu Passeriformes - mysikróliki do muchołówkowatych; uaktualniono część wcześniej opracowanych rzędów o najnowsze pozycje literaturowe; uaktualniono stronę o ostatnie zmiany w angielskim nazewnictwie ptaków (zob. IOC World Bird Names).

2011-03-25: opracowano szóstą część rzędu Passeriformes - jagodziaki do pekińczykowatych; uaktualniono część wcześniej opracowanych rzędów o najnowsze pozycje literaturowe; dodano nowy gatunek ptaka - Mentocrex beankaensis (chruściel rdzawouchy).

2011-01-19: opracowano piątą część rzędu Passeriformes - pieszaki do krukowatych; uaktualniono część wcześniej opracowanych rzędów o najnowsze pozycje literaturowe; uaktualniono stronę o ostatnie zmiany w angielskim nazewnictwie ptaków (zob. IOC World Bird Names).

2010-12-18: opracowano czwartą część rzędu Passeriformes - lirogony do stadniaków; uaktualniono część wcześniej opracowanych rzędów o najnowsze pozycje literaturowe; uaktualniono stronę o ostatnie zmiany w angielskim nazewnictwie ptaków (zob. IOC World Bird Names).

2010-09-12: opracowano trzecią część rzędu Passeriformes - gorzyki do tyrankowatych.

2010-09-03: opracowano drugą część rzędu Passeriformes - obrożniki do garncarzowatych; dodano nowy gatunek ptaka - Scytalopus petrophilus Whitney, Vasconcelos, Silveira & Pacheco, 2010 - krytonosek skalny - Rock Tapaculo.

2010-08-02: opracowano pierwszą część rzędu Passeriformes - bargliki do kurtaczków; zmieniono nazwę rzędu Phalacrocoraciformes Bonaparte, 1854 na Suliformes Reichenbach, 1849 (za Chesser et al., 2010).

2010-07-29: dodano nowy gatunek - Laniarius willardi Voelker & Gnoske, 2010 (w: Voelker et al.).

2010-07-19: opracowano ostatni rząd nonpasserines - Psittaciformes, dokonano zmian taksonomicznych w obrębie Anatidae - za Bulgarella et al. (2010), Phasianidae - za Shen et al. (2010), Columbidae - za Gibb & Penny (2010), dodano 2 nowe gatunki: Grallaria fenwickorum Barrera & Bartels (2010) (= Grallaria urraoensis Carantón-Ayala & Certuche-Cubillos, 2010) i Buteo socotraensis Porter & Kirwan (2010), uaktualniono część wcześniej opracowanych rzędów o najnowsze pozycje literaturowe; uaktualniono stronę o ostatnie zmiany w angielskim nazewnictwie ptaków (zob. IOC World Bird Names) oraz wprowadzono ostatnie zmiany w statusie ochronnym (zob. BirdLife International).

2010-04-23: opracowano rzędy - Cariamiformes i Falconiformes oraz dokonano rewizji rodziny Caprimulgidae (na podstawie ostatniej publikacji Han et al., 2010).

2010-04-18: opracowano rząd - Piciformes.

2010-03-23: opracowano sześć kolejnych rzędów - Coliiformes, Leptosomiformes, Trogoniformes, Upupiformes, Bucerotiformes, Coraciiformes.

2010-03-07: opracowano rząd - Strigiformes oraz uaktualniono stronę o ostatnie zmiany w angielskim nazewnictwie ptaków (zob. IOC World Bird Names).

2010-02-26: opracowano rząd - Accipitriformes.

2010-02-08: opracowano dwa kolejne rzędy - Charadriiformes, Cathartiformes.

2010-01-19: opracowano kolejne cztery rzędy - Ciconiiformes, Phalacrocoraciformes, Pelecaniformes, Ardeiformes.

2010-01-08: opracowano kolejny rząd - Procellariiformes.

2010-01-01: opracowano kolejne dwa rzędy - Gaviiformes, Sphenisciformes.

2009-12-27: uaktualniono stronę o ostatnie zmiany w angielskim nazewnictwie ptaków (zob. IOC World Bird Names).

2009-12-16: opracowano kolejny rząd - Musophagiformes.

2009-12-14: opracowano kolejny rząd - Gruiformes.

2009-12-10: dodano nowo opisany gatunek świstunki z Laosu i Wietnamu - świstunkę indochińską Phylloscopus calciatilis.

2009-12-09: opracowano kolejny rząd - Cuculiformes.

2009-12-07: opracowano kolejny rząd - Otidiformes.

2009-12-05: opracowano kolejne dwa rzędy - Apodiformes, Opisthocomiformes oraz dodano nowy gatunek kolibra - Thalurania nigricapilla Valdés-Velásquez & Schuchmann, 2009.

2009-11-23: opracowano kolejny rząd - Caprimulgiformes.

2009-11-17: opracowano 3 kolejne rzędy - Steatornithiformes, Nyctibiiformes, Podargiformes.

2009-11-13: opracowano 5 kolejnych rzędów (Phaethontiformes, Pteroclidiformes, Mesitornithiformes, Columbiformes, Eurypygiformes) oraz uzupełniono wcześniej opracowane rzędy o dodatkowe potencjalne splity.

2009-11-03: opracowano 3 kolejne rzędy - Galliformes, Podicipediformes, Phoenicopteriformes.

2009-10-29: opracowano kolejny rząd - Anseriformes.

2009-10-25: zostaje uruchomiona aktualna lista ptaków świata przedstawiająca porządek systematyczny w oparciu o 2 podstawowe kategorie systematyczne - rzędy i rodziny. Opracowany porządek systematyczny jest próbą przedstawienia aktualnego stanu wiedzy na tym poziomie. Ponadto dodano linki do 5 pierwszych rzędów.

2009-09-19: dodanie nowego gatunku ptaka - Scepomycter rubehoensis Bowie et al., 2009.

2009-09-13: uzupełnienie bazowej listy ptaków świata o gatunki ptaków opisane po dacie publikacji Dickinson (2003).

2009-09-01: uruchomienie strony - bazowa lista gatunków ptaków świata wg Dickinson (2003) wraz z wprowadzonymi poprawkami z Corrigenda 8, uzupełniona o potencjalne splity z Sibley & Monroe (1990) oraz o polskie nazewnictwo. Dodatkowo zostało przygotowane zestawienie wszystkich gatunków ptaków opisanych od roku 1990.